release - Turkish English Dictionary
History

release

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "release" in Turkish English Dictionary : 141 result(s)

English Turkish
Common Usage
release v. piyasaya sunmak
release v. piyasaya sürmek
release v. satışa çıkarmak
release v. serbest bırakmak
release v. salıvermek
release v. salmak
release n. tahliye
release n. bırakma
release n. salıverme
release n. serbest bırakma
General
release v. koyvermek
release v. piyasaya sürmek
release v. gevşetmek
release v. sürmek
release v. feragat etmek
release v. duyurmak
release v. affetmek
release v. bağını çözmek
release v. gösterime sokmak
release v. koyuvermek
release v. muaf tutmak
release v. yayın izni vermek
release v. ipoteğini çözmek
release v. piyasaya çıkarmak (film/plak)
release v. yayımlamak
release v. çözmek
release v. bırakmak
release v. açığa çıkarmak
release v. ayırmak
release v. vazgeçmek
release v. kurtarmak
release v. gösterime girmek
release v. açıklamak
release v. hafifletmek
release v. azaltmak
release v. (duygu, düşünce) açığa vurmak
release v. azat etmek
release v. izin vermek
release v. yaymak
release v. yayılmak
release v. ifşa etmek
release v. özgür bırakmak
release v. açığa vurmak
release n. serbest kalma
release n. davadan vazgeçme
release n. azat
release n. yayın izni
release n. af
release n. muaf tutma
release n. feragat
release n. salma
release n. duyurma
release n. kurtuluş
release n. muafiyet
release n. devir
release n. vazgeçme
release n. serbest bırakma
release n. yayımlama
release n. piyasaya çıkarma (film/plak)
release n. (duygu, düşünce) açığa vurma
release n. özgür bırakma
release n. izin verme
release n. bağını çözme
release n. gevşetme
release n. yayma izni
release n. yayınlama izni
release n. piyasaya sürme
release n. piyasaya çıkarma
release n. açığa vurma
Trade/Economic
release v. (borç, vergi) indirim uygulamak
release v. ibra etmek
release v. ipoteği kaldırmak
release v. ipotek kaldırmak
release n. açıklama
release n. borçtan kurtarma
release n. işten ayrılma
release n. ibraname
Law
release v. borcunu affetmek
release v. borcunu bağışlamak
release v. temize çıkarmak
release v. fek etmek
release v. tahliye etmek
release v. (borçtan/yükümlülükten) kurtarmak
release n. feragat etme
release n. terk etme
release n. feragat belgesi
release n. bozma
release n. borcunu affetme
release n. borcunu bağışlama
release n. feshetme
release n. ferağ
release n. feragat
release n. ibra
release n. salıverilme
release n. serbest bırakılma
release n. tahliye etme
release n. terk
release n. tekrar kiraya verme
release n. tahliye
Politics
release n. salıverme
Insurance
release n. ibraname
Technical
release v. ayırmak
release v. bırakmak
release v. özgür bırakmak
release v. salmak
release v. serbest bırakmak
release n. ayırma şalteri
release n. erken çıkış
release n. serbest bırakma
release n. sürüm
release n. yayım
Computer
release n. yayın
release expr. bırak
Telecom
release n. demeç
release n. sürüm
release n. yayım
Electric
release n. reosta kolunu otomatik olarak serbest bırakıp motoru durduran anahtar
release n. aşırı yüklenme durumunda elektromanyetik devreyi kesen anahtar
Mechanic
release n. motor açma/kapama kontrol mekanizması
release n. genişleme strokunun sonunda akışkanın silindirden serbest bırakmak
release n. operasyon şemasında akışkanın silindirden bırakıldığı nokta
release n. egzoz akışkanının basıncının kondenserin veya dış havanın basıncına duyarlı olduğu süre aralığı
Construction
release v. salıvermek
Marine
release n. suya sızma
Medical
release n. salım
release n. riliz
Biochemistry
release n. salgılama
Marine Biology
release v. salgılamak
Zoology
release v. doğal dürtüler yoluyla tepki uyandırmak
Linguistics
release n. bırakım
Religious
release n. (hinduizmde) manevi kurtuluş
Environment
release n. salınım
Military
release v. emniyet mandalını açmak
Sport
release v. top atmak
release v. buz hokeyi topunu sürmek
release v. normal pozisyonundan hareket ederek başka bir pozisyon almak
release n. (oku) yaydan fırlatma
Music
