exhaust - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

exhaust

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "exhaust" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 41 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
exhaust n. egzoz
General
exhaust v. paçavrasını çıkarmak
exhaust v. yormak
exhaust v. kurutmak
exhaust v. çıkarmak
exhaust v. pestilini çıkarmak
exhaust v. bütün kuvvetini tüketmek
exhaust v. bitkin düşürmek
exhaust v. paçavraya çevirmek
exhaust v. iflahını kesmek
exhaust v. boşalmak
exhaust v. tüketmek
exhaust v. yorulmak
exhaust v. helak etmek
exhaust v. bitirmek
exhaust v. çok yormak
exhaust v. bitap düşürmek
exhaust v. boşaltmak
exhaust v. dökmek
exhaust v. egzoz etmek
exhaust v. yorgun düşmek
exhaust n. tükenme
exhaust n. çürük gaz
exhaust n. egzoz dumanı
exhaust n. bitkinlik
exhaust n. tüketme
exhaust n. dışatım
exhaust n. dışarı atma
exhaust n. kirli gaz
Technical
exhaust çektirmek
exhaust bitirmek
exhaust emme
exhaust egzoz supabı
exhaust egzoz etmek
exhaust boşaltmak
exhaust dışatım
exhaust dışa atım
exhaust egzoz
Automotive
exhaust egzoz
exhaust tüketmek
Chemistry
exhaust çürük gaz

Bedeutungen, die der Begriff "exhaust" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 443 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
exhaust the soil v. toprağı yormak
exhaust all possibilities v. bütün imkanları tüketmek
exhaust elbow n. egzoz dirseği
exhaust pump n. boşaltaç
exhaust strainer n. egzoz filtresi
exhaust fan n. aspiratör
exhaust noise n. egzoz gürültüsü
exhaust muffler n. egzoz susturucusu
exhaust gas n. egzoz gazı
exhaust residue n. egzoz kalıntısı/tortusu
Trade/Economic
permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles motorlu araçların izin verilen gürültü seviyesi ve egzoz sistemi
Law
exhaust all legal avenues v. tüm kanun yollarını tüketmek
Politics
exhaust internal authorities iç hukuk yollarının tüketmek
exhaust internal authorities iç hukuk yollarının tüketilmesi
Technical
exhaust gas damper egzoz gazı damperi
exhaust pipe tail pipe egzoz borusu
exhaust riser egzoz yükseltici
gland exhaust condenser glend egzoz kondenseri
air exhaust hava emilmesi
exhaust flap egzoz kapağı
free exhaust serbest egzoz
the exhaust clamp egzoz borusu bağlantısı
exhaust regulator egzoz regülatörü
exhaust air terminal device menfezi
exhaust values egzoz gazı emisyonu
exhaust cooler egzoz soğutucusu
auxiliary exhaust system yardımcı egzoz sistemi
smoky exhaust dumanlı egzoz
exhaust gas heater egzoz gazı ısıtıcısı
atmospheric exhaust atmosfere egzoz
exhaust steam atık buhar
exhaust thermostat egzoz termostatı
exhaust pressure regulator egzoz baısnç regülatörü
exhaust gas recirculation control egzoz gazı devridaim kontrolü
exhaust air filter egzoz havası filtresi
exhaust duct egzoz kanalı
exhaust gas oxygen egzoz gazı oksijeni
exhaust system kit egzoz sistem kiti
exhaust gas recirculation egzoz gazı devridaimi
exhaust hose egzoz hortumu
the exhaust brake control unit egzoz
exhaust air equipment egzoz havası ekipmanı
exhaust pipe tail pipe egzoz boruları manifoldu
exhaust brake egzoz freni
exhaust pipe egzoz borusu
exhaust component egzoz (gazı) bileşenleri
more exhaust gases daha fazla egzoz emisyonu
exhaust opening egzoz açıklığı
exhaust pipe protection egzoz borusu koruması
gland exhaust system boğaz egzoz devresi
exhaust pressure karşı basınç
exhaust pressure governor egzoz basınç düzenleyicisi
