boat - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

boat

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "boat" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 24 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
boat n. tekne
boat n. bot
boat n. kayık
General
boat v. sandalla gezmek
boat v. kayıkla gezmek
boat v. kayıkla taşımak
boat n. tekne (gemi/vapur/sandal/yat gibi)
boat n. vapur
boat n. gemi
boat n. sandal
boat n. filika
boat n. kayık tabak
Technical
boat bir gemide seyahat etmek
Marine
boat  tekne
boat sandalla gezmek
boat gemi
boat sandal
boat kayık
boat filika
boat sandalla taşımak
boat kayıkla taşımak
boat kayıkcık
British Slang
boat surat
boat yüz

Bedeutungen, die der Begriff "boat" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 424 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
assault boat n. hücumbot
General
set a boat afloat v. tekneyi yüzdürmek
miss the boat v. vapuru kaçırmak
compete in a boat race v. bot yarışı yapmak
push the boat out v. kesenin ağzını açmak
rock the boat v. velveleye vermek
beach the boat v. kıyıya demirlemek
take a boat out v. tekneyle açılmak
sail a boat v. tekne kullanmak
miss the boat v. fırsatı kaçırmak
row a boat v. kürek ile yürütmek (sandalı vb)
sleep on the boat v. teknede uyumak
boat race v. bot yarışına katılmak
boat race v. bot yarışı yapmak
take a boat trip v. tekne gezisine çıkmak
tour by boat v. tekneyle gezmek
long boat n. şalupa
jolly boat n. filika
boat race n. kayık yarışı
boat chock n. kalastra
boat hook n. çengelli uzun sırık
boat train n. tren
fishing boat n. balıkçı gemisi
cargo boat n. şilep
pleasure boat n. eğlence gemisi
fishing boat n. balıkçı teknesi
boat oar n. kayık küreği
sailing boat n. yelkenli kayık
wooden boat oar n. ahşap kayık küreği
torpedo boat n. torpido
fishing boat n. balıkçı kayığı
motor torpedo boat n. hücumbot
sailing boat n. yelkenli
river boat n. nehir botu
torpedo boat n. hücumbot
boat deck n. filika
river boat n. peleme
flying boat n. deniz uçağı
boat shed n. kayıkhane
towing boat n. römorkör
u boat n. alman denizaltısı
motor boat n. motorbot
racing boat n. yarış botu
packet boat n. posta gemisi
dispatch boat n. avizo
cargo boat n. yük gemisi
police boat n. polis botu
boat schedule n. vapur tarifesi
flat bottom boat n. tongarto
pilot boat n. kılavuz gemi
ship's boat n. gemi yatağı
rubber boat n. bot
small boat n. kayık
fast boat n. hızlı gemi
mail boat n. posta vapuru
packet boat n. posta vapuru
recreational boat n. dinlence amaçlı tekne
boat manufacturer n. tekne üreticisi
boat manufacturing n. tekne üreticiliği
swamp boat n. bataklık teknesi
inflatable boat n. şişme bot
boat bouse n. kayıkhane
boat hook n. kayık kancası
boat scaffold n. sal iskele
boat scaffold n. gemici iskelesi
rowing-boat n. sandal
u-boat n. alman denizaltısı
mosquito boat n. hücumbot
pt boat n. hücumbot
banana boat n. muz botu
small fishing boat n. küçük balıkçı kayığı
boat trip n. yat gezisi
shrimp boat n. karides teknesi
beat-up boat n. eski ve dökük tekne
speed boat n. sürat teknesi
speed boat n. hız teknesi
boat shoe n. yelken ayakkabısı
boat race n. kürek yarışı
go-fast boat n. sürat teknesi
