arch - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

arch

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "arch" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 40 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
arch n. kemer
General
arch v. kabartmak (hayvan sırtını)
arch v. yay çizdirmek
arch v. kavis çizdirmek
arch v. kemerle donatmak
arch v. kamburunu çıkarmak
arch v. kubbelenmek
arch v. kamburlaşmak
arch v. kemer yapmak
arch v. kavis yapmak
arch v. yay çizmek
arch v. kabarmak
arch v. kamburlaştırmak
arch v. kavis çizmek (havada)
arch n. kavis
arch n. ayak kemeri
arch n. taban çukuru
arch n. ayak tabanı kemeri
arch n. çamurluk
arch n. şahı
arch n. tak
arch n. yay
arch n. takı
arch adj. en iyisi
arch adj. cilveli
arch adj. açıkgöz
arch adj. baş
arch adj. şeytanca
arch adj. önde gelen
arch adj. kurnaz
arch adj. en büyük
arch adj. nazlı
arch adj. cin gibi
arch adj. şeytan gibi
Technical
arch kemer biçimi vermek
Textile
arch kavis
Construction
arch kavis
arch köprü gözü
Anatomy
arch kemer
Dentistry
arch ark

Bedeutungen, die der Begriff "arch" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 267 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
arch above v. üzerinde kemer gibi uzanmak
arch above v. üzerinde kemer oluşturmak
arch one's eyebrows v. kaşlarını kaldırmak
arch over v. üzerinde kemer oluşturmak
arch over v. üzerinde kemer gibi uzanmak
arch the back v. kamburunu çıkarmak
antitwilight arch n. ters alacakaranlık yayı
arch brick n. kemer tuğlası
arch bridge n. kemerli köprü
arch bridges n. kemer köprüler
arch buttress n. kemervari payanda
arch dam n. kemer baraj
arch dams n. kemer barajlar
arch rival n. ezeli rakip
arch smile n. hınzırca gülümseme
arch support n. tabanlık (ayakkabı vb)
arch support n. ayakkabı tabanlığı
arch-fiend n. şeytan
barrel arch n. beşikkemer
basket arch n. sepet kulplu kemer
bay of an arch n. kemer gözü
blind arch n. sağır kemer
blind arch n. kör kemer
blind arch n. yalancı kemer
broken arch n. kırıkkemer
bull's eye arch n. daire kemer
camber arch n. kambur kemer
chancel arch n. koro kemer
circular arch n. beşikkemer
circular arch n. daire kemer
cusped arch n. dilimli kemer
cusped arch n. cusped arch
depressed arch n. basık kemer
diogonal arch n. diogonal arch
discharging arch n. hafifletme kemeri
discharging arch n. boşaltma kemeri
discharging arch n. tahfif kemeri
drop arch n. basık sivri kemer
drop arch n. basık kemer
elliptical arch n. eliptik kemer
elliptical arch n. yumurta kemer
elliptical arch n. elips kemer
equilateral arch n. basık sivri kemer
fallen arch n. düztaban
flat arch n. basık kemer
floor arch n. volta kemeri döşeme voltası
foiled arch n. cusped arch
four-centered arch n. basık sivri kemer
gothic arch n. gotik kemer
lancet arch n. sivri kavis
lancet arch n. sivri kemer
lever arch n. kol yayı
moorish arch n. fas kemeri
ogee arch n. sivri tepeli kemer
proscenium arch n. perde yerindeki kemer
semicircular arch n. beşik kemer
the arch-enemy n. şeytan
trefoil arch n. yonca kemer
triumphal arch n. zafer takı
arch-shaped adj. kavis biçiminde
arch-shaped adj. kavis biçimli
wheel arch çamurluk davlumbazı
Speaking
arch your body back vücudunuzu arkaya doğru köprü yapın
Technical
arch anchor block kemer bağlantı tuğlası
arch block kemer tuğlası
arch culvert kemer menfez
arch effect kemerleme tesiri
arch element kemer eleman
arch furnace kemerli fırın
arch of the instep ayak kemeri
arch ring kemer kavsi
arch roof kemer çatı
arch span kemer açıklığı
arch stone kemer taşı
blind arch kör kemer
blind arch yalancı kemer
camber arch kamber kemeri
central angle of arch kemer merkez açısı
central arch orta kemer
centre arch orta kemer
circular arch yuvarlak eğme
circular arch dairesel kemer
concrete arch beton kemer
constant angle arch sabit açılı kemer
constant angle arch dam sabit açılı kemer baraj
constant radius arch dam sabit yarıçaplı kemer baraj
continuous arch sürekli eğme
continuous arch mütemadi kemer
discharging arch boşaltma kemeri
door arch kapı kemeri
drop arch basık kemer
elliptic arch eliptik kemer
elliptical arch eliptik eğme
fixed arch saplanma eğme
fixed arch ankastre kemer
furnace arch ocak kemeri
furnace arch yanma odası kemeri
gravity arch dam kemer ağırlık barajı
horizontal arch element yatay kemer elemanı
horseshoe arch atnalı kemer
inclined angle of arch kemer merkez açısı
inclined barrel arch eğik beşik kemer
inner arch iç kemer
jack arch düz kemer (cam)
latticed arch kafes kemer
long-span arch büyük açıklıklı kemer
multiple arch dam çok kemerli baraj
outer arch dış kemer
parabolic arch parabolik kemer
pointed arch sivri kemer
port arch port eşiği kemeri
port rear arch port arka kemeri
rigid arch ankastre kemer
