release - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

release

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "release" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 98 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
release v. piyasaya sunmak
release v. piyasaya sürmek
release v. satışa çıkarmak
release v. serbest bırakmak
release v. salıvermek
release v. salmak
release n. tahliye
release n. bırakma
release n. salıverme
release n. serbest bırakma
General
release v. koyvermek
release v. piyasaya sürmek
release v. gevşetmek
release v. sürmek
release v. feragat etmek
release v. affetmek
release v. bağını çözmek
release v. duyurmak
release v. gösterime sokmak
release v. koyuvermek
release v. muaf tutmak
release v. yayın izni vermek
release v. ipoteğini çözmek
release v. piyasaya çıkarma (film/plak)
release v. piyasaya çıkarmak (film/plak)
release v. yayımlamak
release v. çözmek
release v. bırakmak
release v. açığa çıkarmak
release v. ayırmak
release v. vazgeçmek
release v. kurtarmak
release v. gösterime girmek
release v. açıklamak
release n. serbest kalma
release n. davadan vazgeçme
release n. azat
release n. yayın izni
release n. af
release n. muaf tutma
release n. feragat
release n. duyurma
release n. salma
release n. kurtuluş
release n. muafiyet
release n. devir
release n. vazgeçme
release n. serbest bırakma
release n. yayımlama
Trade/Economic
release ipotek kaldırmak
release ibra etmek
release ibraname
release işten ayrılma
release borçtan kurtarma
release ipoteği kaldırmak
release açıklama
Law
release tahliye etmek
release ibra
release tahliye
release ferağ
release tekrar kiraya verme
release bozma
release terk
release feshetme
release feragat
release fek etmek
release tahliye
release salıverilme
release serbest bırakılma
release borcunu affetme
release borcunu bağışlama
release (borçtan/yükümlülükten) kurtarmak
Politics
release salıverme
Insurance
release ibraname
Technical
release ayırmak
release yayım
release erken çıkış
release ayırma şalteri
release sürüm
release özgür bırakmak
release bırakmak
release salmak
release serbest bırakmak
release serbest bırakma
Computer
release yayın
release bırak
Telecom
release demeç
release sürüm
release yayım
Construction
release salıvermek
Marine
release suya sızma
Medical
release salım
release riliz
Biochemistry
release salgılama
Marine Biology
release salgılamak
Linguistics
release bırakım
Environment
release salınım
Military
release emniyet mandalını açmak

Bedeutungen, die der Begriff "release" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
release on bail v. kefaletle serbest bırakmak
release record v. kaseti çıkmak
release one's hold v. bırakmak
release on bail v. kefaletle salıvermek
release an album v. albüm çıkartmak
release record v. albümünü çıkarmak
release album v. albüm çıkarmak
release one's hold v. elinden bırakmak
release one's hold v. salıvermek
release from work v. işten çıkmak (mesainin bitmesi)
release to the market v. piyasaya sunmak
release to the market v. piyasaya vermek
make a press release v. basına açıklama yapmak
release hormone v. hormon salgılamak
release to the public v. halka sunmak
release to the public v. halka bildirmek
release to the public v. kamuoyuna duyurmak
release to the public v. kamuoyuna bildirmek
release collateral v. ipotek çözmek
release the safety catch v. emniyet mandalını açmak
release to the domestic market v. iç piyasaya sürmek
release the gas pedal v. gazdan ayağını çekmek
release a guarantee v. teminat çözmek
release a product v. ürün çıkarmak
release a product v. ürün sürmek
release somebody on bail v. birini kefaletle serbest bırakmak
release from v. beri kılmak
release into free circulation v. serbest dolaşıma sokmak
release date n. serbest bırakma tarihi
cable release n. deklanşör kablosu
release of shipment n. sevkiyatın başlaması
release on probation n. meşruten tahliye
energy release rate n. enerji bırakma nispeti
quick release n. hızla çıkarılabilen bir kemer türü
general staff press release n. genelkurmay basın açıklaması
press release n. basın bildirisi
release button n. deklanşör
