akıllı - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

akıllı"akıllı" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 48 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
akıllı clever s.
akıllı wise s.
akıllı smart s.
akıllı intelligent s.
General
akıllı wiser i.
akıllı astute s.
akıllı understanding s.
akıllı sensible s.
akıllı prudent s.
akıllı well-advised s.
akıllı keen s.
akıllı politic s.
akıllı discreet s.
akıllı sapiential s.
akıllı sagacious s.
akıllı clever s.
akıllı able-minded s.
akıllı witty s.
akıllı clearheaded s.
akıllı shrewd s.
akıllı sparkling s.
akıllı bright s.
akıllı luminous s.
akıllı reasonable s.
akıllı sapient s.
akıllı knowing s.
akıllı cute s.
akıllı wise s.
akıllı on the ball s.
akıllı canny s.
akıllı intellectual s.
akıllı spiritual s.
akıllı clear-headed s.
akıllı sage s.
akıllı brainy s.
akıllı judicious s.
akıllı longheaded s.
akıllı acute s.
akıllı knowledgeable s.
akıllı sane s.
Idioms
akıllı all there
akıllı quick on the uptake
Slang
akıllı egghead
Law
akıllı rational
akıllı prudent
Technical
akıllı brainy
Telecom
akıllı smart
Medical
akıllı rational

"akıllı" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 223 sonuç

Türkçe İngilizce
General
akıllı adımlar atmak take smart steps f.
akıllı davranmak act wisely f.
akıllı geçinmek pass for a wise man f.
akıllı/zeki geçinmek act as if he/she was smart f.
akıllı bomba smart bomb i.
akıllı bulmaca smart puzzle i.
akıllı durak smart stop i.
akıllı el clever hand i.
akıllı el smart hand i.
akıllı ev sistemi smart home system i.
akıllı ev teknolojisi smart home technology i.
akıllı ev uygulaması smart home application i.
akıllı fabrika smart factory i.
akıllı giysiler smart clothes i.
akıllı güç smart power i.
akıllı insan sensing person i.
akıllı kart smartcard i.
akıllı kimse intelligence i.
akıllı kimse intellect i.
akıllı kontrol sistemleri intelligent control systems i.
akıllı malzemeler smart materials i.
akıllı oyuncu smart player i.
akıllı para the smart money i.
akıllı silgi smart eraser i.
akıllı sistemler smart systems i.
akıllı tahmin educated guess i.
akıllı tahta smart board i.
akıllı tahta interactive whiteboard i.
akıllı tasarım intelligent design i.
akıllı telefon smart phone i.
akıllı telefon çekim gücü smartphone reception i.
akıllı telefon dışında kalan temel fonksiyonlu cihaz feature phone i.
akıllı telefon özelliğine sahip olmayan sadece temel özelliklere sahip cep telefonu feature phone i.
akıllı telefonlardan önceki telefon grubu feature phone i.
akıllı ve yaşlı öğüt verici kimse nestor i.
akıllı yapı smart structures i.
sivri akıllı clever dick i.
sivri akıllı smart aleck i.
akıllı uslu well-advised s.
akıllı uslu soberminded s.
akıllı uslu wise s.
akıllı ve çabuk kavrayan apt s.
çok akıllı perspicacious s.
daha akıllı wiser s.
daha zeki/akıllı cleverer s.
en akıllı wisest s.
en zeki/akıllı the cleverest s.
hem güzel hem akıllı both beautiful and smart s.
sivri akıllı bright spark s.
sivri akıllı smart alecky s.
akıllı bir şekilde understandingly zf.
akıllı bir şekilde wittily zf.
akıllı bir şekilde brainily zf.
akıllı bir şekilde clearheadedly zf.
akıllı bir şekilde clear-headedly zf.
akıllı olarak knowledgeably zf.
çok akıllı bir biçimde sagaciously zf.
