değişik - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

değişikBedeutungen von dem Begriff "değişik" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 28 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
değişik different adj.
değişik varied adj.
General
değişik alternative adj.
değişik particular adj.
değişik variegated adj.
değişik new adj.
değişik dissimilar adj.
değişik manifold adj.
değişik diverse adj.
değişik novel adj.
değişik different adj.
değişik varied adj.
değişik original adj.
değişik atypical adj.
değişik several adj.
değişik calico adj.
değişik unusual adj.
değişik various adj.
değişik diversified adj.
değişik variant adj.
değişik alternate adj.
değişik way-out adj.
değişik diverging adj.
Idioms
değişik far out
Trade/Economic
değişik flexible
Technical
değişik alternative
Computer
değişik alternate
Marine Biology
değişik variant

Bedeutungen, die der Begriff "değişik" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 134 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
değişik olmak differ v.
değişik fazlar uygulamak phase v.
değişik olmak vary v.
her sene değişik/farklı tarihlere rastlamak be on a different date from year to year v.
(bir olayı değişik özelliklerle) süslemek/donatmak infuse something with something v.
değişik alanlara yöneltmek diversify v.
değişik gösteri variety show n.
değişik sayılardan derlenmiş baskı variorum n.
kitabın iç kapağına yapıştırılan adların ve değişik konularda resimlerin yer aldığı küçük boyutlu özgün yapıtlar exlibris n.
herkesin değişik düşündüğü bir konu a matter of opinion n.
değişik et variety meat n.
her yıl değişik bir tarihe rastlayan yortu movable feast n.
değişik yönlerden bakıldığında farklı renkler gösterme pleochroism n.
değişik tür diversity n.
değişik biçim variant n.
bir şeyin değişik biçimi version n.
değişik çözüm alternative solution n.
odaları değişik seviyelerde olan ev split-level house n.
her sene değişik tarihlere rastlayan bayram movable feast n.
değişik kültürler different cultures n.
değişik fotoğrafların bileşimi resim composite photograph n.
değişik işler different jobs n.
gelişmiş teknolojiden ziyade buharla çalışan makinaların değişik yorumlamalarını içeren bir bilim-kurgu türü steampunk n.
değişik yönlerden bakıldığında farklı renklere bürünen bir zeosit türü tanzanite n.
tek rengin değişik tonları ile resim yapma camaieu n.
değişik yönlerden bakıldığında farklı renkler gösteren pleochroic adj.
değişik olaylarla dolu checkered adj.
değişik milletlerden olan pluralistic adj.
değişik renklerdeki mottled adj.
değişik renk tonlarındaki mottled adj.
az değişik variant adj.
kadar farklı/değişik/çeşitli as diverse as adj.
değişik olaylarla dolu chequered adj.
değişik özelliklere sahip olan characterful adj.
değişik bir şekilde turn and turn about adv.
yeniden fakat değişik bir şekilde anew adv.
sıra ile değişik bir şekilde turn and turn about adv.
değişik olarak differently adv.
değişik şekillerde in different ways adv.
değişik şekillerde in different styles adv.
değişik şekillerde in various forms adv.
değişik zamanlarda at different times adv.
değişik bir yolla in a different way adv.
değişik günlerde on different days adv.
