master - Turkish English Dictionary
History

master

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "master" in Turkish English Dictionary : 61 result(s)

English Turkish
Common Usage
master n. efendi
master n. usta
General
master v. üstesinden gelmek
master v. denetimi altına almak
master v. hükmetmek
master v. tam öğrenmek
master v. egemen olmak
master v. yenmek
master v. iyi bilmek
master v. baş eğdirmek
master v. öğrenmek
master v. uzmanlaşmak
master v. iyice öğrenmek
master v. başa çıkmak
master v. hakim olmak
master n. örnek
master n. ağa
master n. mevla
master n. mastır
master n. işveren
master n. usta
master n. müdür
master n. yönetici
master n. numune
master n. ustabaşı
master n. kopya edilecek şey
master n. master derecesi
master n. amir
master n. üstat
master n. hoca
master n. öğretmen
master n. erkek öğretmen
master n. kaptan
master n. muallim
master n. küçük bey
master n. patron
master n. sahip
master n. akıl hocası
master n. bey
master n. üstad
master n. hakim
master adj. en önemli
master adj. esas
master adj. asıl
master adj. baş
master adj. temel
master adj. ana
Trade/Economic
master gemi kaptanı
master patron
master yöneten
master yüksek lisans sahibi
master amir
master usta
master ticaret gemisi kaptanı
master üstat
master becerisini ilerletmiş kimse
master müdür
Technical
master ana kayıt
Marine
master kaptan
Marine Biology
master süvari
Military
master gemi süvarisi

Meanings of "master" with other terms in English Turkish Dictionary : 500 result(s)

English Turkish
General
be a past master at v. bir konuda çok usta olmak
be master of v. -in ustası olmak
be one's own master v. başına buyruk olmak
be the master of one's own destiny v. kendi kaderini tayin etmek
become past master (at something) v. işin erbabı haline gelmek
do master degree v. lisans üstü yapmak
do master degree v. yüksek lisans yapmak
do master degree v. lisansüstü yapmak
master a subject v. konuya hakim olmak
study for master degree v. lisansüstü yapmak
study for master degree v. yüksek lisans yapmak
take master degree v. yüksek lisans yapmak
take master degree v. yüksek lisans yapmak
assistant master n. kalfa
dancing master n. dans öğretmeni
dancing master n. dans hocası
form master n. sınıf öğretmeni
grand master n. büyük üstat
gun master n. silah ustası
head master n. okul müdürü
ice master n. buz ustası
jewelry master n. kuyumcu ustası
master and servant n. efendi ve köle
master architect n. yüksek mimar
master attendant n. liman müdürü
master bedroom n. ebeveyn odası
master bedroom n. ebeveyn yatak odası
master borer n. lağımcı ustası
master budget n. ana bütçe
master builder n. yapı ustası
master builder n. mimar
master builder n. kalfa
master builder n. ustabaşı
master clock n. anasaat
master connecting rod n. ana bağlantı çubuğu
master control routine n. ana denetim programı
master controller n. ana denetici
master copy n. esas kopya
master copy n. orijinal kopya
master copy n. orijinal
master copy n. asıl
master craftsman's diploma n. ustalık diploması
master diploma n. mastır diploması
master film n. esas film
master gain control n. ana kazanç kontrolü
master gunsmith n. silah ustası
master instruction tape n. ana komut bandı
master key n. ana anahtar
master key n. maymuncuk
master mariner n. gemi kaptanı
master mechanic n. makine ustası
master narrative n. üstanlatı
master of business administration degree n. işletme yönetimi master derecesi
master of ceremonies n. sunucu
master of ceremonies n. protokol görevlisi
master of ceremonies n. teşrifatçı
master of ceremonies n. takdimci
master of his domain n. işinin ehli
master of his own destiny n. kendi gemisinin kaptanı
master of the ceremonies n. teşrifatçı
master of the guild n. lonca ustası
master of the horse n. ahırbeyi
master of the revels n. cümbüşlerin cümbüşü
master of the ship n. kaptan
master of the universe n. evrenin efendisi
master of the universe n. kainatın efendisi
