çözmek - Turkish English Dictionary
History

çözmekMeanings of "çözmek" in English Turkish Dictionary : 89 result(s)

Turkish English
Common Usage
çözmek solve v.
çözmek untie v.
çözmek unfasten v.
General
çözmek unlock v.
çözmek free v.
çözmek detach v.
çözmek ravel out v.
çözmek reason v.
çözmek work out v.
çözmek loose v.
çözmek obviate v.
çözmek do v.
çözmek work v.
çözmek untwine v.
çözmek read v.
çözmek untangle v.
çözmek compound v.
çözmek unrope v.
çözmek break v.
çözmek unhitch v.
çözmek unbutton v.
çözmek cipher out v.
çözmek decipher v.
çözmek open v.
çözmek unsnarl v.
çözmek unwrap v.
çözmek disengage v.
çözmek clear up v.
çözmek slack v.
çözmek unriddle v.
çözmek puzzle out v.
çözmek uncoil v.
çözmek dissolve v.
çözmek unscramble v.
çözmek ravel v.
çözmek figure out v.
çözmek cut somebody loose v.
çözmek unpick v.
çözmek untwist v.
çözmek slack up v.
çözmek defrost v.
çözmek unlace v.
çözmek loosen v.
çözmek uncouple v.
çözmek unmortise v.
çözmek decode v.
çözmek unravel v.
çözmek make out v.
çözmek unfix v.
çözmek unpin v.
çözmek unbuckle v.
çözmek cast loose v.
çözmek unlink v.
çözmek disentangle v.
çözmek unloose v.
çözmek unbrace v.
çözmek wind down v.
çözmek unwind v.
çözmek cut loose v.
çözmek undo v.
çözmek unfasten v.
çözmek unreave v.
çözmek resolve v.
çözmek degrade v.
çözmek release v.
çözmek find out v.
çözmek settle v.
çözmek unloosen v.
çözmek settle up v.
çözmek assoil v.
çözmek faze v.
çözmek remediate v.
Phrasals
çözmek solve out
Technical
çözmek abstringe v.
çözmek unloosen
çözmek disperse
çözmek degrade
çözmek resolve
çözmek solve
çözmek settle
çözmek thaw
çözmek unbind
Automotive
çözmek unhitch
Food Engineering
çözmek solve
Chemistry
çözmek abstract
çözmek lyse
Marine Biology
çözmek solubilize
çözmek solubilise
Archaic
çözmek ungird v.

Meanings of "çözmek" with other terms in English Turkish Dictionary : 256 result(s)

Turkish English
General
çözmek (şifreyi) decode v.
buzlarını çözmek defrost v.
buzunu çözmek defrost v.
bağcıklarını çözmek unlace v.
bağını çözmek release v.
problem çözmek solve problem v.
anlaşmazlıkları ya da sorunları çözmek iron out v.
şifresini çözmek decipher v.
çözmek (halka şeklinde sarılı bir şeyi) uncoil v.
düğümü çözmek burl v.
bir şeyi çözmek puzzle something out v.
çözmek (bütün bir yapıyı) disincorporate v.
çözmek (şifre vb) decipher v.
buzunu çözmek defrosting v.
makaradan ipliği çözmek reel off v.
makaradan çözmek unreel v.
test çözmek do test v.
şifresini çözmek decode v.
sorunu çözmek resolve the problem v.
çözmek (sarılı bir şeyi) unwind v.
zincirlerini çözmek unchain v.
bağını çözmek unbind v.
zor bir şeyi çözmek unravel v.
şifreyi çözmek decipher v.
kelepçelerini çözmek cut somebody loose v.
şifre çözmek decode v.
beraberliği çözmek (yarışta/oyunda) run off v.
sargıyı çözmek uncoil v.
sırrını çözmek riddle v.
çözmek (kangal) uncoil v.
çözmek (zor bir şeyi) unravel v.
çözmek (şifre vb) demodulate v.
tokasını çözmek unbuckle v.
çözmek (matematik problemini) work v.
bağını çözmek unlace v.
ipoteğini çözmek release v.
bağını çözmek unbound v.
bulmaca çözmek riddle v.
dilini çözmek loosen somebody's tongue v.
şifreyi çözmek decode v.
düğümünü çözmek solve the mystery of v.
uçkur çözmek have sex with v.
çözmek (şifre vb) decrypt v.
düğüm çözmek untie a knot v.
zincirini çözmek unchain v.
kod çözmek decipher v.
buz çözmek deice v.
çözmek (şifreyi) decipher v.
çözmek (şifreyi) crack v.