cigarette boat n. sürat teknesi
baby boat n. bebek kayığı
inflatable rescue boat n. şişme kurtarma botu
dragon boat n. ejderha kayığı
paddle boat n. su bisikleti
river boat n. nehir gemisi
river boat n. nehir teknesi
boat excursion n. tekne gezisi
boat cruise n. tekne gezisi
boat ride n. (heyecanlı/hareketli)tekne/(deniz) motoru gezisi
commuter boat n. su ulaşım aracı
commuter boat n. nehir taşıtı
commuter boat n. su taşıtı
dragon boat racing n. ejderha kayığı yarışı
dragon boat race n. ejderha kayığı yarışı
hot-air-boat n. bir tür oyuncak tekne
puf-puf boat n. pop pop tekne
crazy boat n. bir tür oyuncak tekne
pulsating water engine boat n. pop pop tekne
crazy boat n. pop pop tekne
pulsating water engine boat n. bir tür oyuncak tekne
puf-puf boat n. bir tür oyuncak tekne
putt-putt boat n. bir tür oyuncak tekne
pop-pop boat n. bir tür oyuncak tekne
pop-pop boat n. pop pop tekne
hot-air-boat n. pop pop tekne
putt-putt boat n. pop pop tekne
boat swing n. gemi salıncak
boat swing n. kayık salıncak
boat puller n. sandal/tekne çekicisi
reed boat n. sazdan tekne
mud boat n. bataklık teknesi
mud boat n. çamurun başka bir yere taşınması için kullanılan büyük deniz aracı
mud boat n. çamur teknesi
advice boat n. avizo
in the same boat adv. benzer durumda
in the same boat adv. aynı şartlar altında
Idioms
all in the same boat aynı durumda
push the boat out kesenin ağzını açmak
rock the boat velveleye vermek
row in the same boat bir kazanda kaynamak
rock the boat kazan kaldırmak
miss the boat fırsatı kaçırmak
rock the boat bozmak
rock the boat mevcut durumu bozmak
rock the boat bir çuval inciri berbat etmek
rock the boat kötüleştirmek
rock the boat içine etmek
push the boat out har vurup harman savurmak
push the boat out savurgan olmak
be in the same boat aynı şartlarda olmak
be in the same boat aynı şartlarla karşı karşıya olmak
push the boat out ölçüsüz olmak
be in the same boat aynı sorunları yaşamak
miss the boat fırsatı tepmek
don't rock the boat durduk yere ortalığı karıştırma
not float somebody's boat heyecan vermemek
not float somebody's boat canı çekmemek
not float somebody's boat (bir şeyin) kişiye keyif vermemesi
not float somebody's boat ilgisini çekmemek
just off the boat yeni ayak basmış
just off the boat toy
fresh off the boat henüz gelmiş
fresh off the boat yeni ayak basmış
fresh off the boat henüz daha yeni gelmiş
just off the boat henüz gelmiş
fresh off the boat tecrübesiz
just off the boat henüz daha yeni gelmiş
fresh off the boat toy
just off the boat tecrübesiz
fresh off the boat henüz ayak basmış
just off the boat henüz ayak basmış
whatever floats your boat nasıl biliyorsan öyle yap
whatever floats your boat nasıl mutlu oluyorsan öyle yap
be in the same boat as someone birisiyle aynı durumda olmak
float one's boat hoşuna gitmek
float one's boat ilgisini çekmek
whatever floats your boat seni ne mutlu edecekse
whatever floats your boat nasıl istiyorsan öyle yap
be in the same boat aynı gemide olmak (aynı şartlarda olmak)
Speaking
you think I come off of a banana boat? sen beni keriz mi zannettin?
you think I come off of a banana boat? sen beni keriz mi sandın?
