cash - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

cash

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "cash" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 29 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
cash n. nakit
cash n. peşin para
cash adj. peşin
General
cash v. bozdurmak
cash v. paraya çevirmek
cash v. bozdurmak (çek)
cash v. bozmak
cash v. tahsil etmek
cash n. peşin ödeme
cash n. para
cash n. nakit
cash n. kasa
cash n. nakit para
cash n. peşin para
cash adj. efektif
cash adj. ödemeli
Trade/Economic
cash n. hemen paraya çevrilebilecek banka mevduatı, menkul kıymet vs.
cash n. düşük değerli çin, endonezya, hindistan ve batı hint adaları madeni paraları
cash nakit para
cash efektif para
cash nakdi
cash peşin para
cash para
cash bozdurmak
cash kasa
cash nakit akçe
cash vezne
cash nakit
cash kasa mevcudu

Bedeutungen, die der Begriff "cash" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
in cash adv. peşin
General
pay cash in hand v. avucuna saymak
pay cash v. peşin ödemek
turn into cash v. paraya çevirmek
turn into cash v. nakde çevirmek
cash in v. nalları dikmek
buy for cash v. peşin almak
cash in v. ölmek
pay in hard cash v. peşin ödemek
pay cash v. nakit ödemek
cash a check v. paraya çevirmek
turn into cash v. bozdurmak
cash in on v. faydalanmak
change the cheque into cash v. çek bozdurmak
work cash in hand v. peşin çalışmak
convert into cash v. nakde çevirmek
convert into cash v. nakite çevirmek
cash a cheque in the bank v. çeki bankada bozdurmak
withdraw cash v. para çekmek
cash on v. fayda sağlamak
withdraw cash v. nakit para çekmek
pay in cash and in advance v. nakden ve peşinen ödemek
pay upfront in cash v. nakden ve peşinen ödemek
cash in v. yararlanmak
cash in v. kazanç sağlamak
pay cash-in-hand v. (parayı) elden yatırmak
pay cash-in-hand v. parayı elden yatırmak
cash in on v. menfaat sağlamak
cash in on v. çıkar sağlamak
have cash in hand v. parası olmak
cash in v. faydalanmak
cash in v. paraya çevirmek
be in cash v. parası olmak
use cash v. nakit kullanmak
buy for cash v. peşin satın almak
draw cash v. nakit çekmek
need cash v. nakite sıkışmak
need cash v. paraya sıkışmak
receive payment by cash v. ödemeyi peşin almak
receive payment in cash v. ödemeyi peşin almak
stuff something full of cash v. içini parayla doldurmak
cash the letter of guarantee v. teminat mektubu kırdırmak
pocket the cash v. parayı cebe atmak
carry a lot of cash v. yüklü miktarda nakit para taşımak
cash forged check v. sahte çek bozdurmak
turn into cash v. nakde dönüştürmek
cash out v. bahis bozdurmak
cash out v. kişisel hedef ve hayalleri sorgulayıp daha basit bir yaşam tarzına geçmek
cash book n. kasa defteri
petty cash n. küçük kasa
hard cash n. nakit
ready cash n. kasa mevcudu
cash register n. yazar kasa makinası
cash audit n. kasa kontrolü
cash balance sheet n. kasa bilançosu
cash price n. peşin fiyatı
cash basis n. peşin para esası
cash remittance n. para havalesi
petty cash n. küçük masraf
cash point n. kasa
cash point n. para çekme makinası
ready cash n. nakit
cash register n. kasa
cash flow table n. nakit akım tablosu
cash on hand n. kasa bakiyesi
ready cash n. peşin para
cash value n. nakdi kıymet
cash account n. nakit hesabı
cash in advance n. peşin ödeme
cash point n. büyük bir satış yerinde kasa yeri
hard cash n. peşin para