exhaust port egzoz çıkışı deliği
exhaust brake egzoz yavaşlatıcı freni
exhaust grommet egzoz lastik rondelası
farced exhaust kuvvetlendirilmiş egzoz
exhaust pollution reduction egzoz gazı arıtma
direct exhaust system doğrudan egzoz sistemi
exhaust pipe extension egzoz borusu uzatma parçası
mount kit exhaust system montaj kiti egzoz sistemi
exhaust temperature sensor egzoz sıcaklık sensörü
exhaust system egzoz sistemi
exhaust hood egzoz davlumbazı
farced exhaust cebri egzoz
forced exhaust cebri egzoz
exhaust gas recirculation vent egzoz gazı devridaim havalandırma
exhaust valve lifter egzoz supabı puşrodu
exhaust manifold egzoz manifoldu
exhaust flapper egzoz valfi
exhaust valve egzos vanası
preliminary exhaust ön egzoz
exhaust valve egzoz valfi
the engine exhaust motorun egzozgazı
exhaust air egzoz havası
exhaust fan egzoz fanı
exhaust ventilation egzoz havalandırması
exhaust temp kit egzoz ısı kiti
air exhaust hava atılması
exhaust bellows egzoz körüğü
exhaust collector egzoz kolektörü
exhaust pipe elbow egzoz borusu dirseği
exhaust gas temperature switch egzoz gazı sıcaklık anahtarı
exhaust outlet egzoz çıkışı
the exhaust brake motorun motor freni
exhaust gas recirculation thermal vacuum valve egzoz gazı devridaim ısıl vakum valfi
exhaust air terminal device egzoz çıkış
exhaust steam egzoz buharı
exhaust pipe mounting egzoz borusu bağlantısı
exhaust air system egzoz havası sistemi
exhaust steam çürük buhar
heat exhaust ventilator ısı boşaltma vantilatörü
exhaust air terminal device ızgarası
exhaust back pressure egzoz geri basıncı
exhaust valve lifter egzoz supabı iteceği
exhaust gas recirculation egzoz gazının yeniden sirkülasyonu
low exhaust emission düşük egzoz emisyonu
exhaust gas recirculation temperature switch egzoz gazı devridaim sıcaklık anahtarı
exhaust pipe kit egzoz borusu kiti
exhaust pipe clamp egzoz borusu kelepçesi
exhaust gas connection egzoz gaz bağlantısı
exhaust valve egzoz supabı
exhaust gas baca (çıkış) gazı
exhaust aspirator egzoz aspiratörü
exhaust pipe flange egzoz borusu flanşı
exhaust water tank egzoz su tankı
exhaust burst egzoz patlaması
exhaust line egzoz hattı
exhaust manifold egzoz borusu
air exhaust hava dış atımı
burner exhaust pipe gaz atma borusu
burner exhaust pipe ekzos gazı borusu
exhaust fan aspiratör
engine exhaust motor egzoz gazı
intake and exhaust manifold emme ve egzoz manifoldu
exhaust shaft egzoz bacası
exhaust steam turbine egzoz buharı türbini
exhaust hood atık gaz davlumbazı
exhaust vapours buhar bulutları
exhaust grill atık hava panjuru
exhaust shaft atık gaz bacası
exh -exhaust egzoz
exhaust-gas evacuation pipe baca istinadı
exhaust-driven supercharger egzoz gazlı türbokompresör
pre-exhaust ön egzoz
industrial exhaust ventilation endüstriyel pis gaz havalandırması
exhaust stack egzoz çıkış borusu
exhaust gas temperature egsoz gazı çıkış ısısı
exhaust steam kullanılmış buhar
exhaust process çektirme yöntemi
exhaust gas temperature egzoz gazı çıkış sıcaklığı
exhaust vapors buhar bulutları
dissociation of exhaust gases egzoz gazlarının ayrışması
radiator steam exhaust pipe buhar çıkış borusu
exhaust stream egzoz akıntısı
exhaust nozzle egzoz lülesi
ideal exhaust velocity ideal egzoz hızı
exhaust hood aspiratör
supply and exhaust ventilation besleme ve egzoz havalandırma
exhaust pipe dışatım borusu
exhaust port dışatım kapısı
exhaust gas cleaning dışatım gazı temizlemesi
