klasik - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

klasik"klasik" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 9 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
klasik classic i.
klasik classical s.
General
klasik classicist i.
klasik conservative s.
klasik vintage s.
klasik standard s.
klasik usual s.
klasik classic s.
Technical
klasik conventional

"klasik" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 172 sonuç

Türkçe İngilizce
General
klasik araba koleksiyonu yapmak (özellikle 1919-1930 arası modeller) collect vintage cars f.
çağdaş klasik müzik contemporary classical music i.
klasik amerikan romanı classic american novel i.
klasik araba vintage car i.
klasik arabalar classic cars i.
klasik bale classical ballet i.
klasik biçim yanlısı classicist i.
klasik biçime uyma classicism i.
klasik bilimler classic sciences i.
klasik bir örnek textbook example i.
klasik coğrafya classical geography i.
klasik çalışma classic study i.
klasik çalışmalar classical studies i.
klasik çince traditional chinese i.
klasik edebiyat classical literature i.
klasik edebiyat uzmanı classicist i.
klasik ekonomi okulu classical school of economics i.
klasik eser classic i.
klasik eserler yazan yazar classic i.
klasik metin codex i.
klasik mimari classical architecture i.
klasik mitoloji classical mythology i.
klasik mobilya classical furniture i.
klasik müzik classical music i.
klasik olmayan matematiksel mantık nonclassical mathematical logic i.
klasik öğrenim classicism i.
klasik örnek pasaj locus classicus i.
klasik roman classic novel i.
klasik silahlar conventional weapons i.
klasik sözlükler classical dictionaries i.
klasik şartlanma classical conditioning i.
klasik tarz taraftarı classicist i.
klasik türk edebiyatı classical turkish literature i.
klasik uygarlık classical civilization i.
klasik yaklaşım classical approach i.
klasik yapıt classic i.
klasik yazar classic writer i.
oxford'da klasik diller imtihanı literae humaniores i.
kısmen klasik semiclassical s.
klasik biçimde olan classical s.
klasik nitelikte augustan s.
klasik olmayan nonclassical s.
klasik tarz taraftarlığına ait classicistic s.
kısmen klasik olarak semiclassically zf.
klasik olarak classically zf.
klasik zamanlarda in classical times zf.
Colloquial
klasik cevap stock answer
Idioms
klasik yöntem time-honoured practice
klasik yöntem time-honored practice
Slang
iki ebeveyn ve iki çocuktan oluşan klasik aile tipi ozzie and harriet
Trade/Economic
klasik alan classical range
klasik demokratik kuram classical democratic theory
klasik denkleşme mekanizması classical adjustment
klasik elitizm classical elitism
klasik ikilem classical dichotomy
klasik iktisat classical economics
klasik iktisat ekolü classical economics
klasik iktisat okulu classical school for economics
klasik istihdam teorisi classical theory of employment
klasik işsizlik classical unemployment
klasik liberalizm classical liberalism
klasik liberalizm liberal school
klasik okul classical school
klasik örgüt kuramı classical organizational theory
klasik şeker classical sugar
klasik teori classical theory
klasik yaklaşım old approach
klasik yaklaşım direktifleri old approach directives
kurumlar vergisi klasik sistemi classical system of corporation tax
neo klasik iktisat neoclassical economics
neo-klasik karşı devrim neoclassical counter revolution
yeni klasik ekonomi teorisi new classical economics
yeni klasik makro iktisat new classical macroeconomics
Law
klasik görüş classical theory
Institutes
cumhurbaşkanlığı klasik türk müziği korosu presidential classical turkish music choir
devlet klasik türk müziği korosu state choir of classical turkish music
Technical
klasik birim hacim kütlesi conventional mass per volume
klasik çekirdekleme kuramı classical nucleation theory
klasik donatı conventional equipment
klasik ekipman conventional equipment
klasik inşaat tarzı conventional
klasik kablo bağlantısı conventional wiring
klasik kanal classical canal
klasik mekanik classical mechanics
klasik metot conventional method
uçucu olmayan maddelerin klasik metotla tayini conventional determination of non-volatile matters
Computer
dtr veya klasik dtr or classic
klasik biçem classic style
klasik donatı conventional equipment
klasik ekipman conventional equipment
klasik masaüstü classic desktop
tablo klasik table classic
windows klasik windows classic
