evlenme - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

evlenmeBedeutungen von dem Begriff "evlenme" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 17 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
evlenme marriage n.
General
evlenme wedding n.
evlenme matrimony n.
evlenme espousal n.
evlenme spousal n.
evlenme getting married n.
evlenme double harness n.
evlenme match n.
evlenme spousals n.
evlenme hymen n.
evlenme bed n.
evlenme nuptial adj.
evlenme marital adj.
Slang
evlenme ball-and-chain
Law
evlenme conjugation
evlenme marriage
evlenme matrimonial action

Bedeutungen, die der Begriff "evlenme" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 169 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
biriyle kaçmak (evlenme amacıyla) elope with someone v.
evlenme sözü vermek make a promise of marriage v.
evlenme teklif etmek pop the question v.
evlenme teklif etmek propose marriage v.
evlenme teklif etmek make a proposal v.
evlenme teklif etmek propose v.
evlenme teklifi almak receive a proposal v.
evlenme teklifi beklemek expect a proposal v.
evlenme teklifi etmek propose v.
evlenme teklifinde bulunmak make a proposal v.
evlenme teklifinde bulunmak propose to v.
evlenme teklifini kabul etmek accept one's proposal v.
dengi olamayan biri ile evlenme mesalliance n.
dengi olmayan kimse ile evlenme misalliance n.
dinsel nedenle evlenme celibacy n.
evlenme (erkek için) wifing n.
evlenme (erkek için) wiving n.
evlenme adetleri tradions of marriage n.
evlenme belgesi marriage certificate n.
evlenme cüzdanı license n.
evlenme cüzdanı marriage certificate n.
evlenme cüzdanı licence n.
evlenme çağı marrying age n.
evlenme çağı nubility n.
evlenme çağı marriageable age n.
evlenme çağı marriage age n.
evlenme ehliyet belgesi certificate of no impediment to marriage n.
evlenme gelenekleri ve törenleri marriage customs and rites n.
evlenme günü wedding day n.
evlenme hazırlığı marriage preparation n.
evlenme hukuku marriage law n.
evlenme ikramiyesi marriage bonus n.
evlenme ilanı banns n.
evlenme ilanı (gelecek bir tarihe ait) banns n.
evlenme izin belgesi certificate of freedom to marry n.
evlenme izni wedding license n.
evlenme izni marriage license n.
evlenme izni marriage licence n.
evlenme kağıdı marriage certificate n.
evlenme kayıt örneği copy of a marriage license/certificate n.
evlenme merasimi wedding ceremony n.
evlenme merasimi wedding-ceremony n.
evlenme merasimi solemnization of marriage n.
evlenme mukavelesi marriage contract n.
evlenme partisi wedding party n.
evlenme ruhsatı marriage licence n.
evlenme sözü veren espouser n.
evlenme tarihi date of marriage n.
evlenme teklifi offer n.
evlenme teklifi suit n.
evlenme teklifi proposal n.
evlenme teklifi marriage offer n.
evlenme teklifi wedding proposal n.
evlenme teklifi marriage proposal n.
evlenme teklifi proposal of marriage n.
evlenme tellallı marriage broker n.
evlenme tellallığı marriage brokerage n.
evlenme tellallığı marriage brokage n.
evlenme töreni marriage n.
evlenme töreni hymeneals n.
evlenme töreni wedding-ceremony n.
evlenme türleri types of marriage n.
evlenme vaadi marriage promise n.
evlenme vaadi promise of marriage n.
evlenme vaadiyle kandırma false promise of marriage n.
evlenme yardımı financial help for marriage n.
evlenme yaşı marriage age n.
evlenme yaşı marriageable age n.
evlenme yıl dönümü wedding anniversary n.
evlenme yoluyla akrabalık inlaws n.
görücü usulü evlenme arranged marriage n.
içerden evlenme endogamy n.
içten evlenme endogamy n.
ikinci defa evlenme digamy n.
romantik evlenme teklifi romantic marriage proposal n.
romantik evlenme teklifi romantic proposal n.
tekrar evlenme remarriage n.
yabancı ile evlenme intermarriage n.
yakın akrabalar arasında evlenme intermarriage n.
yeniden evlenme remarriage n.
yeniden evlenme hazırlığı remarriage preparation n.
dışarıdan evlenme ile ilgili exogamic adj.
dışarıdan evlenme ile ilgili exogamous adj.
evlenme çağında marriageable adj.
evlenme ile ilgili nuptial adj.
kendi içinde evlenme endogamic adj.
