dam - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

dam

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "dam" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 26 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
dam n. baraj
General
dam v. büğemek
dam v. zapt etmek
dam v. baraj yapmak
dam v. set çekmek
dam v. engellemek
dam n. engel
dam n. kitaplarda kendi içinde bütünlük oluşturan bölüm
dam n. hazne
dam n. bent
dam n. set
dam n. toplama havuzu
dam n. su bendi
dam n. kanun maddesi
dam n. büğet
dam n. baraj
dam n. baraj seddesi
dam n. kent
Politics
dam baraj
Media
dam gazete yazısı
Technical
dam şedde
dam hasara uğramak
Construction
dam su tutmak ve biriktirmek için bir ırmak veya suyoluna çekilen yapay set
dam baraj kurmak
dam baraj
Medical
dam dam

Bedeutungen von dem Begriff "dam" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 11 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
dam housetop n.
dam jug n.
dam stable n.
dam partner n.
dam roof n.
dam jail n.
dam clink n.
dam gaol n.
dam lady partner n.
Medical
dam dam
Card
dam queen

Bedeutungen, die der Begriff "dam" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 218 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
dam up v. engellemek
build a dam v. baraj inşaa etmek
dam up v. bastırmak
dam up v. set çekmek
dam up v. frenlemek
construct a dam v. baraj inşa etmek
build a dam v. baraj yapmak
build a dam v. baraj inşa etmek
construct a dam v. baraj yapmak
dam up v. baraj yapmak
dam location n. baraj yeri
earth dam n. toprak barajı
crest of dam n. baraj kreti
storage dam n. biriktirme barajı
dam site n. baraj alanı
dam construction n. baraj inşası
masonry dam n. kagir baraj
straight dam n. düz baraj
dam irrigation n. baraj sulaması
dental dam n. oral seks kondomu
arch dam n. kemer baraj
dam lake n. baraj gölü
dam stone n. baraj taşı
earth dam n. toprak baraj
coffer-dam n. koferdam
coffer-dam n. batardo
earth core rock-fill dam n. toprak baraj
atatürk dam n. atatürk barajı
dam hatch n. baraj kapağı
dam gate n. baraj kapağı
dam building n. baraj inşaatı
dam building n. baraj inşası
dam building n. baraj yapımı
tai dam n. tay dillerinin bir kolu
tai dam n. tai dillerinin bir kolu
Phrasals
dam something up baraj yapmak
dam something up set yapmak
Idioms
busy as a beaver building a new dam çok meşgul
busy as a beaver building a new dam çok yoğun
busy as a beaver building a new dam aşırı yoğun
busy as a beaver building a new dam aşırı meşgul
as busy as a beaver building a new dam çok yoğun
as busy as a beaver building a new dam aşırı yoğun
as busy as a beaver building a new dam arı gibi
as busy as a beaver building a new dam aşırı meşgul
as busy as a beaver building a new dam arı gibi meşgul/yoğun
as busy as a beaver building a new dam çok meşgul
that's all water over the dam köprünün altından çok sular aktı
that's all water over the dam o günler geride kaldı
be water over the dam altından çok sular akmak
be water over the dam üzerinden çok zaman geçmek
water over the dam köprünün altından çok sular geçti
water over the dam eski çamlar bardak oldu
Technical
gravity dam of triangular section üçgen kesitli ağırlık barajı
dam crest baraj kreti
steel dam çelik baraj
dam failure baraj yıkılması
base of the dam baraj tabanı
curved gravity dam kemer ağırlık baraj
dam toe baraj tabanı
location of investigation at dam site baraj yerindeki araştırmaların lokasyonu
dam embankment baraj dolgusu
percolation through dam baraj içinde sızıntı
earthfill dam toprak dolgu baraj
heat dam ısı barajı
maximum height of dam maksimum baraj yüksekliği
multiple arch dam çok kemerli baraj
offset dam axis baraj aksında sapma
subsidiary dam yardımcı baraj
gravity arch dam kemer ağırlık barajı
toe of a dam baraj topuğu
arched dam kemer baraj
auxiliary dam yardımcı baraj
body of a dam baraj gövdesi
length of dam baraj kreti uzunluğu
flood retarding dam sel kapanı
secondary dam tali baraj
earthfill dam toprak dolgulu baraj
sluice dam dipsavaklı baraj
performance of dam barajın performansı
axis of dam baraj ekseni
dam site baraj şantiyesi
constant angle arch dam sabit açılı kemer baraj
forebay dam yükleme barajı
large dam büyük baraj
overflow dam dolusavak
hollow dam boşluktu baraj
composite earth dam zonlu toprak baraj
length of dam baraj uzunluğu
