Geçmiş


"pozisyon" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 9 sonuç

Türkçe İngilizce
Yaygın Kullanım
pozisyon n. position
Genel
pozisyon n. heading
pozisyon n. status
pozisyon n. standing
Argo
pozisyon pozzy
Ticaret/Ekonomi
pozisyon position
pozisyon spot
Teknik
pozisyon attitude
Spor
pozisyon position

"pozisyon" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 142 sonuç

Türkçe İngilizce
Genel
pozisyon almak v. have position
pozisyon değiştirmek v. change position
açık pozisyon n. vacant position
alt pozisyon n. lower-position
bir alt pozisyon n. one-down position
boş pozisyon n. vacancy
cinsel pozisyon n. sexual position
daha iyi pozisyon n. better position
dik pozisyon n. upright position
elverişli pozisyon n. favorable position
pozisyon alma n. having position
pozisyon alma n. positioning
sosyal pozisyon n. social position
sosyal pozisyon n. position
uygun pozisyon n. appropriate position
uygun pozisyon n. proper position
yüzükoyun pozisyon n. prostrate position
yüzükoyun pozisyon n. prone position
kendinden pozisyon alan adj. self-positioning
pozisyon olarak adv. positionally
Öbek Fiiller
(ata/bisiklete) pozisyon aldırmak jockey something into position
Argo
erkek erkeğe cinsel ilişki sırasında sırayla pozisyon değiştirilmesi flip flop
Ticaret/Ekonomi
açık pozisyon open interest
açık pozisyon open position
açık pozisyon short position
açık pozisyon job opening
açılan kapatılan pozisyon sayısı positions
açılan pozisyon değeri open position value
cari pozisyon current position
çalışılan pozisyon position held
eksik pozisyon short position
eksik pozisyon alma go short
endüstriyel pozisyon industrial position
fazla pozisyon long position
fazla pozisyon alma go long
güvenceli pozisyon covered position
idari pozisyon administrative position
istenen pozisyon situation vacant
istenen pozisyon situation wanted
kısa pozisyon short position
kilit pozisyon key position
koruma amaçlı pozisyon hedge position
mevcut pozisyon current position
net parasal pozisyon net monetary position
net parasal pozisyon karı net monetary position profit
net parasal pozisyon kar-zararı net monetary gain/loss
net parasal pozisyon zararı net monetary position loss
personel kadrosunda boş bulunan pozisyon vacancy
pozisyon alınmayan en uzun periyod longest out period
pozisyon alınmayan toplam birim sayısı total bars out
pozisyon alma position trading
pozisyon fazlası long position
pozisyon işlemcileri position trader
pozisyon kapatmak closing out position
pozisyon limiti limit position
pozisyon muhasebesi position bookkeeping
pozisyon yenileme rollover
pozisyon yenileme faizi rollover interest
tam pozisyon square position
uzun pozisyon long position
yabancı para net genel pozisyon foreign exchange net general position
Hukuk
münhal pozisyon vacancy
Siyasal
alt pozisyon sub-heading
alt pozisyon subheading
ogt pozisyon ve alt pozisyonları headings and subheadings of the cct
Teknik
dişli pozisyon kilidi gear position detent
dümen pozisyon sensörü rudder position sensor
gaz kelebeği pozisyon sensörü throttle position sensor
izin verilebilir pozisyon sapması position tolerance
kam mili pozisyon sensörü camshaft position sensor
krank mili pozisyon sensörü crankshaft pos. sensor
merkezi pozisyon central position
nötr pozisyon kontağı neutral position contact
pozisyon değiştirici mekanizma position changing mechanism
pozisyon göstergesi position indicator
pozisyon işaretçisi position marker
pozisyon kamı cam nose
pozisyon lambası day running lamp
pozisyon lambası position lamp
pozisyon lambası position marker
pozisyon sensörü position sensor
pozisyon sivici limit switch
pozisyon şalteri position switch
sis pozisyon lambası fog position lamp
şaft pozisyon koruması thrust bearing trip
şaft pozisyon monitörü shaft-position monitor
şaft pozisyon transmiteri shaft-position transmitter
uç pozisyon sivici limit switch
yan pozisyon lambası side/marker lamp
yatay pozisyon horizontal position
Telekom
pozisyon belirleme varlığı position determining entity
pozisyon denetimi position monitoring
trafik hizmet pozisyon sistemi traffic service position system
Otomotiv
boğaz pozisyon anahtarı/sensörü throttle position switch/sensor
dış dikiz aynası pozisyon kontrolleri ve hafıza devreleri outside mirror position controls and memory circuits
eksantrik mili pozisyon sensörü camshaft position sensors
krank mili pozisyon sensörü crankshaft position sensors
krank mili pozisyon sensörü crankshaft position sensor
krankmili pozisyon işareti crankshaft position shield
krankmili pozisyon koruma tertibatı crankshaft position shield
krankmili pozisyon muhafazası crankshaft position shield
krankmili pozisyon sensörü crankshaft position sensor
motor pozisyon anahtarı/sensörü motor position switch/sensor
ön ve arka pozisyon yan lambaları front and rear position side lamps
silindir pozisyon sensörü cylinder position sensor
Havacılık
dme cihazı ile belirlenmiş pozisyon dme fix
küresel pozisyon belirleme sistemi global positioning system
nominal pozisyon nominal position
pozisyon raporu position report
pozisyon sembolü position symbol
pozisyon sembolü position symbol
pozisyon ve yön belirlenmesinde kullanılan yardımcı alet beacon
uçağın bir kanadının diğer kanada göre alçak ya da daha yüksek olduğu pozisyon bank
Denizcilik
(seyrüsefer) acil pozisyon gösterme radyo sinyali distress radiobeacons
(seyrüsefer) acil pozisyon gösterme radyo sinyali distress beacons
(seyrüsefer) acil pozisyon gösterme radyo sinyali emergency beacons
(seyrüsefer) acil pozisyon gösterme radyo sinyali emergency position indicating radio beacons
Medikal
cerrahi pozisyon komplikasyonları complications caused by surgical positions
doğru/uygun pozisyon optimal position
eklem pozisyon hissi joint position sense
lateral dekubit pozisyon lateral decubitus position
maternal pozisyon maternal position
nöroşirurjide oturur pozisyon sitting position in neurosurgery
oksipitoanteriyor pozisyon occipitoanterior position
sabit pozisyon sağlayan cihazlar immobilization devices
sırtüstü pozisyon supine position
supin pozisyon supine position
yan pozisyon lateral position
Patoloji
transvers ve oblik pozisyon transverse and oblique lie
Botanik
geceleri kendine özgü pozisyon alma nyctitropism
Meteoroloji
plan pozisyon göstergesi plan position indicator
Spor
tehlikeli pozisyon position of danger
vücut pozisyon durumu body position
Basketbol
pozisyon alma getting position
pozisyon almak get position
ribaunt için avantaj sağlamak amacıyla vücudunu kullanarak rakiple pota arasında pozisyon almak box out
Voleybol
alçak pozisyon low body position
hatalı pozisyon position fault
orta pozisyon middle position
pozisyon feyki position fake
pozisyon hatası position fault
yüksek pozisyon high position