reverse - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

reverse

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "reverse" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 68 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
reverse adj. ters
General
reverse v. yerlerini değiştirmek
reverse v. geri gitmek
reverse v. tersine döndürmek
reverse v. geriye doğru döndürmek
reverse v. döndürmek
reverse v. tersine dönmek
reverse v. geri döndürmek
reverse v. bozmak
reverse v. tersyüz etmek
reverse v. ters yüz etmek
reverse v. tersini çevirmek
reverse v. geri çevirmek
reverse v. iptal etmek
reverse v. çevirmek
reverse v. tersine çevirmek
reverse v. ters yönde dönmek
reverse n. aksilik
reverse n. zıt
reverse n. tersi
reverse n. yenilgi
reverse n. felaket
reverse n. tornistan
reverse n. geri tepme
reverse n. başarısızlık
reverse n. arka
reverse n. tersyüz
reverse n. öbür yüzü
reverse n. zıt olan şey
reverse n. arka taraf
reverse n. terslik
reverse n. ters taraf
reverse adj. geri
reverse adj. ters
reverse adj. karşıt
reverse adj. tersine dönmüş
reverse adj. aksi
Trade/Economic
reverse karşıt
reverse zıt
Law
reverse bozmak
reverse bozmak (kararı)
reverse feshetmek
Technical
reverse ters
reverse geriye dönüşmek
reverse zıttı
reverse tersine çevirmek
reverse ters taraf
reverse aksilik
reverse ters yönde işlemek
reverse terslik
reverse geriye çevirmek
reverse geriye
reverse tersi
reverse geri hareket
reverse ters yüz
reverse ters çevirmek
reverse ters aksi
reverse arka
reverse geriye gitmek
reverse aksi
Computer
reverse ters çevir
Automotive
reverse geri gitmek (geri vitese alarak)
reverse geri vites
reverse gerivites
reverse geri vitese almak
Medical
reverse revers
Basketball
reverse dripling esnasında aniden 360 derecelik dönüş yaparak karşıdaki savunmacıyı ekarte etmek
Wagering
reverse sırasız ikili

Bedeutungen, die der Begriff "reverse" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 323 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
have a reverse situation v. tam tersi bir durumu olmak
have a reverse situation v. tam tersi bir duruma sahip olmak
have trouble in reverse v. geri geri gitmede sorun yaşamak
make a reverse charge call v. ödemeli arama yapmak
reverse a curse v. büyü bozmak
reverse a decision v. kararından çark etmek
reverse a decision v. kararından geri dönmek
reverse a spell v. büyü bozmak
reverse a trend v. bir eğilimi tersine çevirmek
reverse charge v. ödemeli telefon görüşmesi yapmak
reverse charges v. ödemeli telefon görüşmesi yapmak
reverse oneself on v. daha önce savunduğunun tersini savunmaya başlamak
reverse the charge v. ödemeli telefon görüşmesi yapmak
reverse the charge v. ödemeli aramak
reverse the charge v. ödemeli arama yapmak
reverse the charges v. ödemeli telefon görüşmesi yapmak
reverse the charges v. ödemeli arama yapmak
reverse the charges v. ödemeli aramak
reverse the damage done v. verilen hasarı onarmak
reverse the damage done v. yapılan hatayı düzeltmek
reverse the effects of aging v. yaşlanma belirtilerini geciktirmek
parking reverse n. geri geri park etme
reverse charge n. karşı taraf ödemeli
reverse charge n. karşıdan ödemeli
reverse charge n. karşı ödemeli
reverse charge call n. ödemeli arama
reverse direction n. ters yön
reverse engineer n. ters mühendis
reverse harem n. ters harem
reverse harem n. japon anime ve mangalarında hikayenin merkezindeki karakterin dişi olduğu ve etrafında birden fazla erkek karakterin bulunduğu tür
reverse light n. ters ışık
reverse motion n. geriye hareket
reverse motion n. ters hareket
reverse parking n. geri geri park etme
reverse side n. ters taraf
reverse slip fault n. ters atımlı fay
reverse turn n. ters tarafa dönüş
reverse turn n. aksi yöne dönüş
the reverse n. arka
the reverse of the medal n. madalyanın ters tarafı
reverse charge adj. ödemeli
quite the reverse adv. tam aksine
Speaking
I can do this trick in reverse bu numarayı tersten yapabiliyorum
put it in reverse! geri vitese al!
