aksi - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

aksiBedeutungen von dem Begriff "aksi" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 119 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
aksi contrary adj.
aksi adverse adj.
aksi bad-tempered adj.
aksi ill-tempered adj.
aksi opposite adj.
General
aksi crabbed adj.
aksi evil adj.
aksi snappish adj.
aksi froward adj.
aksi converse adj.
aksi stroppy adj.
aksi splenetic adj.
aksi gruff adj.
aksi doggish adj.
aksi stubborn adj.
aksi ornery adj.
aksi peevish adj.
aksi petulant adj.
aksi untoward adj.
aksi wrongheaded adj.
aksi counter adj.
aksi cross adj.
aksi bilious adj.
aksi surly adj.
aksi unfavourable adj.
aksi negative adj.
aksi sullen adj.
aksi fretful adj.
aksi badtempered adj.
aksi reverse adj.
aksi testy adj.
aksi awkward adj.
aksi ill adj.
aksi prickly adj.
aksi negatory adj.
aksi recalcitrant adj.
aksi unhappy adj.
aksi unlucky adj.
aksi unfortunate adj.
aksi anti adj.
aksi unfavorable adj.
aksi wayward adj.
aksi spleenful adj.
aksi dour adj.
aksi shirty adj.
aksi refractory adj.
aksi crabby adj.
aksi disagreeable adj.
aksi crotchety adj.
aksi perverse adj.
aksi contra adj.
aksi pettish adj.
aksi tart adj.
aksi grumpy adj.
aksi shrewish adj.
aksi inverse adj.
aksi jadish adj.
aksi crusty adj.
aksi opposite adj.
aksi spleenish adj.
aksi moody adj.
aksi cantankerous adj.
aksi snuffy adj.
aksi fractious adj.
aksi querulous adj.
aksi grouty adj.
aksi opposed adj.
aksi bellicose adj.
aksi bloody-minded adj.
aksi ill-natured adj.
aksi cross-grained adj.
aksi ill-humoured adj.
aksi ill-humored adj.
aksi churlish adj.
aksi morose adj.
aksi techy adj.
aksi peckish adj.
aksi irritable adj.
aksi tetchy adj.
aksi nettlesome adj.
aksi cranky adj.
aksi ugly adj.
aksi bad tempered adj.
aksi adverse adj.
aksi teatish adj.
aksi ramgunshoch [scottish] adj.
aksi carnaptious [scottish] adj.
aksi bad adj.
aksi thirtover [dialect] adj.
aksi thwartover [dialect] adj.
aksi thraward adj.
aksi thrawart [scottish] adj.
aksi tiffish adj.
aksi tittish [scottish] adj.
aksi unfortuned adj.
aksi unhospitable adj.
aksi vaporish adj.
aksi vapourish adj.
aksi maltalent adj.
aksi bad-temperedly adv.
Colloquial
aksi in a mood adj.
aksi like a bear with a sore head expr.
Idioms
aksi as accommodating as a hog on ice expr.
aksi accommodating as a hog on ice expr.
Trade/Economic
aksi perverse adj.
aksi counter adj.
Law
aksi contrary adj.
Technical
aksi reverse adj.
Archaic
aksi carlish adj.
aksi untowardly adj.
Slang
aksi poop adj.
aksi arsy adj.
aksi gritchy adj.
British Slang
aksi arsey n.
aksi stroppy adj.
aksi chordy adj.
aksi narky adj.
aksi suck-up adj.
aksi shirty adj.

Bedeutungen, die der Begriff "aksi" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 249 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
aksi halde otherwise adv.
aksi takdirde otherwise adv.
