değiştirmek - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

değiştirmekBedeutungen von dem Begriff "değiştirmek" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 77 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
değiştirmek switch v.
değiştirmek alter v.
değiştirmek shift v.
değiştirmek interchange v.
değiştirmek change v.
General
değiştirmek turn into v.
değiştirmek amend v.
değiştirmek commute v.
değiştirmek mutilate v.
değiştirmek modify v.
değiştirmek switch to v.
değiştirmek revise v.
değiştirmek recast v.
değiştirmek swop v.
değiştirmek vary v.
değiştirmek transmogrify v.
değiştirmek distort v.
değiştirmek affect v.
değiştirmek translate v.
değiştirmek shuffle v.
değiştirmek barter v.
değiştirmek convert v.
değiştirmek doctor v.
değiştirmek intersperse v.
değiştirmek disguise v.
değiştirmek commutate v.
değiştirmek interchange v.
değiştirmek replace v.
değiştirmek modulate v.
değiştirmek transmute v.
değiştirmek commuting v.
değiştirmek exchange v.
değiştirmek switch v.
değiştirmek permute v.
değiştirmek cast v.
değiştirmek turn v.
değiştirmek metamorphose v.
değiştirmek change v.
değiştirmek excamb v.
değiştirmek alternate v.
değiştirmek garble v.
değiştirmek juggle with v.
değiştirmek swap v.
değiştirmek unmake v.
değiştirmek qualify v.
değiştirmek transform v.
değiştirmek variate v.
değiştirmek falsify v.
değiştirmek diversify v.
değiştirmek move on v.
Phrasals
değiştirmek flip back
değiştirmek change out of
Idioms
değiştirmek make over
değiştirmek ring the changes
Trade/Economic
değiştirmek amend
değiştirmek diversify
değiştirmek convert
değiştirmek transform
değiştirmek trade
değiştirmek exchange
Law
değiştirmek falsify
değiştirmek alter
değiştirmek qualify
değiştirmek amend
Technical
değiştirmek exchange
değiştirmek substitute
değiştirmek shift
değiştirmek swap
değiştirmek convert
değiştirmek revise
değiştirmek switch
Computer
değiştirmek alter
değiştirmek manipulate
Telecom
değiştirmek modify
Military
değiştirmek divert
değiştirmek modify
Music
değiştirmek altern

Bedeutungen, die der Begriff "değiştirmek" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
yenisiyle değiştirmek replace v.
yer değiştirmek replace v.
yerini değiştirmek relocate v.
General
(bebeğin vb) altını değiştirmek change nappy v.
(bir şeyi başka bir şeyle) değiştirmek swap something for something else v.
(mektubun/kolinin) adresini değiştirmek readdress v.
(olarak) kılık değiştirmek disguise someone in something v.
(olumsuz anlamda) değiştirmek spoil v.
(sandalyenin, koltuğun) kumaşını değiştirmek reupholster v.
(tv'de) kanal değiştirmek turn over v.
(yerini) değiştirmek shift v.
(yılan) kabuk değiştirmek shed skin v.
açıyı değiştirmek change the angle v.
adres değiştirmek change one's address v.
ağız değiştirmek change one's tune v.
alt değiştirmek change the nappies v.
altını değiştirmek diaper v.
altını değiştirmek put a diaper on v.
altını değiştirmek replace the diaper (of a baby) v.
altını değiştirmek change one's baby v.
ampül değiştirmek change bulb v.
ampül değiştirmek replace bulb v.
ampülü değiştirmek replace bulb v.
ampülü değiştirmek change bulb v.
anahtarı değiştirmek change key v.
anayasayı değiştirmek amend the constitution v.
anlam değiştirmek change its meaning v.
anlamını değiştirmek juggle with v.
astarını değiştirmek reline v.
ayakkabının yüzünü değiştirmek revamp v.
bandajı değiştirmek change the bandage v.
başka bir amaçla kullanılmak üzere değiştirmek repurpose v.
başkasıyla değiştirmek replace v.
bebeğin altını değiştirmek change diaper v.
bebeğin altını değiştirmek change the baby's diaper v.
bebeğin altını değiştirmek diaper v.
bebeğin altını değiştirmek (halk kullanımı) diaper v.
bebeğin altını değiştirmek (halk kullanımı) change the nappy v.
bebeğin altını değiştirmek (halk kullanımı) change the diaper v.
