ihbar - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

ihbarBedeutungen von dem Begriff "ihbar" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 31 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
ihbar denunciation n.
ihbar notice n.
General
ihbar denouncement n.
ihbar informing n.
ihbar conveyance n.
ihbar warning n.
ihbar squeal n.
ihbar enunciate n.
ihbar advice n.
ihbar notification n.
ihbar announcement n.
ihbar ratting n.
Trade/Economic
ihbar denunciation
ihbar advice
ihbar notice
ihbar notification
ihbar annunciation
ihbar reminder
ihbar dismissal notice
Law
ihbar advice
ihbar announcement
ihbar notification
ihbar notice
ihbar warning
ihbar denunciation
ihbar denouncement
Technical
ihbar annunciation
Meteorology
ihbar warning
Military
ihbar notification
ihbar telling
ihbar denouncement

Bedeutungen, die der Begriff "ihbar" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 153 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
ihbar etmek denounce v.
ihbar etmek report v.
General
ihbar etmek tip off v.
ihbar etmek tell on somebody v.
ihbar etmek warn v.
ihbar etmek snitch v.
ihbar etmek peach against v.
ihbar etmek grass v.
ihbar etmek put the finger on v.
ihbar etmek put on the scent v.
ihbar etmek inform against v.
ihbar etmek peach on v.
ihbar etmek dob v.
ihbar etmek inform on v.
ihbar etmek fink on v.
ihbar etmek tell on smb v.
ihbar etmek report v.
ortağını ihbar etmek squeal v.
ihbar etmek rat v.
ihbar etmek squeal on v.
ihbar etmek complain v.
ihbar etmek inform v.
ihbar etmek denounce v.
ihbar etmek delate v.
ihbar etmek sneak on v.
ihbar etmek turn in v.
ihbar etmek grass on somebody v.
ihbar etmek nark v.
-i ihbar etmek put the finger on v.
ihbar etmek give notice v.
yangın ihbar etmek report a fire v.
isimsiz ihbar almak an anonymous tip v.
isimsiz bir ihbar almak receive an anonymous tip v.
ihbar almak receive report v.
ihbar etme denouncement n.
yangın ihbar sistemi fire notification system n.
yangın ihbar sistemi fire warning system n.
yazılı ihbar written notice n.
ihbar tazminatı payment in lieu of notice n.
ön ihbar pre advice n.
polis ihbar hattı crime report line n.
polis ihbar hattı police crime line n.
polis ihbar hattı crime tip-off line n.
polis ihbar hattı police crime tip line n.
polis ihbar hattı crime line n.
ön ihbar prior notice n.
ihbar/arama sonucu gidilen kurtarma/yardım olayı call-out n.
ihbar etme notifying n.
ihbar kabilinden denunciative adj.
ihbar edildiği gibi as per advice adv.
Phrasals
ihbar etmek tell of v.
