kaynama - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

kaynamaBedeutungen von dem Begriff "kaynama" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 16 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
kaynama boiling n.
General
kaynama teeming n.
kaynama boil n.
kaynama joining n.
kaynama simmer n.
kaynama bubble n.
kaynama ebullition n.
kaynama conglutination n.
kaynama rebullition [obsolete] n.
Technical
kaynama sticking
kaynama boiling
Automotive
kaynama freezing
kaynama boiling
kaynama seizure
Biochemistry
kaynama fusion
Military
kaynama ebullism

Bedeutungen, die der Begriff "kaynama" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 77 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
pişirmek (kaynama noktasının biraz altında bir derecede) simmer v.
pişmek (kaynama noktasının biraz altında bir derecede) simmer v.
fokurdayarak kaynama gurgitation n.
girdap gibi kaynama gurgitation n.
Idioms
kaynama derecesine erişmek come to a boil
kaynama noktasına gelmek come to a boil
kaynama noktasına gelmek reach boiling point
içinde yüzme/ile kaynama veya bolca olma swimming in something
Technical
kaynama karakteristiği nature of boiling
kaynama nedeniyle buharlaşmak boil away
kaynama ısısı heat of fusion
kaynama noktası boiling point
kaynama ile giderilemeyen çözünmüş kalsiyum ve magnezyum kiorürler gibi tuzların varlığı nedeniyle suyun sertliği hardness permanent
petrolün kaynama noktalarını saptamada kullanılan bir laboratuvar yöntemi englar distillation
kaynama noktasının altında muhafaza etmek simmer
kaynama ile giderilen çözünmüş kalsiyum ve magnezyum bikarbonat gibi tuzların varlığı nedeniyle suyun sertliği hardness temporary
ince yüzey kaynama film boiling
film kaynama film boiling
kaynama sıcaklığı aralığı dağılımı boiling range distribution
kaynama noktası diyagramı boiling point diagram
kaynama noktası yükselimi boiling point elevation
kaynama sıcaklığı boiling temperature
kaynama ısısı boiling temperature
ortalama kaynama noktası average boiling point
düşük kaynama noktalı sıvı low-boiling liquid
nihai kaynama noktası final boiling point
yüksek kaynama noktalı yağ high boiling oil
düşük kaynama noktalı organik bileşikler low-boiling organic compounds
eş kaynama azeotropism
çift kaynama noktaları double boiling points
birincil kaynama primary boiling
eş kaynama azeotropy
kaynama noktasını yükseltme değişmezi ebulloscopic constant
kaynama noktası ölçeri ebullioscope
kaynama eğilimi tendency to reboil
kaynama kabarcığı reboil bubble
kaynama gözleyim ebulliocopy
kaynama noktası yükselimi elevation of boiling point
kabarcıklı kaynama nucleate boiling
kaynama noktasına yakın sıcaklıkta yıkama laundering near the boiling point
suyun kaynama noktası altındaki sıcaklığa kadar ısıtılması heating water below boiling temperature
kaynama taşı boiling stone
kaynama taşı boiling chip
denge reflü kaynama noktası equilibrium reflux boiling point
Automotive
kaynama başlangıç gerilimi gassing voltage
kaynama sıcaklığı boiling point
ıslak kaynama noktası wet boiling point
art kaynama afterboil
kaynama noktası boiling point
kuru kaynama noktası dry boiling point
Petrol
yüksek kaynama noktalı sıvı high-boiling liquid
Medical
yüksek kaynama kalıntıları high boiling residues
Food Engineering
kaynama noktası bubble point
kaynama noktası boiling point
kaynama noktası yükselmesi boiling point elevation
kaynama noktası boiling
Gastronomy
kaynama derecesi boiling temperature
Physics
suyun donma ve kaynama noktalarını 0 ve 80 derece olarak kabul eden sıcaklıkölçer réaumur thermometer n.
kaynama sıcaklığı boiling temperature
film kaynama leidenfrost effect
film kaynama film boiling
suyun kaynama sıcaklığı melting temperature of water
suyun kaynama noktası boiling point of water
Chemistry
su içeren petrol ürününün kaynama sırasında kabın duvarına yaptığı vuruntu bumping
kaynama aralığı boiling range
ortalama kaynama noktası average boiling point
kaynama noktası yükselimi elevation of boiling point
başlangıç kaynama noktası initial boiling point
kaynama noktası yükselmesi boiling-point elevation
kaynama noktası aracılığıyla ortalama moleküler ağırlığın belirlenmesi ebulliometry
kaynama noktası boiling point
kreosot yağı yüksek kaynama damıtığı creosote oil highboiling distillate
kreosot yağı düşük kaynama sıcaklığı damıtığı creosote oil lowboiling distillate
Biochemistry
kaynama noktası ölçümü ebullioscopy
Environment
kaynama noktası boiling point
Geography
kaynama noktası boiling point
Meteorology
kaynama noktası boiling point