bebeğin bezini değiştirmek change the nappy v.
bebeğin bezini değiştirmek diaper v.
bebeğin bezini değiştirmek change the diaper v.
bebek altı değiştirmek change diaper v.
belirli bir amaca göre bir şeyi yapmak/değiştirmek tailor v.
beslenme düzenini değiştirmek change one's eating habit(s) v.
beslenme düzenini değiştirmek change one's eating pattern v.
biçimini değiştirmek remodel v.
biçimini değiştirmek inflect v.
biçimini değiştirmek transform v.
biçimini değiştirmek giysi bushel v.
bilet veya güzergahın rotasını değiştirmek re-route v.
bir bölgenin veya bölgedeki binaların kullanım amacını değiştirmek rezone v.
bir geminin yönünü değiştirmek about ship v.
bir şeyi başka bir amaçla kullanmak üzere değiştirmek repurpose v.
bir şeyi daha yenisiyle değiştirmek replace something with a newer one v.
bir yasayı değiştirmek amend a law v.
biraz değiştirmek modify v.
boyut değiştirmek change dimension v.
bölgenin (dolayısıyla içindeki binaların) imar durumunu değiştirmek rezone v.
büyüklüğü değiştirmek change size v.
büyüklüğünü değiştirmek change magnitude v.
çamaşır değiştirmek change one's underwear v.
çocuk bezi değiştirmek diaper v.
çocuk bezini değiştirmek diaper v.
çoraplarını değiştirmek change one’s socks v.
değiştirmek (biçimini) transform v.
değiştirmek (çamaşır) change v.
değiştirmek (deri) shed v.
değiştirmek (dönüşmek vb) transform into v.
değiştirmek (dönüştürmek vb) transform v.
değiştirmek (düşünce) revise v.
değiştirmek (fikrini/planını) revise v.
değiştirmek (kötü bir amaçla) doctor v.
değiştirmek (kuralı/tasarıyı) amend v.
değiştirmek (söz) specialise v.
değiştirmek (söz) specialize v.
değiştirmek (yatak takımlarını) change v.
değiştirmek (yılan derisini) shed v.
değiştirmek (yılan derisini) slough off v.
değiştirmek kanun vb amend v.
deri değiştirmek moult v.
deri değiştirmek slough v.
deri değiştirmek molt v.
din değiştirmek proselytize v.
din değiştirmek proselytise v.
din değiştirmek tergiversate v.
dini inançları değiştirmek change religious beliefs v.
dinini değiştirmek proselytize v.
dinini değiştirmek proselytise v.
dinini değiştirmek change one's religion v.
doğasını değiştirmek denature v.
doğasını değiştirmek unnature v.
doktorlara yönelik düşüncesini/tavrını vs değiştirmek make a difference in one's attitude toward doctors v.
dönüşümlü olarak yer değiştirmek rotate v.
durum değiştirmek change state v.
durumu değiştirmek turn the scales v.
durumu değiştirmek change the situation v.
dünyayı değiştirmek change the world v.
düşünüp fikrini değiştirmek think better of v.
-e değiştirmek turn into v.
el değiştirmek change hands v.
el değiştirmek relay v.
el değiştirmek pass in other hands v.
eş değiştirmek change partner v.
eş değiştirmek swing v.
fikir değiştirmek change one's mind v.
fikir değiştirmek change one's opinion v.
fikir değiştirmek change mind v.
fikirlerini değiştirmek realign v.
fikrini değiştirmek back-pedal v.
fikrini değiştirmek backpedal v.
fikrini değiştirmek change one's mind v.
fikrini değiştirmek recant v.
fikrini değiştirmek talk round v.
fikrini değiştirmek change one's opinion v.
fikrini değiştirmek think better of it v.
fikrini değiştirmek change somebody's mind v.
frekans değiştirmek change frequency v.
geminin rotasını değiştirmek change the course of the ship v.
gömlek değiştirmek rebore v.
gömlek değiştirmek reline v.
görevini değiştirmek retask v.
görevlerini değiştirmek reshuffle v.
görünüşünü değiştirmek disguise v.
gözden geçirerek değiştirmek (metni) revise v.
hal değiştirmek transmute v.
hat değiştirmek shunt v.
havasını değiştirmek de aerate v.
hile yaparak fiyatları istediği şekilde değiştirmek manipulate v.