master of the world n. dünyanın hakimi
master painter n. usta ressam
master picture monitor n. ana resim monitörü
master plan n. imar planı
master plan n. master plan
master plan n. ana plan
master register n. ana kütük
master routine n. ana yordam
master sergeant n. başçavuş
master shot n. geniş plan
master slave system n. uydu bilgisayar sistemi
master splinter n. splinter usta
master storyteller n. usta hikaye anlatıcısı
master stream n. ana ırmak
master stroke n. usta işi
master tempering curve n. temel menevişleme eğrisi
master touch n. usta eli
master touch n. yerinde söz
master-apprentice relationship n. usta çırak ilişkisi
master-builder n. kalfa
master-slave n. efendi-köle
old master n. üstat
past master n. üstat
past master n. erbap
post master n. posta müdürü
pottery master n. çömlek ustası
pottery master n. seramik ustası
putting on a belt during a master ceremony according to an ahi-order n. şed kuşanma
quarter master n. karargah levazım subayı
question master n. yarışma programı sunucusu
quiz master n. yarışma programı sunucusu
singing master n. şan öğretmeni
slave master n. esir sahibi
slave master n. köle sahibi
slave master n. köle efendisi
station master n. gar şefi
station master n. istasyon şefi
stone master n. taş ustası
Phrases
I sense much fear in you (star wars - master yoda) içinde çok fazla korku olduğunu seziyorum
the student becomes the master boynuz kulağı geçermiş
the student becomes the master boynuz kulağı geçer
Proverb
fire is a good servant but a bad master ateş iyi bir köle ama kötü bir efendidir
money is a good servant but a bad master para iyi bir hizmetçi, kötü bir efendidir
the student becomes the master boynuz kulağı geçti
Colloquial
master mind planlayıcı kişi
master mind fikir babası
master of oneself kendi kendinin efendisi
master-stroke zekice hareket
master-stroke olağanüstü zeki davranış
one's own master kendi kendisinin efendisi
past-master üstat
past-master usta
past-master çok deneyimli kimse
Idioms
be one's own master kendi kendisinin efendisi olmak
be past master at something işin kaşarı olmak
be past master at something işin erbabı olmak
be past master at something işin ustası olmak
jack of all trades but master of none elinden her iş gelen fakat hiç birinde uzman olamayan kimse
jack of all trades is a master of none elinden her iş gelen fakat hiç birinde uzman olamayan kimse
master hands usta eller
someone's lord and master bir başkasının hakimiyeti
Speaking
obey your master efendine itaat et
Trade/Economic
assay master ayar memuru
harbor master liman başkanı
harbor master liman reisi
harbour master liman reisi
harbour master liman başkanı
master agreement şirket ana sözleşmesi
master agreement temel sözleşme
master agreement ana sözleşme
master attendant liman memuru
master bill of lading ana konşimento
master black belt uzman kara kuşak
master black belt usta siyah kuşak
master brand ana marka
master brand esas marka
master budget ana bütçe planı
master budget esas bütçe
master budget ana bütçe
master budget genel bütçe
master budgeting bilanço ve gelir tablosunu düzenlemeyi hedef alan ana bütçeleme
master card master kart
master contract ana sözleşme
master control account defteri kebir kontrol hesabı
master copy asıl kopya
master depot ana depo
master file ana dosya
master netting arrangement karşılıklı işlemlerin netleştirilmesine imkan veren anlaşma
master netting arrangement netleştirme işlemi
master of the mint darphane müdürü
master plan nazım plan
master plan bureau nazım plan bürosu
master policy grup poliçesi
master policy ana poliçe
master register ana kütük
master sample ana örnek
master servicer ana hizmet sunucu
master trust ana ihraççı
master trusts ana tröstler
master/apprentice system usta-çırak sistemi
master-builder usta
pay master mutemet
post master posta amiri
shipping master deniz komiseri
site master file tesis/üretim yeri ana dosyası
