counter - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

counter

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "counter" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 47 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
counter n. tezgah
counter n. sayaç
General
counter v. karşı çıkmak
counter v. karşılık vermek
counter v. karşı atak yapmak
counter v. karşı gelmek
counter v. kontra yumruk atmak
counter v. karşı koymak
counter v. karşılıkta bulunmak
counter n. sayıcı
counter n. marka
counter n. fiş
counter n. mutfak tezgahı
counter n. kontra
counter n. ürün tezgahı
counter n. tezgah
counter n. banko
counter n. sayaç
counter n. karşıt şey
counter n. fış
counter n. karşı şey
counter n. gişe
counter n. dükkan
counter n. çene altı ile omuz arası
counter adj. aksi yönde
counter adj. zıt
counter adj. mukabil
counter adj. aksi
counter adj. karşı
counter adj. ters
counter adv. aksine
counter adv. tersine
Trade/Economic
counter aksi
Tourism
counter kontuar
Technical
counter sayaç
counter tezgah
counter devir sayıcı
Construction
counter ters
Aeronautic
counter hava alanlarının bagaj kabul bölümü
Medical
counter komptör
counter kunter
Food Engineering
counter ters
counter karşı
counter zıt
Gastronomy
counter tezgah
Linguistics
counter aykırı
Environment
counter sayıcı cihaz

Bedeutungen, die der Begriff "counter" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
counter to v. karşılamak
counter to v. önlemek
go counter to v. zıt gitmek
go counter to v. -e uymamak
go counter to v. karşı çıkmak
go counter to v. aykırı düşmek
go counter to v. karşı olmak
run counter to v. aksine gitmek
run counter to v. -e uymamak
run counter to v. aykırı düşmek
run counter to v. karşı çıkmak
run counter to v. zıt gitmek
sell a drug over the counter v. ilacı reçetesiz satmak
sell something under the counter v. bir şeyi el altından satmak
activity counter n. işleklik sayar
bank counter n. banka veznesi
bathroom counter n. lavabo tezgahı
calorie counter n. kalori sayacı
checkin counter n. kayıt gişesi
checkout counter n. süpermarket kasası
check-out counter n. çıkış tezgahı
check-out counter n. süpermarketteki gibi alınan malların hesabının yapılıp ödendiği tezgah
counter argument n. karşı tartışma
counter balance n. karşılık
counter check n. tekrar kontrol
counter claim n. karşı dava
counter example n. karşılık olarak verilen örnek
counter example n. karşı örnek
counter jumper n. tezgahtar
counter manoeuvre n. karşı hamle
counter manoeuvre n. başkasının hamlesine karşı yapılan hamle
counter measure n. karşı önlem
counter motion n. karşı öneri
counter offer n. karşı teklif
counter revolution n. karşı devrim
counter strike n. karşı saldırı
counter terrorism n. terörle mücadele
counter top n. mutfak tezgahı
counter trade n. karşılıklı ticaret
counter urbanization n. kentten uzaklaşma
counter-discourse n. aksi yönde söylem
counter-discourse n. aksi söylem
counter-effect n. ters etki
counter-memory n. karşı-bellek
counter-revolution n. karşıdevrim
counter-view n. karşıt görüş
counter-view n. karşı görüş
counter-weight n. karşı ağırlık
crisis management counter n. kriz masası
deli counter n. et reyonu
electronic counter n. elektronik sayaç
gas counter n. gaz sayacı
geiger counter n. gayger sayacı
length counter n. uzunluk sayacı
liquid counter n. sıvı sayacı
liquid flow counter n. akışkan sıvı sayacı
loop counter n. döngü sayacı
lunch counter n. amerikan bar tarzı ufak amerikan restaurantı
lunch counter n. büfe
meat counter n. et reyonu
mileage counter n. kilometre sayacı
next available position counter n. ilk boş yer sayacı
next available record counter n. ilk boş tutanak
over the counter drug n. reçetesiz ilaç
over-the-counter markets n. tezgah üstü hisse senedi piyasaları
pro-argument and counter argument n. destekleyici ve eleştirel argüman
pro-argument and counter argument n. destekleyici ve karşı argüman