ısıtarak değiştirmek change by heating v.
-i kökten değiştirmek revolutionise v.
-i kökten değiştirmek revolutionize v.
ifadesini değiştirmek change one's testimony v.
ikide bir fikir değiştirmek chop and change v.
iklimi değiştirmek alter the climate v.
imaj değiştirmek change image v.
inancını değiştirmek convert v.
işi e geldiği gibi değiştirmek bend v.
işini değiştirmek change one's job v.
kaderini değiştirmek change one's fate v.
kaderini değiştirmek change one’s destiny v.
kafesi değiştirmek change the cage v.
kanal değiştirmek switch over v.
kanalı değiştirmek change the channel v.
kanuna aykırı olarak değiştirmek tamper with v.
kapsamını değiştirmek juggle with v.
kararını değiştirmek change one's mind v.
kedinin kumunu değiştirmek change the cat's litter v.
kılık değiştirmek disguise v.
kılık değiştirmek masquerade v.
kıyafet değiştirmek disguise v.
kıyafet değiştirmek change clothes v.
kıyafetini değiştirmek change one's clothes v.
kıyafetini ve şeklini değiştirmek disguise v.
kilidi değiştirmek change the lock v.
konu değiştirmek alternate one subject with another v.
konum değiştirmek changeover v.
konuyu değiştirmek change the subject v.
kökten değiştirmek revolutionise v.
kökten değiştirmek revolutionize v.
kuralları değiştirmek change the rules v.
lamba değiştirmek change the lamp v.
lambayı değiştirmek change bulb v.
lambayı değiştirmek replace bulb v.
lastik değiştirmek change the tyre v.
lastik değiştirmek change the tire v.
lezzet değiştirmek change flavor v.
lezzetini değiştirmek change taste v.
maç sonunda formalarını değiştirmek swap shirts at the end v.
makas değiştirmek switch v.
marka değiştirmek rebrand v.
markanın ismini değiştirmek rebrand v.
mekanı değiştirmek change residence v.
mülkiyet değiştirmek change property v.
müşteri isteğine göre değiştirmek customise v.
müşteri isteğine göre değiştirmek customize v.
nöbet değiştirmek relieve guard v.
nöbetçiyi değiştirmek relieve the watch v.
okul değiştirmek move schools v.
okul değiştirmek change one's school v.
olarak değiştirmek change to v.
olarak kılık değiştirmek disguise as v.
olayların gidişini bütünüyle değiştirmek turn the tide v.
orduyu değiştirmek change the army v.
oyunun yönünü değiştirmek switch play v.
pansumanı değiştirmek change the dressing v.
parti değiştirmek rat v.
parti değiştirmek change one's allegiance v.
parti değiştirmek tergiversate v.
perdesini değiştirmek transput v.
perdesini değiştirmek transpose v.
pervane değiştirmek reprop v.
planını değiştirmek change one's plan v.
pozisyon değiştirmek change position v.
radyo sinyalini değiştirmek scramble v.
rengini değiştirmek discolour v.
rengini değiştirmek weather v.
rengini değiştirmek change the colour of v.
rengini değiştirmek discolor v.
rengini değiştirmek change the colour v.
renk değiştirmek colour v.
renk değiştirmek turn color v.
renk değiştirmek change color v.
renk değiştirmek color v.
ritmi birden değiştirmek syncopate v.
rota değiştirmek change course v.
rotayı değiştirmek take a different tack v.
saf değiştirmek change sides v.
safını değiştirmek change sides v.
sağlamıyla değiştirmek replace v.
sahip değiştirmek change hands v.
segman değiştirmek rebore v.
ses değiştirmek inflect v.
ses perdesini gereğine göre değiştirmek (konuşma ve şarkı söylemede) modulate v.
ses tonunu değiştirmek inflect v.
sesini değiştirmek modulate v.
sınıf değiştirmek change class v.
sırasını değiştirmek permutate v.
sırasını değiştirmek transpose v.
sırasını değiştirmek permute v.
sırasını değiştirmek transput v.
skoru değiştirmek change the score v.
sözü değiştirmek shuffle v.
şekil değiştirmek change shape v.
şekil değiştirmek transitivize v.
şekil değiştirmek transitivise v.
şeklini değiştirmek refashion v.
şeklini değiştirmek recast v.
şeklini değiştirmek change form v.
şeklini değiştirmek redecorate v.