exhaust gas dışatım gazı
exhaust pump çıkış pompası
exhaust manifold çıkış manifoldu
exhaust port çıkış portu
exhaust fan çıkış üfleci
exhaust emission measurement egzoz emisyon ölçümü
exhaust silencing systems egzoz susturucu sistemleri
steam exhaust connection buhar egzoz bağlantısı
steam exhaust buhar çıkışı
atmospheric exhaust operation atmosfere salma işlemi
atmospheric exhaust valve atmosfere salma valfi
steam exhaust pressure buhar çıkış basıncı
exhaust heat recovery equipment atık ısı geri kazanım ekipmanı
vapour exhaust buhar deşarjı
exhaust air atık hava
atmospheric exhaust pressure atmosfere salma basıncı
steam exhaust temperature buhar çıkış sıcaklığı
steam exhaust pipe buhar egzoz borusu
exhaust-air duct atık hava kanalı
oil vapor exhaust line yağ buharı deşarj hattı
priming stage exhaust yol verme kademesi egzozu
high-pressure cylinder exhaust steam yüksek basınç gövdesi egzoz buharı
atmospheric exhaust operation havaya salma işlemi
exhaust-gas pipe egzoz manifoldu
exhaust valve çürük buhar valfi
exhaust loss egzoz kaybı
exhaust stage egzoz kademesi
exhaust steam flow çürük buhar debisi
exhaust port egzoz çıkışı
emergency exhaust valve imdat egzoz valfi
exhaust gas duct çürük gaz kanalı
exhaust cross section çürük buhar çıkış kesiti
exhaust-gas diffuser egzoz gazı difüzörü
turbine exhaust steam türbin egzoz buharı
exhaust steam oil separator egzoz buharı yağ separatörü
exhaust steam turbine çürük buhar türbini
exhaust-gas channel egzoz gazı kanalı
exhaust port egzoz kanalı
exhaust gas channel çürük gaz kanalı
exhaust valve egzoz supapı
exhaust steam casing çürük buhar kasası
exhaust side egzoz tarafı
exhaust gas çürük gaz
axial exhaust cross-section eksenel egzoz kesiti
exhaust temperature egzoz sıcaklığı
turbine exhaust loss türbin egzoz kaybı
exhaust-gas duct egzoz gazı kanalı
exhaust steam pipe çürük buhar hattı
turbine exhaust loss türbin çıkış kaybı
exhaust relief diaphragm egzoz emniyet diyaframı
atmospheric exhaust pressure kazan emniyet ventili açma basıncı
atmospheric exhaust valve kazan emniyet ventili
natural smoke and heat exhaust ventilator doğal duman ve ısı boşaltma havalandırıcısı
actual exhaust velocity gerçek egzoz hızı
exhaust ventilation system egzoz havalandırma sistemi
exhaust resources egzos kaynakları
natural smoke and heat exhaust ventilator doğal duman ve ısı boşaltma vantilatörü
Textile
exhaust dyeing çektirme boyama
exhaust dyeing çektirmeli boyama
exhaust process çektirme yöntemi
Construction
exhaust ventilation system egzoz havalandırma sistemi
mechanical supply and exhaust ventilation units mekanik besleme ve egzoz havalandırma birimleri
Automotive
the exhaust is broken expr. egzoz bozulmuş
exhaust valve seal egzoz supabı keçesi
exhaust gas flow egzoz gaz akışı
exhaust gas loss egzoz gazları ile atılan
exhaust valve egzoz supabı
exhaust gas flow rate egzoz gazı akış oranı
exhaust gas turbine egzoz gazı ile çalışan turbo şarj türbini
exhaust valve dimensions egzoz supap boyutları
exhaust gas analyzer egzoz gaz analizörü
tail exhaust pipe kuyruk egzoz borusu
exhaust gas egzoz gazları
exhaust port egzoz çıkışı
exhaust gas recirculation egzoz gazı devridaim sistemi
exhaust gas discharge egzoz gaz çıkışı
exhaust gas analyser egzoz gazı analiz cihazı
exhaust gas noise egzoz gazı gürültüsü
exhaust pressure regulator egzoz basınç regülatörü
exhaust pipe egzoz boru sistemi