Proverb
akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer he who hesitates is lost
erken yatmak erken kalkmak insanı sağlıklı, zengin ve akıllı yapar early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise
hem aşık hem akıllı olunmaz one cannot love and be wise
Colloquial
akıllı sözler pearls of wisdom
sivri akıllı a bright spark
Idioms
(karşı cinsin ilgisini çeken) zeki/akıllı ve çekici kimse the thinking man's/woman's crumpet
akıllı bomba a smart bomb
akıllı olmak have a good head on one's shoulders
akıllı olmak have a head on one's shoulders
akıllı olmak have one's head screwed on the right way
akıllı tahmin an educated guess
akıllı uslu durmak behave themselves
çok akıllı smart as a whip
kendini akıllı sanma ya da gösterme clever clever
sadece güzel/yakışıklı değil (akıllı da) not be just a pretty face
yarım akıllı a half-wit
zehir gibi akıllı olmak have a mind as sharp as a steel trap
Speaking
akıllı bir adama benziyor he sounds like a smart man
akıllı ol (ayağını denk al)! watch your step!
güzel olduğu kadar akıllı da smart as well as beautiful
Slang
akıllı geçinmek play the smart-ass
akıllı görünmeye çalışan kimse a clever dick (brit)
çok akıllı brainbox
yarım akıllı half wit
Trade/Economic
akıllı ambalaj smart packaging
akıllı ambalaj intelligent packaging
akıllı büyüme smart growth
akıllı kart smart card
akıllı paketleme smart packaging
akıllı paketleme intelligent packaging
akıllı tüketici smart consumer
Politics
akıllı adamlar komitesi committee of wisemen
akıllı bomba smart bomb
akıllı güç smart power
Technical
akıllı ağ geçidi smart gateway
akıllı araç smart tool
akıllı çip smart chip
akıllı dağıtılmış sistem smart-distributed system
akıllı güvenlik smart security
akıllı pil sürücüsü smart battery driver
akıllı profil intelligent profile
akıllı sayaç smartmeter
akıllı şebeke smart grid
akıllı terminal intelligent terminal
akıllı üretim smart production
akıllı valf smart valve
akıllı valf konumlayıcısı intelligent valve positioner (iso terms)
akıllı valf konumlayıcısı smart valve positioner
akıllı varlık sensörü intelligent presence sensor
akıllı vida self tapping screw
akıllı yön bulma sistemi navigation
algılayıcı ağları akıllı bağımsız yer sensörleri sensor networks intelligent unattended ground sensors
enerji akıllı tasarım energy-smart design
şifre üreteci (akıllı anahtar) security token
şifre üreteci (akıllı anahtar) hardware token
şifre üreteci (akıllı anahtar) authentication token
şifre üreteci (akıllı anahtar) cryptographic token
şifrematik (akıllı anahtar) hardware token
şifrematik (akıllı anahtar) authentication token
şifrematik (akıllı anahtar) cryptographic token
şifrematik (akıllı anahtar) security token
yarı akıllı semi-smart
yarı akıllı semi-intelligent
Computer
akıllı araç çubuğu smart toolbar
akıllı arayüz modülü intelligent interface module
akıllı dil intelligent language
akıllı duyucu intelligent sensor
akıllı etiket smart tag
akıllı etiket dosyası smart tag file
akıllı etiket menüsü smart tag menu
akıllı etiketler smart tags
akıllı harici cihaz arayüzü intelligent peripheral interface
akıllı kart chip card
akıllı kart doğrulama hatası smart card authentication failure
akıllı kart kişisel kimlik numarası pın smart card pin
akıllı kartımı kullan use smart carduse smart card
akıllı kartlar smart cardssmart cards
akıllı kartlar smart cards
akıllı kesme ve yapıştırma kullan use smart cut and paste
akıllı kesme ve yapıştırmayı kullan use smart cut and paste
akıllı kurtarma smart recovery
akıllı pil smart battery
akıllı sektör araması sector-wise search
akıllı sürücü smart drive
akıllı terminal intellegint terminal