hard cash n. trinko para
hard cash n. nakit para
cash box n. kasa
cash balance n. ankes
cash balance n. kasa mevcudu
allowance for cash n. indirim
loose cash n. bozuk para
cash register n. yazarkasa
cash desk n. vezne
cash cover n. karşılık
petty cash n. masraf kasası
cash flow n. nakit akışı
immediate cash n. acil nakit
cash sale price n. peşin satış fiyatı
cash register n. otomatik yazar kasa
cash advance n. nakit iş avansı
business cash advance n. nakit iş avansı
cash toll n. nakit geçiş
electronic cash register n. elektronik yazarkasa
cash flow n. nakit hareketi
cash movement n. nakit hareketi
cash-desk n. gişe
solidarity cash-box n. işsizlik yardım sandığı
hard cash n. madeni para
available cash credit line n. kullanılabilir nakit kredi
available cash n. kullanılabilir nakit kredi
cash withdrawal from an atm machine while abroad n. yurtdışı atm'den nakit çekim
cash till n. yazar kasa
one-half cash n. yarısı peşin
first-half cash n. yarısı peşin
cash package n. nakit paket
cash package n. nakit paketi
cash money n. nakit para
cash money n. peşin para
cash flow problem n. nakit problemi/sorunu
cash withdrawal n. nakit çekim
cash withdrawal n. nakit çekimi
cash card n. bankamatik kartı
travel cash and airline ticket n. yolculuk parası ve uçak bileti
cash register (us) n. yazar kasa
a wads of cash n. bir tomar para
shortfall of cash n. nakit yetersizliği
cash safe n. nakit kasası
cash on delivery n. kapıda ödeme
cash discount n. nakit indirim
cash register receipt n. kasa fişi
the cash [canadian] n. ödeme kasası
cash bar n. parti ya da etkinlikte cam bardakta içecek satılan bar/tezgah
cash bar n. partide parayla içki satışı yapılan özel bar
cash mob n. bir işletmeye destek olmak için organize olup o işletmede para harcayan insanlar
cash railway n. küçük bir taşıyıcının bir hat üzerinde hareket ettiği nakit para taşıma şekli
cash dispenser adj. bankamatik
payable to cash adj. hamiline
cash-strapped adj. para sıkıntısı çeken
cash-rich adj. kasası dolu; bol nakti olan
cash-rich adj. harcayacak parası olan
by cash adv. peşin para ile
cash on delivery adv. ödemeli
cash on delivery adv. tesliminde ödenecek
in cash adv. nakden
by cash adv. peşinen
for cash adv. peşin para ile
in cash adv. nakdi
for cash adv. peşin para
in cash adv. peşin olarak
for cash adv. peşinen
in cash adv. nakit olarak
cash on-delivery adv. ödemeli
cash prize para ödülü
Phrasals
cash in n. kumar oyunundan çekilmek
cash in n. hesapları kapatıp anlaşmadan çekilmek
cash up gereken parayı sağlamak
cash up finanse etmek
cash up fon oluşturmak
cash up ciro etmek
cash out (something) satarak nakde çevirmek
Phrases
cash register must be z read kasadan z raporu alınmalıdır
flush with cash cebi dolgun
flush with cash para içinde yüzen
Proverb
cash is trash nakdinizi heba etmeyin!
cash is trash nakdinizi yatırıma dönüştürün!
cash is trash nakdinizi çöpe atmayın!
Colloquial
cash in one's chips tahtalıköyü boylamak
cash on the barrelhead paranın ucunu görelim
cash on the barrelhead parayı görelim
cash on the barrelhead önce para
hard cash nakit para
hard cash hazır para
cash only don't ask for credits please veresiyemiz yoktur lütfen teklif etmeyiniz
cash or credit? peşin mi kredi kartıyla mı?
a cash check nakit çeki
a handful of cash bir tomar para
fork over the cash sökül parayı
cash or charge? nakit mi kredi kartı mı?