step counter n. adım ölçer
step counter n. adımölçer
water counter n. su sayacı
counter balanced adj. denk
counter-pastoral adj. karşı pastoral
counter-productive adj. zarar verici
over the counter adj. reçetesiz
over the counter adj. reçetesiz satılan
over-the-counter adj. reçetesiz satılan
running counter adj. (birbirine) ters düşen
under-the-counter adj. el altından
counter clockwise adv. saatin tersi yönde
counter clockwise adv. nün tersi
counter to something adv. tersine
counter-clockwise adv. saat yönünün tersine
counter to prep. aksine
counter to prep. -e karşı
counter to prep. -e karşı tersine
counter to prep. rağmen
counter to prep. tersine
counter to something prep. aksine
Phrasals
act counter aleyhine çalışmak
act counter zararına çalışmak
act counter engellemek
counter with something (bir şey ile) misilleme yapmak
counter with something (bir şey ile) karşılık vermek
Phrases
counter intuitive genel kanının aksine
under the counter el artından
under the counter el altından
Idioms
a bargaining counter pazarlık kozu
a bean counter (aşağılayıcı anlamda) muhasebeci
be counter to something bir şey ile ters düşmek
be counter to something bir şey ile çelişmek
go counter to bir şey ile çelişmek
go counter to bir şey ile ters düşmek
go counter to zıt gitmek
go counter to zıtlaşmak
nail a lie to the counter yalanını meydana çıkarmak
run counter to zıt gitmek
run counter to taban tabana zıt olmak
run counter to ters düşmek
run counter to zıtlaşmak
run counter to something bir şey ile ters düşmek
run counter to something bir şey ile çelişmek
under the counter merdiven altı (üretim vb)
under the counter gizlice
under the counter el altından
under the counter saman altından
under the counter sinsi sinsi
Speaking
the stock trades over the counter at ten cents a share hissesi kağıt başına 10 sentten işlem görüyor
Slang
counter lunch pub yemeği
under the counter yasadışı
Trade/Economic
banknote counter para sayma makinesi
bargain counter indirimli eşya tezgahı
bill counter para sayma makinesi
check counter kasa
coin counter para sayma makinesi
counter assurance mukabil sigorta
counter balance kontr balans
counter balance karsı denge
counter balance eş ağırlık
counter cash veznedeki para miktarı
counter cash book vezne el defteri
counter check tevdiat makbuzu
counter check zimmet fişi
counter claim karşı iddia
counter claim karşı tazminat davası
counter credit ithalat karşılığı ihracat akreditifi
counter currency sahte para
counter guarantee karşı garanti
counter guarantee kontr garanti
counter guarantee kontr-garanti
counter guarantee kontrgaranti
counter guarantee karşı teminat
counter motion karşı teklif
counter offer mukabil icap
counter offer mukabil teklif
counter offer mukabil öneri
counter offer karşı teklif
counter part funds karşılık fonlar
counter party karşı taraf
counter proposal karşı teklif
counter purchase bağlı muamele
counter purchase contract karşılığında satınalma sözleşmesi
counter security ikinci kefalet
counter signature namına imza etme
counter signature namına atılan imza
counter signature tasdik imzası
counter signature onay imzası
counter signature ikinci imza
counter signature uygulama imzası
counter trade karşı ticaret
counter trade bağlı ticaret
counter trade karşılıklı ticaret
counter trade serbest dövizle yapılmayan ticaret
counter-check makbuz
counter-check zimmet fişi
counter-payment karşı ödemeli
counter-purchase karşı satın alım
counter-recessionary resesyonu önleyici
counter-statement muhalefet şerhi
counter-trend ters eğilim
counter-vailing duty telafi edici vergi
currency counter para sayma makinesi
money counter para sayma makinesi
neoclassical counter revolution neo-klasik karşı devrim
over counter tezgahüstü
over counter remittance iade hesabı üzerinde
over the counter aleni satış
over the counter borsa dışı
over the counter drugs reçetesiz satılan ilaçlar