exhaust gas yanmış gazlar
exhaust stroke egzoz stroku
exhaust mounting system egzoz bağlantı sistemi
exhaust leaks egzoz kaçakları
exhaust gas supply pipe egzoz gazı besleme borusu
exhaust flange gasket egzoz borusu flanş contası
exhaust heat shield egzoz ısı kalkanı
exhaust ventilated booth egzoz havalandırma bölmesi
exhaust turbine egzoz türbini
exhaust fumes egzoz dumanı
exhaust temperature egzoz sıcaklığı
exhaust manifold gasket egzoz manifoldu contası
exhaust gases egzoz gazları
exhaust gas inlet egzoz gazı girişi
exhaust smell egzoz kokusu
white exhaust smoke beyaz egzoz dumanı
exhaust gas analyzes egzoz gazı analiz cihazı
exhaust valve egzoz supap
exhaust valve egzoz supabı
exhaust decorbonization egzozun karbonunu giderme
exhaust pipes and mountings egzoz boruları ve bağlantıları
exhaust pollution reduction egzoz gazlarının filtre edilmesi
exhaust silencer orta susturucu
exhaust gas recirculation system pressure transducer egzoz gazı çevrim sistemi basınç dönüştürücüsü
front exhaust pipe ön egzoz borusu
exhaust tuning egzoz ayarı
exhaust gas recirculation vacuum transducer egzoz gazı çevrim sistemi vakum dönüştürücüsü
exhaust mountings egzoz bağlantıları
exhaust gas recirculation system egzoz gazı iç dolaşım sistemi
exhaust gas temperature egzoz gazlarının sıcaklığı
exhaust gas recirculation egzoz gazı çevrimi
exhaust smoke egzoz dumanı
intake & exhaust valves egzoz & emme supapları
exhaust brake valve eksoz fren kelebeği
exhaust turbocharger egzoz gazlı turbo
exhaust pulsation egzoz tepkisi
exhaust emission control egzoz emisyon kontrolü
exhaust turbocharging egzoz gazlı türbin döndürücü
exhaust tube egzoz borusu
exhaust extraction system egzoz uzatma sistemi
exhaust system egzos sistemi
exhaust turbo charger egzoz gazı ile çalışan turbo kompresör
exhaust pipe egzos borusu
exhaust rocker shaft egzoz supap itici mili
exhaust manifold gasket egzoz manifold contası
infrared exhaust gas analyzer kızılötesi ışınlarla egzoz gazı analiz cihazı
exhaust tuning egzoz borusunun maksimum verim sağlamak üzere kesilerek kısaltılması
exhaust port egzoz çıkış kanalı
exhaust pressure egzoz basıncı
exhaust cam egzoz kamı
exhaust emissions egzoz emisyonları
exhaust gas flow rate egzoz gazı debisi
intake & exhaust valve locknut emme & egzoz supapları kontra somunu
exhaust turbocharger turbo
exhaust stroke egzoz zamanı
exhaust silencer genleşme haznesi
exhaust passage egzoz çıkış boğazı
exhaust gas recirculation valve egzoz gazı çevrim valfi
exhaust gas recirculation thermal vacuum valve egzoz gazı devridaim ısıl vakum valfi
exhaust gas treatment components subsystem egzoz gazı işleme aksamı tali sistemi
attached to the exhaust system egsoz sistemine takılı
exhaust gas heat exchanger egzoz gazı sıcaklık değiştirici
exhaust gas recirculation egzoz gazı devir daim
exhaust system supports egzoz sistemi bağlantıları
exhaust pipes egzoz boruları
exhaust system seals egzoz sistem contaları
exhaust modules egzoz modülleri
exhaust pipes and supports subsystem egzoz boruları ve bağlantıları tali sistemi
exhaust brake egzoz freni
exhaust module assembly egzoz modülü tertibatı
exhaust pressure transducer egzoz basınç çeviricisi
exhaust gas recirculation egzoz gaz kazanımı
differantial pressure feed back exhaust değişken egzoz basıncını geri beslemek
heated exhaust gas oxygen oksijen sensörü
permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles motorlu araçların izin verilen gürültü seviyesi ve egzoz sistemi
exhaust gas atık gaz
exhaust noise egzoz gürültüsü
exhaust strainer egzoz filtresi
exhaust elbow egzoz dirseği
exhaust manifold egzoz manifoldu
exhaust collector egzoz kolektörü
exhaust muffler egzoz susturucusu
exhaust deflector egzoz deflektörü
exhaust flange egzoz flanşı
exhaust pipe egzoz borusu
exhaust system egzoz sistemi
exhaust valve egzoz vanası
dual exhaust çift egzoz
exhaust silencer egzoz susturucusu
exhaust port egzoz deliği
exhaust air filter egzoz havası filtresi
exhaust gas damper egzoz gazı damperi
exhaust gas connection egzoz gaz bağlantısı
exhaust steam oil separator çürük buhar yağı ayırıcı
exhaust air egzoz havası
exhaust register üfleme menfezi
exhaust duct egzoz kanalı
exhaust air equipment egzoz havası ekipmanı
exhaust tail pipe egzoz uç borusu
exhaust air system egzoz havası sistemi
exhaust opening egzoz açıklığı
exhaust air terminal device egzoz çıkışı ızgarası
exhaust steam çürük buhar
exhaust steam egzoz buharı
exhaust air pis hava
exhaust steam atık buhar
exhaust air atık hava
heat protection proximity envelope-exhaust system ısı koruma çevre zarfı-egsoz zarfı
exhaust cutout egzoz borusu ile susturucu arasına yerleştirilen y-biçimli eleman
exhaust-gas collector egzoz gazı kolektörü
two-stage exhaust gas recirculation valve iki kademeli egzoz gazı çevrim valfi
intake and exhaust valve emme ve eksoz subapı
air/exhaust gas ducting systems hava ve egzoz gazı kanalları sistemi
concentration of exhaust gas emissions egzoz gazındaki kirletici konsantrasyonu
measurement methods for exhaust gas emissions during inspection or maintenance bakım veya denetim sırasında egzoz gazındaki kirleticilerin ölçüm yöntemleri
measurement of opacity of exhaust gas from compression ignition engines sıkıştırma ateşlemeli motorlardan kaynaklanan egzoz gazı duman koyuluğu ölçümü
exhaust gas cleaning egzoz gazı temizlemesi
exhaust fan egzoz fanı
exhaust gas egzoz gazı
exhaust smoke emission of diesel engines of vehicles dizel motorlu karayolu taşıtlarının egzoz dumanı emisyonu
permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles motorlu taşıtların izin verilebilir ses seviyesi ve egzoz sistemi
intake and exhaust valves emme ve egzoz supapları
exhaust emission decal egzoz emisyon pulu
exhaust emission decal egzoz pulu
diesel exhaust fluid dizel egzoz sıvısı
diesel exhaust fluid dizel egzoz akışkanı
exhaust gas temperature egzoz gaz sıcaklığı
free flow exhaust serbest akışlı egzoz
exhaust headers hedırs
heated exhaust gas oxygen sensor ısıtmalı egzoz gazı sensörü
coolant controlled exhaust gas circulation soğutma sıvısı sıcaklığı kontrollü egzoz gazı çevrimi
diesel exhaust fluid dizel egzoz sıvısı
water cooled exhaust manifold su soğutmalı egzoz manifoldu
residual exhaust gases artık egzoz gazları
exhaust manifold heat-tube choke jikle ısıtma borusu
exhaust treatment egzoz arıtma
exhaust donuts egzoz askı lastiği
exhaust tuning egzoz ayarı
exhaust pressure regulator egzoz basınç regülatörü
exhaust pipe egzoz borusu
exhaust cam egzoz eksantrik mili
exhaust emission controls egzoz emisyon kontrolleri
exhaust emission standards egzoz emisyon standartları
exhaust emissions egzoz emisyonları
exhaust energy recovery system egzoz enerjisi geri kazanım düzeni
exhaust gas egzoz gazı
exhaust flow egzoz gazı akışı
exhaust gas analyzer egzoz gazı analiz aygıtı
