adaptation - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

adaptation

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "adaptation" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 39 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
adaptation n. intibak
adaptation n. uyum
adaptation n. adaptasyon
adaptation n. uyarlama
General
adaptation n. uyarlanma
adaptation n. uygunluk
adaptation n. uydurulma
adaptation n. uyarlanım
adaptation n. alıntı
adaptation n. alışma
adaptation n. intibak etme
adaptation n. tatbik
adaptation n. aktarma
adaptation n. uyum gösterme
adaptation n. uyuşma
adaptation n. imtizaç
adaptation n. uyarlama
adaptation n. uydurma
adaptation n. uyma
adaptation n. adapte olma
adaptation n. adapte etme
adaptation n. (vücudun/organların) değişen şartlara uyumu
Trade/Economic
adaptation uyum
adaptation bir kimsenin belirli tipteki görevleri yerine getirmede yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan bir test
Law
adaptation iktibas
adaptation intibak
adaptation uygunluk
adaptation imtizaç
adaptation işlenme eser
Technical
adaptation uyarlanma
adaptation alıntı
Computer
adaptation uyarlama
Psychology
adaptation adaptasyon
Zoology
adaptation uyma
Linguistics
adaptation uyarlama
Geology
adaptation çevreye uyum sağlama
Sport
adaptation adaptasyon
Art
adaptation çeviri uyarlaması
adaptation adaptasyon