release n. tonu veya melodiyi sonlandırma
release n. popüler bir şarkının diğer kısımlarından farklı olan orta kısmı
release n. müzikal bir ifadeyi veya tonu sonlandırma
Photography
release n. kamerada deklanşörün kontrol mekanizması

Meanings of "release" with other terms in English Turkish Dictionary : 500 result(s)

English Turkish
General
release record v. albümünü çıkarmak
release one's hold v. elinden bırakmak
release one's hold v. salıvermek
release one's hold v. bırakmak
release record v. kaseti çıkmak
release on bail v. kefaletle serbest bırakmak
release an album v. albüm çıkartmak
release on bail v. kefaletle salıvermek
release album v. albüm çıkarmak
release from work v. işten çıkmak (mesainin bitmesi)
release to the market v. piyasaya vermek
release to the market v. piyasaya sunmak
make a press release v. basına açıklama yapmak
release hormone v. hormon salgılamak
release to the public v. kamuoyuna duyurmak
release to the public v. halka bildirmek
release to the public v. halka sunmak
release to the public v. kamuoyuna bildirmek
release collateral v. ipotek çözmek
release the safety catch v. emniyet mandalını açmak
release to the domestic market v. iç piyasaya sürmek
release the gas pedal v. gazdan ayağını çekmek
release a guarantee v. teminat çözmek
release a product v. ürün çıkarmak
release a product v. ürün sürmek
release somebody on bail v. birini kefaletle serbest bırakmak
release from v. beri kılmak
release into free circulation v. serbest dolaşıma sokmak
release [obsolete] v. teskin etmek
release of shipment n. sevkiyatın başlaması
cable release n. deklanşör kablosu
general staff press release n. genelkurmay basın açıklaması
press release n. basın bildirisi
quick release n. hızla çıkarılabilen bir kemer türü
release button n. deklanşör
release date n. serbest bırakma tarihi
energy release rate n. enerji bırakma nispeti
release on probation n. meşruten tahliye
marginal release n. boşluk bırakma
press release n. basın duyurusu
release button n. düğme
current release n. son yayım
interim release n. önsürüm
press release n. basın bülteni
release date n. yayın tarihi
urgent release n. acil olarak salıverme
photo release n. fotoğrafların yayınlanabilmesi için verilen ya da alınan izin
news release n. basın bülteni
news release n. basın açıklaması
news release n. basın duyurusu
release year n. yayınlanma yılı
pre-release n. önsürüm
early release n. erken tahliye
release on parole n. şartlı tahliye etmek/salıvermek
provisional release n. şartlı tahliye
tension release n. (duygusal anlamda) deşarj olma
shunt opening release n. açma bobini
Phrasals
release (someone or something) from (something) v. (birini/bir şeyi bir şeyden) serbest bırakmak
release (someone or something) from (something) v. (bir şeyi/birini bir şeyden) özgür bırakmak
release someone or something from something v. birini/bir şeyi bir şeyden serbest bırakmak
release someone or something from something v. bir şeyi/birini bir şeyden özgür bırakmak
release someone or something from something v. birinin/bir şeyin bir yerden gitmesine izin vermek
release (someone or something) to (one) v. (birini/bir şeyi birine) teslim etmek
release (someone or something) to (one) v. (birini/bir şeyi birine) vermek
release (someone or something) to (one) v. (birini/bir şeyi birine) sunmak
release (someone or something) to (one) v. (birine birinin/bir şeyin) erişimi için izin vermek
release (someone or something) to (one) v. (birini/bir şeyi birinin) erişimine açmak
release (someone or something) to (one) v. (birini/bir şeyi birine) duyurmak
release (someone or something) to (one) v. (birini/bir şeyi birine) açıklamak
release someone to someone v. birini birine teslim etmek
release someone to someone v. birini birine vermek
Phrases
in exchange for the release expr. serbest bırakılma karşılığında
in exchange for the release of expr. serbest bırakılması karşılığında
Colloquial
happy release n. (ölerek) kötü bir durumdan kurtulma
Trade/Economic
release collateral v. ipotek çözmek
release of debt n. alacaklının alacağından vazgeçmesi
