kasa - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

kasaBedeutungen von dem Begriff "kasa" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 61 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
kasa case n.
kasa safe n.
General
kasa strongbox n.
kasa chest n.
kasa crate n.
kasa cash point n.
kasa vault n.
kasa coffer n.
kasa window frame n.
kasa cash box n.
kasa peter n.
kasa door frame n.
kasa horse n.
kasa bodywork n.
kasa register n.
kasa till n.
kasa cab n.
kasa cash register n.
kasa checkout n.
kasa grummet n.
kasa box n.
kasa desk n.
kasa cashier's office n.
kasa cashier n.
kasa cash n.
kasa casing n.
kasa frame n.
kasa safe-deposit n.
kasa housing n.
kasa safe n.
kasa cashbox n.
Slang
kasa caboose
Trade/Economic
kasa strong box
kasa case
kasa payoff office
kasa cashier's desk
kasa pay desk
kasa safe custody
kasa check counter
kasa cash desk
kasa safe
kasa till
kasa vault cash
kasa check-out
kasa safe-deposit
kasa deposit box
kasa safety-deposit
kasa safety deposit box
kasa lockbox
kasa safe-deposit box
kasa cash
Tourism
kasa safe deposit box
Technical
kasa case
kasa safe
kasa casing
Automotive
kasa deck
kasa bed
Railway
kasa frame
Marine
kasa eye spliced loop of a rope
kasa grommet
Hunting
kasa box magazine

Bedeutungen, die der Begriff "kasa" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 284 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
kasa çeliği ile bağlamak toggle v.
kasa soymak safecrack v.
kasa açmak safecrack v.
kasa soymak break a safe v.
yerine koymak (kasa/kılıf vb) case v.
kasa açığı deficit n.
kasa (kapı, pencere) casing n.
kasa hırsızı safebreaker n.
kasa defteri cash book n.
küçük kasa petty cash n.
kasa mevcudu ready cash n.
kasa kontrolü cash audit n.
kasa bilançosu cash balance sheet n.
çelik kasa safe vault n.
çelik kasa strongbox n.
yazar kasa makinası cash register n.
kasa çeliği (gemi) toggle n.
kasa hırsızı safecracker n.
kasa dairesi strongroom n.
kasa (pencereye/kapıya ait) frame n.
büyük bir satış yerinde kasa yeri cash point n.
kasa dairesi vault n.
çelik kasa safe deposit box n.
kasa kapı veya pencere casing n.
kasa mevcudu cash balance n.
kasa açığı short n.
kasa bakiyesi cash on hand n.
ufak kasa strongbox n.
kasa defteri cashbook n.
kasa hırsızı cracksman n.
çelik kasa safe n.
kiralık kasa safe deposit box n.
kasa fişi sales slip n.
kasa defteri ledger n.
otomatik yazar kasa cash register n.
değerli eşyaların saklanması için temin edilen kasa safe-deposit n.
kiralık kasa safety-deposit box n.
kasa hırsızı safe-blower n.
kiralık kasa safe-deposit box n.
bankadaki kiralık kasa safe-deposit box n.
kasa hırsızı safe-breaker n.
kiralık kasa safe-deposit n.
kumarda kasa alan banker n.
(banka) kasa dairesi vault n.
(bankada) kiralık kasa safe-deposit box n.
(bankada) kiralık kasa safety deposit box n.
kasa çeliği toggle n.
yazar kasa cash till n.
demir kasa iron safe n.
çelik kasa steel safe n.
hızlı kasa (alanı) express lane n.
ekspres kasa (alanı) express lane n.
şifreli kasa combination safe n.
yazar kasa till (uk) n.
yazar kasa cash register (us) n.
plastik kasa (sebze vb taşımak için) plastic crate n.
kasa (kumar) house n.
kasa bandı checkstand n.
kasa fişi cash register receipt n.
kasa fişi till receipt n.
gizli kasa secret safe n.
gizli kasa hidden safe n.
kasa ait muscular adj.