yalnızca klasik classic only
Informatics
klasik küme teorisi conventional set theory
Construction
klasik dayanım conventional strength
klasik lineer optimal kontrol classical linear optimal control
Aeronautic
klasik flater classical flutter
Medical
klasik cerrahi tedavi classic surgical therapy
klasik göğüs ağrısı classic chest pain
klasik kaposi sarkoma classic kaposi sarcoma
klasik küçük kare kalibrasyon metodu classical least square calibration method
klasik nöroleptik classical neuroleptic
klasik olarak aktive olan makrofajlar classically activated macrophages
klasik opioid anestezisi classical opioid anesthesia
klasik polisomnografik inceleme conventional polysomnographic examination
klasik sezaryene bağlı spontan uterus rüptürü spontaneous uterus rupture due to the classical caesarean
klasik sitogenetik analiz conventional cytogenetic analysis
klasik tedavi classic therapy
klasik transventriküler yaklaşım classic transventricular method
klasik yara bakım yöntemleri traditional wound care methods
konvansiyonel klasik radyoterapi conventional radiation therapy
Psychology
klasik şartlandırma classical conditioning
klasik toplumsal hareket teorisi classical social movement theory
Pathology
klasik fenilketonüri classical phenylketonuria
klasik hidatiform mol classical hydatidiform mole
klasik migren common migraine
Gastronomy
klasik türlü classic vegetable stew
Statistics
genelleştirilmiş klasik doğrusal tahmin ediciler generalised classical linear estimators
Education
klasik arkeoloji classical archaeology
klasik gerçek ölçüm kuramı classical true score theory
klasik sosyal teori classical social theory
Literature
20. yüzyılın başlarında rus simgeciliğine tepki olarak çıkmış dilde klasik duruluğa ve gerçekliğe yakın nesnelliği savunan edebiyat akımı acmeism
20. yüzyılın başlarında rus simgeciliğine tepki olarak çıkmış dilde klasik duruluğa ve gerçekliğe yakın nesnelliği savunan edebiyat akımı acmeist poetry
klasik kahraman prototiplerini eleştiren heroi-comic
klasik kahraman prototiplerini eleştiren mock-epic
klasik kahraman prototiplerini eleştiren mock-heroic
History
14. ve 15. yy'lar arasında klasik örneklerden esinlenerek sanat ve edebiyatta yaşanan canlanma renaissance
klasik dönem the classical era
klasik dönem classical period
klasik dönem classical antiquity
Philosophy
klasik sonrası postclassical
Military
geliştirilmiş klasik cephane improved conventional ammunition
geliştirilmiş klasik cephane advanced conventional ammunition
klasik bomba conventional bomb
klasik dtmf plane of telephone system
klasik kuvvetler conventional forces
klasik mayın conventional mine
klasik olmayan silahlar unconventional weapons
klasik silahlar conventional weapons
klasik tip iniş takımı conventional gear
sınırlı klasik harp limited conventional war
Hunting
klasik üçgen kundak full stock
v veya u çentikli klasik gez open sight
Art
cumhurbaşkanlığı klasik türk müziği korosu presidential classical turkish music choir
devlet klasik türk müziği korosu state choir of classical turkish music
geleneksel/klasik animasyon hand-drawn animation
geleneksel/klasik animasyon cel animation
geleneksel/klasik animasyon classical animation
geleneksel/klasik animasyon traditional animation
klasik çağ classical age
klasik sanat anlayışının dışında kalan yapıtları içeren bir sanat akımı self-taught art
klasik sanat anlayışının dışında kalan yapıtları içeren bir sanat akımı naive art
klasik sanat anlayışının dışında kalan yapıtları içeren bir sanat akımı outsider art
klasik sanat anlayışının dışında kalan yapıtları içeren bir sanat akımı vernacular art
klasik türk müziği classical turkish music
Music
batı müziği tarihinde klasik dönem öncesine kadar giden dönem (1600-1900) common practice period
klasik bale classical ballet
klasik gitar nylon string guitar
klasik gitar classical guitar
klasik gitar gut string guitar
klasik hint müziğini simgeler raga
klasik müzik classical music
klasik müzik bestecisi classical music composer
klasik müzik bestesi classical music composition
klasik türk müziği classical turkish music
modern yunanca'da klasik gitarı tanımlayan telli bir antik çalgı kithara
modern yunanca'da klasik gitarı tanımlayan telli bir antik çalgı cithara
müziğini tchaikovsky'nin bestelediği klasik bale the nutcracker
Theatre
klasik dram classical drama
klasik komedi classical comedy
Latin
klasik dönem hukuk eserleri derlemesi digesta