ark - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

arkBedeutungen von dem Begriff "ark" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 6 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
ark n. kutu
ark n. mavna
ark n. duba
ark n. sandık
ark n. tahta sandık
ark n. nuhun gemisi

Bedeutungen von dem Begriff "ark" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 15 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
ark runnel n.
ark ditch n.
ark dike n.
ark conduit n.
ark canal n.
ark arc n.
ark culvert n.
Technical
ark arc
Automotive
ark arc
Aeronautic
ark drain
Dentistry
ark arch
Marine Biology
ark raceway
Agriculture
ark drain
ark drain-furrow
Geography
ark runnel

Bedeutungen, die der Begriff "ark" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 327 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
(ark/kanal gibi üstü açık) suyolu watercourse n.
tozaltı ark kaynağı submerged arc welding n.
ark mesafesi arc range n.
ark lambası arc lamp n.
Technical
ark fırını arc furnace
ark krateri arc crater
tozaltı ark kaynağı submerged arc welding
ark dikiş algılamalı osilasyon oscillation with seam sensing
ark osilasyonu arc oscillation
ark kaynağı arc welding
argon ark kaynağı argon arc welding
ark lambası arc lamp
ark sinüs arc sine
ark deşarj tüpü thyratron
ark süresi arc duration
gaz korumalı metal ark kaynağı gas shielded metal arc welding
toz altı ark kaynağı submerged arc welding
ark kosinüs anticosine
ark tanjant arc tangent
ark deşarjı arc discharge
gaz tungsten ark kaynağı gtaw (gas tungsten arc welding)
ark boşalması arc discharge
ark saptırıcı arc deflector
ark boşalmalı tüp arc discharge tube
ark ekran arc deflector
ark kotanjant anticotangent
elektrikti ark kaynağı electric arc welding
ark sekant arc secant
ark direnci arc resistance
basit ark simple arc
ark sönümü arc extinction
gaz tungsten ark kaynağı gas tungsten arc welding
dolanan ark flashover
cıvalı ark redresörü mercury arc rectifier
ark deşarj tüpü arc discharge tube
ark halkası arcing ring
ark dikiş algılaması arc seam sensing
ark spektrumu arc spectrum
ark tanjant antitangent
gaz tungsten ark kaynağı tungsten inert gas welding
ark kaynağı güç üniteleri arc welding power sources
ark kosekant arc cosecant
ark söndürme bobini blowout coil
ark kosinüs arc cosine
ark ocağı arc furnace
ark sinüs antisine
ters yönlü ark arc back
ark düşüşü arc drop
ark lambası arc light
ark görüntüleme arc monitoring
elektrik ark makinesi electric spark machine
ark dikişi algılaması arc seam sensing
gaz tungsten ark kaynağı tig (tungsten inert gas welding)
ark kosekant anticosecant
ark söndürücü arc suppressor
son derece parlak ışık veren ark lambası flaming arc
ark aralığı spark gap
ark gücü arc force
ark tüpü arc tube
ark osilatörü arc oscillator
ark siperi arcing shield
ark ışığı arc light
karbon ark kaynağı carbon arc welding
elektrik ark kaynağı electric arc welding
plazma ark kaynağı plasma arc welding
ark kaynağı yapmak arc weld
otomatik elektrik ark kaynağı aygıtı automatic arc welding machine
ark hücresi arc cell
ark lambası carbon lamp
karbon elektrik ark lambası carbon arc lamp
soy gaz ile ark kaynağı yapma inert gas arc welding
asal gazla ark kaynağı yapma inert gas arc welding
ark tutuşturma arc ignition
ters ark arc-back
otomatik metal ark kaynağı automatic metal-arc welding
elektrik ark kaynağı trafosu arc-welding transformer
elektrik ark kaynağı jeneratörü arc-welding generator
ark söndürme arc-suppression
elektrik ark kaynağı takımı arc-welding set
elle yapılan metal ark kaynağı manual metal-arc welding
ark lambası flame-lamp
elektrikli ark ocağı electric-arc furnace
yarı otomatik metal ark kaynağı semi-automatic metal-arc welding
cıvalı ark mercury arc
ark kaynağı ile arc cutting
ark kaynaklı deney parçası arc-welded test piece
