fluid - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

fluid

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "fluid" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 22 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
fluid n. sıvı
fluid adj. akışkan
fluid adj. akıcı
General
fluid n. su
fluid n. mayi
fluid n. akışkan madde
fluid adj. akıcı
fluid adj. istikrarsız
fluid adj. sulu
fluid adj. pürüzsüz
fluid adj. sabit olmayan
fluid adj. değişken
Technical
fluid katı olmayan
fluid akıcı özdek
fluid sıvı
fluid akışkan
Computer
fluid akışkan
Automotive
fluid sıvı
Aeronautic
fluid akışkan sıvı
Medical
fluid likit
fluid sıvı birikimi
Food Engineering
fluid akışkan

Bedeutungen, die der Begriff "fluid" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
gender-fluid adj. cinsel yönelim ve biyolojik cinsiyetten bağımsız
gender-fluid adj. kişinin kendini kadın ve erkeğin dinamik akışkan bir karışımı olarak hissetmesi
General
become fluid v. akıcılaşmak
make fluid v. akışkanlaştırmak
be fluid v. akışkan olmak
seminal fluid n. sperma
fluid ounce n. abd 29,57 cc
body fluid n. suyuk
fluid gas n. sıvı yakıt
drilling fluid n. sondaj sıvısı
fluid power technology n. akışkan gücü teknolojisi
spermatic fluid n. meni
spermatic fluid n. sperma
cleaning fluid n. leke giderici sıvı ilaç
bodily fluid n. vücut sıvısı
fluid mechanics n. akışkan mekaniği
correction fluid n. daksil
fluid dynamics n. akışkan dinamikler
seminal fluid n. meni
fluid foods n. sulu gıdalar
fluid dynamics n. sıvı dinamiği
fluid dynamic measurements n. sıvı dinamiği ölçümleri
cleaning fluid n. temizleme sıvısı
fluid-bed dryer n. akışkan yataklı kurutucu
fluid-tight packing n. sudan korur ambalaj
lighter fluid n. çakmak gazı
seminal fluid n. sperm
serum fluid n. serum sıvısı
correction fluid n. sıvı düzeltici
correction fluid n. düzeltici sıvı
masking fluid n. maskeleme sıvısı
semi-fluid adj. sıvık
Slang
amber fluid bira
Trade/Economic
fluid savings akışkan tasarruf
fluid savings seyyal tasarruf
fluid capital döner sermaye
Technical
fluid column sıvı kolonu
fluid pressure sıvı basıncı
body fluid vücut sıvısı
fluid power systems akışkan gücü sistemleri
brake fluid hose fren hidrolik hortumu
supernatant fluid yüzeyde yüzen sıvı
ideal fluid flow ideal sıvı akımı
fluid concrete akıcı beton
fluid elasticity sıvıların elastikiyeti
cleaning fluid temizleme sıvısı
antistatic fluid antistatik sıvı
fluid force akışkan kuvveti
metal working fluid metal işleme sıvısı
fluid reservoir for washers cam yıkama suyu deposu
fluid friction sıvı sürtünmesi
fluid lubrication akışkan katmanı ile yağlama
fluid and filter changing filtre değişimi
fluid property akışkan özelliği
principle of computational fluid birleşik kaplar prensibi
drilling fluid sondaj çamuru
newtonian fluid newton akışkanı
fluid measurement akışkan ölçümü
lock fluid kilit yağı
working fluid bir makinede kullanılan sıvı veya gaz
incombustible fluid ateş almaz sıvı
fluid flow akışkan akımı
body fluid gövde sıvısı
fluid film akışkan katman
brake fluid fren hidrolik yağı
synthetic based hydraulic fluid sentetik esaslı hidrolik akışkan
washer fluid reservoir yıkayıcı sıvısı deposu
fluid pressure akışkan basıncı
barotropic fluid sıkıştırılabilir bir sıvı
correcting fluid düzeltme sıvısı
displacement fluid öteleme sıvısı