cash burn nakit sıkıntısı
house rich cash poor evi barkı var harcayacak parası yok
Idioms
cash in one's chips ecel şerbetini içmek
cash in one's chips öbür dünyayı boylamak
cash in one's chips ruhunu teslim etmek
cash flow problem para sorunu
cash flow problem nakit sıkıntısı
become pressed for cash paraya sıkışmak
be pushed for cash paraya sıkışmak
become pushed for cash paraya sıkışmak
get pressed for cash paraya sıkışmak
cash on the line peşin (ödeme)
cash on the barrelhead peşin (ödeme)
cash in one's chips kendine ait olan şeyleri (hisse vb) satmak
cash in one's chips bir şeylerini satmak
cash in one's chips ölmek
become pressed for cash (maddi olarak) dara düşmek
cash on the line peşin
a cash cow karlı iş
be pushed for cash (maddi olarak) dara düşmek
become pushed for cash (maddi olarak) dara düşmek
be pressed for cash (maddi olarak) dara düşmek
get pressed for cash (maddi olarak) dara düşmek
get pushed for cash (maddi olarak) dara düşmek
cash on the barrelhead peşin
cold hard cash tamamen peşin
get pushed for cash darboğaza girmek
be pressed for cash darboğaza girmek
be pushed for cash darboğaza girmek
get pressed for cash darboğaza girmek
a cash cow bir firmaya çok fazla para kazandıran ürün
become pressed for cash darboğaza girmek
become pushed for cash darboğaza girmek
be hard up for cash paraya sıkışık olmak
cash is king nakit kraldır
pressed for cash paraya sıkışmış
pushed for cash paraya sıkışmış
be pressed for cash paraya sıkışmak
get pushed for cash darda olmak
be pushed for cash darda olmak
get pushed for cash paraya sıkışmak
get pressed for cash darda olmak
be pressed for cash darda olmak
cash cow çok para getiren karlı iş
be strapped for cash meteliğe kurşun atmak
be strapped for cash hiç parası olmamak
be strapped for cash meteliksiz olmak
strapped for cash dar boğaza düşmüş
strapped for cash parası kalmamış
strapped for cash nakde sıkışmış
strapped for cash paraya sıkışmış
be making cash hand over fist çuvalla para kazanmak
Speaking
accept this instead of cash para yerine bunu kabul et
i don't have any cash hiç param yok
take this instead of cash para yerine bunu al
Slang
cash on the barrelhead peşinat
cash a cheque çek kırdırma
cash a cheque çek kırdırmak
cash in one's chips mortu çekmek
cash in one's chips mortoyu çekmek
wad of cash para tomarı
wad of cash balya (para)
wad of cash para balyası
don't let your mouth write a check that your ass can't cash yiyemeyeceğin yarağın altına yatma
johnny cash finger orta parmak
Trade/Economic
cash up v. gün sonu kasa hesabı yapmak
cash up v. kasa kapatmak
cash equivalent n. üç aydan kısa vadeli likit borçlanma aracı
cash flow n. şirket kasasında her türlü harcama için bulunan nakit para (maaş, masraf, temettü vb.)
cash limit n. nakit limiti
cash limit n. bütçe kontrol araçlarının belirlenmesinden önce genel harcamalara getirilen sınır
cash sales n. nakit satışlar
cash sales n. peşin satışlar
cash-and-carry n. vadeli piyasada, spot malların vadeli işlem sözleşmesinden elde edilen karla alınıp satıldığı işlem türü
cash-book n. kasa defteri
cash credit line n. nakit avans limiti
fair cash value malın hakça değeri
cash statement kasa durumu tablosu
theoretical cash teorik nakit
cash crops piyasa için üretilen ürünler
cash discount peşin para iskontosu
cash shortage kasa noksanlığı
cash point vezne
cash transporter para kamyonu
unapplied cash fonla ilgili olarak henüz kullanılmamış para
cash basis nakit esası
cash a cheque çek bozdurmak
cash cover karşılık
cash fund nakit olarak ayrılan fon
other cash equivalents diğer hazır değerler
cash with order siparişte peşin para
cash transport report para kamyonu raporu
cash registry yazar kasa
intercorporate cash dividend şirketler arası nakdi temettü
restricted cash belirli bir amaca kullanılmak üzere çekilebilen para
cash statement kasa defteri
cash discount nakit iskontosu
cash collateral kasa teminatı
cash against documents vesaik mukabili ödeme
cash at the end of period dönem sonu nakit mevcudu