metal ark kesme metal arc cutting
oksijen ark kesme oxygen arc cutting
clucas termik ark kesme clucas thermic-arc cutting
ark kesme arc cutting
ark tabancası arc gun
ark oksijen kesme arc oxygen cutting
ark kolonu arc column
ark voltajı arc voltage
kapalı karbon ark lambası closed carbon arc lamp
açık alev karbon ark lambası open-flame carbon arc lamp
kauçuk yalıtımlı ark kaynak elektrot kabloları rubber-insulated arc welding electrode cables
kapalı karbon ark ışığı enclosed carbon arc light
koruyucu gaz metal ark kaynağı gas-shielded metal-arc welding
koruyucu asal gaz ark kaynağı inert gas shielded arc welding
ark kaynaklı birleştirme arc-welded joint
elle metal ark kaynağı manual metal arc welding
korunmalı metal ark kaynağı mmaw
korunmalı metal ark kaynağı stick welding
korunmalı metal ark kaynağı smaw
korunmalı metal ark kaynağı shielded metal arc welding
korunmalı metal ark kaynağı manual metal arc welding
tozaltı-ark kaynağıyla kaynak edilmiş çelik boruların kaynak dikişinin radyografik muayenesi radiographic testing of the weld seam of submerged arc-welded steel tubes
ark kaynak donanımı arc welding equipment
ark kaynağı cihazının onaylanması validation of arc welding equipment
tozaltı ark kaynağı için tel elektrotlar ve tel-toz kombinosyonları wire electrodes and wire-flux combinations for submerged arc welding
havalı ark flaması arcair torch
heroult elektrik ark ocağı heroult electric arc furnace
tükenmez elektrotlu ark kaynağı nonconsumable electrode arc welding
karbon elektrotlu ark kaynağı carbon electrode arc welding
karbonlu ark kaynağı carbon arc welding
tabandan dökümlü elektrik ark ocağı bottom tapping electric arc furnace
yüksek yoğunluklu ark high-intensity arc
büyük elektrik ark fırınlı çelik fabrikası mega electric arc furnace steel plant
bazlı elektrik ark ocağı süreci basic electric arc process
gaz örtülü ark kaynağı gas shielded arc welding
gaz örtülü volfram ark kesmesi gas tungsten-arc cutting
gaz örtülü volfram ark kaynağı gas tungsten-arc welding
elle ark kaynağı manual arc welding
elektrik ark ocağı sığası electric arc furnace capacity
elektrik ark ocaklı çelikhane electric steel plant
elektrik ark konvertörü electric arc converter
elektrikli ark kaynağı arc welding
elektrik ark ocağı electric arc furnace
dengeli ark stable arc
alüminyum korumalı ark kaynağı aluminium shielded arc welding
toz altı ark kaynaklı submerged arc welded
metal ark kaynağı metallic arc welding
doğru akımlı ark ocağı direct electric arc furnace
merkezden kaçık tabandan dökümlü elektrik ark ocağı eccentric bottom tapping electric arc furnace
gaz korumalı ark gas-shielded arc
merkezden kaçık tabanlı elektrik ark ocağı eccentric bottom electric arc furnace
metal elektrotlu ark kaynağı metal electrode arc welding
doğru akımlı elektrikli ark ocağı direct current electric arc furnace
çok yüksek güçlü elektrik ark ocağı ultrahigh power electric arc furnace
asit elektrik ark ocağı süreci acid electric -arc furnace process
korumalı ark kaynağı shielded arc welding
doğru akımlı elektrik ark ocağı direct arc furnace
asit elektrik ark ocağı acid electric -arc furnace
korumalıksız metal ark kaynağı unshielded metal arc welding
alternatif akımlı ark kaynağı alternating current arc welding
metal halitli ark lambası metal-halide arc lamp
plazma ark kaynağı plasma-arc welding
sarsak ark ocağı rocking arc furnace
dolaylı ark fırını indirect-arc-furnace
otomatik metal - ark süreci automatic metal - arc process
plazma ark kesmesi plasma-arc cutting
manyetik toz ile örtülü ve gaz korumalı ark kaynağı gas shielded magnetic flux arc welding
tozaltı ark kaynağı için tozlar fluxes for submerged arc welding
salınımlı ark ocağı oscillating arc furnace
asal gazla korumalı ark kaynağı inert gas shielded -arc welding