fluid friction akışkan sürtünmesi
fluid meter sıvı sayacı
ideal fluid ideal sıvı
fluid motion akışkan devinimi
starting fluid ilk hareket sıvısı
brake fluid fren hidroliği
brake fluid fren sıvısı
fluid ounce sıvı ölçüm birimi
incombustible fluid yanmaz sıvı
fluid mechanics akışkanlar mekaniği
fluid logic akışkan mantığı
fluid dynamics akışkanlar devinim bilimi
body fluid collection vücut sıvısı toplama işlemi
fluid motion akışkan hareketi
locking fluid kilitleme sıvıs
washer fluid yıkayıcı sıvısı
fluid level yağ seviyesi
heating fluid ısıtıcı akışkan
perfect fluid ideal sıvı
locking fluid stoplama macunu
hydraulic fluid hidrolik sıvısı
fluid homogenous homojen sıvı
fluid cooler yağ soğutucusu
transmission fluid temperature transmisyon sıvısı sıcaklığı
hydraulic fluid power hidrolik akışkan gücü
brake fluid level switch fren sıvı seviyesi sivici
petroleum based hydraulic fluid petrol esaslı hidrolik akışkan
fluid dynamics akışkanlar dinamiği
power law fluid güçlü akışkan
fluid dynamics akışkanların devinim bilimi
hydraulic fluid tank hidrolik sıvısı tankı
hydraulic fluid filter hidrolik sıvısı filtresi
fluid reservoir hidrolik yağ deposu
fluid resistance akışkan direnci
fluid coupling hidrolik kaplin
chemical resistance to fluid akışkanlara karşı kimyasal direnç
fluid power technology akışkan gücü teknolojisi
amniotic fluid meşime içindeki sıvı
alkaline fluid alkalik sıvı
geothermal fluid jeotermal akışkan
fluid coupling hidrolik akupleman
fluid lubrication akışkan yağlaması
fluid coupling hidrolik kavrama
fluid flywheel hidrolik volan
hydraulic fluid lock-up clutch kilit
fluid-tight akışkan sızdırmaz
hydraulic fluid hidrolik sıvı
hydraulic fluid container hidrolik sıvı kabı
hydraulic fluid converter tork
body fluid collection kit vücut sıvısı toplama kiti
fluid overload aşırı sıvı yüklenmesi
extreme pressure fluid lubricant aşırı basınç sıvı yağlayıcı
synthetic fluid gear lubricant sentetik akışkan dişli yağı
fluid water su çekici
supply fluid besleme sıvısı
supply fluid besleme yağı
pneumatic fluid power pnömatik akışkan gücü
nonpetroleum hydraulic fluid petrol esaslı olmayan hidrolik sıvı
petroleum hydraulic fluid petrol esaslı hidrolik sıvı
imperfect fluid kusurlu sıvı
imperfect fluid bozuk sıvı
drilling fluid material sondaj çamuru malzemesi
measuring the pressure of a fluid akışkanın basıncını ölçme
hydraulic fluid power hidrolik sıvı gücü
hydraulic fluid system hidrolik akışkan sistemi
chemical fluid kimyasal akışkan
corrosive fluid korozif akışkan
cutting fluid kesme sıvısı
fluid power systems and components akışkan güç sistemleri ve elemanları
test fluid deney sıvısı
mineral based hydraulic fluid mineral esaslı hidrolik yağ
machine fluid systems operation makine akışkan sistemlerinin çalıştırılması
operation of machine fluid systems makine akışkan sistemlerinin çalıştırılması
measurement of fluid flow in closed conduits kapalı kanallarda akışkan debisinin ölçülmesi
heat transfer fluid ısı transfer akışkanı
fluid pressure akışkan basıncı:
radiator fluid/water radyatör suyu
dielectric fluid içyükül akışkan
grinding fluid taşlama sıvısı
fluid-borne sıvı kaynaklı
fluid-borne akışkan esaslı/kaynaklı
fluid-borne sıvılarla taşınan
fluid-borne sıvıların taşıdığı
bingham fluid bingham akışkanı
generalized newtonian fluid genel newton akışkanı
