Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

kaliteli


Show Slang Terms

Meanings of "kaliteli" in English : 20 result(s)

Category Turkish English
1 Common Usage adj. kaliteli of good quality >
2 Common Usage adj. kaliteli of high quality >
3 Common Usage adj. kaliteli quality >
4 General adj. kaliteli vintage >
5 General adj. kaliteli fine >
6 General adj. kaliteli glorified >
7 General adj. kaliteli high-class >
8 General adj. kaliteli high-grade >
9 General adj. kaliteli high-toned >
10 General adj. kaliteli wire-wove >
11 General adj. kaliteli choice >
12 General adj. kaliteli classic >
13 General adj. kaliteli de luxe >
14 General adj. kaliteli hightoned >
15 General adj. kaliteli sterling >
16 General adj. kaliteli pukka >
17 General adj. kaliteli qualified >
18 General adj. kaliteli jammy >
19 Colloquial kaliteli top line >
20 Technical kaliteli high-class >

Meanings of "kaliteli" with other terms : 96 result(s)

Category Turkish English
1 General v. daha kaliteli olmak have higher quality >
2 General v. kaliteli hizmet sunmak give quality service >
3 General v. kaliteli hizmet sunmak provide quality service >
4 General v. kaliteli hizmet sunmak render quality service >
5 General v. kaliteli hizmet sunmak offer quality service >
6 General v. kaliteli olmak be quality >
7 General v. kaliteli zaman geçirmek spend quality time >
8 General v. müşterilere kaliteli hizmet vermek provide customers with quality service >
9 General n. beyaz kaliteli porselen parian >
10 General n. çok kaliteli/etkileyici kimse class act >
11 General n. düşük kaliteli kireç meager lime >
12 General n. düşük kaliteli ve ucuz ürünler low-end goods >
13 General n. en kaliteli finest quality >
14 General n. en kaliteli ürünlerin sunulması delivering the best quality products >
15 General n. evde kullanılan yüksek kaliteli ses cihazları ve sistemleri household high-fidelity audio equipment and systems >
16 General n. kaliteli dergi slick >
17 General n. kaliteli devlet state of good quality >
18 General n. kaliteli eğitim quality education >
19 General n. kaliteli gereçler high-grade materials >
20 General n. kaliteli hizmet anlayışımızla through our high quality service >
21 General n. kaliteli kumaş quality fabric >
22 General n. kaliteli marka quality brand >
23 General n. kaliteli şarabın elde edildiği yıl a vintage year >
24 General n. kaliteli şarap vintage >
25 General n. kaliteli şey super >
26 General n. kaliteli ürün quality product >
27 General n. kaliteli yaşam quality life >
28 General n. kaliteli yaşam quality living >
29 General n. lüks/pahalı/marka/(yüksek) kaliteli mal sektörü high-end sector >
30 General n. parlak kağıda basılmış kaliteli dergi glossy >
31 General n. üstün kaliteli olma choiceness >
32 General n. yüksek kaliteli ve pahalı ürünler high-end goods >
33 General adj. çok kaliteli high grade >
34 General adj. çok kaliteli choice >
35 General adj. daha kaliteli more quality >
36 General adj. daha kaliteli with higher quality >
37 General adj. daha/en seçkin/kaliteli/güzel/hoş choicer, choicest >
38 General adj. düşük kaliteli cheap >
39 General adj. düşük kaliteli off-grade >
40 General adj. düşük kaliteli poor graded >
41 General adj. düşük kaliteli poor >
42 General adj. en kaliteli top-quality >
43 General adj. lezzetli ve kaliteli (yemek) gourmet >
44 General adj. pahalı ve kaliteli up-market >
45 General adj. pahalı ve kaliteli upmarket >
46 General adj. son derece kaliteli well-qualified >
47 General adj. üstün kaliteli high-grade >
48 General adj. üstün kaliteli superior >
49 General adj. üstün kaliteli first-rate >
50 General adj. üstün kaliteli (gıda maddeleri) fancy >
51 General adj. yüksek kaliteli premium >
52 General adj. yüksek kaliteli superior >
53 General adj. yüksek kaliteli high-quality >
54 General adj. yüksek kaliteli premium >
55 General adv. kaliteli hizmet anlayışımızla with our devotedness to providing high-quality services >
56 General adv. kaliteli hizmet anlayışımızla with our high quality service >
57 Idioms ucuz ama kaliteli cheap and cheerful >
58 Idioms üstün kaliteli all wool and no shoddy >
59 Idioms üstün kaliteli top of the line >
60 Idioms yüzde yüz kaliteli all wool and no shoddy >
61 Speaking biraz kaliteli ol just have a little class >
62 Trade/Economic bir işte iyi ve kaliteli iş yapma arzusu competence motive >
63 Trade/Economic düşük kaliteli low quality >
64 Trade/Economic düşük kaliteli poor quality >
65 Trade/Economic kaliteli işlev yayılımı quality function deploymen >
66 Trade/Economic kaliteli kağıt bond paper >
67 Trade/Economic kaliteli mal piyasası quality market >
68 Trade/Economic orta derecede kaliteli mallar medium grades goods >
69 Trade/Economic teklif edilen parayla alınması mümkün olan en kaliteli mal best buy >
70 Trade/Economic ucuz kaliteli tüketim malları convenience goods >
71 Technical çelik halat yapımında kullanılan son derece kaliteli çelik tel plow steel wire >
72 Technical düşük kaliteli low grade >
73 Technical düşük kaliteli yağ poor quality oil >
74 Technical düşük kaliteli yakıt low grade fuel >
75 Technical iyi kaliteli fine >
76 Technical kaliteli baskı letter quality >
77 Technical kaliteli baskıya yakın near-letter quality >
78 Technical yüksek kaliteli ara bağlantılar high-quality interconnections >
79 Technical yüksek kaliteli ara bağlantılar high-quality interconnections >
80 Technical yüksek kaliteli çelik high steel >
81 Technical yüksek kaliteli çimento super cement >
82 Technical yüksek kaliteli kaynak ve kesme işlemleri high quality welding and cutting >
83 Technical yüksek kaliteli kömür high grade coal >
84 Technical yüksek kaliteli püskürtme kaplamaları high-quality sprayed coatings >
85 Technical yüksek kaliteli ses cihaz ve sistemleri high-fidelity audio equipment and systems >
86 Technical yüksek kaliteli ses cihazı high fidelity audio equipment >
87 Technical yüksek kaliteli ses cihazları ve sistemleri high-fidelity audio equipment and systems >
88 Computer kaliteli içerik quality content >
89 Computer kaliteli tarama quality scan >
90 Telecom sabit kaliteli televizyon existing-quality television >
91 Telecom yüksek kaliteli televizyon enhanced-quality television >
92 Textile kaliteli apre high-grade finish >
93 Textile yüksek kaliteli ince iplik zephyr yarn >
94 Mining düşük kaliteli kömür low rank coal >
95 Gastronomy kaliteli bir mahsul yılı vintage >
96 Geology yüksek kaliteli feldispat konsantreleri high grade feldspar concentrates >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221