marginal release n. boşluk bırakma
press release n. basın duyurusu
release button n. düğme
current release n. son yayım
interim release n. önsürüm
press release n. basın bülteni
release date n. yayın tarihi
urgent release n. acil olarak salıverme
photo release n. fotoğrafların yayınlanabilmesi için verilen ya da alınan izin
news release n. basın açıklaması
news release n. basın bülteni
news release n. basın duyurusu
release year n. yayınlanma yılı
pre-release n. önsürüm
early release n. erken tahliye
provisional release n. şartlı tahliye
release on parole n. şartlı tahliye etmek/salıvermek
tension release n. (duygusal anlamda) deşarj olma
shunt opening release açma bobini
Phrases
in exchange for the release of serbest bırakılması karşılığında
in exchange for the release serbest bırakılma karşılığında
Colloquial
happy release (ölerek) kötü bir durumdan kurtulma
Slang
earliest possible release date (eprd) en erken tahliye tarihi
Trade/Economic
declaration of release for free circulation serbest dolaşıma giriş beyannamesi
release for free circulation serbest dolaşıma giriş rejimi
release of debt alacaklının alacağından vazgeçmesi
certificate of release ibraname
release of hen haczin kaldırılması
press release basın bülteni
release of debt ibra etme
release of liability borcun ortadan kalktığını belirten belge
release collateral ipotek çözmek
post-release control sonradan kontrol
release on bail kefaletle tahliye
marginal release ara verme
release of debt ibra
release to service hizmete verilme
release to service hizmete veriliş
release agreement feragat sözleşmesi
first release date ilk sürüm tarihi
final release nihai sürüm
release of retention money pey akçesinin ibrası
deed of release fek senedi
mortgage release ipotek fekki
mortgage release fee ipotek fek ücreti
release of collateral teminat çözümü
batch release serinin piyasaya sürülmesi
Law
work release mahkum çalışma izni
release of shipment sevkıyatın başlaması
conditional release şartlı tahliye
release an attachment haczi kaldırmak
unconditional release şartsız tahliye
release on habeas corpus mahkemeye çıkmak üzere serbest bırakmak
unconditional release on lack of evidence delil yetersizliğinden şartsız tahliye
medical release sağlık raporu
release information bilgi vermek
release on probation meşruten tahliye
conditional release şartlı salıverme
conditional release decision şartla tahliye kararı
release from prison cezaevinden tahliye
release of attachment haczin kaldırılması
release on bail kefaletle tahliye
sign a release feragatname imzalamak
premature release erken tahliye
release order tahliye emri
release without bail kefaletsiz serbest bırakma
release on bail kefaletle tahliye etme
release on bail kefaletle salıverme
release on bail kefaletle serbest bırakma
release of debt borçtan vazgeçme
release of debt ibra
release on probation şartla salıverme
release on probation şartlı tahliye
express release resmen ibra
conditional release şartlı salıverilme
release on probation koşullu salıverilme
conditional release meşruten tahliye
compromise and release sulh ve ibra
release for time served yattığı süreye sayarak salıvermek
release program tahliye programı
release agreement ibra anlaşması
release agreement ibra sözleşmesi
release form tahliye belgesi
release form ibraname
release form tahliye kağıdı
supervised release denetimli serbestlik
date of release aleniyet tarihi
release ipso jure (iure) hak ederek tahliye
release on bail kefaletle serbest bırakılma
release pending trial tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılma
conditional release şartlı tahliye
release on bail adli kontrol kararı/şartı ile serbest kalma
Politics
release of goods eşyanın teslimi
release of guarantee teminatın iadesi
press release basın açıklaması
preannounced release calendar önceden açıklanan takvim
press release basın bülteni
for immediate release derhal basına sunulacaktır
Institutes
european pollutant release and transfer register avrupa kirletici salınım ve taşınım kaydı
Tourism
release day serbest bırakma günü
Media
issue a press release basın açıklaması yayınlamak
press release basın ilanı
