collision - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

collision

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "collision" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 25 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
collision n. çarpışma
General
collision n. fikir ayrılığı
collision n. çatışma
collision n. çarpma
collision n. sadme
collision n. toslama
collision n. ihtilaf
collision n. karambol
collision n. çarpışma
collision n. düşünce ayrılığı
collision n. müsademe
Trade/Economic
collision gemilerin çarpışması
Law
collision çatma
Technical
collision çarpışma (iki aracın çarpışması)
collision çarpışma
Computer
collision çarpışma
Informatics
collision çakışma
collision çarpışma
Telecom
collision çarpışma
Automotive
collision çarpışma
Railway
collision çarpışma
collision karambol
Marine
collision çatma
Food Engineering
collision çarpışma
Military
collision çakışma

Bedeutungen, die der Begriff "collision" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 175 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
come into collision v. çarpışmak
come into collision with v. ile çarpışmak
come into collision with v. çarpışmak
come into collision with v. çatışmak
be in a head-on collision v. bir araçla kafa kafaya çarpışmak
barrier collision test n. bariyer testi
collision damage n. çarpışma zararı
collision excitation n. çarpma ile uyarma
collision mat n. usturmaça
collision diameter of molecules n. moleküllerin çarpışma çapı
collision frequency n. çarpışma frekansı
collision density n. çarpışma yoğunluğu
collision ionization n. çarpışma iyonlaşması
a head-on collision n. kafa kafaya çarpışma
head-on collision n. kafa kafaya çarpışma
moment of collision n. çarpışma anı
in a collision with somebody adv. biriyle çarpışmada/çarpışarak
Idioms
come into collision with (araba) çarpışmak
be on a collision course ihtilaf halinde olmak
be on a collision course ciddi bir anlaşmazlık içinde olmak
Trade/Economic
both to blame collision clause iki taraflı kusur klozu
negligent collision kusurlu çarpışma
Law
collision clause çarpma klozu
negligent collision kusurlu çatma
fortuitous collision kusursuz çatma
indirect collision vasıtalı çatma
law of collision çarpışma yasası
law of collision çarpışma kanunu
Politics
collision regulation çatışma sözleşmesi
collision regulation çarpışma tüzüğü
Insurance
collision damage waiver kaza hasarından feragat
collision damage çarpışma hasarı
fire, collision, overturning and derailment yangın, çarpışma, devrilme, raydan çıkma
both to blame collision clause her ikisi de kusurlu çatma klozu
collision damage waiver (cdw) hasar muafiyet sigortası
Technical
collision cross section çarpışma kesidi
elastic collision esnek çarpışma
elastic collision elastik çarpma
key collision anahtar çarpışması
chrysler collision detection chrysler çarpışma belirlemesi
bulkhead collision çatışma perdesi
elastic collision esnek çarpma
collision bulkhead çarpışma perdesi
collision risk çarpışma riski
collision force çarpışma kuvveti
asteroid collision asteroit çarpışması
collision probability çarpışma olasılığı
anti-collision system çarpışma önler sistem
collision detection çarpışma sezimi
radiative collision ışınır çarpışma
neutron collision ılıncık çarpışması
neutron collision damage ılıncık çarpışma hasarı
collision ionization çarpışma iyonlaşmasi
inelastic collision esnemez çarpışma
collision cross-section çarpışma kesit alanı
neutron collision nötron çarpışması
neutron collision damage nötron çarpışma hasarı
collision number çarpışma sayısı
collision ionization çarpışma iyonlaşması
collision theory çarpışma kuramı
under certain collision conditions belirli çarpışma şartlarında
fuel leakage in the event of a collision çarpışma durumunda yakıt sızıntısı
collision detection çakışma tespiti
anti-collision beacon çarpışma önleyici uyarı ışığı
Computer
call collision arama çarpışması
collision probability çarpışma olasılığı
collision excitation çarpışma ile uyarma
collision detect çarpışma sinyali
collision detection çarpışma algılaması
collision frequency çarpışma sıklığı
collision avoidance engel sakınma
data collision veri çarpışması
probability of collision çarpışma olasılığı
key collision anahtar çarpışması
Informatics
collision detection çarpışma sezimi
collision detection çarpışma algılaması
collision frequency çarpışma sıklığı
Telecom
carrier sense multiple access with collision avoidance çarpışmadan kaçınmalı taşıyıcı algılamalı çoklu erişim
collision frequency çarpışma sıklığı
collision domain çarpışma alanı
collision avoidance system çarpışmayı önleyici sistem
carrier sense multiple access with collision detection çarpışma algılamalı taşıyıcı duyarlı çoklu erişim
collision detection çarpışma algılaması