Slang
rock the boat mızıkçılık yapmak
rock the boat sorun çıkarmak
rock the boat sorun yaratmak
in the same boat aynı durumda olmak
miss the boat büyük şans kaçırmak
miss the boat çok kazançlı bir işi kaçırmak
miss the boat fırsat kaçırmak
in the same boat aynı şeylere göğüs germek
in the same boat aynı koşulları paylaşmak
miss the boat fırsat tepmek
fresh off the boat mülteci
fresh off the boat bir ülkeye yeni ayak basmış kişi
fresh off the boat göçmen
fresh off the boat muhacir
Trade/Economic
advice boat n. kurye botu
bare boat charter boş gemi kiralama sözleşmesi
bare boat yüksüz boş gemi
supply boat ikmal gemisi
bare boat yüksüz gemi
boat load gemi yükünün ağırlığı
pleasure boat eğlence gemisi
fast boat ekspres vapur
dispatch boat kurye botu
mail boat posta vapuru
Politics
push-off of boat arrivals tekne ile gelenlerin uzaklaştırılması
boat people tekne ile gelen kişiler
boat arrivals tekne ile gelişler
Tourism
boat excursion tekne gezisi
boat tour tekne turu
boat trip tekne gezisi
boat trip tekne turu
boat excursion tekne turu
boat tour tekne gezisi
Technical
rescue boat kurtarma botu
boat station filika istasyonu
boat canvas cover filika örtüsü
boat train gemi treni
boat anchor filika demiri
banana boat muz gemisi
boat hook filika kancası
boat building tekne inşası
boat drain lavra deliği
water boat su gemisi
patrol torpedo boat devriye torpido botu
boat load gemi yükü
torpedo boat torpidobot
sailing boat yelkenli tekne
canal boat dar bir tekne
boat carrier bot taşıyıcısı
boat compass filika pusulası
boat winch filika vinci
boat deck filika güvertesi
boat engines filika makineleri
boat house kayıkhane
boat station signals filika istasyon işaretleri
steel boat çelik tekne
water boat su tankeri
towing boat römorkör
pontoon boat tombaz kayık
boat train vapur bağlantılı tren
evaporation boat buharlaştırma teknesi
Computer
boat origami kayık origamisi
Textile
boat neck kayık yaka
Automotive
boat lid bagaj kapağı
boat effect kaçırma hissi
boat trailer tekne römorku
boat-tailed kayık kuyruklu
Aeronautic
boat amphibian amfibik bot
boat tail kayık kuyruğu
flying boat tekneli deniz uçağı
boat seaplane deniz uçağı
boat tail kuyruk kısmı
boat deck filika güvertesi
flying boat deniz uçağı
air-boat hava botu
air-boat kapalı bir fan veya pervane tarafından itilen sığ sular ve bataklıklarda kullanılan tekne
boat-tail drag kuyruk direnci
Marine
mooring boat n. palamar motoru
advice boat n. avizo
tow boat itici römorkör
hydrofoil boat hidrofil bot
passenger boat yolcu botu
patrol boat devriye botu
life boat can filikası
passenger boat terminal yolcu botu terminali
diver boat dalgıç botu
drill boat sondaj botu
offshore boat offshore teknesi
small boat sandal
scavenger boat temizleyici bot
narrow boat dar gemi
sailing boat yelkenli gemi
boat deck rüşvet güverte
sighting boat gezi botu
anchor  boat çapa teknesi
mixed boat hem yolcu hem yük taşıyan gemi
narrow boat özellikle ingiltere'de kanallarda kullanılan bir çeşit gemi
fire boat yangın botu
survey boat araştırma botu
motor boat içten yanmalı motor kullanan bot veya kayık
pleasure boat gezinme sandalı
jolly boat küçük gemi filikası
boat yard çekek yeri
powered fishing boat motorlu balıkçı kayığı
carrier boat taşıyıcı bot
sewage boat atıksu botu
deck boat güverte filikası
wooden boat ahşap tekne
boat davit filika mataforası
push boat itme botu
excursion boat gezinti teknesi
ships boat filika
boat storage tekne sığınağı
salvage boat kurtarma botu
mail boat posta botu
tug boat çekici römorkör
supervision boat denetleme botu
small sailing boat taka
boat yard tersane
motor boat motorlu tekne
sailing boat yelkenle hareket eden gemi
leisure fishing boat serbest balıkçı botu
a kind of boat used on the black sea çapar
salvage boat kurtarma gemisi
pilot boat kılavuz gemisi
assistant boat yardımcı tekne
pleasure boat dinlence amaçlı tekne
boat anchor filika demiri
boat chock kalastra
boat varnish bot verniği
boat varnish sudan etkilenmez vernik
pilot boat kılavuz motoru
paddle boat yandan çarklı gemi