marginal release n. ara verme
press release n. basın bülteni
release of liability n. borcun ortadan kalktığını belirten belge
release agreement n. feragat sözleşmesi
deed of release n. fek senedi
release of hen n. haczin kaldırılması
release to service n. hizmete verilme
release to service n. hizmete veriliş
mortgage release fee n. ipotek fek ücreti
first release date n. ilk sürüm tarihi
release of debt n. ibra
mortgage release n. ipotek fekki
release of debt n. ibra etme
certificate of release n. ibraname
release on bail n. kefaletle tahliye
final release n. nihai sürüm
release of retention money n. pey akçesinin ibrası
release for free circulation n. serbest dolaşıma giriş rejimi
declaration of release for free circulation n. serbest dolaşıma giriş beyannamesi
batch release n. serinin piyasaya sürülmesi
post-release control n. sonradan kontrol
release of collateral n. teminat çözümü
release on parole n. koşullu salıverilme
conditional release n. koşullu salıverilme
Law
release information v. bilgi vermek
sign a release v. feragatname imzalamak
release an attachment v. haczi kaldırmak
release on habeas corpus v. mahkemeye çıkmak üzere serbest bırakmak
release for time served v. yattığı süreye sayarak salıvermek
release on bail n. adli kontrol kararı/şartı ile serbest kalma
date of release n. aleniyet tarihi
release of debt n. borçtan vazgeçme
release from prison n. cezaevinden tahliye
unconditional release on lack of evidence n. delil yetersizliğinden şartsız tahliye
supervised release n. denetimli serbestlik
premature release n. erken tahliye
release of attachment n. haczin kaldırılması
release agreement n. ibra anlaşması
release agreement n. ibra sözleşmesi
release of debt n. ibra
release form n. ibraname
release on bail n. kefaletle tahliye
release on bail n. kefaletle tahliye etme
release on bail n. kefaletle serbest bırakma
release without bail n. kefaletsiz serbest bırakma
release on bail n. kefaletle salıverme
release on bail n. kefaletle serbest bırakılma
release on probation n. koşullu salıverilme
work release n. mahkum çalışma izni
release on probation n. meşruten tahliye
conditional release n. meşruten tahliye
medical release n. sağlık raporu
express release n. resmen ibra
release of shipment n. sevkıyatın başlaması
conditional release n. şartlı tahliye
release on probation n. şartla salıverme
release on probation n. şartlı tahliye
conditional release n. şartlı salıverilme
compromise and release n. sulh ve ibra
conditional release n. şartlı tahliye
conditional release n. şartlı salıverme
unconditional release n. şartsız tahliye
conditional release decision n. şartla tahliye kararı
release form n. tahliye kağıdı
release program n. tahliye programı
release pending trial n. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılma
release order n. tahliye emri
release form n. tahliye belgesi
lease and release n. kiralama ve vazgeçme
work-release adj. mahkum çalışma izni programına ait veya ilgili
work-release adj. mahkumların cezalarını çekerken cezaevi dışında çalışmalarını sağlayan bir programa ait veya ilgili
release ipso jure (iure) expr. hak ederek tahliye
Politics
press release n. basın bülteni
press release n. basın açıklaması
release of goods n. eşyanın teslimi
preannounced release calendar n. önceden açıklanan takvim
release of guarantee n. teminatın iadesi
for immediate release expr. derhal basına sunulacaktır
Institutes
european pollutant release and transfer register n. avrupa kirletici salınım ve taşınım kaydı
Industry
block release n. endüstri öğrencilerinin belirli bir süreyle çalıştıkları işten üniversitede eğitim almaya gönderilmesi
Tourism
release day n. serbest bırakma günü
Media
issue a press release v. basın açıklaması yayınlamak
press release n. basın bildirisi
press release n. basın ilanı
news release n. haber duyurusu
Advertising
local release n. belli bir bölgede dağıtılan reklam filmi
Technical
release bearing n. ayırma yatağı
release agent n. ayırıcı madde
release lever n. ayırma levyesi
lock release roller n. açma makarası