şeklini değiştirmek remodel v.
şeklini değiştirmek transfigure v.
şeklini değiştirmek reshape v.
şeklini değiştirmek change the form of v.
şerit değiştirmek change lanes v.
tabanını değiştirmek resole v.
tabiiyet değiştirmek expatriate v.
taktik değiştirmek change tactics v.
taktik değiştirmek change one's tactics v.
tamamen değiştirmek transmute into v.
tamamen değiştirmek transmute v.
tamamen değiştirmek change completely v.
tamamen değiştirmek restructure v.
tarihin akışını değiştirmek change the course of history v.
tarihin gidişatını değiştirmek change the course of history v.
tarihin yönünü değiştirmek change the course of history v.
telefon numarasını değiştirmek change one's telephone number v.
ticari imajını değiştirmek rebrand v.
tutum değiştirmek reorient v.
tüy değiştirmek moult v.
tüy değiştirmek molt v.
üstünü başını değiştirmek change clothes v.
üstünü değiştirmek change clothes v.
üstünü değiştirmek change v.
üstünü değiştirmek change one's clothes v.
üzerini değiştirmek change one's clothes v.
vardiya değiştirmek change one's shift v.
vites değiştirmek shift v.
vites değiştirmek shift gears v.
vites değiştirmek change gears v.
vites değiştirmek gear v.
vitesi değiştirmek change gears v.
yağını değiştirmek change the oil v.
yağını değiştirmek change the engine/motor oil of the car v.
yasa değiştirmek amend the law v.
yazıya sözcük veya cümle ekleyerek asıl metni değiştirmek interpolate v.
yenisi ile değiştirmek replace with the new one v.
yenisiyle değiştirmek replace with the new one v.
yer değiştirmek change sides v.
yer değiştirmek switch v.
yer değiştirmek move v.
yer değiştirmek change place v.
yer değiştirmek translocate v.
yer değiştirmek juggle v.
yer değiştirmek replace by v.
yerini değiştirmek swap over v.
yerini değiştirmek change one's place v.
yerini değiştirmek displace v.
yerini değiştirmek change location v.
yerini değiştirmek shift v.
yerini değiştirmek swap one's place v.
yerini değiştirmek transpose v.
yerlerini değiştirmek counterchange v.
yerlerini değiştirmek transput v.
yerlerini değiştirmek reverse v.
yerlerini/sırasını değiştirmek transput v.
yoğunluğunu değiştirmek change intensity v.
yol değiştirmek change one's course v.
yol değiştirmek change one's road v.
yol değiştirmek change one's path v.
yolunu değiştirmek derivate v.
yolunu değiştirmek shunt v.
yön değiştirmek haul off v.
yön değiştirmek put about v.
yön değiştirmek veer v.
yön değiştirmek change direction v.
yön değiştirmek avert v.
yön değiştirmek come over v.
yön değiştirmek cut v.
yön değiştirmek change the direction v.
yön değiştirmek haul up v.
yön değiştirmek shift v.
yön değiştirmek chop round v.
yön değiştirmek chop about v.
yön değiştirmek haul v.
yön değiştirmek go about v.
yön değiştirmek (gemi) put about v.
yön değiştirmek (rüzgar) shift v.
yönünü değiştirmek commutate v.
yönünü değiştirmek reorient v.
yönünü değiştirmek head off v.
yönünü değiştirmek redirect v.
yönünü değiştirmek change one's course v.
yönünü değiştirmek deflect v.
yönünü değiştirmek turn v.
yönünü değiştirmek haul off v.
yönünü değiştirmek (gemi) snub v.
yüzeyini değiştirmek change surface v.
zihniyeti değiştirmek change the mentality v.
yılbaşında bir bireyin belirli türdeki davranışlarını değiştirmek için aldığı karar new year's resolution n.