Trade/Economic
bist repo-reverse repo market bist repo-ters repo pazarı
interbank repo-reverse repo market bankalararası repo-ters repo pazarı
interest from reverse repo transactions ters repo işlemlerinden alınan faizler
make a reverse charge call ödemeli telefon etmek
receivables from reverse repo ters repo alacakları
reverse acquisition ters edinim
reverse analysis geri analiz
reverse auction açık eksiltme
reverse causality ters nedensellik
reverse change mechanism geri ödeme mekanizması
reverse charge value added tax sorumlu sıfatı ile kdv
reverse charge value added tax sorumlu sıfatı ile katma değer vergisi
reverse charge VAT sorumlu sıfatıyla kdv
reverse charges ödemeli telefon etmek
reverse currency substitution ters para ikamesi
reverse entry ters kayıt
reverse entry düzeltme kaydı
reverse floating rate note faiz oranı ile tersine değişken bono
reverse logistics tersine lojistik
reverse mortgage ters ipotek
reverse mortgage loan ters ipotek teminatlı kredi
reverse preferences karşılığında verilen preferanslar
reverse repo ters repo
reverse repo ters repo
reverse repurchase agreement reverse repo
reverse share split nominal değeri artırarak hisse senetlerini birleştirme
reverse share split nominal değeri artırarak hisse senedi değiştirme
reverse split tersine bölünme
reverse split birleştirme
reverse split up hisse senetlerini değiştirme
reverse yield gap ters getiri farkı
Law
reverse a judgment hükmü bozmak
reverse a judgment kararı bozmak
reverse a judgment karar bozmak
reverse a judgment kararı iptal etmek
reverse claim karşı iddia
reverse claim karşı duruşma
reverse claim karşı savunma
reverse the burden of proof ispat külfetinin tersine çevrilmesi
reverse the decision kararı bozmak
reverse the judgment kararı bozmak
Politics
reverse discrimination pozitif ayrımcılık
reverse racism tersine ırkçılık
reverse urbanization tersine kentleşme
reverse urbanization tersine şehirleşme
Insurance
reverse repo ters repo
Technical
brackish water reverse osmosis system hafif tuzlu suyu ters ozmoz yöntemiyle içme suyuna dönüştürme sistemi
continuous reverse voltage sürekli ters gerilim
fast reverse winding hızlı geriye sarma
forward-reverse-lever ileri-geri yön
half length reverse taper-grooved yarısına kadar konik yiv açılmış
machine-mounted forward and reverse audible warning alarm sound test method makinenin ön ve arkasına monteli işitilebilir ikaz cihazları ses deney yöntemi
machine-mounted forward and reverse audible warning alarm sound test method makineye monteli ön ve arka tarafından işitilebilir ikaz cihazlarının ses deneyleri yöntemi
peak reverse voltage ters tepe gerilimi
reverse algorithm ters algoritma
reverse angle ters açı
reverse bend test geri bükme deneyi
reverse bias ters öngerilim
reverse bias ters akım
reverse bucket geri vites kepçesi
reverse channel ters yönde kanal
reverse charge ödemeli
reverse circulation ters sirkülasyon
reverse clutch geri vites kavraması
reverse code dictionary karşıt kod sözlüğü
reverse current ters akım
reverse current relay ters akım rölesi
reverse curve ters eğri
reverse cycle ters çevrim
reverse cycle defrosting ters çevrimli eritme
reverse cycle refrigeration ters çevrimli soğutma
reverse direction flow ters yönde akış
reverse double-dabble method ters dabıl-debil yöntemi
reverse drawing zıt yönde çekme
reverse electromotive force ters elektromotor kuvvet
reverse engineering tersine mühendislik
reverse gear geri vites
reverse gear geri vites dişlisi
reverse gear geri yön kavramalı şanzıman geri vitesi
reverse gear housing geri vites dişlisi kutusu
reverse grid current ters ızgara akımı
reverse idler gear geri boşta çalışma dişlisi
reverse idler gear geri vites avare dişlisi
reverse image ters görüntü
reverse light switch geri vites ışığı kontağı
reverse lock geri vites kilidi
reverse locking rod geri vites kilitleme çubuğu
reverse logistics ters lojistik
reverse osmosis ters osmoz
reverse path forwarding ters yol yönlendirme
reverse phase relay ters faz rölesi
reverse piezoelectric effect ters piezoelektrik etkisi
reverse polarity ters ucaylılık
reverse polarity protection ters yük koruma
reverse polarity protection ters kutup koruma