over the counter market borsa dışı menkul değerler piyasası
over the counter market borsa dışı pazar
over the counter market tezgah üstü piyasa
over the counter market borsa dışı piyasalar
over the counter markets tezgah üstü piyasalar
over the counter markets üçüncül piyasa
over the counter markets tezgah üstü piyasalar
over the counter medicines reçetesiz satılan ilaçlar
over the counter otc tezgah üstü piyasalar
over the counter stock borsada kote olmamış hisse senedi
over- the-counter market tezgah üstü piyasa
over the-counter sale borsa dışı menkul değer satışı
over-counter tezgah-üstü
over-the-counter tezgah üstü
over-the-counter reçetesiz
over-the-counter drugs reçetesiz satılan ilaçlar
over-the-counter market kote olmayan menkul değerler piyasası
over-the-counter market tezgah üstü piyasa
over-the-counter market borsa dışı piyasa
over-the-counter medicine reçetesiz satılan ilaçlar
paying counter ödeme veznesi
Law
counter action karşı dava
counter actions of libel karşılıklı hakaret davaları
counter bond rücua kefil
counter bond mukabil teminat
counter claim karşı duruşma
counter claim mütekabil dava
counter claim karşı iddia
counter claim karşı savunma
counter claim karşı dava
counter evidence karşı delil
counter forensics delil karartma
counter guarantee kontragaranti
counter guaranty mukabil teminat
counter guaranty rücua kefil
counter plea karşı iddia
counter proof karşı delil
counter proof hasmı delil
counter security kefile verilen teminat
counter security ikinci kefalet
counter statement karşı beyan
counter surety mukabil teminat
counter surety rücua kefil
counter verification karşıt inceleme
counter-action karşı dava
counter-defendant karşı davalı
counter-feasance taklit etme
counter-feasance sahtekarlık
counter-guarantee mukabil teminat
counter-guarantee rücua kefil
counter-guarantee mukabil garanti
counter-guaranty mukabil teminat
counter-guaranty mukabil garanti
counter-guaranty rücua kefil
counter-offer mukabil öneri
counter-offer karşı teklif
counter-plaintiff karşı davacı
defendant and counter-plaintiff davalı ve karşı davacı
plaintiff and counter-defendant davacı ve karşı davalı
Politics
counter attack karşı atak
counter corruption commission yolsuzlukla mücadele komisyonu
counter demonstration muhalif gösteri
counter demonstration karşı gösteri
counter terrorism campaign terörle mücadele kampanyası
counter vote karşı oy
counter vote muhalif oy
counter-coup karşı darbe
counter-proliferation policy silahlanma karşıtı politika
counter-revolution karşı ihtilal
counter-revolution mukabil ihtilal
counter-terrorism committee (ctc) terörle mücadele kurulu
over-the-counter derivative tezgah üstü türevi
over-the-counter market tezgah üstü piyasası
revolution and counter-revolution devrim karşıdevrim
vote counter oy sayma görevlisi
vote counter oy sayma memuru
vote counter oy sayıcı
Institutes
counter-terrorism and operations department of directorate general for security terörle mücadele ve harekat dairesi başkanlığı
department of counter-narcotics narkotik madde kaçakçılığıyla mücadele dairesi
Insurance
counter indemnity obligation karşı tazminat yükümlülüğü
Advertising
counter advertising karşı reklam
counter-display ürünün mağaza vitrininde teşhiri
counter-display reklamı yapılan ürünlerin satış mağazalarının vitrinlerinde tanıtılması
counter-display vitrinlerde teşhir edilen ürünler
counter-display vitrin ürünleri
Technical
activity counter işleklik sayacı
alpha counter alfa sayacı
binary counter ikili sayaç
boron counter bor sayacı
clock counter saat sayacı
cnc counter cnc tezgahı
control counter denetim sayacı
counter balance karşı denge
counter balance karşı ağırlık
counter balance weight denge ağırlığı
counter blow karşı üfleme
counter blow persaj havası
counter bore havşa açmak
counter card sayaç kartı
counter check tekrar kontrol
counter check sonradan kontrol
counter clockwise saat yönünün tersi
