replace - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

replace

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "replace" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 41 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
replace v. yer değiştirmek
replace v. yerine geçmek
replace v. yenisiyle değiştirmek
replace v. yerine koymak
General
replace v. iade etmek
replace v. başkasıyla değiştirmek
replace v. ikame etmek
replace v. geri ödemek
replace v. yerini doldurmak
replace v. vekalet etmek
replace v. yerine bakmak
replace v. yerine yenisini almak
replace v. sağlamıyla değiştirmek
replace v. geri koymak
replace v. ödemek
replace v. yerini tutmak
replace v. yenilemek
replace v. yerine başkasını koymak
replace v. eski yerine koymak
replace v. değiştirmek
replace v. bir şeyin yerine başka bir şey koymak
replace v. bulunduğu yerden kaldırmak
replace v. yerini almak
replace v. yerine koymak
replace v. -in yerini almak
replace v. yerine konulmak
replace v. birinin yerine geçmek (görev değişikliği)
replace v. ait olduğu yere geri bırakmak
replace v. aldığı yere geri koymak
replace v. yenisini takmak
Law
replace yerine geçmek
Technical
replace değiştirme
replace yerini değiştirmek
replace söküp değiştirmek
replace yerini almak
replace tekrar yerine koymak
replace yerine koymak
Computer
replace değiştirilen
replace yerine koymak değiştirmek
replace değişen
replace değiştir

Bedeutungen, die der Begriff "replace" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 75 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
replace by v. yer değiştirmek
replace the diaper (of a baby) v. altını değiştirmek
replace bulb v. lambayı değiştirmek
replace bulb v. ampülü değiştirmek
replace bulb v. ampül değiştirmek
replace with the new one v. yenisiyle değiştirmek
replace with the new one v. yenisi ile değiştirmek
replace something with a newer one v. bir şeyi daha yenisiyle değiştirmek
Technical
replace server name wizard sunucu adı değiştirme sihirbazı
replace mode üstüne yazma kipi
replace mode değiştirme kipi
search and replace bul ve değiştir
Computer
default find/replace behavior varsayılanı bul/değiştir davranışı
replace mode değiştirme modu
replace font yazı tipi değiştir
replace language dil değiştir
replace with related word ilgili sözcükler
replace text as you type metni yazarken değiştir
replace with: yerine konacak
replace with yeni değer
replace existing categories varolan kategorileri değiştir
replace frame çerçeve değiştir
replace with değiştir
replace current subtotals geçerli alt toplamları değiştir
replace scheme? düzen değiştirilsin mi?
replace format biçim değiştir
replace font yazıtipi değiştir
replace only bullets sadece madde imlerini değiştir
replace with yerine konan
replace with antonym zıt anlamlı sözcükler
replace fonts yazı tipi değiştir
replace only numbers sadece sayıları değiştir
replace mode üstüne yazma kipisözcük işlem
replace all tümünü değiştir
replace font değiştir yazıtipi
replace realms alanları değiştir
replace file silinecek dosya
replace window pencereyi değiştir
replace in field değiştirme alanı
replace paragraph paragraf değiştir
replace style stil değiştir
replace style biçem değiştir
replace with yerine konacak sözcük
replace file değiştirilecek dosya
replace straight quotes with smart quotes düz tırnakları akıllı tırnaklarla değiştir
always replace sürekli değiştir
always replace her zaman değiştir
autocorrect replace text değişiklik metnini otomatik düzelt
confirm folder replace klasör değişimini onayla
confirm replace değiştirmeyi onayla
confirm file replace yerine koyma onayı
confirm file replace dosya değişimini onayla
confirm file replace yerine koymayı onayla
confirm folder replace klasörün üstüne yazmayı onayla
do not replace değiştirme
edit replace düzenle değiştir
find and replace bul ve değiştir
file replace dosya değiştirme
global replace genel değiştirme
formula replace formül değiştir
replace file dosyayı değiştir
replace tabs sekmeleri değiştir
replace with yerine konacak
replace data veri değiştir
replace with style yerine konacak biçem
replace as you type yazarken değiştir
replace key anahtarı değiştir
replace log günlüğü değiştir
replace with synonym eşanlamlısı ile değiştir
replace existing file with same name mevcut dosyayı aynı isimle değiştir
Informatics
find and replace bul ve değiştir
replace mode üstüne yazma kipi
search and replace bul ve değiştir
search and replace ara ve değiştir
Automotive
remove and replace sök ve değiştir