Phrasals
birine evlenme teklif etmek propose to someone
birine evlenme teklifi etmek propose to someone
birine evlenme teklifinde bulunmak propose to someone
Colloquial
evlenme teklif etmek pop the question
evlenme teklifinde bulunmak pop the question
Idioms
birine evlenme teklif etmek ask for someone's hand (in marriage)
birine evlenme teklifinde bulunmak ask for someone's hand (in marriage)
evlenme sözü vermek plight one's troth
evlenme vaadini yerine getirmeme breach of promise
gazetede doğum, ölüm ve evlenme ilanlarının bulunduğu sayfa the hatches, matches and despatches
kendinden çok küçük biriyle birlikte olma ya da evlenme cradle snatching
Trade/Economic
evlenme ikramiyesi marriage grant
evlenme izni marriage licence
evlenme sözleşmesi marriage contract
Law
batıl evlenme void marriage
batıl evlenme non-existent marriage
batıl evlenme nonexistent marriage
evlenme akti desponsation
evlenme beyannamesi banns of marriage
evlenme cüzdanı marriage certificate
evlenme çağındaki kişi marriageable
evlenme dolayısıyla karı kocaya verilen haklar marital rights
evlenme ehliyet belgesi certificate of legal capacity to marry
evlenme ehliyet belgesi marriage licence
evlenme ehliyeti capacity of marriage
evlenme ehliyeti belgesi marriageability affidavit
evlenme ehliyeti belgesi affidavit of eligibility to marry
evlenme ehliyetsizliği civil disability
evlenme engeli marriage impediment
evlenme engelleri impediments to marriage
evlenme engelleri diriment impediment
evlenme ilanı banns
evlenme ilanı banns of marriage
evlenme ilanı banns of matrimony
evlenme izin kağıdı marriage license
evlenme izni marriage license
evlenme kağıdı marriage certificate
evlenme kütüğü register of marriage
evlenme manisi impediment to marry
evlenme mukavelesi marriage covenant
evlenme sorgusu matrimonial inquest
evlenme sorgusu formu matrimonial inquest form
evlenme sözleşmesi prenup
evlenme sözleşmesi marriage contract
evlenme sözleşmesi prenuptial agreement
evlenme sözleşmesi marriage settlement
evlenme sözleşmesi prenupt
evlenme sözleşmesi antenuptial agreement
evlenme sözleşmesi prenuptial contract
evlenme sözleşmesi premarital agreement
evlenme sözleşmesi articles of marriage
evlenme törenine ait gretna green
evlenme vaadi promise of marriage
evlenme vaadini yerine getirmeme breach of promise
evlenme yasağı restraint of marriage
evlenme yeterliğine sahip olmayan kişiler arasındaki evlilik meretricious union
evlenme yoluyla edinilen akrabalık alliance
evlenme yoluyla kazanılan akrabalık kinship by marriage
geçersiz evlenme void marriage
gizlice evlenme clandestine marriage
hükümsüz evlenme void marriage
ikinci defa evlenme digamy
ikinci defa evlenme deuterogamy
mahkumlar arasında gizli olarak yapılan evlenme sicili fleet register
nisbi butlanla sakat olan evlenme voidable marriage
nisbi evlenme engelleri relative impediments
resmen evliyken başka biriyle yasadışı olarak evlenme bigamy
sonradan evlenme ile nesebin tashihi legitimation by subsequent marriage
tekrar evlenme deuterogamy
vekaletle evlenme proxy wedding
vekaletle evlenme proxy marriage
Politics
evlenme ile vatandaşlığın elde edilmesi naturalization by marriage
köleler arasında evlenme contubernium
Computer
evlenme teklifi büyük başlığı marry me banner
Psychology
evlenme korkusu gamophobia
Social Sciences
erkek kardeşinin dul eşiyle evlenme levirate
evlenme oranı rate of marriage
evlenme oranı nuptiality
görücü usulü evlenme prearranged marriage
karısının kız kardeşi ile evlenme sororate marriage
Latin
evlenme çağındaki kişi nubilis
evlenme hakkı connubium
meşru evlenme connubium