Trade/Economic
ufak kasa hesabı petty fund
küçük kasa hesabı imprest fund
kasa ve nakdi değerler cash and cash equivalents
kasa sayım noksanı cash deficit
kiralık kasa safe deposit box
kasa ve bankalar cash and banks
kasa çeki cashier's check
kasa hesabı impersonal account
kasa durumu cash statement
kasa açığı cash shortage
kasa açığı cash deficit
kasa farkı cash overage
kasa avansı cash advance
kasa fişi bill
kasa yevmiyesi cash journal
kasa tediyesi cash disbursement
kasa tahsilat defteri cash receipts book
kasa tahsilatı cash receipt
kasa karşılığı cash cover
küçük kasa imprest cash
kasa ödemesi cash disbursement
kasa şefi head of cash
kasa mutabakatı cash reconciliation
kasa senedi cash voucher
kasa giriş defteri cash receipts book
kasa senetleri treasury stock
kasa hesabı cash account
dahili kasa cash in hand internal
kasa farkı cash deficit
kasa fişi cash voucher
harici kasa cash in hand external
kasa ve bankalardaki döviz mevcutları foreign currencies in cash and banks
kasa fazlalığı cash overage
kasa kolaylığı günlük para call money
kasa teminatı cash collateral
kasa defteri cash statement
yazar kasa cash registry
kasa üstü mesaj kartı register toppers
ana kasa main vault
kasa tazminatı cash indemnity
kasa sayım noksanı cash shortage
kasa iskontosu cash discount
kiralık kasa deposit box
kasa kredisi call money
kasa noksanlığı cash shortage
kasa durumu tablosu cash statement
kasa dağıtıcısı cash in hand distributor
dahili kasa hesapları cash in hand internal account
kasa mevcudu till money
kasa mevcudu balance on hand
çelik kasa safe vault
günlük kasa muvazenesi daily cash proof
kasa defteri cashbook
kasa mevcudu cash on hand
kasa kayıtları cash records
kasa defteri daybook
kasa farkı over and short account
kasa fonu cash fund
kasa bonosu cash voucher
kasa defteri cash book
kasa tazminatı indemnity for custody of funds
kasa açığı shortage in the cash
kasa mevcudu cash in hand
kasa kiralama safe hiring
kasa kontrolü cash audit
kasa bakiyesi cash balance
kasa çeki officer's check
kasa muhafaza ücreti safe custody charges
kasa çeki exchange check
kasa sayımı cash count
kasa dairesi strong room
kasa dairesi vault
küçük kasa yevmiyesi petty cash journal
küçük kasa makbuzu petty receipt
küçük kasa petty cash
otomatik kasa cash register
periyodik kasa özeti cash statement
ufak kasa defteri petty cash book
kasa fazlası surplus in the cash
kasa mevcudu vault cash
kasa dairesi safe deposit
kasa yevmiyesi cashbook journal
kasa mevcudu cash balance
küçük kasa hesabı petty cash
kasa giriş çıkış özeti cash-flow statement
kasa ve bankalar cash and deposits
küçük kasa hesabı imprest account
küçük kasa fonu imprest fund
kiralık kasa safe custody
kasa dairesi storage room
kasa dairesi stowage
kasa dairesi storeroom
kasa dairesi strongroom
kiralık kasa safe-deposit
kiralık kasa safety-deposit
kiralık kasa lockbox
kiralık kasa strong box
kiralık kasa safety deposit box
kiralık kasa safe-deposit box
umumi kasa general cash
kasa mevcudu cash ratio
kasa tahsilat yevmiyesi cash receipts journal
kasa vaziyeti cash statement
kasa senetleri cash items
kasa girdi defteri cash receipts journal
kasa işlemleri cash transaction
kasa bakiyesi cash on hand
kasa tediyat yevmiye defteri cash disbursement journal
kasa mahsup yevmiyesi cash disbursement journal
kasa noksanı cash under
kasa tediyat yevmiyesi cash payment journal
kasa fazlası cash over
kasa hesabı margin account
kasa mizanı proving cash
kasa odası bank vault
kasa odası strongroom
kasa odası strong-room
küçük kasa defteri petty cash book