çözmek (problemi/sorunu) work out v.
problemi çözmek sort out v.
palamarı çözmek take off v.
düğmelerini çözmek unbutton v.
bağlarını çözmek unlace v.
palamarı çözmek shove off v.
kelimedeki gizli anlamı çözmek için harflerin yerini değiştirerek okumak anagram v.
(sarılı bir şeyi) çözmek unwind v.
bulmaca çözmek solve puzzle v.
düğümünü çözmek detangle v.
krizi çözmek solve the crisis v.
krizi çözmek defuse the crisis v.
krizi çözmek resolve the crisis v.
kir çözmek wash off the dirt v.
kir çözmek brush off the dirt v.
kir çözmek clean off the dirt v.
kir çözmek remove the dirt v.
anlaşmazlıkları çözmek resolve the disagreements v.
anlaşmazlıkları çözmek settle the disputes v.
anlaşmazlıkları çözmek solve the disagreements v.
anlaşmazlıkları çözmek solve the disputes v.
anlaşmazlıkları çözmek settle the disagreements v.
anlaşmazlıkları çözmek resolve the disputes v.
bir sorunu çözmek sort something out v.
bir problemi çözmek sort something out v.
birini heyecanlandırıp dizlerinin bağını çözmek leave someone weak at the knees v.
(karışık bir şeyi) çözmek disentagle v.
sorun çözmek solve a problem v.
sorun çözmek resolve a problem v.
esrarı çözmek uncover the mystery v.
esrarı çözmek solve the mystery v.
esrarı çözmek resolve the mystery v.
sırrı çözmek unravel the mystery v.
esrarı çözmek clear up the mystery v.
esrarı çözmek unlock the mystery v.
gizemi çözmek solve the mystery v.
sırrı çözmek resolve the mystery v.
sırrı çözmek uncover the mystery v.
sırrı çözmek clear up the mystery v.
sırrı çözmek solve the mystery v.
gizemi çözmek resolve the mystery v.
sırrı çözmek unlock the mystery v.
gizemi çözmek clear up the mystery v.
gizemi çözmek uncover the mystery v.
gizemi çözmek unlock the mystery v.
kod çözmek decode v.
kripto çözmek decipher v.
-i çözmek figure out v.
nedenini bulup çözmek get to the bottom of v.
(sorun) çözmek get out v.
anlamını çözmek decipher v.
düğüm çözmek disentangle v.
şifre çözmek decipher v.
ipotek çözmek release collateral v.
sarım çözmek uncoil v.
(yumak) çözmek unwind v.
sorunu çözmek settle the matter v.
cinayeti çözmek solve the murder v.
sorunu çözmek treat a question v.
şifreyi çözmek decrypt v.
tamamen çözmek solve completely v.
kökten çözmek solve completely v.
lekeleri çözmek remove the stains v.
leke çözmek remove the stain v.
farklılığı çözmek resolve the difference v.
test çözmek do a test v.
çapraz bulmaca çözmek do a crossword puzzle v.
bağları çözmek loosen the ties v.
sorunu tartışarak çözmek argue one's way out of something v.
sorunu tartışarak çözmek argue one's way out v.
teminat çözmek release a guarantee v.
dilini çözmek loose one’s tongue v.
davayı çözmek solve the case v.
kelepçelerini çözmek uncuff v.
kelepçeleri çözmek uncuff v.
sorunları/problemleri çözmek resolve the problems v.
sorunları/problemleri çözmek clear up the problems v.
sorunları/problemleri çözmek solve the problems v.
sorunları/problemleri çözmek overcome the problems v.
sudoku çözmek solve sudoku v.
problemi çözmek solve the problem v.
sorunlarını çözmek solve one's own problems v.
kendi sorunlarını kendi çözmek solve one's own problems v.
sorunlarını kendi başına çözmek solve one's own problems v.
sorunlarını çözmek solve one's problems v.
bir sorunu geçici olarak çözmek solve a problem temporarily v.
düğümü çözmek untangle v.
düğümü çözmek disentangle v.
mahkemede çözmek/halletmek settle it in court v.
şifreyi çözmek break a code v.
(genelde belli bir meblağ üzerinde anlaşarak) davayı anlaşarak çözmek settle lawsuit v.
açmak/çözmek unreel or unwind something v.
günde en az yüz soru çözmek solve at least 100 questions daily v.
günde en az yüz soru çözmek do at least 100 questions a day v.
buzunu çözmek unfreeze v.
sulh yolu ile çözmek settle a conflict by peaceful means v.
sulh yoluyla çözmek settle a conflict by peaceful means v.
sulh yoluyla çözmek resolve/settle a problem amicably v.
sulh yolu ile çözmek resolve/settle a problem amicably v.
gizemini çözmek demystify v.
herhangi bir sürece ya da ürüne etki eden ufak problemleri çözmek work out the bugs v.
düğümünü çözmek unknot v.
bulmaca çözmek do crossword v.
bir problemi doğru çözmek ya da çözme çabasına girmek answer v.
bağını çözmek abstringe v.
yündeki dolaşıklığı çözmek tag v.