counter clockwise saat yönünün tersi yönde
counter current ters akım
counter current ters akıntı
counter decoder sayaçlı kodçözücü
counter efficiency sayaç verimi
counter electromotive force zıt elektromotor kuvvet
counter excitation ters ikaz
counter excitation karşı ikaz
counter flange karşı flanş
counter flow ters akış
counter flow circulation ters akış sirkülasyonu
counter flow heat exchanger ters akışlı ısı eşanjörü
counter gear cluster şanzıman grup dişlisi
counter input sayaç girdisi
counter ion karşı iyon
counter measure karşı tedbir
counter of operating hours çalışma saatleri sayacı
counter of operating hours çalışma saatleri numaratörü
counter pressure karşı basınç
counter pulse sayaç darbesi
counter ratemeter sayma hızı ölçü aleti
counter rotation nokta dönüşü
counter sabotage karşı sabotaj
counter shaft grup mili
counter slope ters eğim
counter-clockwise saat yönünün aksine
counter-electromotive force zıt elektromotor kuvvet
counter-flow engine ters akımlı buhar makinesi
counter-gravity casting zıt ağırlıklı döküm
counter-surface force mukabil-yüzey kuvveti
crystal counter kristal sayaç
crystal counter kristal sayacı
crystal counter kristal sayıcı
cycle counter salınım sayacı
cycle counter çevrim sayacı
cycle counter ritim sayacı
cycle counter devir sayacı
cycle index counter çevrim dizin sayacı
cycle index counter salınım dizin sayacı
deep counter-bored derin havşa açılmış
deep counter-bored derin havşa delikli
dust counter toz partiküllerinin sayılması için kullanılan bir cihaz
electromechanical counter elektromekanik sayıcı
electronic counter elektronik sayıcı
electronic counter measures elektronik savunma yöntemleri
electronic counter-countermeasures elektronik karşı karşı önlemler
engine hour counter motor çalışma saati
flat counter tube yassı sayıcı tüp
frequency counter frekans sayacı
gas counter gaz sayacı
gas flow counter gaz akımlı sayaç
gas flow counter gaz akışlı sayaç
gas-filled counter gazlı sayaç
geiger counter geiger-müller sayacı
geiger counter geiger sayacı
geiger muller counter gayger sayacı
geiger-müller counter tube geiger-müller sayaç tüpü
hour counter saat sayacı
instruction counter komut sayıcı
internal counter iç sayaç
length counter uzunluk sayacı
location counter yer sayıcısı
location counter yer sayacı
mechanical counter mekanik sayaç
mesh counter elek teli sayacı
meter counter metre sayacı
modulo counter ölçekli sayaç
modulo counter modüle sayaç
particle counter tane sayacı
photoelectric counter fotoelektrik sayaç
pre-counter ön sayaç
program address counter program adres sayacı
program counter program sayıcı
proportional counter tube orantılı sayaç tüpü
pulse counter darbe sayacı
radiation counter tube radyasyon sayıcı tüp
rev counter wire takometre teli
reversible counter tersine çevrilebilir sayaç
reversible counter tersinir sayaç
revolution counter devir saati
revolution counter devir sayacı
revolution counter takometre
ring counter halka sayaç
ring counter dairesel sayaç
ripple through counter eşzamansız sayaç
scintillation counter kırpışım sayacı
scintillation counter pırıldama sayacı
scintillation counter ışınetkinlik ölçeri
scintillation counter ışıldama sayıcısı
self-locking counter nut kendi kilitlenir kontra somun
sequence counter sıra sayacı
shift counter combination vardiya sayacı kombinasyonu
spring counter balance yaylı karşı denge
step counter adım sayıcı
stream counter akış sayacı
technical counter measures teknik karşı tedbirler
time counter zaman sayacı
washing counter yıkama tezgahı
well counter kuyu sayaç
well-type counter kuyu tipi sayaç
x-ray counter x-ışınları sayacı
Computer
activity counter işleklik sayacı
activity counter etkinlik sayacı
binary counter ikili sayıcı
clock counter saat sayacı
control counter denetim sayacı
counter clockwise saat yönünün tersi
counter decoder sayaçlı kodçözücü
counter digits sayaç basamakları
counter dll uzatılabilir sayaç dll