release washer n. ayırma rondelası
release handle n. açma çubuğu tutamağı
release lever n. açma manivelası
heat release test using a conical radiant heater and a thermopile detector n. açığa çıkan ısının konik radyant ısıtıcı ve termopil detektörle belirlenmesi
release rod n. açma çubuğu
release rod n. açma kolu
release lever n. ayırma kolu
release arm n. ayırma kolu
release sleeve n. ayırma manşonu
release piston n. ayırma pistonu
release switch n. ayırma sivici
release valve n. ayırma valfi
release spring n. baskı yayı
release rate of biocides n. biyosit salım hızı
air-release properties of steam turbine oils n. buhar türbin yağlarının hava ayrışma özellikleri
called-party release n. çağırılan aboneyle çözme
quick release valve n. çabuk açılan supap
fast release hook n. çabuk kurtarma kancası
quick-release coupling n. çabuk ayıran kavrama
lanyard release optical connection element n. çekme ipini serbest bırakan optik bağlantı elemanı
pull-type release bearing support sleeve n. çekmeli tip debriyaj rulmanı
calling-party release n. çağıran aboneyle çözme
lateral release under impact loading n. darbe yükü altında yanal salıverme
spreader board release n. dağıtıcı levha geri çekmesi
compression release mechanism n. dekompresyon mekanizması
release cam n. debriyaj kamı
release bearing n. debriyaj dayanağı
release sleeve n. debriyaj yatağı
electropneumatic brake release valve n. çözme mıknatıs ventili
release fork n. debriyaj çatalı
release bearing n. debriyaj yatağı
early release date n. erken çıkış tarihi
energy release n. enerji salımı
current release n. geçerli yayım
quick-response release n. gecikmesiz ayırıcı
quick-response release n. gecikmesiz şalter
late release n. geç açma
safety release n. güvenli çıkarma/uzaklaştırma
release bearing n. geri çekme yatağı
release bolt n. gevşetme vidası
release spring n. geri çekme yayı
current release n. güncel yayım
quick-release coupling n. hızlı bağlama-çözme kaplini
quick-release coupling n. hızlı bağlama-çözme kaplını
air-release properties n. hava ayrışma özellikleri
release spring n. irca yayı
heat release n. ısının serbest bırakılması
heat release rate n. ısı salım hızı
heat release n. ısı salımı
heat release n. ısı yayınımı
release of heat n. ısının serbest bırakılması
bonnet release cable n. kaput açma teli
mould-release agent n. kalıp ayırıcı
mould release agent n. kalıp ayırıcı madde
mould release n. kalıp ayırıcı
mold release agent n. kalıp ayırıcı madde
accidental release measures n. kazayla açığa çıktığında alınması gereken önlemler
accidental release measures n. kazara açığa çıkmaya karşı önlemler
release key n. kilit kaldırma butonu
release button n. kilit açma düğmesi
release button n. kilit kaldırma butonu
accidental release measures n. kazara açığa çıktığında alınması gereken önlemler
accidental release measures n. kazara salınıma karşı önlemler
partial weight release n. kısmi serbest bırakma
preservative uptake and release n. koruyucu yükseltme ve serbest bırakma
chromium release method n. krom açığa çıkaram yöntemi
chromium release method n. krom açığa çıkarma yöntemi
quick release n. mandal (bisiklet)
release of microorganisms n. mikroorganizmaların çevreye yayılmaları
automatic release n. otomatik hareket getirme
pre-release n. önsürüm
automatic release n. otomatik harekete getirme
reservoir release schedule n. rezervuar su bırakma programı
calculation of the release rate n. salım hızının hesaplanması
release state n. salma durumu
release time n. salma süresi
release of moisture n. rutubet atma
release current n. salma akımı
release mechanism n. salıverme mekanizması
release command n. salma komutu
release mechanism n. salıcı
release mechanism n. salış tertibatı
release button n. serbest bırakma düğmesi
determination of the release of lead and cadmium from ceramic ware n. seramik kaplardan açığa çıkan kurşun ve kadmiyumun belirlenmesi
release limit n. serbest bırakma limiti
release mechanism n. serbest bırakma tertibatı
parachute without release cord n. serbest düşme paraşütü
release gear n. serbest bırakma düzeneği