General
istenilenin aksi olmak backfire v.
aksi gitmek go wrong v.
aksi yönde hareket etmek react v.
aksi düşünülemez olmak be impossible to think the opposite v.
aksi yönde değişmek change by reversal v.
aksi görüşte olmak thraw [scottish] v.
tam aksi the direct opposite n.
aksi mizaç ill humor n.
aksi tesadüf unfortunate coincidence n.
saat aksi yönünde dönüş levorotation n.
aksi tesir yaratma durumu reactiveness n.
aksi kimse curmudgeon n.
aksi görüşe sahip olma turnabout n.
aksi delil counterproof n.
aksi tesir counterstroke n.
aksi tesir adverse effect n.
saat aksi yönüne hareket left hand motion n.
aksi tesir reaction n.
aksi yöne dönüş turnabout n.
aksi durum otherwise n.
aksi durum contrary situation n.
aksi hal contrary situation n.
aksi tesadüf mischance n.
aksi tesadüf misadventure n.
aksi yöne dönüş reverse turn n.
aksi yön opposite direction n.
aksi cevap dusty answer n.
aksi yönde söylem counter-discourse n.
aksi söylem counter-discourse n.
aksi kanıtlanamaz gerçek hard fact n.
saat aksi yönünde dönüş laevorotation n.
aksi iddia edilemeyen kanıt clinching proof n.
aksi davranış opposite/negative behaviour n.
bisikleti altından çıkararak direksiyonundan tutmak suretiyle aksi istikamette çevirerek döndürme hareketi tail whip n.
(bir konu hakkında) aksi olabilecek şey, dikkat edilmesi gereken nokta caveat n.
aksi kimse recalcitrant n.
aksi olma recalcitration n.
bir önermenin aksi negate n.
aksi gibi as if to spite me adj.
aksi ispatlanabilir refutable adj.
aksi yönde counter adj.
aksi ve kavgacı surly adj.
saat aksi yönünden dönerek çalışan lefthanded adj.
aksi iddia edilemez irrefutable adj.
aksi (kimse) contrary adj.
yerkürenin aksi tarafında olan antipodal adj.
aksi görüşte olan averse adj.
en aksi shirtiest adj.
daha aksi shirtier adj.
aksi düşünen contrary minded adj.
aksi düşünce bildiren adversative adj.
aksi ispatlanabilir refragable adj.
aksi ispat edilebilir refragable adj.
aksi iddia edilmeyen unchecked [obsolete] adj.
aksi iddia edilmeyen uncontradicted adj.
aksi iddia edilemez ungainsayable adj.
aksi ispatlanmamış unrefuted adj.
aksi yönde delil eksikliğine bağlı olarak ex silentio adj.
aksi takdirde otherwise adv.
aksi sabit olmadıkça unless otherwise specified adv.
aksi bir şekilde shrewishly adv.
aksi tanımlanmadıkça not otherwise specified adv.
aksi bir şekilde disagreeably adv.
aksi halde if not adv.
aksi gibi unfortunately adv.
aksi sabit olmadıkça unless the contrary has been proved adv.
aksi yöne about adv.
aksi bir durumda in the contrary case adv.
saatin aksi yönünde anticlockwise adv.
aksi gibi as bad luck adv.
ve aksi vice versa adv.
aksi takdirde in the opposite case adv.
aksi takdirde if not adv.
aksi halde or else adv.
aksi bir biçimde jadishly adv.
aksi tesadüf unluckily adv.
aksi bir şekilde crabbily adv.
aksi takdirde or else adv.
aksi belirtilmedikçe unless otherwise specified adv.
aksi bir biçimde snappishly adv.
aksi ispat edilmedikçe unless proved otherwise adv.
aksi kararlaştırılmadıkça unless otherwise agreed adv.
aksi kararlaştırılmadıkça unless otherwise consented upon adv.
aksi ispat edilmedikçe unless proven otherwise adv.
aksi ispat edilmedikçe unless the contrary is proved adv.
aksi yönde contrariwise adv.
saat yelkovanının aksi yönünde anticlockwise adv.
aksi bir şekilde bad-temperedly adv.
aksi yönde round adv.
aksi yöne round adv.
aksi halde failing this adv.
tam aksi on the contrary adv.
aksi takdirde in the contrary case adv.
aksi halde in the contrary case adv.
aksi yönde the other way around adv.
aksi belirtilmedikçe unless indicated otherwise adv.
aksi ispat edilmedikçe unless otherwise proven adv.
aksi ispatlanmadıkça unless proven otherwise adv.
aksi ispatlanmadıkça unless proved otherwise adv.
aksi ispatlanmadıkça unless otherwise proven adv.
aksi tadil edilmedikçe unless otherwise amended adv.
aksi tashih edilmedikçe unless otherwise amended adv.