cash overage kasa fazlalığı
cash receivables nakit alacak hesabı
cash audit kasanın denetimi
letter of guarantee for cash nakit karşılığı teminat mektubu
incremental cash flows ek nakit akımları
foreign currencies in cash and banks kasa ve bankalardaki döviz mevcutları
cash credit nakdi kredi
cash flow statement nakit akım tablosu
cash gain nakit kazancı
cash register and computer equipments yazar kasalar ve bilgisayar donanımları
cash asset derhal paraya dönüştürülebilecek varlıklar
cash on delivery malın teslimi karşılığında ödeme
cash register ödeme kaydedici cihazlar
cash receipts book kasa giriş defteri
expenses and losses not requiring cash payments nakit çıkışı gerektirmeyen giderler ve zararlar
cash sender nakit para göndericisi
general cash offer genel arz
cash reconciliation kasa mutabakatı
cash deficit kasa farkı
disposable cash reserves disponibilite
cash against documents belgeler karşılığı ödeme
cash before delivery teslim öncesi ödeme
cash flow risk nakit akış riski
cash basis nakit esasına göre muhasebeleştirme
cash items parasal kalemler dış ödemeler dengesi
cash outlay nakdi masraf
cash voucher kasa senedi
cash shorts discrepancies in the result of taking physical inventory and deliveries sayım ve tesellüm noksanları
cash deal menkul kıymetler borsasında
cash budget nakit bütçe
cash cow sağmal inek
cash discount nakit ıskontosu
cash outflows due to costs maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları
cash asset likit varlıklar
cash fines nakden tahsil olunan cezalar
cash in hand internal dahili kasa
cash return nakit gelir
equivalent annual cash flow eş değer yıllık nakit akımı
cash cycle nakit dönüşümü
cash discount kasa iskontosu
cash outflows due to short term liability payments kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri
cash a check çeki bozdurmak
cash surrender value sözleşme feshinde ödenecek nakdi ceza
cash outflows within the period dönem içi nakit çıkışları
cash outflows due to long term liability payments uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri
statement of cash flows nakit akımları özeti
cash in hand internal account dahili kasa hesapları
cash surrender value bir hayat sigortası poliçesinin tasarruf kısmı
cash inflows within the period dönem içi nakit girişleri
cash items para hareketine esas olan belgeler (çek, senet vb)
cash in hand distributor kasa dağıtıcısı
cash outflow nakit çıkışı
cash shortage kasa sayım noksanı
cash cow bir firmaya çok fazla para kazandıran ürün
cash received from extraordinary income and profit olağandışı gelir ve karlardan sağlanan nakit
direct method of reporting cash flows from operating activities işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarının raporlanmasında direkt yöntem
cash and securities nakit ve nakit benzeri değerler
cash shortage nakit kıtlığı
configuration of the cash flows nakit akışlarının içeriği
sales for cash peşin satış
cash on delivery mal karşılığı ödeme
cash budget nakit bütçesi
cash cover nakdi teminat
prompt cash kasadaki para
cash against bill of lading konşimento mukabili ödeme
cash indemnity kasa tazminatı
cash flow table nakit alım tablosu
cash surrender value nakit teslim değeri
cash before shipment yüklemeden önce ödeme
cash sale nakit ile satış
cash receivables nakit alacak
cash receipt kasa tahsilatı
cash cover kasa karşılığı
value in cash nakdi değer
cash surrender value nakit tazminat değeri
cash and cash equivalents hazır değerler
restricted cash sınırlı nakit
cash assets her an paraya çevrilebilir aktif
cash intensive para akışı yoğun
cash on shipment mal sevk edildiğinde ödeme
cash value peşin değeri
cash market nakit para mal piyasası
cash before delivery malın tesliminden önce ödeme yapma
cash against goods mallar teslim edildiğinde ödeme
cash against goods mal karşılığı ödeme
cash loss peşin hasar
cash market spot mal piyasası
cash component nakit bileşen
cash equivalents nakit benzerleri geçici yatırımlar
ready cash eldeki para
capital in cash mali sermaye