shunt opening release n. şönt açma bobini
release valve n. tahliye vanası
drum release button n. tambur çıkarma tuşu
software release n. yazılım sürümü
spreader board release n. yayıcı levha gevşetmesi
slow-release relay n. yavaş işletme rölesi
release spring n. yaprak yay
slow-release fertilizer n. yavaş salımlı gübre
high-energy-release-rates n. yüksek enerji salım hızları
quick-release n. bazı kulaklıklarda bulunan kolayca amfiye bağlanma ve amfi bağlantısını kesme özelliği
Computer
release current n. açılma akımı
beta release notes n. beta uyarlama notları
release command n. bırak komutu
flare release n. dışa açılan kanat serbest
release candidate n. deneme sürümü
early token release n. erken simge gönderme
current release n. geçerli dağıtım
paper release n. kağıdı bırakma
interim release n. önsürüm
pre-release n. önsürüm yazılım
interim release n. önsürüm yazılım
early release n. önceki sürüm
pan european release notes n. pan european uyarlama notları
latest release n. piyasada bulunan son sürüm
release mechanism n. salıcı röle
release command n. salma komutu röle
release condition n. salma durumu
release time n. salma süresi röle
release state n. salma durumu röle
release current n. salma akımı röle
latest release n. son sürüm
current release n. son yayım
release notes n. sürüm notları
current release n. son yayın
release candidate n. sürüm adayı
engineering release n. teknik değişiklik yayını
release to manufacturing n. üretime hazır sürüm
wbem m4 release n. wbem m4 sürümü
beta-release n. (yazılım) beta sürüm
release device expr. aygıtı serbest bırak
release control expr. denetimi bırak
margin release expr. kenar boşluklarını bırak
release to manufacturing expr. sürümü hazır
release cleaner expr. temizleyiciyi bırak
release all expr. tümünü bırak
Informatics
paper release n. kağıdı bırakma
current release n. son yayım
software release n. yazılım sürümü
Telecom
receiver release-time delay n. alıcının alışa geçmedeki gecikmesi
release request n. bırakma isteği
paper release  n. kağıdı bırakma
channel release n. kanal boşaltma
release guard signal n. serbest bırakma koruma işareti
release call n. serbest bırakma çağrısı
Electric
electric brake release wire n. çözme cereyan devresi
electromagnetic shutter-release n. elektromanyetik devre anahtarı
delayed auto-release n. gecikmeli tekrar kapama
Textile
thread release shaft n. iplik gevşetme şaftı
thread release lever n. iplik gevşetme kolu
tension release cam piece n. kurve tansiyon açıcı
tension release lever n. tansiyon açma kolu
tension release cam n. tansiyon açma mili
gimp release pin n. tansiyon açıcı
Construction
release agent n. ayırıcı madde
release agent n. bağ çözücü madde
concrete form release n. beton kalıbının sökülmesi
form release agent n. kalıp ayırma maddesi
release agent n. kalıp ayırıcı
Automotive
release knob n. açma düğmesi
release button n. açma düğmesi
release fork n. ayırma çatalı
release button n. açma düğmesi
emergency trunk lid release n. acil durum bagaj kapağı açma kolu
release lever n. açma kolu
release pipe stay n. ayırma borusu askısı
release fork tip play n. ayırma çatalı ucu boşluğu
release lever n. ayırma kolu
release shaft n. ayırma mili
release cylinder n. ayırma silindiri
clutch release lever n. baskı pulu
tailgate release motor n. bagaj kapısı açma motoru
clutch semi-centrifugal release fingers n. debriyaj yarı santrifüj serbest bırakma parmakları
clutch release cylinder n. debriyaj ayırma silindiri
brake release relay n. çözme rölesi
clutch release lever n. debriyaj ayırma mafsalı
compression release n. dekompresyon
clutch semi-centrifugal release fingers n. debriyaj yarı santrifüjlü ayrıma parmakları
clutch release fingers n. debriyaj ayırma parmakları
clutch release sleeve n. debriyai ayırma bileziği
clutch release n. debriyaj ayırma mekanizması
clutch release plate n. debriyaj ayırma plakası
clutch release lever n. debriyaj ayırma çatalı
clutch release fork n. debriyaj ayırma çatalı
release bearing n. debriyaj rulmanı
release bearing n. debriyaj bilyası