exhaust aftertreatment system valve egzoz gazı arındırma düzeni valfı
exhaust gas purification system egzoz gazı arıtma düzeni
exhaust gas check valve egzoz gazı çek valfı
exhaust gas recirculation system egzoz gazı çevrim düzeni
exhaust gas recirculation system monitor egzoz gazı çevrim düzeni monitörü
exhaust gas recirculation valve egzoz gazı çevrim valfı
exhaust gas speed egzoz gazı hızı
exhaust gas temperature egzoz gazı sıcaklığı
exhaust heat control valve egzoz ısı kontrol klapesi
exhaust throttle valve egzoz kısma valfı
exhaust manifold egzoz manifoldu
exhaust port egzoz portu
exhaust note egzoz sesi
exhaust valve egzoz supabı
exhaust extraction system egzoz tahliye düzeni
exhaust side egzoz tarafı
exhaust scrubber egzoz temizleyici
exhaust turbine egzoz türbini
exhaust valve in head two stroke engine egzoz valfı kapakta yer alan iki zamanlı motor
exhaust wrap egzoz yalıtımı
exhaust cutout egzoz yönlendirici
exhaust stroke egzoz zamanı
exhaust timing egzoz zamanlaması
adjustable variable exhaust port ayarlı değişken egzoz portu
california exhaust standards kaliforniya egzoz emisyon standartları
automotive exhaust systems manufacturing council otomotiv egzoz düzenleri üretim konseyi
exhaust system egzoz düzeni
front exit exhaust önden çıkışlı egzoz
intake over exhaust emme üstte egzoz altta
stainless steel exhaust system paslanmaz çelik egzoz düzeni
federal exhaust emission standards federal egzoz emisyon standartları
cat-back exhaust ket-bek egzoz
infrared exhaust analyzer kızılötesi egzoz test aygıtı
dual exhaust system çift çıkışlı egzoz düzeni
rotax adjustable variable exhaust valve rotaks ayarlanabilir değişken egzoz supabı
vacuum operated exhaust heat control valve vakumla çalışan egzoz sıcaklık kontrol valfı
multi-mode exhaust çok modlu egzoz
Railway
exhaust pipe kıvılcım kafesi
exhaust stroke egzoz stroğu
Aeronautic
effective exhaust velocity etkin egzoz hızı
characteristic exhaust velocity karakteristik egzoz hızı
exhaust nozzle egzoz nozulu
exhaust collector ring egzoz kolektör halkası
exhaust nozzle egzoz
exhaust plume egzoz dağıtıcısı
engine exhaust trail motor egzoz hızı
jet exhaust engine jet motorunun egzozu
exhaust cone egzoz konisi
fixed area exhaust nozzle sabit alanlı egzoz nozulu
exhaust stator blades egzoz stator palaları
ideal exhaust velocity ideal ekzos hızı
exhaust deflecting ring egzoz deflektörü halkası
exhaust trail egzoz gazı izi
exhaust stream egzoz gazının akışı
exhaust gas temperature egzoz gazı sıcaklığı
Mining
exhaust ventilation egzoz havalandırması
exhaust ventilation emmeli havalandırma
Food Engineering
exhaust gas yanma gazı
exhaust gas atık gaz
exhaust gas çürük gaz
exhaust gas baca gazı
Gastronomy
exhaust hood davlumbaz
Environment
black exhaust smoke siyah egzoz dumanı
exhaust gas pollutants egzoz gazı kirleticileri
exhaust emission limit values egzoz gazı kirletici sınır değerleri
capture efficiency of an exhaust system bir egzoz sisteminin tutma etkinliği
particulate exhaust emission parçacık halindeki egzoz emisyonu
exhaust emission measurement egzoz emisyonunu ölçme
measurement of exhaust smoke egzoz dumanının ölçülmesi
limit value of carbon monoxide of exhaust gas gzoz gazındaki karbon monoksit sınır değeri
exhaust pollution egzoz kirliliği
Military
effective exhaust velocity tesirli çıkış hızı
exhaust deflecting ring egzoz inhiraf halkası
effective exhaust velocity faydalı çıkış hızı