Phrases
değişik şekillerde one way or another
değişik bir yer somewhere different
Colloquial
değişik ve tatlı far out
değişik şekillerde one way and another
Idioms
çok değişik a far cry
aynı anda bir sürü değişik işle uğraşmak have many irons in the fire
birçok değişik konuya değinmek cover a lot of ground
değişik alanlarda aynı anda değişik işler yapmak have many irons in the fire
değişik konuları ele almak cover a lot of ground
değişik yerler fresh woods and pastures new
değişik yerler fresh fields and pastures new
diğerlerinden değişik davranmak be out of step
değişik birçok şeyden oluşan a grab bag of
birkaç değişik faaliyeti aynı anda yürütmek have several irons in the fire
Slang
çok farklı/değişik off-the-wall
Trade/Economic
aynı hisse senedi üzerinden değişik uygulama fiyatlarıyla alış ve satış sözleşmesi edinilmesi spread options
genetik olarak değişik yapıda genetically modified enzyme
değişik fiyatlardaki veya vadelerdeki bir opsiyonun aynı anda alınması. spread
değişik tarife graduated tariff
değişik mesleklere bağlı üyelerden oluşan işçi sendikası multicraft union
alt ve üst sınırlar arasındaki değişik fiyat oranları scale of rates
teknik uyumlaştırma direktiflerinde kullanılacak ce uygunluk işaretinin iliştirilmesi ve uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinin değişik fazları için modüller modules for the various phases of the conformity assessment procedures and the rules for the affixing and use of the ce conformity marking, which shall be intended to be used in the technical harmonisation directives
değişik tarife sliding tariff
değişik fiyat politikası variable price policy
Law
değişik/farklı kaynaklardan edinilen kanıtlar multiple source of evidence
değişik/farklı/ayrı kanıt kaynakları multiple source of evidence
Politics
toplum içindeki değişik gruplar arasında meydana gelen ayrılık communal subversions
Insurance
değişik riziko türleri üzerinden kabul edilen maksimum sigorta miktarını belirleyen liste line sheet
Technical
değişik bir hale sokmak diversify
değişik varsayımlar alternative hypothesis
değişik derecelendirilmiş kum sand of varying grading
değişik dizge alternate system
yüklenen grafiğin tıklatınca değişik bağlantıları çağıran sistemdir map
değişik rutubetlerde under humidity variations
değişik çözüm alternative solution
sırayla değişik ekin ekmek rotate
değişik ağızlı te unequal tee
değişik rüzgar fishtail wind
değişik arazi varied terrain
değişik renklilik heterochromatism
değişik bauer-vogel süreci modified bauer-vogel process
değişik biçimleri olan variform
değişik biçimli variform
değişik yağlara uygun nesnel mercek multi-immersion objective
değişik renkli heterochromatic
değişik tip cihazların birbirleriyle değişimli olarak kullanımı interchangeable use of various types of devices
değişik türdeki cihazların birbirleriyle değişimli olarak kullanımı interchangeable use of various types of devices
değişik şiddetteki manyetik alanlar different magnetic field intensities
Computer
değişik klasörler various folders
değişik imleri ekle add revision marks
Automotive
değişik mafsal biçimleri kullanılarak elle kumanda edilen transmisyon stick shift
Medical
vücudun değişik bölgeleri different areas of the body
değişik derecelerde hidroüreter differentiating degrees of hydroureter
değişik zamanlarda oluşan heterochronic
Chemistry
değişik halkalı heterocyclic
değişik marmenevişleme modified martempering
değişik halkalı bileşikler heterocyclic compounds
değişik halkalı çoğuzlar heterochain polymers
değişik halkalı ısılplastik çoğuzlar heterochain thermoplastic polymers
Biochemistry
aynı türde canlının birkaç değişik şekil göstermesi hali pleomorphism
Agriculture
her yıl değişik ekin ekme crop rotation
sırayla değişik ekin ekme crop rotation
Tobacco
değişik özellikte filtrelerin bir arada bulunduğu filtre tipi multifilters
Linguistics
değişik biçimlenme suppletion
değişik biçim suppletive
söylenmesi kaba ve sakıncalı kavramların değişik sözlerle daha uygun ve edepli bir biçimde anlatılması euphemization
söylenmesi kaba ve sakıncalı kavramların değişik sözlerle daha uygun ve edepli bir biçimde anlatılması euphemisation
Geology
değişik faktörleerin değişimini tolere edebilen eurytopic
Military
değişik keseli barut hakkı unequal section charge
değişik önleme ile ateş usulü variable lead method
değişik zamanlı tapa variable time fuze
Wagering
değişik kombinasyonlardan oluşan 4 bahis trixie
değişik kombinasyonlardan oluşan 11 bahis yankee
değişik kombinasyonlardan oluşan 247 bahis goliath
değişik kombinasyonlardan oluşan bahis super yankee
değişik kombinasyonlardan oluşan 26 bahis canadian
değişik kombinasyonlardan oluşan 57 bahis heinz
değişik kombinasyonlardan oluşan 23 bahis flag
Music
değişik tartımlı bir caz müziği ve bununla yapılan dans swing
Cinema
değişik hızlı alıcı multiple speed camera
değişik yoğunluklu ses yolu variable density sound track
değişik hızlı kamera multiple speed camera
değişik alanlı seslendirme variable area sound-recording
değişik yoğunluklu kayıt variable-density recording
değişik yoğunlukla seslendirme variable-density sound recording
değişik alanlı ses yolu variable-area sound track
değişik alanlı ses yolu variable-width sound track
Archaic
değişik olmak ablude v.
British Slang
uyuşturucu etkisiyle yüzünü değişik şekillere sokmak gurn
değişik tip not batting on a full wicket