ideal fluid ideal akışkan
pressurized fluid basınçlı akışkan
ideal fluid flow ideal akışkan akışı
pascal's law of fluid pressures pascal'ın akışkanlar basıncı yasası
fluid sand moulds akışkan kumlu kalıplar
fluid iron ore reduction process akışkan demir cevheri indirgeme süreci
fluid pressure forming akışkan basınçlı biçimleme
fluid sand moulding akışkan kumlu kalıplama
non-petroleum base brake fluid petrol esaslı olmayan fren sıvısı
fluid quality akış kalitesi
incompressible fluid flow sıkıştırılamayan akışkan akışı
turbine control fluid türbin kontrol sıvısı
fluid power systems akışkan güç sistemleri
fluid contamination sıvı kirliliği
computational fluid dynamics hesaplamalı akışkanlar dinamiği
fluid draught media sıvı çizim gereçleri
measurement of fluid flow akışkan akışının ölçümü
fluid flow akışkan akışı
fluid analogy akışkan benzeşimi
two-fluid bath method ikili sıvı banyosu metodu
refrigerated light hydrocarbon fluid soğutulmuş hafif hidrokarbon akışkan
fire-resistance fluid ateşe dayanıklı akışkan
fluid-filled akışkan dolgulu
fluid monitor akışkan monitörü
pressure test fluid basınç testi sıvısı
fluid-level monitor akışkan seviye monitörü
high flash-point fluid zor tutuşabilen sıvı yakıt
fluid power akışkan gücü
fluid-filled sac sıvı dolu kese
control fluid kumanda sıvısı
sealing fluid sızdırmazlık sıvısı
measurement of fluid flow akışkan debisinin ölçülmesi
measurement of fluid flow by means of pressure differential devices in circular cross-section conduits dairesel kesitli kanallarda farklı basınç cihazları ile akımın ölçülmesi
fluid systems akışkan sistemleri
fluid permeability akışkan geçirgenliği
hydraulic fluid power system hidrolik akışkan gücü sistemi
piston-operated fluid dispensing device pistonlu sıvı dağıtım cihazı
fluid barrier sıvı bariyeri
shear-thickening fluid kesme gerilimi altında kalınlaşan sıvı
fluid end emiş ağzı (pompanın sıvıya giren kısmı)
non-newtonian fluid non-newtonyen akışkanı
fluid film journal bearings akışkan film şaft yatakları
elastic tube filled with an incompressible inviscid fluid içi sıkışmaz viskoz olmayan akışkanla dolu elastik tüp
fluid-filled cracks sıvı dolu çatlaklar
Computer
fluid logic akışkan mantığı
Electric
double fluid ceil iki ayrı solüsyonlu pil
Mechanic
cutting fluid kesme sıvısı
Construction
fluid energy mill sıvı enerjili değirmen
Automotive
transmission fluid temperature şanzıman yağı harareti
fluid reservoir tank yağ rezervuar tankı
transmission fluid cooler şanzıman yağı soğutucusu
brake and clutch fluid fren ve kavrama hidroliği
power steering fluid direksiyon hidroliği
fluid brake hidrolik fren
fluid cooler hose akışkan soğutucu hortumu
adjusted automatic transmission fluid pressure ayarlanmış otomatik şanzıman yağ basıncı
automatic transmission fluid otomatik şanzıman hidroliği
fluid temperature switch yağ sıcaklık müşiri
fluid leak akışkan sızıntısı
fluid temperature warning lamp yağ sıcaklık uyarı lambası
fluid cooler akışkan soğutucusu
brake fluid leak fren hidrolik sızıntısı
fluid coupling yağlı kavrama
transmission fluid temperature switch şanzıman yağı sıcaklık sivici
brake fluid reservoir fren hidrolik kabı
fluid control akışkan kontrolü
battery fluid akü suyu
power steering fluid hidrolik direksiyon yağı
transmission fluid temperature switch şanzıman yağı hararet müşiri