ark dengeliliği arc stability
asal gazla korumalı ark kaynağı süreci inert gas shielded -arc process
ark kaynağı arc weld
ark yalazları arc flames
ark düzenleci arc regulator
ark kaynaklaması arc welding
ark parlaması arc glare
ark süresi arc time
ark özelliği arc characteristic
asal gazlı ark kaynağı inert gas arc welding
ark katodu arc cathode
alkalili elektrik ark ocağı süreci basic electric arc process
ark ocağı elektrodu arc furnace electrode
bazlı elektrik ark ocağı basic electric arc furnace
eritken çekirdekli ark kaynağı flux-cored arc welding
ark boyu arc length
ark gerilimi arc voltage
ark üflemesi arc blow
ark dengesizliği arc instability
ark artıuçu arc anode
ark dikeci arc column
ark kaynağı yapma arc welding
ark ocağında eritme arc furnace melting
çanak tabanlı elektrik ark fırınları dished-bottom electric arc furnaces
gazlı metal ark kaynaklaması gas metal arc welding
ksenon ark lambası xenon arc lamb
paslanmaz çeliklerin ark kaynağı arc welding of stainless steels
alüminyum ve aliminyum alaşımlarının ark kaynağı arc welding of aluminium and aluminium alloys
saplama ark kaynağı arc stud welding
yüksek mukavemetli çeliklerin gaz korumalı metal ark kaynağı için tel elektrotlar ve yığılan kaynak metali wire electrodes and deposits for gas shielded metal arc welding of high-strength steels
ark boşalması direnç deneyi resistance test to arc discharge
ark deflektörü arc deflector
ark kaynak kablosu arc welding cable
daldırılmış ark fırını submerged-arc furnace
doğrudan ark fırını direct arc furnace
ark kaynağı donanımı arc-welding equipment
filtreden geçirilmiş ksenon-ark ışıması filtered xenon-arc radiation
yüksek mukavemetli çeliğin koruyucu gaz metal ark kaynağı gas-shielded metal arc welding of high strength steel
elektrikli ark fırını electric arc furnace
ferritik çeliklerin ark kaynağı arc welding of ferritic steels
paslanmaz ve ısıya dayanıklı çeliklerin elle metal ark kaynağı manual arc welding of stainless and heat resisting steels
alaşımsız ve ince daneli çeliklerin elle metal ark kaynağı manual metal arc welding of non- alloy and fine grain steels
ark boynuzu spark gap
ark kaynağı donanımı arc welding equipment
kuru ark yayma direnci resistance to dry arc propagation
elle metal ark kaynağı elektrotları manual metal arc welding electrodes
nemli ark izi direnci wet arc tracking resistance
ark kaynak teçhizatı arc-welding equipment
ark kaynağıyla üretilen gaz ve dumandan numune alma sampling fume and gases generated by arc welding
su altı ark fırını submerged arc furnace
plazma-ark ve alev püskürtme tesisleri plasma/arc and flame spraying plants
ark kaynaklı birleştirmelerde sertlik deneyi hardness test on arc welded joints
yüksek mukavemetli çeliklerin gaz korumalı metal ark kaynağı gas shielded metal arc welding of high-strength steels
koruyucu gaz metal ark kaynağı gas shielded metal arc welding
paslanmaz ve ısıya dayanıklı çeliklerin gaz korumalı veya korumasız metal ark kaynağı metal arc welding with or without a gas shield of stainless and heat resisting steels
yüksek mukavemetli çeliklerin tozaltı ark kaynağı için tel ve boru biçiminde özlü elektrotlar ve elektrot toz kombinasyonları wire and tubular cored electrodes and electrode-flux combinations for submerged arc welding of high strength steels
yarı-mekanize ark kaynağı semi-mechanised arc welding
ksenon ark lambası ile soldurma deneyi xenon arc fading lamp test
çeliklerin tozaltı ark kaynağı submerged arc welding of steels
ark başlatma ve dengeleme cihazı arc striking and stabilizing device
ark flaş arc flash
ark parlaması arc flash
gaz metal ark kaynağı mig/mag welding
gazlı metal ark kaynağı mig mag welding
gazlı metal ark kaynağı mig/mag welding
gaz metal ark kaynağı mig mag welding
vakum ark yeniden ergitme vacuum arc remelting