Phrasals
kiri çözmek/çıkarmak clean something off
kiri çözmek/çıkarmak clean something off something
-den çözmek disentangle from
birini çözmek/anlamak figure someone out
birini çözmek/anlamak psych someone out
konuşarak çözmek talk something out
ısıtarak buzunu çözmek thaw out
açmak/çözmek wind something off
Colloquial
işi kısa yoldan çözmek cut corners
sorunu çözmek make it up
kemerini çözmek unbuckle
sorunları çözmek square things up
Idioms
sorunu çözmek için yaratıcı düşünme thinking way out of the box
buzları çözmek break the ice
düğümü çözmek cut the gordian knot
aradaki sorunu çözmek make one's peace with
problemi ustalıkla çözmek cut the gordian knot
sorunu çözmek cut the gordian knot
sorunlarını kendi başına çözmek put one's own house in order
sorunlarını çözmek put one's own house in order
sorunlarını çözmek get one's own house in order
sorunlarını kendi başına çözmek get one's own house in order
tereyağından kıl çeker gibi çözmek wave a magic wand
bir sorunu çözmek cut the gordian knot
bir çıkmazı çözmek cut the gordian knot
(sorunu çözmek için) masaya oturmak come to the table
bir şeyi kavga ederek/tartışarak çözmek fight out something
bir şeyi kavga ederek/tartışarak çözmek fight it out
sorunu/problemi çözmek/halletmek get the kinks ironed out
sorunu/problemi çözmek/halletmek get the kinks out
bir sorunu kendi çözmek take matters into own hands
tüm sorunları çözmek iron something out
tüm sorunları çözmek iron out something
kendi sorunlarını kendi çözmek get one's own house in order
kendi sorunlarını kendi çözmek put one's own house in order
sorunlarını kendi kendine çözmek put one's own house in order
sorunlarını kendi kendine çözmek get one's own house in order
bir sorunu geçici olarak çözmek paper over something
bir sorunu geçici olarak çözmek paper something over
sorunu çözmeye çalışmak/çözmek için uğraşmak work the problem
gizini çözmek/açıklamak take the wraps off something
sırrını çözmek crack the secret of
birini çözmek work someone out
sorunları savaşarak çözmek (draw the sword and) throw away the scabbard
Speaking
bir yeri çözmek have a place figured out
bu sorunu çözmek benim için bir zevk it is my pleasure to solve this problem
Slang
bir olayı çözmek dope
birini anlamak/çözmek suss someone out
Trade/Economic
ipotek çözmek release collateral
Law
uyuşmazlığı çözmek settle a controversy
anlaşmazlığı çözmek settle a dispute
bir ihtilafı çözmek settle a dispute
anlaşmazlıkları çözmek reconcile
Technical
bağlantı çözmek abstringe v.
bağı çözmek abstringe v.
çözmek için zıt yönde döndürmek untwist
bağlantı çözmek unbind
bağ çözmek unlink
bağı çözmek unbind
blok çözmek unblock
bağı çözmek unlink
paket çözmek unpack
öbek çözmek unblock
top çözmek batch off
sıvı içinde çözmek disperse
çözmek (sıvı içinde) disperse
buzlarını çözmek defrost
buzunu çözmek defrost
çoğullama çözmek demultiplex
donu çözmek freeze out
rolik çözmek reel off
kilidi açmak ya da çözmek unlock
sarılmış bir şeyi çözmek unwind
serisini çözmek degum
aritmetik problemlerini çözmek cipher
bilgisayar grafiklerindeki çeşitli problemleri çözmek için ışın yüzeyi kesişim testlerinin kullanılması ray casting
Computer
bağ çözmek bağı kopar unlink
çoğullama çözmek demultiplex
kip çözmek demodulate
kripto çözmek decipher
kod çözmek decode
şifre çözmek decryption
blok çözmek deblock
şifre çözmek decipher
şifre çözmek decrypt
Informatics
şifre çözmek decipher
kip çözmek demodulate
öbek çözmek unblock
bağlantı çözmek unbind
Telecom
bağ çözmek unlink
bağlantı çözmek unbind
Television
görüntü çözmek deinterlace
Textile
bez çözmek warp
rolik çözmek reel off
makaradan ipliği çözmek reel off
Automotive
buz çözmek deice
Aeronautic
buz vb çözmek thaw
Marine
iplerini çözmek untwist
iplerini çözmek unlay
Military
şifre çözmek decipher
haber çözmek solve