transmission fluid şanzıman yağı
fluid contamination akışkan kirlenmesi
high fluid flow yüksek hızlı akış
fluid reservoir akışkan kabı
brake fluid fren yağı
washer reservoir fluid level yıkayıcı kabı su seviyesi
working fluid aracı akışkan
fluid flywheel akışkan volan
hydraulic fluid hidrolik akışkan
fluid intake yağ emişi
clutch hydraulic fluid reservoir hidrolik debriyaj yağ deposu
power steering fluid level hidrolik direksiyon yağ seviyesi
automatic transmission fluid otomatik şanzıman yağı
brake fluid low level sensor fren hidroliği düşük seviye sensörü
brake fluid level switch fren hidroliği seviye müşiri
fluid level checking yağ seviyesi kontrol
brake fluid level warning switch fren hidrolik seviye uyarı anahtarı
fluid level changing yağ seviyesi değiştirme
battery fluid kü suyu
fluid level warning light akışkan seviye uyarı lambası
fluid loss akışkan kaybı
fluid cooler hose sıvı soğutucu hortumu
washer fluid reservoir yıkanma suyu rezervuar tankı
fluid separating bell ayırıcı kampana
transmission fluid transmisyon sıvısı
fluid flow diagram hidrolik yağı akış şeması
hydraulic fluid hidrolik yağ
transmission fluid dispenser şanzıman yağı doldurucusu
fluid bed cracking hareketli yatakta ayırma
transmission fluid dispenser şanzıman yağı doldurma tabancası
fluid clutch hidrolik kavrama
transmission fluid temperature şanzıman yağı sıcaklığı
fluid level scanning tube akışkan seviye tespit borusu
fluid cooler sıvı soğutucu
fluid coupling hidrolik kavrama
transmission fluid filler plug şanzıman yağı doldurma tapası
brake fluid level warning light fren hidrolik seviye ikaz lambası
fluid reservoir akışkan deposu
fluid passage hidrolik yağ kanalı
brake fluid circuit fren hidrolik devresi
brake fluid hidrolik fren yağı
washer fluid cam yıkama sıvısı
washer fluid level indication subsystem cam yıkama sıvısı seviye gösterge tali sistemi
washer fluid level indicator components cam yıkama sıvısı seviye gösterge aksamı
power steering fluid hidrolik direksiyon sıvısı
brake fluid pressure fren hidrolik basıncı
fluid transmission hidrolik transmisyon
fluid convcrtor hidrolik konvertisör
hydraulic brake fluid hidrolik fren sıvısı
fluid convertor hidrolik konvertisör
brake-fluid level gauge fren hidroliği kontrol göstergesi
brake-fluid reservoir fren hidrolik deposu
high-pressure transmission fluid yüksek basınçlı şanzıman yağı
brake fluid fren hidrolik yağı
non-petroleum base hydraulic fluid petrol bazlı olmayan fren sıvısı
non-petroleum based hydraulic fluid petrol esaslı olmayan fren sıvısı
non-petroleum based hydraulic fluid petrol bazlı olmayan fren sıvısı
petroleum-based brake-fluid petrol esaslı fren sıvısı
petroleum-based hydraulic brake-fluid petrol esasklı hidrolik fren sıvısı
non-petroleum base hydraulic brake fluid petrol esaslı olmayan hidrolik fren sıvısı
wiper fluid araba camı yıkama sıvısı
windshield wiper fluid araba camı yıkama sıvısı
windshield washer fluid araba camı yıkama sıvısı
transmission fluid level şanzıman hidroliği seviyesi
graphical symbols designating brake fluid types fren sıvısı tiplerini gösteren grafik semboller
brake fluid types of road vehicles karayolu taşıtlarındaki fren sıvı tipleri
diesel exhaust fluid dizel egzoz akışkanı
diesel exhaust fluid dizel egzoz sıvısı