site master file olay yeri ana dosyası
task master angaryacı
task master usta
task master amir
vendor master file satıcı ana dosyası
Law
barratry of the master trampa dairesi
master in chancery chancery mahkemesi yargıç yardımcısı
master in lunacy akıl hastalığı nedeniyle hacir altında bulunan kimselerin mallarının idare edilmesi için görevlendirilmiş vesayet memuru
master of the crown office hazine davaları avukatı
master of the rolls and records chancery yüksek mahkemesi istinaf dairesi hakimi
master of the supreme court yüksek mahkeme hakimi
master policy ana poliçe
master policy esas poliçe
special master mahkemenin verdiği kararların uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmesi amacıyla yargıç tarafından atanan görevli
Politics
borough master ilçe kaymakamı
borough master kaza kaymakamı
burgh master kasaba amiri
master race üstün ırk
privatization master plan özelleştirme ana planı
Insurance
master policy ana poliçe
Tourism
tourism master plan turizm ana planı
tourism sector master plan turizm sektörü ana planı
Technical
air-assisted master cylinder havalı kumandalı merkez
antenna master anten direği
antenna master kulesi
bar code master test barkod ana testi
battery master switch ana şalter
battery master switch tek kutuplu ana şalter
brake master cylinder fren ana merkez silindiri
brake master cylinder fren merkez silindiri
clutch master cylinder debriyaj merkezi
colour master sample orijinal renk örneği
concrete master beton ustası
Concrete master pump beton master pompası
iron master demir imalatçısı
loom master dokuma ustası
master alloy temel alaşım
master alloy ön alaşım
master alloy master alaşım
master alloy önalaşım
master alloys produced by melting ergitme yoluyla üretilen ön alaşımlar
master boot record. ana önyükleme kaydı
master brake cylinder ana fren silindiri
master brake cylinder merkez pompası
master bushing ana burç
master card ana kart
master caution light önemli arızaları ikaz eden lamba
master caution light ana ikaz lambası
master console ana konsol
master contactor birincil kontaktör
master control ana kumanda
master control desk ana kumanda masası
master control program ana denetim programı
master control room ana kumanda odası
master control room ana denetim odası
master control routine ana denetim yordamı
master controller ana regülatör
master controller ana kontrolör
master controller esas kontrolör
master controller ana denetici
master controller ana denetçi
master controller ana düzenleç
master cross reference list karşılıklı müracaat listesi
master curve ana eğri
master curve temel eğri
master cylinder ana silindir
master cylinder merkez silindiri
master cylinder ana merkezi
master cylinder kit ana silindir kiti
master data ana veri
master directory tree ana dizin ağacı
master domain ana etki alanı
master drawing ana çizim
master gain control ana kazanç kontrolü
master gear ana dişli
master instrument ana aygıt
master key ana anahtar
master key maymuncuk
master key genel pas anahtarı
master layout ana yerleşim planı
master library tape ana kitaplık bandı
master list ana liste
master mechanic baş makinist
master monitor ana monitör
master monitor ana denetlik
master operating station ana işletim istasyonu
master oscillator ana osilatör
master part ana parça
master pattern ana model
master picture monitor ana monitör
master picture monitor ana denetlik
master pin ana pim
master plan ana plan
master plan master plan
master plan temel plan
master plan nazım plan
master processor ana işlemci
master production scheduale ana üretim programı
master production schedule ana üretim çizelgesi
master production schedule adherence ana üretim çizelgesi bağlılığı
master program file ana program dosyası
master program file ana program kütüğü
master record ana kayıt
master relay ana röle
master sample orijinal numune
master station yönetici istasyon
master switch ana anahtar