aksi bildirilmedikçe unless otherwise specified adv.
aksi bir biçimde bad-temperedly adv.
aksi aksi bad-temperedly adv.
aksi halde on the contrary adv.
aksi düşünülemez inexorably adv.
aksi bir şekilde cankeredly [obsolete] adv.
aksi bir şekilde cantankerously adv.
aksi bir şekilde techily adv.
aksi takdirde elsewise adv.
aksi yönde delil eksikliğine bağlı olarak ex silentio adv.
aksi takdirde failing that conj.
aksi halde nisi conj.
aksi durumda otherwise conj.
aksi durumda if not so conj.
aksi halde and conj.
hay aksi shit! interj.
aksi şeytan! bloody hell! interj.
hay aksi tut! interj.
aksi şeytan! damn! interj.
hay aksi damn! interj.
aksi şeytan! hell! interj.
aksi şeytan! shit! interj.
hay aksi tut-tut! interj.
Phrasals
fikrini aksi yönde değiştirmek row back [uk] v.
Phrases
aksi belirtilmedikçe when not otherwise specified n.
aksi ispatlanmadıkça unless otherwise demonstrated adj.
aksi/ters/zıt/karşıt yönde by contraries [obsolete] adv.
aksi belirtilmedikçe if not defined otherwise expr.
aksi belirtilmedikçe unless otherwise stated expr.
aksi belirtilmedikçe unless otherwise indicated expr.
aksi belirtilmedikçe unless expressly provided otherwise expr.
aksi düşünülemez otherwise is unimaginable expr.
aksi halde failing which expr.
aksi ispat edilmedikçe unless otherwise demonstrated expr.
aksi olduğunda in the opposite case expr.
aksi özellikle belirtilmedikçe unless specifically stated otherwise expr.
aksi sabit olursa if the contrary proves to be the fact expr.
aksi söylenmediği takdirde unless otherwise stated expr.
aksi yönde açıkça hüküm bulunduğu halde where expressly provided otherwise expr.
başka bir kısımda/bölümde/yerde aksi belirtilmedikçe/verilmedikçe except as provided elsewhere expr.
Proverb
yakın dostlardan alınan borçların hemen ödenmesi gerektiğini aksi halde dostlukların bozulabileceğini ifade eden bir atasözü short reckonings make long friends
Colloquial
aksi gitmek go pear-shaped v.
aksi gitmek go awry v.
aksi olmak be on edge v.
aksi olmak have one's back up v.
aksi tip crank n.
aksi yönde vice versa adv.
hay aksi! doggone! expr.
tam aksi not by a long chalk expr.
her şey aksi/ters gitti it's all gone pete tong (pete tong rhyming with wrong) [uk] expr.
hay aksi! shucks exclam.
Idioms
aksi yöne dönmek do a 180 v.
tamamen aksi fikirde olmak be not having any (of it) v.
işler ters/aksi gitmek become unstuck [uk/australia] v.
aksi biri olmak have an attitude v.
aksi yöne dönmek face about v.
kötü/aksi bir tutum içinde bulunmak cop an attitude v.
aksi olmak have a worm in (one's) tongue v.
aksi kimse a bag of cats n.
aksi kişi awkward customer n.
aksi kişi ugly customer n.
aksi/huysuz bir kişi someone with an attitude n.
aksi takdirde on the other hand expr.
aşırı aksi as gruff as a bear expr.
aşırı aksi gruff as a bear expr.
Speaking
aksi gibi it's just my bad luck expr.
acele etmelisin aksi halde gecikeceksin you must hurry otherwise you will be late expr.
acele etmelisin aksi halde gecikeceksin you must hurry or you will be late expr.
aksi düşünülemez the opposite is unimaginable expr.
Trade/Economic
aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü rebuttable presumption n.
aksi ifade edilmemiş ise not otherwise stated expr.
aksi ifade edilmemiş ise not otherwise specified expr.