Phrasals
(biri ya da bir şeyle) yer değiştirmek give way to
(gemi) dönmek/yön değiştirmek come about
(giysi) değiştirmek change out of
(vardiya) değiştirmek flip back
(yedek oyuncuyu) (bir başka oyuncu) ile değiştirmek/oyuna almak send someone in for someone
aniden karar değiştirmek veer away
aniden yönünü değiştirmek swerve away
fikirlerini/düşüncelerini değiştirmek move away from
-ile değiş tokuş etmek/değiştirmek interchange with
ile değiştirmek/değiş tokuş etmek swap with
kendi aralarında değiştirmek swap around
saf değiştirmek defect to
safını değiştirmek defect to
taraf değiştirmek come over
yer değiştirmek trade places with
yönünü değiştirmek bear off
yönünü değiştirmek bear away
Proverb
dereyi geçerken at değiştirmek change horses in midstream
Colloquial
bebeğin altını değiştirmek clean baby's bottom/bum
elbiselerini değiştirmek get changed
üstünü değiştirmek get changed
Idioms
(birinin) görünümünü/imajını değiştirmek/yenilemek/geliştirmek do someone over
(birinin) görünümünü/imajını değiştirmek/yenilemek/geliştirmek make someone over
(daha hızlı gitmesi için) araba motorunu değiştirmek hop up
(grup/yönetim içerisindeki) kişilerin yerlerini/görevlerini değiştirmek reshuffle the deck
ağız değiştirmek dance to another tune
ağız değiştirmek change one's tune
ağız değiştirmek laugh out of the other side of one's mouth
ağız değiştirmek laugh out of the other side of one's face
ağız değiştirmek sing a different tune
ağız değiştirmek sing another tune
ağız değiştirmek dance to a different tune
aniden konuyu değiştirmek shift gears
aniden konuyu değiştirmek switch gears
aniden seyrini değiştirmek turn on a dime
aniden yönünü değiştirmek turn on a dime
baştan sona değiştirmek set something on its ear
baştan sona değiştirmek turn something on its ear
biçimini değiştirmek change over from (to)
bir hikayeyi işine yarayacak şekilde değiştirmek put a spin on
bir işin kurallarını zamansız yere değiştirmek move the goalposts
bir işin kurallarını zamansız yere değiştirmek move the goal
bir şeyi tamamen değiştirmek turn something on its head
bir şeyi tamamen değiştirmek stand something on its head
birisine karşı tutumunu değiştirmek (kötüden iyiye) sing another tune
birisine karşı tutumunu değiştirmek (kötüden iyiye) sing a different tune
bütünüyle değiştirmek change over
dereyi geçerken at değiştirmek change horses in the middle of the stream
dereyi geçerken at değiştirmek change horses in midstream
dereyi geçerken at değiştirmek swap horses in midstream
devamlı yer değiştirmek (işten işe/ mekandan mekana) play musical chairs
düşüncesini değiştirmek shatter one's faith
el değiştirmek change hands
fikir değiştirmek have a change of heart
fikrini değiştirmek change one's mind
ilkelerini değiştirmek shift one's ground
inancını tamamen değiştirmek shatter one's faith
kabuk değiştirmek change shell
konuyu değiştirmek change the channel
koşullara göre davranışı değiştirmek dance to another tune
muhasebe kayıtlarını değiştirmek cook the accounts
muhasebe kayıtlarını değiştirmek cook the books
plağı değiştirmek change the record
saf değiştirmek break ranks
saf değiştirmek turn cat in pan
sahip değiştirmek change hands
son anda kararını değiştirmek call an audible
sonucunu değiştirmek turn the scales
sonucunu değiştirmek turn the balance
sonucunu değiştirmek tip the scales
sonucunu değiştirmek tip the balance
taraf değiştirmek turn one's coat
tarz değiştirmek change over
yapılan işi değiştirmek switch gears
yapılan işi değiştirmek shift gears
yer değiştirmek change places with
yer değiştirmek change over
yerini değiştirmek change over
yön değiştirmek change course
yön/istikamet değiştirmek try a different tack
yön/istikamet değiştirmek change tack
yüzünün halini değiştirmek change one's countenance
Slang
konuyu değiştirmek change the channel
muhasebe kayıtlarını değiştirmek cook the books
tamamen değiştirmek pimp out
Trade/Economic
çalışan sayısını değiştirmek rightsize
el değiştirmek pass into other hands
el değiştirmek pass in to other hand
iş değiştirmek change job
şeklini değiştirmek transform