counter location sayaç konumu
counter log sayaç günlüğü
counter logs sayaç günlükleri
counter name sayaç adı
counter pulse sayaç darbesi
counter reset sayacı sıfırla
counter sign sayaç imi
counter sign onay imzası
counter style sayaç stili
cycle counter salınım sayacı
cycle counter çevrim sayacı
cycle index counter çevrim dizin sayacı
cycle index counter salınım dizin sayacı
electronic counter elektronik saldırı
electronic counter counter measures elektronik koruma önlemleri
electronic counter counter measures elektronik savunma yöntemleri
electronic counter measures elektronik saldırı yöntemleri
fast counter hızlı sayaç
frequency counter frekans
frequency counter sıklık sayacı
frequency counter frekans sayacı
global counter genel sayaçlar
hit counter ziyaretçi sayacı
hit counter isabet sayacı
instruction counter komut sayıcı
instruction counter komut sayacı
location counter yer sayıcısı
location counter yer sayacı
new counter set yeni sayaç kümesi
over-the-counter (otc) reçetesiz
preset counter önkonumlanmış
program address counter program adres sayacı
program counter program sayıcı
program counter program sayacı
reversible counter tersine çevrilebilir sayaç
reversible counter tersinir sayaç
ring counter halkalı sayaç
show counter sayacı göster
step counter adım sayıcı
visitor counter ziyaretçi sayacı
warning counter uyarı sayacı
zikr counter zikirmatik
Informatics
access counter erişim sayacı
activity counter işleklik sayacı
frame counter kare sayacı
frame counter çerçeve sayacı
frequency counter frekans sayacı
hit counter rastlama sayacı
instruction counter komut sayacı
loop counter döngü sayacı
modulo counter ölçekli sayaç
preset counter ön ayarlı sayaç
program counter program sayacı
reversible counter iki yönlü sayaç
ring counter halkalı sayaç
ripple through counter eşzamansız sayaç
security counter-measures güvenlik önlemi
synchronous binary counter eşzamanlı ikili sayaç
up-down counter iki yönlü sayaç
visitor counter ziyaretçi sayacı
Telecom
automatic counter otomatik gişe
counter clock wise saat yönü tersi
frame counter çerçeve sayacı
frame counter kare sayacı
pulse counter darbe sayacı
Electric
crystal counter kristal sayıcı
electrical counter elektrik sayacı
electromechanical counter elektromekanik sayıcı
electronic counter elektronik sayıcı
photoelectric counter fotoelektrik sayaç
ring counter dairesel sayaç
ring counter halka sayaç
Mechanic
counter boring düz havşa açma
counter sinking konik havşa açma
Textile
counter-ductor kontr-rakle
counter-duetor kontr-rakle
cycle program counter devir program sayacı
knit counter ilmek sayma aleti
production quantity counter dikiş sayacı
stitch counter ilmek sayma aleti
Construction
counter-urbanization kentsel boşalma
counter-urbanization kentten uzaklaşma
kitchen counter mutfak tezgahı
Lighting
photon counter foton sayıcı
Automotive
counter balance balans ağırlığı
counter balanced lift truck denge ağırlıklı kaldırma aracı
counter clockwise sola dönüş
counter gear şanzıman ara mili dişlisi
counter gear grup dişli
counter gear cluster şanzıman grup dişlisi
counter shaft grup dişli bloğu
counter weight balans ağırlığı
counter weight adjustment balans ayarı
mileage counter kilometre sayacı
Railway
axle counter dingil sayıcı
Aeronautic
airport counter havaalanı kontuarı
check-in counter check-in kontuarı
check-in counter yolcu kabul gişesi
counter accelerometer ivme sayar
counter accelerometer akselerometre saati
counter air operations karşı hava harekatı
counter rotating propellers ters donuşlu pervaneler
electonic counter measures ecm
electronic counter counter measures elektronik karşı karşı önlemler
Marine
counter-jib kulevinç arka bomu
counter-jip ballast kulevinç arka bom ağırlıkları
Medical
counter stimulant uyarı önleyici
counter stimulative uyarı önleyici
counter-regulatory hormones karşı-düzenleyici hormonlar
over the counter tezgahüstü ilaçlar