clutch fluid debriyaj hidrolik yağı
clutch fluid reservoir debriyaj rezervuar tankı
fluid catalytic cracking akışkan katalitik parçalanma
computational fluid dynamics hesaplamalı akışkanlar dinamiği
fluid coupling hidrolik kavrama
hydraulic fluid hidrolik yağ
fluid film lubrication sıvı film yağlama
fluid capacities sıvı kapasiteleri
fluid level warning indicator sıvı seviye uyarı lambası
fluid cooler sıvı soğutucu
fluid bearing sıvı yatak
fluid aeration sıvının köpüklenmesi
magnetorheological fluid manyetoreolojik sıvı
disc brake fluid disk fren hidrolik yağı
diesel exhaust fluid dizel egzoz sıvısı
transmission fluid pressure şanzıman hidrolik yağ basıncı
transmission fluid temperature sensor şanzıman yağı sıcaklığı sensörü
automatic transmission fluid otomatik şanzıman yağı
power steering fluid takviyeli direksiyon yağı
cutting fluid kesme sıvısı
brake fluid level indicator fren hidrolik yağı seviye lambası
brake fluid level warning switch fren hidrolik yağı seviye uyarı anahtarı
brake fluid reservoir fren hidrolik yağı rezervuar tankı
brake hydraulic fluid tester fren hidrolik yağı test aygıtı
brake master cylinder fluid intake and return port fren merkezi sıvı giriş/çıkış deliği
brake fluid fren sıvısı
fluid level sensor fren sıvısı seviye sensörü
windshield washer fluid cam yıkama suyu
washer fluid level sensor cam yıkama suyu seviye sensörü
starting fluid çalıştırma sıvısı
releasing fluid gevşetme yağı
cryogenic fluid kriyojenik sıvı
Aeronautic
inviscid fluid ideal akışkan
ideal fluid ideal akışkan
fluid level indicator yakıt seviye göstergesi
fluid parcel en küçük akışkan parçası
computation fluid dinamik akışkan
Marine
boussinesq fluid boussinesq akışkanı
compressible fluid sıkışabilir akışkan
newtonian fluid newton yasasına uyan akışkan
environmental fluid mechanics çevresel akışkanlar mekaniği
perfect fluid ideal akışkan
viscous fluid akışmaz sıvı
fluid velocity akışkan hızı
non-newtonian fluid newton yasalarına uymayan akışkan
wave-exciting fluid force tekneyi etkileyen dalga kuvveti
Petrol
(well) drilling-fluid sondaj sıvısı
laboratory-deactivated fluid laboratuvarda deaktive edilmiş akışkan
fluid cracking catalyst akışkan kraking katalizörü
drilling fluid material sondaj sıvısı maddesi
iso reference petroleum base fluid petrol esaslı iso referans sıvısı
turbine control fluid türbin kontrol sıvısı
dense fluid yoğun akışkan
fire-resistant fluid ateşe dayanıklı akışkan
Mining
ore-forming fluid cevher oluşturan akışkan
method of immersion in a simulated geothermal test fluid simüle edilmiş jeotermal deney sıvısına batırma yöntemi
Medical
bronchoalveolar lavage fluid bronkoalveolar lavaj sıvısı
free abdominal fluid yaygın serbest mayi
insensible fluid loss belirgin olmayan sıvı kaybı
semi fluid yarı akışkan
digestive fluid mide sıvısı
intravenous fluid intravenöz sıvı
total fluid intake toplam sıvı alımı
gastric fluid mide sıvısı
vaginal fluid vajinal sıvı
cerebrospinal fluid beyin omuriliği sıvısı
synovial fluid eklem sıvısı
supercritical fluid chromatography süperkritik akışkan kromatografisi
cerebrospinal fluid examination beyin omurilik sıvısı muayenesi
cerebrospinal fluid serebrospinal sıvı
serous fluid serum
tubular fluid tübüler sıvı
amniotic fluid amniyotik sıvı
spinal fluid omurilik sıvısı
cerebrospinal fluid omurilik sıvısı