tüm kadroları değiştirmek shake up
Law
cezanın türünü değiştirmek commute
ev değiştirmek change residence
ikametgah değiştirmek change residence
kararı değiştirmek change a decision
konut değiştirmek change residence
yasa maddesini değiştirmek amend
yönetmeliği değiştirmek change the regulations
Politics
aşağıda yer alan hükümler uyarınca değiştirmek alter in accordance with the provisions set out below
hükümleri değiştirmek amend provisions
süre sınırını değiştirmek alter the time limit
tabiiyet değiştirmek expatriate
yasa maddesi değiştirmek amend
Technical
biçimini değiştirmek transform
bir devreyi bir şeyin içinden geçirmek yerine o şeyi atlayacak şeklide değiştirmek bypass
dalga uzunluğu ve frekansını değiştirmek modulate
damga değiştirmek transliterate
frekans değiştirmek frequency modulate
gömlek değiştirmek reline
hareketin yönünü değiştirmek için kullanılan manivela bell crank
hareketin yönünü değiştirmek için kullanılan manivela bellcrank
karakter değiştirmek transliterate
katalizle değiştirmek catalyze
katalizle değiştirmek catalyse
konum değiştirmek changeover
lastik bileşiğinin karakteristiklerini değiştirmek için uygulanan ısıl işlem vulcanisation
lastik bileşiğinin karakteristiklerini değiştirmek için uygulanan ısıl işlem vulcanization
makas değiştirmek shunt
pervane değiştirmek re-prop
rengini değiştirmek discolor
rengini değiştirmek discolour
sıra ile yer değiştirmek rotate
sinyal ya da dalgayı değiştirmek scramble
söküp değiştirmek replace
şeklini değiştirmek buckle
tabiatını değiştirmek denature
uçağın sağa sola yönünü değiştirmek için kullanılan uçuş kumanda yüzeyi rudder
ventoları hareket ettirerek direğin sahip olduğu açıyı değiştirmek stay
yer değiştirmek displace
yerini değiştirmek move
yerini değiştirmek translocate
yerini değiştirmek shunt
yerini değiştirmek replace
yerlerini değiştirmek interchange
yönünü değiştirmek switch
yönünü değiştirmek reroute
yönünü değiştirmek sheer
yönünü değiştirmek (elektrik akımı) commutate
Computer
ad değiştirmek rename
bu ve diğer pencereleri değiştirmek için komutlar commands for manipulating this and other windows
damga değiştirmek transliterate
değiştirmek gerekli needs replacing
değiştirmek için tıklat click to change
karakter değiştirmek transliterate
konum değiştirmek röle changeover
şeklini değiştirmek morph
yer değiştirmek relocate
yerine koymak değiştirmek replace
yerini değiştirmek relocate
Informatics
karakter değiştirmek transliterate
sıkça kanal değiştirmek zap
Telecom
yer değiştirmek relocate
Electric
duyarlılığı normal durumuna geri getirmek için değiştirmek decohere
komütatör yardımıyla bir akımın yönünü değiştirmek commutation
yönünü değiştirmek commute
Textile
kumaşın renk özelliklerini değiştirmek amacıyla konduğu sıvı çözelti dye bath
Construction
uygun olması için değiştirmek modulation
Automotive
lastik bileşiğinin karakteristiklerini değiştirmek için uygulanan ısıl işlem vulcanisation
lastik bileşiğinin karakteristiklerini değiştirmek için uygulanan ısıl işlem vulcanization
Aeronautic
hareketin yönünü değiştirmek için kullanılan kol bell crank
uçağın sağa sola yönünü değiştirmek için kullanılan kuyruğa monte uçuş kumanda yüzeyi rudder
Marine
geminin rotasını değiştirmek gybe
geminin rotasını değiştirmek jibe
geminin yerini değiştirmek için kullanılan dik bacaklar spud
rota değiştirmek alter course
rotayı değiştirmek alter the course
rüzgar altına doğru seyrederek kontra (yelkenlerin yönünü) değiştirmek gybe
rüzgar altına doğru seyrederek kontra (yelkenlerin yönünü) değiştirmek jibe
tiramola (yelkenlinin seyrini değiştirmek için yaptığı) tack
yön değiştirmek veer
yön değiştirmek haul
yön değiştirmek (rüzgar/gemi) haul
yönünü değiştirmek put about
Medical
diyet ve egzersiz alışkanlıklarını değiştirmek change diet and exercise habits
ilaçları değiştirmek change medications
Physics
basınç ve gerilim kullanarak formunu değiştirmek deform
Chemistry
ubikutin ekleyerek proteinin yapısını değiştirmek ubiquitinate
Zoology
deri değiştirmek molt
deri değiştirmek moult
tüy değiştirmek moult