dispatch boat avizo
light boat bekçisiz fener gemisi
sailing boat yelkenli tekne
sailing boat yelkenli
air-cushion boat hava yastıklı bot
jolly-boat geminin her işe mahsus kıç filikası
non-powered fishing boat motorsuz balıkçı kayığı
torpedo-boat destroyer muhrip
race boat yarış teknesi
life boat flika
life boat cankurtaran sandalı
cargo boat yük gemisi
cargo boat şilep
cargo boat yük vapuru
ship's boat filika
supply boat ikmal gemisi
fishing boat balıkçı teknesi
patrol boat devriye gemisi
patrol boat devriye teknesi
packet boat posta vapuru
mail boat posta vapuru
post boat posta vapuru
tow boat römorkör
boat tail teknenin kıç kısmı
boat space teknik kapasitesi faktörü
boat diagram teknik yükleme şeması
boat wave tekne dalgası
boat-painter gemi bağlama halatı
harbour boat service liman bot hizmeti
boat wave bot dalgası
boat telephone bot telefonu
pleasure boat eğlence gemisi
certificate for the life boat/ rescue boat filika veya kurtarma botu sertifikası
boat registration certificate tekne kayıt belgesi
boat registration office tekne kayıt ofisi/bürosu
renting a boat tekne kiralama
coast guard boat sahil güvenlik botu
hydrometric boat hidrometrik bot
ship's boat patalya
ship's boat gemi botu
glass-bottom boat cam tabanlı tekne
glass-bottom boat altı cam tekne
flat-bottom boat düz tabanlı tekne
flat-bottomed boat düz tabanlı tekne
glass-bottomed boat cam tabanlı tekne
boat dock tekne iskelesi
inshore rescue boat sahil kurtarma botu
charter boat dolmuş motor
boat ramp gemi kızağı
boat launch gemi kızağı
planing boat kayıcı (planya) tekne
Medical
unna boat unna botu
Chemistry
boat form kayık biçimi
Marine Biology
seine boat gırgır teknesi
two boat pelagic trawl çift tekne trol ağı
ship's boat filika
rowing boat sandal
two boat trawling çift trol
rowing boat kayık
Zoology
boat bug küreksi ayakları olan etobur bir böcek
boat bug sandal böceği
Fishery
small fishing boat foroz kayığı
seine boat ığrıp kayığı
Military
boat lane teknik şeridi
boat assembly area teknik toplanma sahası
boat rendezvous area teknik buluşma sahası
boat team teknik timi
boat cover teknik kapelası
boat group teknik grubu
boat flotilla teknik filotillası
boat assignment table teknik tahsis çizelgesi
torpedo boat torpido bot
distribution box boat tevzi kutusu botu
torpedo boat torpido hücumbotu
torpedo boat torpidobot
torpedo boat destroyer torpido muhribi
torpedo boat mayın gemisi
crew boat personel taşıma botu
tug boat römorkör
escort boat refakat gemisi
propeller torpedo boat pervaneli hücumbot
coast guard boat sahil güvenlik botu
rigid hull inflatable boat sert karinalı şişme bot
assault boat çıkartma gemisi
life boat cankurtaran filikası
u-boat denizaltı
rigid hull inflatable boat büyük tip orca bot
life boat cankurtaran sandalı
life boat can salı
flying boat deniz uçağı
landing boat çıkarma botu
life boat cankurtaran salı
inflatable rigid boat şişirilebilir rijit bot
boat availability table çıkarma aracı mevcut çizelgesi
assault boat çıkarma hücum botu
special boat squadron sualtı taarruz timi
life boat can filikası
patrol boat devriye gemisi
safety boat emniyet botu
pontoon boat duba
assault boat hücumbot
assault boat hücum çıkarma botu
motor torpedo boat hücumbot
fast patrol boat hızlı karakol botu
fast patrol boat hızlı devriye botu
storm boat hücum botu
storm boat hücumbot
reconnaissance boat keşif botu
picket boat karakol gemisi
patrol boat karakol gemisi
long boat işkampavya
tug boat kıyı römorkörü
crash boat kurtarma botu
fast patrol boat avcı botu
fast intervention boat ani müdahale botu
small boat küçük çıkarma botu
retriever boat arama botu
small boat company küçük çıkarma bot bölüğü
ambulance boat ambülans botu
interceptor boat ani müdahale botu
rescue boat kurtarma botu
torpedo boat torpido botu
torpedo-boat destroyer torpido muhribi
u-boat alman denizaltısı
Sport
offshore boat racing açık deniz tekne yarışı
boat race tekne yarışı
boat racing tekne yarışı
Theatre
boat-truck dekor taşıtı
British Slang
little man in a boat klitoris
man in a boat klitoris