Law
aksi delil counterproof n.
aksi ispat edilebilecek hukuki karine disputable presumption n.
aksi ispat edilebilir karine rebuttable presumption n.
aksi kanıt counterproof n.
aksi kanıtlanmadıkça doğru sayılan delil prima facie evidence n.
aksi kanıtlanmadıkça doğru sayılan kanıt prima facie evidence n.
bir davada davalının yargılama neticesinde mahkum olması halinde mahkeme masraflarını ve mahkum olduğu ücreti ödeyeceğini aksi takdirde onun yerine ödemede bulunacağına dair kefalette bulunan kimse bail above n.
aksi ispat edilebilen rebuttable adj.
aksi ispat edilemeyen unrebuttable adj.
aksi ispat olunamayan unrebuttable adj.
aksi kanıtlanabilen rebuttable adj.
aksi ispat edilene kadar until proven otherwise expr.
Politics
aksi öngörülmedikçe save as otherwise provided n.
aksi belirtilmedikçe unless otherwise stipulated expr.
aksi öngörülmediği takdirde except as otherwise provided expr.
Insurance
zarara ilişkin birbirinin aksi hükümleri bulunan nonconcurrent adj.
Technical
aksi tesir back action n.
aksi yönde büzülme contraflexure n.
aksi yönlerde dönen ikiz heliks double helix n.
bir yöne harekete izin veren aksi yönde hareketi engelleyen mekanik stop pawl n.
saat aksi yönü dönüşü counterclockwise rotation n.
saat ibresi aksi yönü moment counterclockwise moment n.
saat ibrelerinin aksi yönünde dönüş counterclockwise rotation n.
y-aksi y-axis n.
x-aksi x-axis n.
saat aksi yönünde levorotatory adj.
saat ibresinin aksi yönünde counterclockwise adj.
saatin aksi yönde counterclockwise adj.
saat aksi yönünde dönüş laevogyrate adj.
polarize edilmiş ışık düzleminin sola veya saat aksi yönünde levorotatory adj.
saat aksi yönünde dönüş levogyrate adj.
saat aksi yönü anti-clockwise adj.
saat aksi yönü counterclockwise adj.
polarize edilmiş ışık düzleminin sola veya saat aksi yönünde laevorotatory adj.
saat yönünün aksi yönü counterclockwise adj.
saat aksi yönünde laevorotatory adj.
ters (aksi) reverse adj.
Computer
aksi belirtilmedikçe yapılacak olan default action n.
aksi belirtilmedikçe yapılacak olan varsayılan işlem default action n.
aksi halde eklenecek metin otherwise insert this text n.
ayna aksi çıktı mirrored output n.
aksi halde iptal'i tıklatın otherwise, click cancel expr.
aksi istenmediği takdirde by default expr.
Mechanic
aksi yönlü frezeleme upcut milling n.
Automotive
dion aksi dedion axle n.
ön tahrik aksi front axle driveshaft n.
tekerlek aksi half-shaft n.
yük aksi tekerleği load wheel n.
Aeronautic
bir yöne akışa izin veren aksi yöne akışı check valve n.
aksi takdirde yoksa otherwise conj.
Marine
dönüp aksi yöne gitmek veer round v.
kendi bükümlerinin aksi yönde bükülerek bir araya getirilmiş olan (halat, palamar vs) cablelaid adj.
kendi bükümlerinin aksi yönde bükülerek bir araya getirilmiş olan (halat, palamar vs) cable-laid adj.
Medical
saat ibresinin aksi yönünde dönüş counterclockwise rotation n.
aksi yönde antagonist adj.
Logic
aksi doğrulanamayacak nitelikte (önerme) analytic adj.
Physics
aksi tesir çekirdeği recoil nucleus n.
aksi tesir atomu recoil atom n.
aksi tesir radyasyonu recoil radiation n.
Military
aksi intişar backscattering n.
Music
aksi yönde al rovescio adv.
aksi yönde a rovescio adv.
Latin
aksi ile kanıt argumentum a contrario n.
Archaic
aksi halde elles adv.
aksi takdirde elles adv.
aksi takdirde elles adv.
Slang
aksi olmak have a poker up (one's) arse [uk] v.
sinirli ya da aksi surat resting bitch face n.
sinirli ya da aksi surat bitchy resting face n.
hay aksi son of a biscuit interj.
British Slang
hay aksi! shitting hell! expr.
hay aksi! shit on a stick! expr.
hay aksi! shit-a-brick! expr.