akıllı terminal intelligent terminal
akıllı tırnak imi smart quotation mark
akıllı tırnaklar smart quotes
akıllı tırnakları devre dışı bırak disable smart quotes
akıllı titreme smart dithering
akıllı tuş smart key
akıllı uçbirim intelligent terminal
düz tırnakları ‘akıllı tırnaklar’ ile straight quotes with ‘smart quotes’
düz tırnakları akıllı tırnaklara çevir change 'straight quotes' to ‘smart quotes’
düz tırnakları akıllı tırnaklarla değiştir replace straight quotes with smart quotes
Informatics
akıllı ağ intelligent network
akıllı ağ geçidi smart gateway
akıllı alet intelligent instrument
akıllı algılayıcı smart sensor
akıllı anten smart antenna
akıllı arayüz intelligent interface
akıllı aygıt smart device
akıllı ev intelligent home
akıllı ev smart home
akıllı işletim izleme intelligent execution monitoring
akıllı kart smart card
akıllı kart microcircuit card
akıllı kart okuyucu smart card reader
akıllı kontrol intelligent control
akıllı malzeme smart material
akıllı pil smart battery
akıllı pil sürücüsü smart battery driver
akıllı priz intelligent electrical outlet
akıllı robot intelligent robot
akıllı tırnak imi smart quotes
akıllı tırnak imi smart quotation mark
akıllı tırnaklar smart quotes
akıllı uçbirim intelligent terminal
akıllı üstlenici intelligent agent
akıllı veri toplama cihazı intelligent data acquisition device
akıllı veritabanı intelligent database
Telecom
akıllı ağ geçidi smart gateway
akıllı alışveriş aracı intelligent shopping agent
akıllı araç karayolu sistemleri intelligent vehicle highway systems
akıllı çevre elemanı intelligent peripheral
akıllı çoklayıcı intelligent multiplexer
akıllı etiket smart tag
akıllı etiket sistemi smart label system
akıllı kart smart card
akıllı şebeke intelligent network
akıllı şebeke kullanıcı tarafı intelligent network user part
akıllı şebeke uygulama protokolü intelligent network application protocol
akıllı şebeke uygulamaları intelligent network applications
akıllı telefon smartphone
akıllı uçbirim smart terminal
akıllı uçbirim intelligent terminal
akıllı ulaşım sistemleri intelligent transportation systems
akıllı veri tabanı intelligent database
ileri akıllı şebekeler advanced intelligent networks
telsiz akıllı şebekeler wireless inteligent networks
Electric
akıllı elektronik cihaz intelligent electronic device
akıllı şebeke smart grid
Textile
akıllı tekstil smart textile
Construction
akıllı bina smart building
akıllı bina intelligent building
Automotive
akıllı seyrüsefer kontrol tali sistemi intelligent cruise control subsystem
dizel akıllı modülü diesel smart module
yolcu bölmesi sigorta kutusu/akıllı dağıtım kutusu passenger compartment fuse box/smart junction box
yük bölmesi sigorta kutusu/akıllı dağıtım kutusu load compartment fuse box/smart junction box
Traffic
akıllı bilet smart ticket
Medical
akıllı ilaçlar smart drugs
Psychology
kıt akıllı feebleminded
sert akıllı tough-minded
Food Engineering
akıllı ambalaj intelligent package
Agriculture
akıllı gübre smart fertilizer
Social Sciences
aslında, normalde akıllı (mâkul) insanlar otherwise intelligent people
insanların akıllı telefonlarına gömülüp yanındakilerle ilgilenmemesi phubbing
karşısındaki kişiyi yoksayıp (akıllı) telefonuyla ilgilenen kimse phubber
Education
akıllı tahta smart board
Military
akıllı kart smart card
akıllı terminal intelligent terminal
vektör akıllı harita vector smart map
Printery
programlanabilir akıllı kontrol cihazı programmable logic controller
programlanabilir akıllı kontrolör programmable logic controller
Abbreviation
akıllı tahta iwb (interactive whiteboard)
British Slang
zeki/akıllı tip egghead