press release basın bildirisi
news release haber duyurusu
Advertising
local release belli bir bölgede dağıtılan reklam filmi
Technical
release fork debriyaj çatalı
quick release valve çabuk açılan supap
release cam debriyaj kamı
compression release mechanism dekompresyon mekanizması
release switch ayırma sivici
release arm ayırma kolu
partial weight release kısmi serbest bırakma
release button serbest bırakma düğmesi
release sleeve debriyaj yatağı
release washer ayırma rondelası
bonnet release cable kaput açma teli
release spring yaprak yay
release lever ayırma levyesi
heat release ısı yayınımı
current release güncel yayım
release mechanism serbest bırakma tertibatı
release sleeve ayırma manşonu
spreader board release yayıcı levha gevşetmesi
release state salma durumu
release valve ayırma valfi
release bearing debriyaj yatağı
release limit serbest bırakma limiti
release bolts gevşetme vidası
release bearing debriyaj dayanağı
release bearing ayırma yatağı
late release geç açma
release bearing geri çekme yatağı
release of moisture rutubet atma
software release yazılım sürümü
automatic release otomatik hareket getirme
reservoir release schedule rezervuar su bırakma programı
automatic release otomatik harekete getirme
release rod açma kolu
spreader board release dağıtıcı levha geri çekmesi
current release geçerli yayım
release spring irca yayı
release rod açma çubuğu
release lever ayırma kolu
release spring geri çekme yayı
release spring baskı yayı
release lever açma manivelası
release handle açma çubuğu tutamağı
electropneumatic brake release valve çözme mıknatıs ventili
called-party release çağırılan aboneyle çözme
calling-party release çağıran aboneyle çözme
quick-release coupling hızlı bağlama-çözme kaplını
slow-release relay yavaş işletme rölesi
quick-release coupling çabuk ayıran kavrama
pull-type release bearing support sleeve çekmeli tip debriyaj rulmanı
release piston ayırma pistonu
release mechanism salıcı
release command salma komutu
release time salma süresi
release current salma akımı
release button kilit açma düğmesi
lock release roller açma makarası
parachute without release cord serbest düşme paraşütü
quick-release coupling hızlı bağlama-çözme kaplini
release mechanism salış tertibatı
chromium release method krom açığa çıkaram yöntemi
accidental release measures kazara açığa çıktığında alınması gereken önlemler
accidental release measures kazayla açığa çıktığında alınması gereken önlemler
accidental release measures kazara salınıma karşı önlemler
accidental release measures kazara açığa çıkmaya karşı önlemler
chromium release method krom açığa çıkarma yöntemi
mould release kalıp ayırıcı
mould release agent kalıp ayırıcı madde
mold release agent kalıp ayırıcı madde
heat release rate ısı salım hızı
heat release ısı salımı
mould-release agent kalıp ayırıcı
high-energy-release-rates yüksek enerji salım hızları
energy release enerji salımı
release agent ayırıcı madde
preservative uptake and release koruyucu yükseltme ve serbest bırakma
air-release properties hava ayrışma özellikleri
fast release hook çabuk kurtarma kancası
lateral release under impact loading darbe yükü altında yanal salıverme
determination of the release of lead and cadmium from ceramic ware seramik kaplardan açığa çıkan kurşun ve kadmiyumun belirlenmesi
air-release properties of steam turbine oils buhar türbin yağlarının hava ayrışma özellikleri
release of microorganisms mikroorganizmaların çevreye yayılmaları
release mechanism salıverme mekanizması
release of heat ısının serbest bırakılması
heat release ısının serbest bırakılması
quick release mandal (bisiklet)
lanyard release optical connection element çekme ipini serbest bırakan optik bağlantı elemanı
slow-release fertilizer yavaş salımlı gübre
quick-response release gecikmesiz ayırıcı
quick-response release gecikmesiz şalter
calculation of the release rate salım hızının hesaplanması
release rate of biocides biyosit salım hızı
release key kilit kaldırma butonu
release button kilit kaldırma butonu
heat release test using a conical radiant heater and a thermopile detector açığa çıkan ısının konik radyant ısıtıcı ve termopil detektörle belirlenmesi