master switch ana şalter
master switch sistemdeki tüm devrelere giden elektrik gücünü kontrol eden düğme
master tap ana vida kılavuzu
master tape ana bant
master tempering curve temel menevişleme eğrisi
master unit ana birim
master warning light çok önemli arızaları ikaz eden lamba
master worker ustabaşı
master/slave system efendi/köle sistemi
master-driller sondaj formeni
master-driller baş sondör
multi-master replication çok yöneticili kopyalama
new master file yeni ana dosya
new master file yeni ana kütük
servo master cylinder servo merkez silindiri
set-point master transmitter referans değeri iletim cihazı
tandem master cylinder tandem ana silindiri
timing master zamanlama mastırı
turbine master control program türbin ana kumanda programı
Computer
apply to master ana slayta uygula
browse master gözatma yöneticisi
browser master gözatma yöneticisi
default master varsayılan ana sayfa
delete master asıl'ı sil
delete master yönetici'yi sil
delete master aslı sil
delete title master asıl başlığı sil
design master tasarım şablonu
game master oyun yöneticisi
handout master asıl dinleyici kopyası
handout master layout asıl dinleyici kopyası düzeni
initial master başlangıç yöneticisi
link master fields üst alanları bağla
make design-master tasarım şablonu yap
master abort ana iptal
master bass ana bas
master card ana kart
master clock ana saat
master computer ana bilgisayar
master console ana konsol
master control program ana denetim programı
master control routine ana denetim yordamı
master copy orijinal kopya
master copy ana kuşak
master copy asıl kopya
master copy ana kopya
master data ana veri
master document asıl belge
master document ana belge
master document view asıl belge görünümü
master fields üst alanlar
master file ana kütük
master file ana dosya
master input ana giriş
master input asıl giriş
master instruction tape ana komut bandı
master l ana sayfa sol
master layout asıl düzeni
master library tape ana kitaplık bandı
master list ana liste
master menu ana menü
master mute ana sessiz
master name ana öğe adı
master operating station ana işletim istasyonu
master out ana çıkış
master output sources ana çıkış kaynakları
master page ana sayfa
master processor ana işlemci
master program file ana program kütüğü
master program file ana program dosyası
master r ana sayfa sağ
master record ana kayıt
master server ana sunucu
master sets ana gruplar
master slave ağa köle
master slave flip-flop usta-yamak kapanı
master station ana istasyon
master station yönetici istasyon
master stream asıl akış
master tape ana bant
master treble ana tiz
master unit ana birim
master version ana sürüm
master view ana görünüm
master vol ana ses
master volume ana ses
master volume control ana ses denetimi
master volume level ana ses düzeyi
master/slave system efendi/köle dizgesi
master/slave system ana-bilgisayar/uydu-bilgisayar sistemi
master: body asıl: gövde
master: title asıl: başlık
master-slave flip-flop usta-yamak kapanı
new master file yeni ana kütük
new master file yeni ana dosya
new master page yeni ana sayfa
no master ana öğe yok
notes master asıl notlar
notes master not aslı
notes master layout asıl not düzeni
omit background graphics from master artalan grafiklerini asıldan çıkart
outline master asıl anahat
preserve master aslını koru
reapply master aslı yeniden uygula
record master ana kayıt
rename master asıl slaytı yeniden adlandır
rename master asıl öğeyi yeniden adlandır
replicable database (design-master) yinelenen veritabanı tasarım şablonu
research master file araştırma ana dosyası
set master yönetici ata
slide master asıl slayt
timing master zamanlama mastırı
title master asıl başlık
Informatics
master clock ana saat
master computer ana bilgisayar
master control program ana denetim programı
master copy ana kopya
master drive ana sürücü
master file ana dosya
master node ana düğüm
master oscillator ana salınıcı
master page ana sayfa