clutch release fork assembly with bearing n. debriyaj rulmanı ve debriyaj ayırma çatalı
clutch release bearing n. debriyaj ayırma yatağı
clutch release cable n. debriyaj teli
clutch release shudder n. debriyaj silkelemesi
release shaft n. debriyaj mili
clutch release fork n. debriyaj çatalı
clutch release bearing n. debriyaj bilyası
clutch release shaft n. debriyaj ayırma mili
clutch release sleeve n. debriyaj ayırma bileziği
axle release fork backlash n. dingil çatal yarığı
axle release fork n. dingil çatalı
trim panel release tool n. döşeme paneli sökme aleti
release parking brake n. el frenini indirin
emergency release n. emniyet sürgüsü
brake release valve n. fren pürjörü
graphite release bearing n. grafit burçlu debriyaj rulmanı
air release n. hava çıkışı
mold release agent n. kalıp ayırıcı madde
hood release n. kaput açma kolu
hood release lever n. kaput açma kolu
hood release cable n. kaput kilidi açma teli
clutch semi-centrifugal release fingers n. kavrama yarı santrifüj serbest bırakma parmakları
pedal release system n. katlanabilir pedal sistemi
clutch release fork n. kavrama çatalı
compression release n. kompresyon firarı
power deck lid release n. motorlu bagaj kapağı kilidi
electrically operated tailgate release n. otomatik bagaj açma
piston release spring n. piston irca yayı
brake release valve control n. pürjör (boşaltma) tertibatı
maximum release position n. tam ayrışma konumu
remote release n. uzaktan kumandalı açma
fuel filler flap release lever n. yakıt deposu kapağı açma kolu
filler door release button n. yakıt deposu dış kapağı açma düğmesi
filler door release lever n. yakıt deposu dış kapağı açma kolu
adhesive release agent n. yapıştırıcı temizleyici
selector release button n. vites kolu kilit açma butonu
quick release adj. çabuk sökülüp takılabilen
Aeronautic
manual release tool n. açılmayan oksijen maske kapaklarını açmak için kullanılan kanca ve iğne uçlu alet
release time n. devir zamanı
canopy release assembly n. kanopi bırakma donanımı
harness release mechanism n. kolan takımı salıverme tertibatı
extractor release gear n. yük atma tertibatı
Marine
certificate of test of lifeboat release system n. filika indirme tertibatı sertifikası
release rate n. suya sızma oranı
Medical
release dopamine v. dopamin salgılamak
release of acetylcholine n. asetilkolin salınması
pulsatile-release intraruminal device n. aralıklı salım sağlayan rumen içi cihaz
growth hormone release inhibiting hormone n. büyüme hormonu salgılanmasını inhibe eden hormon
immediate release product n. çabuk salımlı ürün
immediate release tablet n. çabuk salımlı tablet
surgical release n. cerrahi gevşetme
two portal endoscopic release n. çift portal endoskopik gevşetme
modified-release granules n. değiştirilmiş salımlı granül
modified-release tablet n. değiştirilmiş salımlı tablet
modified-release capsule soft n. değiştirilmiş salımlı yumuşak kapsül
modified release n. değiştirilmiş salım
modified release products n. değiştirilmiş salımlı ürünler
modified-release capsule hard n. değiştirilmiş salımlı sert kapsül
modified release dosage forms n. değiştirilmiş salımlı dozaj şekilleri
dopamine release n. dopamine salgılanması
epithelial growth factor release n. epiteliyal büyüme faktörü salınımı
endoscopic carpal tunnel release (ectr) n. endoskopik karpal tünel gevşetme
endoscopic release n. endoskopik gevşetme
endoscopic carpal tunnel release n. endoskopik karpal tünel gevşetmesi
release of excitatory neurotransmitters n. eksitatuvar nörotransmiterlerin salınımı
delayed release n. geciktirilmiş salım
histamine release n. histamin salıverilmesi
insulin release behaviour n. insulin salım davranışı
drug release n. ilaç salımı
interleukin release by blood monocytes n. kan monositlerinin interlökin salınımı
carpal tunnel release n. karpal tünelin gevşetilmesi
capsular release n. kapsüler gevşetme
controlled release n. kontrollü salım
preservative uptake and release n. koruyucu maddenin alımı ve salımı
controlled release tablet n. kontrollü salımlı tablet
continuous-release intraluminal device n. lumen içi sürekli salım cihazı