drum release button tambur çıkarma tuşu
safety release güvenli çıkarma/uzaklaştırma
release gear serbest bırakma düzeneği
release valve tahliye vanası
pre-release önsürüm
early release date erken çıkış tarihi
shunt opening release şönt açma bobini
Computer
wbem m4 release wbem m4 sürümü
release current açılma akımı
release cleaner temizleyiciyi bırak
release state salma durumu röle
release current salma akımı röle
release mechanism salıcı röle
release device aygıtı serbest bırak
release notes sürüm notları
release condition salma durumu
release command bırak komutu
release all tümünü bırak
release time salma süresi röle
chaff release atık bırak
beta release notes beta uyarlama notları
current release son yayım
current release son yayın
current release geçerli dağıtım
early token release erken simge gönderme
engineering release teknik değişiklik yayını
early release önceki sürüm
flare release dışa açılan kanat serbest
interim release önsürüm
interim release önsürüm yazılım
margin release kenar boşluklarını bırak
paper release kağıdı bırakma
pan european release notes pan european uyarlama notları
release command salma komutu röle
release control denetimi bırak
release candidate deneme sürümü
release to manufacturing üretime hazır sürüm
release to manufacturing sürümü hazır
pre-release önsürüm yazılım
latest release piyasada bulunan son sürüm
latest release son sürüm
release candidate sürüm adayı
Informatics
current release son yayım
software release yazılım sürümü
paper release kağıdı bırakma
Telecom
receiver release-time delay alıcının alışa geçmedeki gecikmesi
release request bırakma isteği
paper release  kağıdı bırakma
channel release kanal boşaltma
release guard signal serbest bırakma koruma işareti
release call serbest bırakma çağrısı
Electric
electric brake release wire çözme cereyan devresi
electromagnetic shutter-release elektromanyetik devre anahtarı
delayed auto-release gecikmeli tekrar kapama
Textile
tension release lever tansiyon açma kolu
tension release cam piece kurve tansiyon açıcı
thread release shaft iplik gevşetme şaftı
thread release lever iplik gevşetme kolu
gimp release pin tansiyon açıcı
tension release cam tansiyon açma mili
Construction
release agent bağ çözücü madde
release agent ayırıcı madde
concrete form release beton kalıbının sökülmesi
form release agent kalıp ayırma maddesi
release agent kalıp ayırıcı
Automotive
clutch release debriyaj ayırma mekanizması
release lever ayırma kolu
axle release fork backlash dingil çatal yarığı
hood release cable kaput kilidi açma teli
compression release kompresyon firarı
clutch release fork debriyaj ayırma çatalı
clutch release lever debriyaj ayırma çatalı
clutch release plate debriyaj ayırma plakası
graphite release bearing grafit burçlu debriyaj rulmanı
axle release fork dingil çatalı
emergency release emniyet sürgüsü
remote release uzaktan kumandalı açma
clutch release shaft debriyaj ayırma mili
pedal release system katlanabilir pedal sistemi
release lever açma kolu
release cylinder ayırma silindiri
clutch release bearing debriyaj ayırma yatağı
release bearing debriyaj rulmanı
release button açma düğmesi
maximum release position tam ayrışma konumu
release fork ayırma çatalı
clutch release lever baskı pulu
clutch release bearing debriyaj bilyası
clutch release sleeve debriyaj ayırma bileziği
release knob açma düğmesi
clutch release cable debriyaj teli
release shaft ayırma mili
fuel filler flap release lever yakıt deposu kapağı açma kolu
release fork tip play ayırma çatalı ucu boşluğu
release parking brake el frenini indirin
compression release dekompresyon
hood release lever kaput açma kolu
clutch release lever debriyaj ayırma mafsalı
tailgate release motor bagaj kapısı açma motoru
clutch release cylinder debriyaj ayırma silindiri
release pipe stay ayırma borusu askısı
release shaft debriyaj mili
electrically operated tailgate release otomatik bagaj açma
release bearing debriyaj bilyası
clutch release fork assembly with bearing debriyaj rulmanı ve debriyaj ayırma çatalı
clutch release fork kavrama çatalı