küçük kasa makbuzu petty cash receipt
küçük kasa fonu petty cash fund
kasa mevcudu ready money
kasa fazlası perquisite
kasa muavin defteri cash subsidiary ledger
küçük kasa fonu petty cash
kasa tahsil fişi cash receipt voucher
kasa revizyonu cash revision
küçük kasa fişi petty cash voucher
kasa mevcudu cash
kasa girişleri ve kasa ödemeleri tablosu statement of cash receipts and cash disbursements
küçük kasa açığı petty cash deficit
kasa bildirimi cash statement
kasa muhasebesi cash accounting
kasa fazlası cash surplus
emanet kasa safe box
yazar kasa çekmecesi cash drawer
emanet kasa safety deposit box
emanet kasa safe deposit box
kasa mevcudu kontrolü cash control
kasa dairesi bank vault
kasa durumu cash statement
Law
kasa durumu balance of cash on hand
kasa mevcudu balance on hand
ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki fark scanner fraud
Technical
kör kasa blind frame
kör kasa rough buck
tahta kasa wooden crate
değiştirilebilir kasa removable body
kasa altı bant makinesi flaw pack packaging machine
değiştirilebilir kasa alt tekerlekleri swap body undercarriage
değerli belge veya para saklamak için kullanılan dayanıklı metal kutu veya kasa coffer
kasa kapak pimleri box cover pin
kör kasa blind casing
kasa menteşe dikmesi heelpost
kasa menteşe ayağı hinge jamb
kasa dikmesi jamb post
kasa çeliği toggle
ahşap kasa wooden frame
kompozit yüzeyli kasa composite hard plate safe
kasa çeliği ile bağlamak toggle
kasa yükleme box charging
kasa fırın box furnace
açık kasa kamyon flatbed truck
açık kasa kamyon flatbed lorry
kaydedici kasa cash register
Computer
büyük kasa tower
yazar kasa cash register
küçük kasa mini tower
mühürlü kasa pc sealed-case pc
kule kasa tower chassis
kule kasa tower case
Construction
kasa dikmesi jamb
kör kasa subframe
Automotive
şasisiz kasa integral body
kısa kasa hatchback
kapalı kasa kamyon cube van
kapalı kasa kamyon straight truck
kapalı kasa kamyon box van
kapalı kasa box body
kapalı kasa kamyon cube truck
kapalı kasa kamyon bob truck
kapalı kasa kamyon box truck
korkuluklu kasa (kamyon) stake body
açık kasa dorse (tır dorsesi) flatbed trailer
bir araçta aynı kasa ya da yürüyen aksam gibi kısımları paylaşarak iki veya daha fazla marka ismi ve amblemi altında pazarlama yöntemi badge engineering
bir araçta aynı kasa ya da yürüyen aksam gibi kısımları paylaşarak iki veya daha fazla marka ismi ve amblemi altında pazarlama yöntemi rebadging
tavanı ile arka yüzeyi arası düz ya da eğrisel tasarımla birleştirilmiş araç kasa modeli hatchback
ahşap kasa stake
arka kasa lifti tailboard
kasa cıvatası carriage bolt
kasa kapağı tailboard
kasa kaplaması bed liner
kasa örtüsü bed cover
kasa uzatıcı bed extender
kasa örtüsü tonneau cover
kısa kasa short bed
frigofrik kasa soğutucu reefer
püskürtmeli kasa kaplaması spray bed liner
uzun kasa kamyonet longbed truck
Traffic
kapalı kasa kamyon box truck
kapalı kasa kamyon cube van
damper kasa dump box
kapalı kasa kamyon cube truck
kapalı kasa kamyon box van
kapalı kasa kamyon straight truck
kapalı kasa kamyon bob truck
Marine
çevirme kasa grommet
çevirme kasa cringle
çevirme kasa grummet
çevirme kasa loop
çevirme kasa eyelet
kasa çeliği toggle
Medical
doğumsal kasa-bağlı tortikollis congenital muscular torticollis
kasa invaze muscle-invasive
kasa invaze mesane kanseri muscle invasive bladder cancer
Wagering
(kumarhanede) kasa drop box
kasa kazandı house wins
kasa avantajı house edge
Printery
üfleyici kasa blow box
kasa rulo kağıdı counter roll paper
emici kasa suction box
British Slang
yazar kasa jewish piano