cerebrospinal fluid beyin-omurilik sıvısı
synovial fluid sinovya
cerebrospinal fluid beyin omurilik sıvısı
fluid retention sıvı tutulumu
preseminal fluid zevk suyu
preseminal fluid seminal sıvı
pre-ejaculatory fluid cinsel birleşme öncesinde erkeğin cinsel organından gelen renksiz sıvı
pre-ejaculatory fluid mezi
cowper's fluid zevk suyu
preseminal fluid cinsel birleşme öncesinde erkeğin cinsel organından gelen renksiz sıvı
cowper's fluid mezi
cowper's fluid cinsel birleşme öncesinde erkeğin cinsel organından gelen renksiz sıvı
preseminal fluid mezi
cowper's fluid seminal sıvı
pre-ejaculatory fluid zevk suyu
pre-ejaculatory fluid seminal sıvı
interstitial fluid interstisyel sıvı
extracellular fluid ekstrasellüler sıvı
stimulated body fluid uyarılmış beden sıvısı (tıp)
celiac fluid karıncıl
cell fluid hücre sıvısı
cell fluid lenf
absorption of irrigation fluid irigasyon sıvısının absorbsiyonu
fluid and electrolyte replacement sıvı ve elektrolit replasman
fluid and electrolyte replacement sıvı ve elektrolit desteği
electrolyte-fluid balance sıvı-elektrolit dengesi
amniotic fluid alpha-fetoprotein values amniyotik sıvı alfa-fetoprotein değerleri
fluid aspiration into lungs akciğerlere sıvı aspirasyonu
fluid aspiration into laryngospasm laringospazma sıvı aspirasyonu
regular fluid intake düzenli sıvı alımı
amount of amniotic fluid amniyos sıvısı miktarı
fluid-electrolyte disturbances sıvı-elektrolit bozuklukları
cerebral originated-fluid and electrolyte disturbances serebral kaynaklı sıvı-elektrolit bozukluklar
intraoperative pleural lavage fluid intraoperatif plevra yıkama sıvısı
spontaneous cerebrospinal fluid leak omurilik sıvısının spontan kaçağı
pleural fluid examination plevral sıvı incelemesi
fluid restriction sıvı kısıtlaması
pleural fluid plevral sıvı
fluid need sıvı ihtiyacı
fluid need sıvı gereksinimi
fluid resuscitation sıvı resusitasyonu
fluid replacement sıvı resusitasyonu
fluid resuscitation sıvı replasmanı
fluid-electrolyte balance sıvı-elektrolit dengesi
irrigation fluid yıkama sıvısı
acellular fluid hücre içermeyen sıvı
perioperative maintenance fluid perioperatif idame sıvısı
obstruct the cerebrospinal fluid drainage beyin omurilik sıvısının akışını engellemek
fluid treatment sıvı tedavisi
decreased cerebro spinal fluid volume azalmış beyin omurilik sıvısı volümü
fluid therapy sıvı tedavisi
fluid replacement sıvı replasmanı
pleural fluid plevra sıvısı
adenosine deaminase level of the pleural fluid plevral sıvıda adenozin deaminaz düzeyi
pleural fluid aspiration plevral sıvı aspirasyonu
papspin collection fluid papspin biriktirme sıvısı
amniotic fluid embolism amniyon sıvı embolisi
enzymatic changes in cerebrospinal fluid beyin omurilik sıvısındaki enzimatik değişimler
cerebrospinal fluid shunt system beyin-omurilik sıvı şant sistemi
bronchoalveolar lavage fluid bronkoalveoler lavaj sıvısı
pleural fluid protein electrophoresis plevral sıvı protein elektroforezi
pleural fluid cytology plevral sıvı sitolojisi
cerebrospinal fluid ferritin level beyin omurilik sıvısında ferritin düzeyi
amniotic fluid index amnion sıvı indeksi
amniotic fluid index amniyotik sıvı indeksi
amniotic fluid index amniotik sıvı indeksi
cerebrospinal fluid fistula beyin omurilik sıvısı fistülü
maintenance fluid idame sıvısı