clutch release fork debriyaj çatalı
clutch release sleeve debriyai ayırma bileziği
piston release spring piston irca yayı
brake release valve control pürjör (boşaltma) tertibatı
brake release relay çözme rölesi
brake release valve fren pürjörü
clutch semi-centrifugal release fingers debriyaj yarı santrifüj serbest bırakma parmakları
clutch semi-centrifugal release fingers kavrama yarı santrifüj serbest bırakma parmakları
clutch release shudder debriyaj silkelemesi
air release hava çıkışı
emergency trunk lid release acil durum bagaj kapağı açma kolu
selector release button vites kolu kilit açma butonu
clutch release fingers debriyaj ayırma parmakları
release button açma düğmesi
clutch semi-centrifugal release fingers debriyaj yarı santrifüjlü ayrıma parmakları
filler door release button yakıt deposu dış kapağı açma düğmesi
filler door release lever yakıt deposu dış kapağı açma kolu
adhesive release agent yapıştırıcı temizleyici
power deck lid release motorlu bagaj kapağı kilidi
trim panel release tool döşeme paneli sökme aleti
mold release agent kalıp ayırıcı madde
hood release kaput açma kolu
quick release çabuk sökülüp takılabilen
Aeronautic
extractor release gear yük atma tertibatı
harness release mechanism kolan takımı salıverme tertibatı
canopy release assembly kanopi bırakma donanımı
release time devir zamanı
manual release tool açılmayan oksijen maske kapaklarını açmak için kullanılan kanca ve iğne uçlu alet
Marine
release rate suya sızma oranı
certificate of test of lifeboat release system filika indirme tertibatı sertifikası
Medical
prolonged release uzatılmış salımlı göz damlası
sustained release sürekli salım
immediate release product çabuk salımlı ürün
drug release ilaç salımı
release of renin renin salınımı
prolonged release uzatılmış salım
delayed release geciktirilmiş salım
extended release uzatılmış salım
batch release serinin serbest bırakılması
modified release dosage forms değiştirilmiş salımlı dozaj şekilleri
growth hormone release inhibiting hormone büyüme hormonu salgılanmasını inhibe eden hormon
modified release products değiştirilmiş salımlı ürünler
controlled release kontrollü salım
modified release değiştirilmiş salım
release specification salım özellikleri
release analysis salım analizi
prolonged release eye drops uzatılmış salımlı göz damlası
continuous-release intraruminal device rumen içi sürekli salım cihazı
continuous-release sürekli salım
continuous-release intraluminal device lumen içi sürekli salım cihazı
modified-release capsule hard değiştirilmiş salımlı sert kapsül
prolonged-release capsule uzatılmış salımlı kapsül
modified-release capsule soft değiştirilmiş salımlı yumuşak kapsül
prolonged-release capsule uzatılmış salımlı yumuşak kapsül
pulsatile-release intraruminal device aralıklı salım sağlayan rumen içi cihaz
prolonged-release granules uzatılmış salımlı granül
modified-release granules değiştirilmiş salımlı granül
prolonged-release tablet uzatılmış salımlı tablet
prolonged-release capsule uzatılmış salımlı sert kapsül
modified-release tablet değiştirilmiş salımlı tablet
controlled release tablet kontrollü salımlı tablet
immediate release tablet çabuk salımlı tablet
release of excitatory neurotransmitters eksitatuvar nörotransmiterlerin salınımı
slow-release yavaş salınımlı
inappropriate antidiuretic hormone release uygunsuz antidiüretik hormon salınımı
extended-release yavaş salınımlı
time-release yavaş salınımlı
sustained-release yavaş salınımlı
timed-release yavaş salınımlı
continuous-release yavaş salınımlı
controlled-release yavaş salınımlı
epithelial growth factor release epiteliyal büyüme faktörü salınımı
slow drug release yavaş ilaç salınışı
systemic and myocardial interleukin-6 release sistemik ve miyokardiyal interlökin-6 salınımı
release dopamine dopamin salgılamak
preservative uptake and release koruyucu maddenin alımı ve salımı
release of acetylcholine asetilkolin salınması
capsular release kapsüler gevşetme
release button tetik tuşu
surgical release cerrahi gevşetme
histamine release histamin salıverilmesi
interleukin release by blood monocytes kan monositlerinin interlökin salınımı