carrier sense multiple access with collision detection taşıyıcı algılamalı çarpışmayı sezen çoklu erişim
Automotive
barrier collision test engel deneyi
barrier collision test bariyer testi
in the event of a frontal collision önden çarpma durumunda
front collision önden çarpma
frontal collision önden çarpma
protection of the occupants in the event of a frontal collision önden çarpma durumunda yolcuların korunması
protection of the occupants in the event of a lateral collision yandan çarpma durumunda yolcuların korunması
measurement of impact velocity in collision test çarpışma deneyinde çarpma hızının ölçülmesi
human collision araç içindeki yolcuların sağa sola savrulup birbirlerine/ direksiyona vb çarpmaları
lateral collision avoidance yandan çarpışmalardan kaçınma
secondary collision brake assist ikincil çarpışma fren desteği
advanced vehicle collision and safety systems ileri araç çarpışma ve güvenlik düzenleri
collision insurance araç kaskosu
rear end collision arkadan çarpma
head on collision kafa kafaya çarpışma
head on collision avoidance assistance system kafa kafaya çarpışmadan kaçınma destek düzeni
collision warning with auto brake otomatik frenlemeli çarpışma uyarı düzeni
society of collision repair specialists kaporta tamir uzmanları birliği
collision shop kaporta/boya servisi
forward collision warning system önden çarpışma uyarı düzeni
forward collision mitigation önden çarpışmayı hafifletme
intersection collision avoidance kavşaklarda çarpışmalardan kaçınma
longitudinal collision avoidance boylamasına çarpışmalardan kaçınma
collision mitigation brake system çarpışma hafifletici fren düzeni
collision prevention assist çarpışma önleme desteği
radar based side collision avoidance system radar bazlı yandan çarpmayı önleyici düzen
multi-collision brake çoklu çarpışma freni
Traffic
multiple-vehicle collision zincirleme kaza
multiple-vehicle collision zincirleme trafik kazası
accidental collision kazara çarpışma
accidental collision kaçınılmaz çarpışma
side collision yandan çarpmalı kaza
rear-end collision arkadan çarpmalı kaza
head-on collision kafa kafaya çarpmalı kaza
traffic collision report trafik kazası raporu
traffic collision report trafik kazası tespit tutanağı
run-off-road collision yoldan çıkarak çarpma
side-on collision yandan çarpma
Aeronautic
collision course çarpışma rotası
collision course interception çarpışma rotasıyla önleme
traffic alert and collision avoidance system trafik ikazı ve çarpışmayı önleyici sistem
collision warning radar çarpışma ikaz radarı
airborne collision avoidance system havada uçaklar arasında çarpışmayı önleyici sistem
cloud and collision warning system bulut ve çarpışma inbar sistemi
collision avoidance system çarpışma önleme sistemi
airborne collision avoidance system havada iken çarpışmayı önleyici sistem
carrier sense multiple access with collision detect çatışmayı belirleyen taşıyıcı çoklu girişim
collision risk çarpışma riski
risk of collision çarpışma riski
aircraft land collision hava aracı yer kazası
midair collision gökyüzünde çarpışma
mid-air collision gökyüzünde çarpışma
traffic collision avoidance system (tcas) trafik çarpışma önleme sistemi
traffic collision avoidance system (tcas) trafik ikaz ve çarpışma kaçınma sistemi
risk of collision çarpışma riski
Marine
law for preventing collision at sea denizde çarpışmaların önlenmesi için kanun
collision mat yara savunma paleti
collision bulkhead catışma bölme perdesi
collision mat usturmaça
vessel collision gemilerin çarpışması
vessel collision gemi çarpışması
ship collision bulkhead gemi müsademe perdesi
collision clause çarpışarak batırma klozu
collision clause çarparak batırma klozu
collision clause çatma klozu
collision clause çarpışma klozu
collision clause çarpma klozu
collision bulkhead çatma perdesi
Physics
collision cross section çarpışma kesidi
collision excitation çarpma ile uyarma
collision excitation çarpışma ile uyarma
collision diameter of molecules moleküllerin çarpışma çapı
collision density çarpışma yoğunluğu
collision frequency çarpışma sıklığı
collision frequency çarpışma frekansı
collision ionization çarpışma iyonlaşması
elastic collision esnek çarpışma
inelastic collision inelastik çarpışma
inelastic collision esnemez çarpışma
ionization by collision çarpışmayla iyonlaşma
radioactive collision radyoaktif çarpışma
radioactive collision ışınetkin çarpışma
replacement collision yerdeğiştirici çarpışma
ionizing collision iyonlaştırıcı çarpışma
collision theory çarpışma teorisi
Geology
continental collision kıta-kıta çarpışması
collision zone çarpışma kuşağı
Military
lead-collision course önleme kesişme hattı
near collision çarpışma tehlikesi
collision course interception çarpışma rotası önlemesi
international regulations preventing collision at sea denizde çarpışmayı önleme tüzüğü