reverse polarity protection ters polarite koruma
reverse polish notation ters polonyalı yazımı
reverse power relay ters güç rölesi
reverse pressure ters basınç
reverse redrawing zıt yönde yeniden çekme
reverse resistance ters direnç
reverse shaft geri vites mili
reverse side arka yüz
reverse side ters yan
reverse side ters taraf
reverse side ters yüz
reverse stereo ters stereo
reverse thrust ters çekiç
reverse tilt inhibit geri vites eğilme önleme
reverse tilt inhibitor geri vites eğilme önleyici
reverse video ters video
reverse video ters görüntü
reverse voltage ters gerilim
reverse wheel geri vites dişlisi kasnağı
reverse-current cleaning zıt akımlı temizleme
reverse-osmosis ters geçişmeli
reverse-osmosis plant ters geçişme tesisi
reverse-phase high performance liquid chromatography method ters fazlı yüksek performanslı sıvı kromatografi yöntemi
reverse-thrust ters iticili
semi-circular reverse jet yarı dairesel ters jet
tangential inlet reverse flow cyclone teğetsel girişli ters akışlı siklon
Computer
auto-reverse otomatik geri çevir
categories in reverse order kategoriler ters sırada
in reverse order ters sırada
reverse address resolution protocol tersine adres çözümleme protokolü
reverse code dictionary karşıt kod sözlüğü
reverse diagram diyagramı ters çevir
reverse direction flow ters yönde akış
reverse double-dabble method ters dabıl’-debıl yöntemi
reverse engineering geriye mühendislik
reverse engineering ters mühendislik işlemleri
reverse glow arka parlaması
reverse indexing yazma konumunu yukarı almasözcük işlem
reverse indexing yazma konumunu yukarı alma
reverse led geri ışığı
reverse print order yazdırma sırasını ters çevir
reverse print order ters yazma sırası
reverse proxy vekil sunucu
reverse proxy ters sunucu
reverse proxy karşıt sunucu
reverse-polish notation ters polanyalı yazımı
series in reverse order ters sırada seriler
values in reverse order değerler ters sırada
Informatics
reverse address resolution protocol ters adres çözümleme protokolü
reverse byte ordering küçüğü başta sıralama
reverse charging ödemeli çağrı
reverse engineering tersine tasarım
reverse engineering tersine mühendislik
reverse feedback ters geribesleme
reverse image ters görüntü
reverse image ters imge
reverse polish notation son-takı gösterimi
reverse search geri yönde arama
reverse video ters video
reverse video ters görüntü
reverse voltage ters gerilim
Telecom
reverse address resolution protocol ters adres çözünürlük protokolü
reverse analog control channel geri analog denetim kanalı
reverse analog voice channel geri analog ses kanalı
reverse byte ordering küçükten büyüğe bayt sıralaması
reverse CDMA channel ters yönde CDMA kanalı
reverse image ters görüntü
reverse slow motion tersine ağır çekim
reverse spiral shield ters sarmal koruma
reverse traffic channel ters yönde trafik kanalı
reverse-battery signaling ters batarya işaretlemesi
Electric
peak reverse voltage ters tepe gerilimi
reverse bias ters öngerilim
reverse blocking triode thyristor ters blokaj triyot tiristör
reverse blocking triode thyristor ters blokajlı triyot tiristör
reverse current ters akım
reverse current relay ters akım rölesi
reverse grid current ters ızgara akımı
reverse power relay ters güç rölesi
reverse resistance ters direnç
reverse voltage ters gerilim
Textile
quick reverse unit hızlı ters dikiş ünitesi
reverse side arka yüz
reverse side ters yüz
reverse solenoid ters solenoid
reverse stitch ters dikiş
reverse stitching ters dikiş
reverse stitching lever ileri geri kolu
Construction
reverse engineer tersine mühendis
Automotive
reverse adaptation springs ters adaptasyon yayları
reverse adaptian stroke ters adaptasyon stroku
reverse and direct clutch geri vites ve direkt kavrama
reverse and speedometer equipment of motor vehicles motorlu taşıtların geri vites ve hız ölçer tertibatları
reverse and speedometer equipment of motor vehicles motorlu araçların geri vites ve hız ölçer (takometre) donanımları
reverse bias ters akışlı
reverse drum rotation kampananın ters dönüşü
reverse flush ters akışlı yıkama radyatör temizleme
reverse gear geri vites
reverse gear idler geri vites avare dişlisi
reverse gear inhibitor valve geri vitese geçmeyi önleme valfi