geologic map of dam site baraj yeri jeolojik haritası
topograph of dam area baraj sahası topografyası
flood detention dam sel kapanı
zoned earth dam zonlu toprak baraj
timber dam ahşap baraj
canti levered type steel dam konsol tip çelik baraj
blind dam dip savaksız baraj
dam foundation line baraj temeli kazı hattı
conoidal dam konik baraj
cantilever buttress dam payandalı konsol baraj
dam foundation line baraj temeli hattı
homogeneous earth dam homojen toprak baraj
dam foundation baraj temeli
timber dam ağaç büğet
seepage beneath a dam baraj altından sızıntı
constant radius arch dam sabit yarıçaplı kemer baraj
geometry of dam baraj geometrisi
offset dam axis baraj aksında oynama
top of dam baraj kreti
purpose of the dam barajın gayesi
irrigation dam sulama barajı
flat slab deck dam düz döşemeli payandalı baraj
settlement of dam barajın oturması
heel of a dam baraj topuğu
auxiliary dam alt eşik
dam volume baraj gövde hacmi
sill dam eşik barajı
storage dam biriktirme barajı
basket dam taş sandık şedde
clay dam kil baraj
dome dam kubbeli baraj
earth-dam toprak baraj
dam-site baraj alanı
earth-rockfill dam toprak-kaya dolgu baraj
concrete gravity dam beton-ağırlık baraj
rockfill dam kaya-dolgu baraj
hydroelectric dam hidroelektrik baraj
multiple dome dam çok kubbeli baraj
multiarch dam çokkemerli baraj
nonoverflow dam üstten savaksız baraj
overflow dam üstten savaklı baraj
penstock dam cebri borulu baraj
round-head buttress dam yuvarlak başlı payandalı baraj
hydroelectric dam hidroelektrik barajı
slag dam curuf barajı
slag dam curuf seti
dam shutter bent kapağı
dam shutter baraj kapağı
dam embankment baraj gövdesi
ash dam kül barajı
Informatics
digital asset management (dam) dijital değer yönetimi
Architecture
arch dam kemer baraj
Construction
multiple arch dam çok payandalı baraj
coffer dam batardo
downstream coffer dam mansap batardosu
clay dam kil baraj
upstream coffer dam memba batardosu
coffer dam sututmalık
arched dam kemerli baraj
buttress dam payandalı baraj
concrete dam beton baraj
dam shutter bent kapağı
dam crest baraj kreti
dam reservoir baraj gölü
dam site baraj yeri
dam shutter baraj kapağı
constant angle arch dam sabit açılı kemer baraj
prestressed dam öngerilmeli baraj
earth-and-rockfill dam toprak-kaya dolgu baraj
flat-slab buttress dam düz perdeli payandalı baraj
gravity dam ağırlık barajı
gravity arch dam kemerli ağırlık barajı
gravity spillway dam dolu savaklı ağırlık barajı
hollow gravity dam boşluklu ağırlık barajı
heel of dam baraj topuğu
masonry arch dam kagir kemer baraj
masonry dam kagir baraj
rockfill dam kaya dolgu baraj
straight dam düz baraj
main dam baraj gövdesi
dam wall baraj duvarı
dam project baraj projesi
thin arch dam ince kemer baraj
hillside dam yamaç çatı
concrete-faced rockfill dam ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu baraj
Automotive
front end air dam extensions ön taraf hava engeli uzantıları
air dam deflektör paneli
heat dam ısı barajı
air dam spoyler
rear air dam arka spoyler
Dentistry
rubber dam diş izolasyon lastiği
dental dam diş izolasyon lastiği
rubber dam lastik örtü
Agriculture
overfall dam aşırma bendi
earthed dam toprak baraj
detention dam taşkın bendi
fault dam spring fay barajı kaynağı
irrigation dam sulama barajı
diversion dam saptırma bendi
Environment
stepped dam kademeli baraj
dam for flood control sel önleme bendi
concrete dam beton baraj
dam reservoir operation su tutma işlemi
dam failure baraj çatlaması
earth dam toprak dolgu baraj
sediment control dam sediman kontrol barajı
gravity dam ağırlık barajı
check dam kontrol bendi
buttress dam payandalı baraj
sedimentation in dam barajda sediman birikimi
multiple-purpose dam çok amaçlı baraj
rock-fill dam kaya dolgu baraj
tailings dam atık barajı
keban dam keban barajı
Geography
fill dam dolgu baraj
rock fill dam kaya dolgu baraj
diversion dam saptırma bendi
earth dam toprak baraj
flood dam taşkın seddi
water level of dam baraj suyu seviyesi
level of dam baraj seviyesi
Geology
earth dam dolgu baraj
fault-dam spring fay-barajı gözesi
Places
coulee dam washington eyaletinde yerleşim yeri
beaver dam wisconsin eyaletinde şehir
beaver dam wisconsin eyaletinde yerleşim yeri
federal dam minnesota eyaletinde şehir
shamokin dam pensilvanya eyaletinde yerleşim yeri
beaver dam kentucky eyaletinde şehir