material master malzeme ana verisi
Telecom
european master reference for telephone transmission telefon iletimi için avrupa ana referansı
master antenna television system merkezi anten televizyon sistemi
master boot record ana önyükleme kaydı
master device komut veren cihaz
Electric
master file ana dosya
master instruction tape ana talimat bandı
master oscillator ana osilatör
master relay ana röle
master switch ana anahtar
master switch master şalter
master switch ana şalter
master tape ana band
master tape load ana band yüklemesi
Television
master antenna tv ortak anten sistemi
master control desk ana kumanda masası
master control room ana kumanda odası
master control room ana denetim odası
master monitor ana monitör
master monitor ana denellik
master picture monitor ana monitör
master picture monitor ana denetlik
satellite master antenna television distribution system uydu antenli televizyon dağıtım sistemi
Textile
loom master dokuma ustası
Construction
bridge master köprü denetim görevlisi
certificate of master in architecture yüksek mimar sertifikası
certificate of master in architecture yüksek mimar ruhsatnamesi
master bricklayer tuğla duvar ustabaşısı
master builder yapı ustası
master builder yapı kalfası
master builder kalfa
master carpenter kalıp ustabaşısı
master carpenter marangoz ustabaşısı
master carpenter dülger ustabaşı
master development plan nazım imar planı
master mason başduvarcı ustabaşı
master mason duvarcı ustabaşı
master painter boya ustası
master plan nazım imar planı
master plan ana plan
master schedule çerçeve program
master schedule ana program
master specifications tipik teknik şartlar
Automotive
battery master switch şalter
brake master cylinder fren merkez silindiri
brake master cylinder fren ana merkezi
brake master cylinder pushrod fren ana merkezi silindiri itme çubuğu
brake master cylinder reservoir fren ana merkezi rezervuar tankı
clutch master cylinder debriyaj ana merkez silindiri
clutch master cylinder kavrama ana silindiri
clutch master cylinder debriyaj ana silindiri
clutch master cylinder debriyaj merkez silindiri
clutch master cylinder reservoir debriyaj ana merkezi rezervuar tankı
clutch master cylinder seal üst debriyaj merkezi contası
dual master cylinder tandem silindirli fren ana merkezi
hydraulic brake master cylinder hidrolik fren merkez silindiri
master connecting rod esas biyel
master connecting rod ana biyel
master cylinder ana fren merkezi
master cylinder ana silindir
master cylinder merkez silindir
master cylinder fren ana merkezi
master cylinder ana merkez
master cylinder push rod ana merkez silindir itici çubuğu
master cylinder solenoid valve fren merkezi selenoid valfi
master key mastır anahtar
master key kodlama anahtarı
master pinion ana pinyon
master switch ana kumanda düğmesi
tandem master cylinder iki pistonlu fren ana merkezi
Traffic
traffic safety master plan trafik güvenliği ana planı
Railway
brake master tube fren ana borusu
Aeronautic
master airway bill ana hava taşıma senedi
master control station ana kontrol istasyonu
master switch sistemdeki tüm devrelere giden elektrik gücünü kontrol eden switch
Marine
dock master havuz kaptanı
harbor master liman amiri
harbor master liman reisi
harbor master liman sorumlusu
harbor master liman müdürü
harbour master liman reisi
harbour master liman başkanı
master at arms gemi polisi
master at-arms sefine emini
master attendant liman amiri
master attendant liman idare memuru
master cabin ana kabin
master cabin kaptan kamarası
master cabin kaptan kabini
master mariner gemi kaptanı
master of a ship gemi kaptanı
master of the ship kaptan
master porter yükleme boşaltma amiri
master-at-arms ticaret gemilerinde yolcuların güvenliği ile görevli gemi zabiti
oceangoing master uzakyol kaptanı
port master liman başkanı
restricted master sınırlı kaptan
shipping master sevkiyat amiri
unlimited master uzakyol kaptanı
vessel master kaptan