Bedeutungen, die der Begriff "adaptation" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 109 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
make adaptation v. uyarlama yapmak
emotional adaptation n. duygusal uyum
social adaptation on cultural facts n. kültürel kaynaşma
general adaptation n. genel adaptasyon
alloplastic adaptation n. alloplastik adaptasyon
adaptation of labor n. işe alıştırma
social adaptation on cultural facts n. akkültürasyon
act of adaptation n. uyum senedi
adaptation methods n. uyum yöntemleri
adaptation methods n. intibak metotları
social adaptation n. sosyal uyum
adaptation problem n. adaptasyon sorunu
physiological adaptation n. fizyolojik uyum
psychological adaptation n. psikolojik uyum
biological adaptation n. biyolojik uyum
adaptation of social insurance duration-period n. itibari hizmet süresi
mutual adaptation n. birlikte uyum
non-adaptation n. uyum sağlayamama
adaptation period n. alışma süreci
instructional adaptation n. öğretim uyarlaması
adaptation behaviour n. uyum davranışı
book adaptation n. kitap uyarlaması
Trade/Economic
technology adaptation teknoloji uyarlaması
product adaptation strategy mal uyarlama stratejisi
adaptation time adaptasyon süresi
adaptation process uyum süreci
the process of adaptation to the european union avrupa birliğine uyum süreci
adaptation to the european union avrupa birliğine uyum
interfirm adaptation işletmeler arası uyum/adaptasyon
Law
right of adaptation işleme hakkı
Politics
committee for the adaptation to technical progress of legislation to remove technical barriers to trade in pressure vessels basınçlı kaplar ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatın teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
committee for the adaptation to technical progress of legislation on the removal of technical barriers to trade in motor vehicles and their trailers motorlu araçlar ve römorklarının ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatın teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
committee for the technical adaptation of legislation on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work iş sağlığı ve güvenliği konusundaki iyileştirmelerin teşvik edilmesine ilişkin tedbirler getirilmesi hakkındaki mevzuatın teknik adaptasyonu komitesi
committee for the adaptation to technical progress of legislation to remove technical barriers to trade in measuring instruments ölçme araçları ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatın teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
committee for the adaptation to technical progress of legislation on the removal of technical barriers to trade in detergents deterjan ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatın teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
committee for the adaptation to technical progress of legislation to remove technical barriers to trade in electro-medical equipment used in human or veterinary medicine tıpta ve veterinerlikte kullanılan elektro-medikal cihazların ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatın teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
committee on the adaptation to technical progress of the directives for the elimination of technical barriers to trade in dangerous substances and preparations tehlikeli madde ve preparatların ticaretindeki teknik engellerin kaldırılması hakkındaki direktiflerin teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
committee for the technical adaptation of legislation on the minimum safety and health requirements for improved medical treatment on board vessels gemilerde gelişmiş tıbbi bakım için asgari sağlık ve güvenlik gerekleri konusundaki mevzuatın teknik adaptasyonu komitesi
committee for the adaptation to technical progress of the directives on the removal of technical barriers to trade in cosmetic products kozmetik ürünler ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin direktiflerin teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
advisory committee for the technical adaptation of the community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users sanayideki nihai kullanıcılara uygulanan elektrik ve gaz fiyatlarının şeffaflığını geliştirmeye yönelik topluluk prosedürünün teknik adaptasyonu danışma komitesi
committee for the adaptation to technical progress of legislation on the removal of technical barriers to trade in fertilisers gübre ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatın teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
committee for the adaptation to technical progress of legislation on the removal of technical barriers to trade in agricultural and forestry tractors tarım ve orman traktörleri ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatın teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
committee for the adaptation to technical progress of the directives on the removal of technical barriers to trade in colouring matters which may be added to medicinal products tıbbi ürünlere katılabilecek renklendirici maddelerin ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin direktiflerin teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
committee for the adaptation to technical progress of legislation to remove technical barriers to trade in aerosol dispensers aerosol kaplar ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatın teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
technical adaptation committee on roadworthiness testing yola elverişlilik testi teknik uyum komitesi
Technical
chassis adaptation şasi uyarlama
cab adaptation kabine uyarlama
rate adaptation hız uyarlaması
light adaptation ışığa uyum
cellular adaptation hücre uyması
adaptation and mitigation adaptasyon ve mitigasyon
adaptation and mitigation uyum ve azaltım
Computer
rate adaptation hız uyarlaması
domain adaptation alan uyarlaması
Informatics
rate adaptation hız uyarlaması
protocol adaptation protokol uyarlama
Telecom
ATM adaptation layer ATM uyarlama katmanı
speaker adaptation konuşmacıya uyarlama
Lighting
chromatic adaptation renksel uyum
Automotive
reverse adaptation springs ters adaptasyon yayları
Aeronautic
adaptation kit adaptasyon takımı
adaptation kit adaptasyon avadanlığı
Marine
acoustic adaptation equipment yankı uyarlama aygıtları
Medical
adaptation mechanism adaptasyon mekanizması
physiological adaptation fizyolojik uyum
psychological adaptation psikolojik uyum
biological adaptation biyolojik uyum
social-psychological adaptation of the patient hastanın sosyal psikolojik uyumu
cardiopulmonary adaptation dolaşım ve solunumun adaptasyonu
physiologic adaptation of the heart kalbin fizyolojik adaptasyonu
intestinal adaptation bağırsağın uyum sağlaması
intestinal adaptation bağırsak uyumu
molecular adaptation moleküler adaptasyon
Psychology
selective adaptation seçici adaptasyon
adaptation mechanisms adaptasyon mekanizmaları
retinal adaptation retinal adaptasyon
negative adaptation olumsuz adaptasyon
chromatic adaptation kromatik uyum
cultural adaptation kültürel adaptasyon
air pollution adaptation hava kirliliğine uyum
sensory adaptation duyusal adaptasyon
light adaptation ışığa uyum
social adaptation sosyal adaptasyon
vestibular adaptation vestibüler adaptasyon
scotopic adaptation skotopik adaptasyon
general adaptation syndrome genel adaptasyon sendromu
visual adaptation görsel uyum
autoplastic adaptation otoplastik adaptasyon
dark adaptation karanlığa uyum
alloplastic and autoplastic adaptation alloplastik ve otoplastik adaptasyon
reality adaptation gerçekliğe uyum
assimilation-accommodation dimension of adaptation adaptasyonun uyum boyutu
adaptation-level theory adaptasyon-düzeyi teorisi
adaptation-level phenomenon adaptasyon düzeyi olgusu
Optics
motor adaptation motor adaptasyon
t-thread adaptation t-dişli adaptasyonu
dark adaptation karanlığa uyum
Chemistry
structural adaptation yapısal intibak
Biology
adaptation  uyum 
rapid adaptation hızlı adaptasyon
fast adaptation hızlı adaptasyon
a process of adaptation adaptasyon süreci
Marine Biology
pre-adaptation preadaptasyon
Education
adaptation to university life üniversite yaşamına uyum
Environment
climate change adaptation iklim değişikliği adaptasyonu
climate change adaptation iklim değişikliği uyarlaması
Military
dark adaptation karanlığa alışma
Cinema
loose adaptation gevşek uyarlama
loose adaptation serbest uyarlama