kent - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

kentBedeutungen von dem Begriff "kent" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 7 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Places
kent washington eyaletinde şehir
kent connecticut eyaletinde şehir
kent ingiltere'de bölge
kent minnesota eyaletinde şehir
kent ohio eyaletinde şehir
kent new york eyaletinde yerleşim yeri
kent iowa eyaletinde şehir

Bedeutungen von dem Begriff "kent" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 7 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
kent city n.
General
kent borough n.
kent town n.
kent dam n.
kent place n.
kent straight adj.
kent civic adj.

Bedeutungen, die der Begriff "kent" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 4 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Medical
kent bundle kent demeti
Places
fort kent maine eyaletinde yerleşim yeri
kent county michigan eyaletinde bölge
new kent county virginia eyaletinde bölge

Bedeutungen, die der Begriff "kent" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 204 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
kent inşa etmek build a city v.
uydu kent satellite town n.
uydu kent satellite city n.
kent merkezi city centre n.
eski kent historic nucleus n.
kent varoşları urban fringe n.
mantar kent boom town n.
kent süslemesi urban beautification n.
kent güzelleştirme urban beautification n.
mantar kent mushroom town n.
kent büyümesi urban growth n.
kent peyzaj mimarisi urban landscape architecture n.
ölü kent ghost town n.
kent politikası urban policy n.
kent ormancılığı city forestry n.
bölge kent conurbation n.
kent ulaşımı urban transportation n.
kent toprak kullanımı urban land use n.
kent coğrafyası urban geography n.
kent tasarlaması urban planning n.
kent ekonomisi urban economics n.
kent planlama ve kalkınma hukuku city planning and redevelopment law n.
kent tutkunluğu urban servitude n.
kent yenileme urban renewal n.
kent tasarcısı town planner n.
kent veya kasabalarda genelevler veya seks endüstrisinin diğer kollarının bulunduğu kesim red light district n.
güneydoğu ingiltere'de bir kent epsom n.
kent tasarcısı urban planner n.
kent topluluğu city community n.
sinemada kent ve kasaba yaşamı city and town life in motion pictures n.
kent dışı the country n.
kent ekonomisi city economy n.
kent dışındaki yerler the country n.
hızla kalkınmış kent boom town n.
kent toplumbilimi urban sociology n.
kent ve kasaba yaşamı city and town life n.
kent planlama city planning n.
kent göçebesi urban nomads n.
kent dışı outskirts n.
günahkar kent gomorrah n.
kent rehberi city guide n.
kent estetiği urban aesthetic n.
kent özeği city center n.
yatakhane-kent bedroom suburb n.
kent sakinleri city-dwellers n.
kent devletleri city-states n.
en önemli kent capital n.
kent simgesi landmark n.
kent içi toplu yolcu taşımacılığı urban transportation n.
kent içi çiftlik evi urban homestead n.
kent fakiri urban poor n.
kent yoksulu urban poor n.
kent merkezleri city centers n.
georgia'da bir kent kathleen n.
iowa eyaletinde kent imogene n.
florida'da bir kent kathleen n.
kent mühendisliği urban engineering n.
kent mobilyası urban furniture n.
kent çevresi city surrounding n.
kadın dostu kent women-friendly city n.
kardeş kent sister town/city n.
kent meydanı town square n.
kent meydanı market square n.
kent meydanı public square n.
kent meydanı urban square n.
kent meydanı city square n.
kent çevresi burbs n.
antik kent ancient city n.
otomobilsiz kent günü car free day n.
kent çevresi peri-urban n.
kent temizleme hizmetleri city cleaning services n.
kent bilgi sistemi city information system n.
kent bilgi sistemi urban information system n.
kent sosyolojisi urban sociology n.
kent merkezi civic center n.
kent mobilyası street furniture n.
kent merkezi center of town n.
kent merkezi centre of town n.
kent mekanı urban space n.
kent müzesi city museum n.
kent plancısı urban planner n.
kent ısı adası urban heat island n.
kent silüeti urban skyline n.
kent dışında olan extramural adj.
kent merkezinin dışındaki uptown adj.
kent soylu bourgeois adj.
belediye/kent ile ilgili municipal adj.