elektrikli ark fırını electric arc furnace (eaf)
telle ark kaynağı flux-cored arc welding
cıvalı ark lambası mercury-arc lamp
Computer
sprey ark spray ark
kısa ark short arc
ark kontağı arcing contact
ark hücresi arc cell
Electric
ark oluşturmak arc
ark lambası arc lamp
ark söndürme bobini blowout coil
ark sönümü arc extinction
ark saptırıcı arc deflector
ark söndürücü arc suppressor
ark direnci arc resistance
ark halkası arcing ring
ark osilatörü arc oscillator
ark boşalımı arc discharge
ark siperi arcing shield
ark ekran arc deflector
ark süresi arc duration
ark osilasyonu arc oscillation
ark deşarj tüpü arc discharge tube
ark tüpü arc tube
ark kontağı arcing contact
ark düşüşü arc drop
ark deşarjı arc discharge
elektrik ark kaynağı electric arc welding
ark söndürme reaktörü arc-suppression reactor
ark süresi arcing time
elektrik ark dönüştürgeci electric arc converter
ark boynuzu arcing horn
Mechanic
elektrik ark kaynağı electric arc welding
ark fırını direct arc furnace
Textile
ksenon ark lambası xenon arc lamp
Construction
ark görünüm fırını image furnace
manzarayı bozmayan sınır veya çit niyetine kullanılan iç kısmında duvar olan kuru ark ha-ha
ark kaynaklı birleştirmeler arc-welded joints
ark kaynağı için genel kılavuz general guidance for arc welding
Lighting
açık alevli karbon ark lambaları open-flame carbon-arc lamps
kisenon kısa ark lambası xenon short arc lamp
Automotive
elektrik ark kaynağı electric welding
ark yapma arcing
darbeli ark kaynağı pulse arc welding
darbeli sprey ark pulsed spray arc
sprey ark spray arc
ark boyu arc length
ark dikiş kaynağı arc seam weld
ark kaynağı arc welding
ark kaynak redresörü arc welding machine
ark kesme arc cutting
ark kesme makinesi arc cutter
ark kuvveti arc force
ark nokta kaynağı arc spot weld
ark önleyici arc suppressor
ark püskürtme arc spraying
ark üflemesi arc blow
ark yapma arcing
ark zaman etkeni arcing time factor
otomatik ark kaynağı automatic arc welding
karbon ark kesme carbon arc cutting
karbon ark kaynağı carbon arc welding
örtülü elektrotla metal ark kaynağı metal arc welding with covered electrodes
özlü telle ark kaynağı flux cored arc welding
kısa ark short arc
plazma ark kaynağı plasma arc welding
toz altı ark kaynağı submerged arc welding
gaz metal korumalı metal ark kaynağı shielded metal arc welding
gaz tungsten ark kesme gas tungsten arc cutting
gazaltı ark kaynağı gas metal arc welding
gazaltı metal ark kesme gas metal arc cutting
Aeronautic
ark fan aft fan
tungsten elektrotla koruyucu gaz ark kaynağı inert gas tungsten arc welding
metal elektrotla soy gaz ark kaynağı inert gas metal arc welding
Medical
hemal ark hemal arch
aortik ark sendromu aortic arc syndrome
yutma güçlüğüne neden olan palatoglossal ark anomalisi anomalous palatoglossal arch causing dysphagia
Math
ark tanjant arc tangent
ark tanjant antitangent
ark kosekant arc cosecant
ark kotanjant arc cotangent
ark sinüs arc sine
ark kotanjant anticotangent
ark kosekant anticosecant
ark kosinüs anticosine
ark kosinüs arc cosine
ark sekant inverse secant
ark tanjant inverse tangent
ark sinüs inverse sine
ark sinüs arcsine
Statistics
ark-sinüs dönüşümü arc-sine transformation
ark-sinüs dağılımı arc-sine distribution
sonlu ark-sinüs dağılımı finite arc sine distribution
Physics
termiyonik ark thermionic arc
ark halkası guard ring
atomsal ark kaynağı atomic arc welding
Chemistry
ark lambası carbon lamp
karbon elektrik ark lambası carbon arc lamp
Agriculture
ark açma pulluğu furrow opener plough
Environment
ark sulaması ditch irrigation
ark kaynağında oluşan duman ve gazlardan numune alma sampling fume and gases generated by arc welding
Military
korunmalı metal ark kaynağı shielded metal arc welding
korunmalı metal ark kesme shielded metal arc cutting
Abbreviation
ve ark. et al
ve ark. et al.