roof arch tavan kemeri
round arch beşikkemer
round arch yuvarlak kemer
round arch beşik kemer
round arch yuvarlak eğme
segmental arch basık kemer
shadow arch ekran kemeri
side arch yan eğme
side arch yan kemer
single-hinged arch tek mafsallı kemer
single-pin arch tek mafsallı kemer
single-pinned arch tek mafsallı kemer
solid web arch dolgu gövdeli kemer
sprung arch çıkma kemer
support arch destek kemeri
three-hinged arch üç mafsallı kemer
traverse-arch kiln enine kemerli fırın
two hinged arch iki mafsallı kemer
wheel arch liner tekerlek kemeri kaplaması
Computer
arch up curve yay yukarı eğri
arch up pour yukarı yay yayarak
lever arch kalın klasör
Mechanic
arch press kemerli pres
Architecture
arch bridge kemerli köprü
arch bridge kemer köprü
arch dam kemer baraj
back arch asma kemer
blind arch körkemer
bracing arch boyunduruk kemer
corbelling arch bindirme kemer
depressed arch basık kemer
draining arch boşaltma kemeri
drop arch basık kemer
equilateral arch eşkenar kemer
five-lobed arch beş dilim kemer
flat arch düz kemer
flat arch yassı kemer
flat arch basık kemer
jack arch düz kemer
jack arch basık kemer
jack arch döşeme kemeri
jack arch volta döşeme
marble arch mermer kemer
obtuse arch basık kemer
overhung arch bindirme kemer
rampant arch abanık kemer
stilted arch kolonlu kemer
triangular arch açılı kemer
tudor arch tudor kemeri
two-hinged arch iki mafsallı kemer
Construction
abutment arch dayanakla desteklenen kemer
abutment arch mesnetli kemer
arch abutment kemer mesnedi
arch abutment kemer dayanağı
arch brick kemer tuğla
arch brick kemer tuğlası
arch buttress kemervari payanda
arch stone kemer taşı
brick arch tuğla kemer
brick arch floor volta döşeme
bridge arch köprü kemeri
broken arch kırık kemer
bull's eye arch daire kemer
camber arch kambur kemer
central arch orta kemer
circular arch daire kemer
compound arch bileşik kemer
compound arch kompoze kiriş
compound arch bileşik kiriş
compressed arch sıkma kemer
constant angle arch dam sabit açılı kemer baraj
convex arch dışbükey kemer
convex arch konveks kemer
floor arch volta döşeme
floor arch döşeme kemeri
gravity arch dam kemerli ağırlık barajı
inverted arch ters kemer
lancet arch sivri kemer
masonry arch kagir kemer
masonry arch dam kagir kemer baraj
moorish arch fas kemeri
multiple arch dam çok payandalı baraj
ogee arch deveboynu kemer
ogee arch sivri kemer
raised arch kalkık kemer
rear arch iç kemer
relieving arch boşaltma kemeri
relieving arch hafifletme kemeri
relieving arch sağır kemer
straight arch dik kemer
thin arch dam ince kemer baraj
trefoil arch üç dilimli kemer
trefoil arch yonca kemer
Traffic
arch span kemer açıklığı
circular arch dairesel kemer
concrete arch bridge beton kemer köprü
lowered pointed arch basık sivri kemer
pointed arch sivri kemer
Railway
sagging of arch kemer çökmesi
sagging of arch kemerin bel vermesi
Mining
arch impost üzengitaşı
steel arch support çelik yay bağ
steel arch support kavisli çelik bağ
yielding arch esnek yay bağ
yielding arch elastik kemer bağ
Medical
anomalous palatoglossal arch causing dysphagia yutma güçlüğüne neden olan palatoglossal ark anomalisi
aortic arch ana atardamar yayı
aortic arch syndrome takayasu hastalığı
double aortic arch çift arkus aorta
double aortic arch çift aort arkı
hemal arch hemal ark
pectoral arch omuz kemiği
treitz arch treitz yayı
zygomatic arch şakak kemiği çıkıntısı
Anatomy
arch of psoas psoas kası kemeri
arch of the aorta aort kemeri
arch of uterine artery dölyatağı atardamar kemeri
costal arch kaburga yayı
deep palmar arch el ayası derin kemeri
deep volar arch el ayası derin kemeri
dental arch diş kemer
fallopian arch kasık kemeri
femoral arch uyluk kemeri
haemal arch damar yayı
lamina of vertebral arch omur lamı
palmer arch elayası kemerleri
plantar arch taban kemeri
superciliary arch kaş kemeri
zygomatic arch elmacık kemeri
Dentistry
dental arch diş arkı
Physiology
reflex arch refleks halkası
Marine Biology
gill arch solungaç yayı
haemal arch hemal yay
Zoology
aortic arch aort yayı
arch of honey bal kemeri
Apiculture
arch of honey bal kemeri
Literature
arch-enemy baş düşman
arch-foe baş düşman
arch-nemesis baş düşman
arch-villain baş düşman
Environment
arch action kemer hareketi
Geography
flood arch taşkın kemeri
Meteorology
anti twilight arch ters alacakaranlık yayı
anti twilight arch karşı alacakaranlık yayı
twilight arch alacakaranlık yayı
Geology
ground arch arazi kemeri
pressure arch basınç kemeri
Military
arch-rivals baş düşmanlar
masonry arch bridge kagir kemer köprü
open spandrel arch bridge açık üçgen kemer köprü
steel-arch shelter çelik kemerli sığınak
Art
arch of triumph zafer takı
triumphal arch zafer takı
Music
arch top oyma kapak