pectoral flap release n. pektoral flep ayrılması
continuous-release intraruminal device n. rumen içi sürekli salım cihazı
release of renin n. renin salınımı
release specification n. salım özellikleri
release analysis n. salım analizi
systemic and myocardial interleukin-6 release n. sistemik ve miyokardiyal interlökin-6 salınımı
batch release n. serinin serbest bırakılması
continuous-release n. sürekli salım
sustained release n. sürekli salım
tumor necrosis factor-alpha release n. tümör nekroz faktör alfa salınımı
complete subtalar release n. tam subtalar gevşetme
release button n. tetik tuşu
prolonged-release capsule n. uzatılmış salımlı kapsül
inappropriate antidiuretic hormone release n. uygunsuz antidiüretik hormon salınımı
prolonged release n. uzatılmış salım
prolonged release eye drops n. uzatılmış salımlı göz damlası
prolonged-release capsule n. uzatılmış salımlı yumuşak kapsül
prolonged-release granules n. uzatılmış salımlı granül
prolonged-release capsule n. uzatılmış salımlı sert kapsül
prolonged release n. uzatılmış salımlı göz damlası
extended release n. uzatılmış salım
prolonged-release tablet n. uzatılmış salımlı tablet
sustained-release morphine n. yavaş salınımlı morfin
slow drug release n. yavaş ilaç salınışı
timed-release adj. yavaş salınımlı
controlled-release adj. yavaş salınımlı
continuous-release adj. yavaş salınımlı
sustained-release adj. yavaş salınımlı
slow-release adj. yavaş salınımlı
time-release adj. yavaş salınımlı
extended-release adj. yavaş salınımlı
Psychology
cathartic release n. duygusal rahatlama
tension release theory n. gerilim boşaltma teorisi
release therapy n. serbest bırakma terapisi
release theory n. serbest bırakma teorisi
Pharmaceutics
immediate release tablet n. hemen salım sağlayan tablet
controlled release glipizide pellets n. kontrollü salım sağlayan glipiziol
Food Engineering
release of the n-nitrosamines and n-nitrosatable substances from elastomer or rubber teats and soothers n. elastomer ve kauçuktan yapılmış olan biberon başlığı ve emziklerde n-nitrosamin ve n-nitrosamine dönüşebilen maddelerin açığa çıkışı
release agent n. yağlama maddesi
quick-release adj. hızlıca enerji açığa çıkaran (besin, kimyasal madde)
quick-release adj. çabuk enerji veren (besin, kimyasal madde)
Statistics
capture-release sampling n. yakala-bırak örneklemesi
Chemistry
bulk-release n. ekseriyetini bırakma
formaldehyde release classes n. formaldehid yayma sınıfları
mold release n. kalıba sıkıldığında yapışmayı engelleyen madde
mold release n. kalıp ayırıcı
controlled release n. kontrollü salma
lead release n. kurşun bırakımı
controlled release n. kontrollu salma
explosive release n. patlayıcı salımı
Biology
overt release n. aleni salıverme
accidental release n. bir mikroorganizma veya virüsün veya ökaryotik hücrenin hata sonucu tutulduğu koşullardan ortama salınması
covert release n. gizli salım
accidental release n. kazayla açığa çıkma
accidental release n. kazayla bırakılma
release of melatonin n. melatonin salgılanması
Biochemistry
cephalexin controlled release n. sefaleksinin kontrollü salınımı
Marine Biology
catch-and-release n. avla-sal
hard release n. sert salma
soft release n. yumuşak salma
Linguistics
instantaneous release n. gecikmesiz bırakım
abrupt release n. ivedi bırakma
delayed release adj. gecikmeli
Environment
instantaneous release n. anlık atım
european pollutant release and transfer register (e-prtr) n. avrupa kirletici salınım ve taşınım kaydı
carbon release n. karbon salınımı
release to uncontrolled areas n. kontrolsüz alana salıverme
prevention of release of microorganisms n. mikroorganizmaların açığa çıkmasının önlenmesi
release of microorganisms n. mikroorganizmaların açığa çıkması
radiological release n. radyolojik salıverme
radioactive release n. radyoaktivite salınması
instantaneous release n. sınai tesislerin çevreye zararı bağlamında acil durum oluşması halinde çevreye zararlı maddelerin çıkması
annual release limit n. yıllık boşaltma sınırı
Geology
release joint n. boşalma eklemi
release joint n. yük kalkması eklemi