kent sınırı dışı outlying adj.
kent ile ilgili urban adj.
kent merkezinin dışı uptown adv.
kent merkezinin dışında uptown adv.
Idioms
kent dışında bulunan back of beyond
hayalet kent ghost city
şehir/kent (genellikle kırsal kesimde yaşayan insanların kent için kullandıkları bir ifade) big smoke
Trade/Economic
kent içi telefon konuşması local call
kent merkezi business quarter
kent sorunları urban affairs
kent planlaması yönetmelikleri town planning regulations
kent pazarlama city marketing
kent pazarlaması city marketing
kent planlaması urban planning
kent nüfusu urban population
Law
kent planlama ve kalkınma hukuku city planning and redevelopment law
kent sınırları içindeki ikametgah domestic domicile
Politics
kent devleti city state
kent siyaseti urban politics
kent hükümeti city government
ingiltere'de parlamentoya üye gönderen kent borough
çadır kent tent city
kent konseyi city council
kent tüzüğü city charter
kent tüzüğü municipal charter
kent tüzüğü town charter
dünya kent forumu world urban forum (wuf)
Tourism
tarifelerde başta bulunan ana kent headline city
antik kent antique city
Technical
büyük kent large city
ölü kent decayed town
kent suyu municipal water
kent çöpü city refuse
kent merkezi downtown
ölü kent necropolis
yeni kent new town
kent trafiği urban traffic
kent çapında ağ man
mantar kent boom-town
Computer
kent çapında ağ metropolitan area network
Informatics
kent bilgi sistemi urban information system
Architecture
kent mimarisi city architecture
kent mimarisi urban architecture
Construction
kent merkezi business quarter
kent ormancılığı city forestry
kent çalışanları city employee
asalak kent parasitic city
kent ekonomisi urban economy
kent büyümesi urban growth
kent yenileme urban renewal
kent genişlemesi urban expansion
kent dokusu urban fabric
kent toplumbilimi urban sociology
kent bilimleri urban sciences
yeni kent new town
mantar kent mushroom town
uydu kent satellite town
kent tasarcısı town planner
kent çapında ağ metropolitan area network
kent hizmetleri municipal services
kent ve bölge planlama urban and regional planning
kent ölçeği urban scale
kent makroformu urban macroform
kent bilgi sistemi urban information system
kent planlaması urban planning
kent haritası city map
kent yönetimi uzmanı urban management specialist
Automotive
metrik kent dışı çevrim metric extra urban
metrik kent içi çevrim metric urban
motor kent motor town
emperyal kent dışı çevrim imperial extra urban
emperyal kent içi çevrim imperial urban
motor kent motor city
kent dışı sürüş çevrimi extra urban driving cycle
kent dışı yakıt ekonomisi highway fuel economy
kent dışı yakıt tüketimi extra urban fuel consumption
kent içi acil frenleme city emergency brake
kent içi dinamometre sürüş programı urban dynamometer driving schedule
kent içi elektrikli araç city electric vehicle
kent içi güvenliği city safety
kent içi otonom acil fren düzeni autonomous emergency brake city system
kent içi sürüş çevrimi urban driving cycle
kent içi yakıt ekonomisi city fuel economy
kent içi yakıt tüketimi urban fuel consumption
kent otomobili city car
Traffic
kent trafiği urban traffic
kent trafiği city traffic
kent trafiği city-centre traffic
kent trafiği town-centre traffic
Medical
kent sendromu kenfs syndrome
kent demeti kent bundle
kent anomisi urban anomie
Psychology
kent ekolojisi urban ecology
kent sosyolojisi urban sociology
kent anomisi teorisi urban anomie theory
Pathology
kent kuduzu urban rabies
Botanic
kent içerisindeki bitkiler residential plant
Agriculture
kent çiftliği urban farm
Social Sciences
kent kültürü city culture
kent çalışmaları urban studies
Education
kent sömestri urban semester
kent antropolojisi urban antropology
Linguistics
kent lehçebilimi urban dialectology
kent dili urban language
kent dil özelliği urbanism
Environment
kent planlaması urban planning
bahçeli kent garden city
olgun kent mature city
kent merkezi city core
kent nüfusu urban population
Geography
kent coğrafyası urban geography
antik mısır'da bir kent abydos
Places
kentucky'de bir kent laura
massachusetts'te bir kent beverly
mısır'da bir kent faiyum
mısır'da bir kent fayyum
Basketball
kent değiştirme relocation