culture of cerebrospinal fluid serebrospinal sıvı kültürü
amniotic fluid volume amniotik sıvı hacmi
csf (cerebrospinal fluid) beyin-omurilik sıvısı
air-fluid level hava-sıvı seviyesi
high plasma-cerebrospinal fluid glycine ratio plazma ve beyin omurilik sıvısı glisin oranında artış
drainage of subretinal fluid subretinal sıvı drenajı
aggressive fluid resuscitation agresif sıvı resüsitasyonu
intraabdominal free fluid karın içinde serbest sıvı
fluid balance sıvı dengesi
fluid and electrolyte monitoring sıvı ve elektrolit monitorizasyonu
fluid and electrolyte balance sıvı-elektrolit dengesi
ascitic fluid cell count assidik sıvı hücre sayımı
ascitic fluid cell count assit sıvısı hücre sayımı
amniotic fluid sample amniyotik sıvı örneği
fluid in the pleural cavity plevra boşluğundaki hava
ascitic fluid lymphocyte subgroups assit sıvısı lenfosit subgrupları
serum and ascitic fluid serum ve assit sıvısı
ascitic fluid total protein level assit sıvısı toplam protein düzeyi
ascitic fluid total protein level assit sıvısı total protein düzeyi
increased fluid and electrolyte loss artmış sıvı ve elektrolit kaybı
amniotic fluid embolism amnion sıvı embolisi
redistribution of phosphate from the extracellular fluid into cells fosfatın hücre dışı kompartmandan hücre içine kayışı
lateral fluid percussion injury yanal sıvı perküsyon yaralanması
fluid absorption rate sıvı absorbsiyon oranı
amino acid dialysis fluid amino asid diyaliz sıvısı
bicarbonate-containing dialysis fluid bikarbonat içerikli diyaliz sıvısı
glucose-based peritoneal dialysis fluid glukoz bazlı peritoneal diyaliz sıvısı
amino acid-containing peritoneal dialysis fluid amino asid içeren periton diyaliz sıvısı
subretinal fluid subretinal sıvı
cerebrospinal fluid leakage beyin omurilik sıvısı kaçağı
idiopathic spontaneous cerebrospinal fluid rhinorrhea idyopatik spontan beyin omurilik sıvısı rinoren
repair of cerebrospinal fluid rhinorrhea beyin omurilik sıvısı rinoresi onarımı
human amniotic fluid insan amniyon sıvısı
breast cyst fluid meme kist sıvısı
cervicovaginal fluid servikovajinal sıvı
fluid shift sıvıların vücutta yer değiştirmesi
peritoneal fluid cytokine levels periton sıvısı sitokin düzeyleri
perioperative fluid therapy perioperatif sıvı tedavisi
fluid retention ödem
interstitial fluid flow interstisyel sıvı akışı
follicular fluid foliküler sıvı
fluid retention sıvı toplama
fluid retention su toplama
Anatomy
body fluid vücut sıvısı
Psychology
fluid intelligence akışkan zeka
cerebrospinal fluid beyin omurilik sıvısı
fluid-electrolyte treatment sıvı elektrolit tedavisi
Dentistry
gingival crevicular fluid diş eti oluğu sıvısı
gingival crevicular fluid dişeti oluğu sıvısı
Pathology
amniotic fluid embolism amniotik sıvı embolisi
cerebrospinal fluid leak serebrospinal sıvı kaçağı
food and fluid intake gıda ve sıvı alımı
fluid overload aşırı sıvı yüklenmesi
Optics
subretinal fluid retina altı sıvı
subretinal fluid subretinal sıvı
eye fluid refractive index göz sıvısı kırılma indisi
eye fluid göz sıvısı
Food Engineering
fluid bed dryer akışkan yataklı kurutucu
bingham plastic fluid bingam plastik akışkan
dilatant fluid genleşen
newtonian fluid newton tipi akışkan
thixotropic fluid tiksotropik akışkan
supercritical fluid extraction süper kritik akışkan ekstraksiyonu
rheopectic fluid reopektik akışkan