tumor necrosis factor-alpha release tümör nekroz faktör alfa salınımı
sustained-release morphine yavaş salınımlı morfin
pectoral flap release pektoral flep ayrılması
endoscopic carpal tunnel release (ectr) endoskopik karpal tünel gevşetme
two portal endoscopic release çift portal endoskopik gevşetme
endoscopic release endoskopik gevşetme
endoscopic carpal tunnel release endoskopik karpal tünel gevşetmesi
complete subtalar release tam subtalar gevşetme
carpal tunnel release karpal tünelin gevşetilmesi
dopamine release dopamine salgılanması
insulin release behaviour insulin salım davranışı
Psychology
tension release theory gerilim boşaltma teorisi
release therapy serbest bırakma terapisi
release theory serbest bırakma teorisi
cathartic release duygusal rahatlama
Pharmaceutics
controlled release glipizide pellets kontrollü salım sağlayan glipiziol
immediate release tablet hemen salım sağlayan tablet
Food Engineering
release agent yağlama maddesi
release of the n-nitrosamines and n-nitrosatable substances from elastomer or rubber teats and soothers elastomer ve kauçuktan yapılmış olan biberon başlığı ve emziklerde n-nitrosamin ve n-nitrosamine dönüşebilen maddelerin açığa çıkışı
Statistics
capture-release sampling yakala-bırak örneklemesi
Chemistry
controlled release kontrollü salma
explosive release patlayıcı salımı
controlled release kontrollu salma
bulk-release ekseriyetini bırakma
mold release kalıba sıkıldığında yapışmayı engelleyen madde
mold release kalıp ayırıcı
lead release kurşun bırakımı
formaldehyde release classes formaldehid yayma sınıfları
Biology
covert release gizli salım
overt release aleni salıverme
accidental release bir mikroorganizma veya virüsün veya ökaryotik hücrenin hata sonucu tutulduğu koşullardan ortama salınması
accidental release kazayla bırakılma
accidental release kazayla açığa çıkma
release of melatonin melatonin salgılanması
Biochemistry
cephalexin controlled release sefaleksinin kontrollü salınımı
Marine Biology
soft release yumuşak salma
hard release sert salma
catch-and-release avla-sal
Linguistics
abrupt release ivedi bırakma
delayed release gecikmeli
instantaneous release gecikmesiz bırakım
Environment
annual release limit yıllık boşaltma sınırı
radioactive release radyoaktivite salınması
release to uncontrolled areas kontrolsüz alana salıverme
radiological release radyolojik salıverme
instantaneous release anlık atım
instantaneous release sınai tesislerin çevreye zararı bağlamında acil durum oluşması halinde çevreye zararlı maddelerin çıkması
prevention of release of microorganisms mikroorganizmaların açığa çıkmasının önlenmesi
release of microorganisms mikroorganizmaların açığa çıkması
carbon release karbon salınımı
european pollutant release and transfer register (e-prtr) avrupa kirletici salınım ve taşınım kaydı
Geology
release joint yük kalkması ile oluşmuş eklem
release joint yük kalkması eklemi
release joint boşalma eklemi
annual release limit yıllık boşaltım sınır
Military
transportation corps release number ulaştırma izni numarası
cargo release system yük atma sistemi
transportation corps release ulaştırma izni
transportation corps release number nakliyat müsaadesi numarası
transportation corps release nakliyat müsaadesi
release of back order sipariş borcundan ibra
release of due order sipariş bakiyesinden ibra
automatic bomb release otomatik bomba salma makinesi
export traffic release number denizaşırı sevkiyat müsaade numarası
export traffic release number çıkış müsaade numarası
inadvertent release dalgınlıkla boşaltma
dual rail cargo release system çift raylı yük atma sistemi
seawater activated release system deniz suyu ile aktif hale getirilen fırlatma sistemi
final bomb release line son bomba salış hattı
continuously computed release point sürekli olarak hesaplanan serbest bırakma noktası
influence release sinker etkiyle bırakan ağırlık
delay release sinker geciktirme şamandırası
missile release line füze atış hattı
initial bomb release line ilk bomba salış hattı
computed air release point hesaplanmış havadan bırakma noktası
short term release date kısaltılmış ceza süreli tahliye tarihi