reverse gear shaft geri vites şaftı
reverse gear wheel geri vites dişlisi
reverse idler gear geri vites avara dişlisi
reverse idler gear geri vites dişlisi
reverse idler gear geri vites avare dişlisi
reverse idler gear geri vites ara dişlisi
reverse lamp switch leads geri vites lamba düğmesi kablo uçları
reverse light geri vites lambası
reverse lock cam geri vites kilitleme kamı
reverse order tersinden
reverse position r konumu
reverse position geri vites konumu
reverse restrict pin geri tahdit pimi
reverse select retainer geri vites seçme tespit parçası
reverse selector geri vites seçicisi
reverse selector gear teeth chamfers geri vites seçici dişlisi dişlerinin pahları
reverse selector hub geri vites seçici öbeği
reverse shift arm geri vites kolu
reverse shift fork geri vites çatalı
reverse shift fork finger thickness geri vites çatal ucu kalınlığı
reverse shift piece geri vites parçası
reverse travel geri hareket
reverse voltage protection diode ters voltaj koruma diyotu
reverse-elliot type axle ters eliot tipi dingil
shifting into reverse geri vites dişlisine geçme
Railway
reverse curve ters kurp
reverse curve kontur kurp
Aeronautic
reverse pitch ters hatve
reverse pitch ters adını
reverse thrust jet motorların egzos gazının gidiş yönüne yönlendirilebileceği sistem
reverse thrust yolcu uçaklarında iniş sırasında hızı azaltmak için motorların ters istikamete doğru çalıştırılmasını sağlayan sistem
reverse thrust jet motorlarında hızı azaltmak için motor bloğunun hava çıkış bölümünün kapatılmasını sağlayan sistem
reverse thrust propeller ters tepkili pervane
Marine
reverse frame ters posta
Medical
nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor nonnükleosit revers transkriptaz inhibitörü
nucleotide reverse transcriptase inhibitor nükleotit revers transkriptaz inhibitörü
reverse hybrid ters hibrid
reverse osmosis ters ozmoz
reverse osmosis water purification unit ters ozmozla su arıtma ünitesi
reverse prosthesis ters protez
reverse transcriptase reverse transcriptase
reverse transcriptase ters transkriptaz
reverse transcriptase inhibitor revers transkriptaz inhibitörü
reverse transcriptase polymerase chain reaction rt-pzr
reverse transcriptase polymerase chain reaction rt pzr
reverse transcriptase-polymerase chain reaction (rt pcr) ters transkriptaz-polimeraz zincir reaksiyonu
reverse vascular pedicle island flaps pedikülü ters akımlı ada flepleri
reverse-trendelenburg position ters trendelenburg pozisyonu
Psychology
reverse psychology ters psikoloji
Dentistry
reverse bevel gingivectomy tersine eğimli gingivektomi
reverse swallow dil itimi
reverse swallow dil itimi yutkunması
Veterinary
reverse zoonosis insanlardan hayvanlara geçen hastalık
Food Engineering
reverse osmosis ters ozmoz
Chemistry
reverse micelle system ters misel sistemi
reverse osmosis ters osmoz
Biochemistry
reverse osmosis ters osmoz
Marine Biology
reverse osmosis çeşme suyunu arıtma yöntemlerinden biri
Agriculture
coupling device and the reverse of wheeled agricultural or forestry tractors tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin çeki kancası ve geri hareket tertibatı
Education
reverse instruction öğretmenin işlediği konuyu video gibi teknolojik araçlarla zenginleştirerek işlemesi
reverse mainstreaming tersine kaynaştırma
reverse teaching öğretmenin işlediği konuyu video gibi teknolojik araçlarla zenginleştirerek işlemesi
Environment
reverse osmosis ters ozmoz
reverse osmosis silt yoğunluk indeksi
reverse osmosis application ters ozmoz uygulaması
Geology
reverse fault ters fay
reverse fault ters kırık
reverse fault ters kink
reverse faults ters faylar
Military
reverse flow air refuelling yakıt alan uçaktan tankere yakıt transfer edilmesi
reverse slope geri yamaç
reverse slope defence geri yamaç savunması
thrust reverse yön değiştirme tertibatı
Sport
reverse pass geri pas
reverse shot arkadan atış
reverse upstart çapraz kipe
Basketball
reverse jam ters smaç
reverse lay up ters turnike
Football
reverse corner ters köşe
reverse shot röveşata
Volleyball
reverse diagonal roman ters çapraz romen
reverse parallel roman ters paralel romen
Cinema
reverse shot baş aşağı çekim
reverse video ters video