ihbar etmek tell on
ihbar etmek inform on
ihbar etmek inform against
ihbar etmek snitch out
Colloquial
polise ihbar etmek grass on
isimsiz bir ihbar an anonymous tip
Idioms
polise ihbar etmek put the finger on
ihbar etmek blow the whistle on
birini ihbar etmek/ele vermek mouth on someone
ihbar etmek blow a whistle
Speaking
polise ihbar etmek tip off the cops
Slang
ihbar etmek put the finger on
ihbar etmek rat out
ihbar etmek stool (on someone)
Trade/Economic
feshi ihbar notice of dissolution
ihbar mektubu letter of advice
ihbar üzerine, zamanın geçmesiyle veya her ikisi sonucunda bir temerrüt teşkil edecek durum event which with notice or lapse of time or both would become a default
ihbar mektubu advice letter
konşimentoya konan ihbar kaydı notify
ihbar eden banka akreditifi notifying bank
ihbar bankası advising bank
feshi ihbar notice on termination
ihbar notası note of advice
ihbar süresi notice period
poliçe muhatabına ihbar işareti as per advice
ihbar etmek notify
ihbar notu advice note
ihbar mektubu advice note
ihbar adresi notification address
ihbar süresi period of notice
kıdem ve ihbar tazminatı severance and notice pay
Law
ihbar tebligatı notice of report
ibraz, talep, protesto veya ihbar presentment, demand, protest or other notice
ihbar mektubu advice letter
ihbar mektubu advice note
ihbar etme espionage
akdin feshini ihbar etmek denounce
feshi ihbar etmek denounce
vaktinde ihbar etmeme default of notice
ihbar etmek notify
feshi ihbar notice of cancellation
feshi ihbar notice of termination
derhal yapılması gereken ihbar immediate notice
ihbar vermek garnish
kanuni ihbar legal notice
suçun ihbar edilmemesi misprision
ihbar eden denouncer
ihbar etme delation
usulüne uygun şekilde yapılan ihbar due notice
üçüncü kişiye ihbar third party notice
kısa süreli ihbar short notice
sahtekarlık ihbar hattı fraud tip-off line
ihbar almak receive a tip
makul ihbar/bildirim süresi reasonable notice
Politics
(birini) komünist veya komünizm sempatizanı olmaktan ihbar etmek redbait v.
birini komünist veya komünizm sempatizanı olmaktan ihbar eden kimse redbaiter n.
hasarı ihbar etmek announce a claim
yolsuzluğa karşı ihbar hattı hotline against corruption
Insurance
vuku bulan ve fakat sigortacı veya reasüröre ihbar edilmemiş olan hasarlar incurred but not reported losses
sigorta süresinin bitiminden çok sonra ihbar olunan hasarlar long tail claims
sigortacıya bir prim veya hasarla ilgili olarak yapılan ön ihbar memorandum advice
prim ihbar notu premium advice note
Technical
ihbar lambası glove lamp
yangın ihbar sireni fire warning siren
hırsız ihbar sistemi theft warning system
hırsız ihbar sistemi burglar alarm system
alarm ihbar sistemi alarm annunciation system
ihbar cihazı annunciator
ışıklı ihbar luminous annunciation
Transportation
ihbar adresi notify party
Railway
ihbar işareti danger sign
ihbar işareti caution board
Aeronautic
mecburi iniş ihbar fişeği emergency landing flare
Medical
bulaşıcı hastalıkların ihbar edilmesi notification of infectious diseases
bulaşıcı hastalıkların ihbar edilmesi notification of communicable diseases
Biology
ihbar sistemi public access system
Meteorology
fırtına ihbar kuleleri storm warning tower
Military
hava savunma erken ihbar air defense early warning n.
nato havadan erken ihbar nato airborne early warning
nato havadan erken ihbar ve kontrol kuvvet komutanlığı nato airborne early warning and control force command
nato havadan erken ihbar ve kontrol kuvvet komutanı commander nato airborne early warning and control force command (naew&c fc)
nato havadan erken ihbar kontrol programı yönetim ajanslığı nato airborne early warning and control programme management agency
davetsiz girenleri ihbar eden alarm intrusion alarm
erken ihbar early warning
ihbar postası report post
ihbar kanalı telling channel
hava savunma erken ihbar istasyonu air defence early warning station
havadan ihbar ve kontrol uçağı airborne warning and control aircraft
havadan erken ihbar ve kontrol sistemi airborne early warning and control system
havadan erken ihbar ve kontrol airborne early warning and control
havadan erken ihbar airborne early warning
havadan erken ihbar ve kontrol uçağı airborne early warning and control aircraft
ihbar devresi telling circuit
havadan ihbar ve kontrol airborne warning and control
ileri kontrol ihbar postası forward control report post
havadan ihbar ve kontrol sistemi airborne warning and control system
hava savunma erken ihbar air defence early warning
kontrol ve ihbar merkezi control and reporting centre
kontrol ve ihbar postası control and reporting post
kontrol ve ihbar sistemi control and reporting system
balistik füze erken haber ve ihbar sistemi ballistic missile early warning system
British Slang
ihbar etmek bubble