cash receipts book kasa tahsilat defteri
discounted cash flow ıskonto edilmiş nakit akımı
cash insolvency nakit darlığı
cash in hand ankes
cash and equivalents asset class nakit para ve eşdeğeri varlık sınıfı
cash leakage nakit sızıntısı
cash outflows due to financial expenses finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları
cash in transit nakil durumunda para
cash flow analysis nakit akış analizi
cash balance nakit bakiyesi
cash business nakit işlemler
cash disbursement kasa ödemesi
cash equivalents nakit benzerleri
cash against documents vesaik karşılığı ödeme
cash equivalents nakit benzeri değerler
cash from sales satışlardan elde edilen nakit
cash received from share capital increase sermaye artışlarından sağlanan nakit
cash convertible bond nakde çevrilebilir tahvil
cash settlement nakdi mutabakat
imprest cash küçük kasa
cash advance fee nakit çekme ücreti
cash flow nakit akımı
cash card bankamatik kartı
cash payment peşin ödeme
cash settlement nakdi denkleştirme
cash outflows due to operating expenses faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları
letters of guarantee for cash nakit karşılığı teminat mektupları
other cash received from cash inflows diğer nakit girişleri
cash journal kasa yevmiyesi
free cash flow serbest nakit akımı
cash in hand eldeki nakit
be in cash parası olmak
cash at the beginning of the period dönem başı nakit mevcudu
cash order peşin para ile sipariş
cash cover kuvertür
general cash offer tüm yatırımcılara açık menkul kıymet ihracı
fully paid in cash nakden ve defaten
cash point bankamatik
cash in paraya çevirmek
cash flow statement nakit akış tablosu
cash allowance peşin ödeme indirimi
cash in advance peşin para
cash market nakit piyasa
cash fines para cezaları
cash budget cari bütçe
cash flows nakit akışı
cash flow nakit para giriş ve çıkışları
cash flows statement nakit akım tablosu
cash economics nakit ekonomisi
future cash flow gelecekteki nakit akışı
letters of guarantee for guarantee of cash loans nakdi kredilerin teminatı için verilen teminat mektupları
cash and carry wholesaler nakitle öde ve malı götür
cash sale peşin satış
cash distributors nakit dağıtıcılar
cash incentive payment peşin ödemede indirim
cash shortage kasa açığı
cash payment nakit ödeme
cash remittance in bank bankaya nakit ödemesi
cash by return steamer geminin dönüşünde
letter of guarantee for guarantee of cash loans nakdi kredilerin teminatı için verilen teminat mektubu
cash with order sipariş verildiğinde ödeme
cash sweep otomatik ödeme
cash statement kasa durumu
cash over discrepancies in the result of taking physical inventory and deliveries sayım ve tesellüm fazlaları
cash and banks kasa ve bankalar
cash payment para ile ödeme
cash on hand nakit mevcudu
discounted cash flow iskonto edilmiş nakit akımı
cash received from increase in long term liabilities uzun vadeli yabancı kaynak artışlardan sağlanan nakit
direct method of reporting cash flows from operating activities brüt yöntem
in cash nakit olarak
cash flow statements nakit akış tabloları
cash on delivery ödemeli satış mal leslim edildiğinde ödeme
cash transaction peşin alışveriş
cash received from increase in short term liabilities kısa vadeli yabancı kaynak artışlardan sağlanan nakit
cash on hand eldeki nakit
cash on shipment sevkiyat anında peşin
cash flow nakit akışı
cash deficit kasa sayım noksanı
cash in hand external harici kasa
spot cash emre hazır para
payment in cash nakit olarak ödeme
indirect method of reporting cash flows from operating activities işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarının raporlanmasında dolaylı yöntem
cash fund nakit fonu
increase in cash nakit artışı
cash commodities peşin satılan mallar
cash receipts book tahsilat defteri
cash proceeds tahsilat
head of cash kasa şefi
cash settlement nakit uzlaşma
cash reserve nakit karşılık
cash cover nakit karşılık
ready cash hazır para
cash payments nakit ödemeler
configuration of the cash flows nakit akışlarının niteliği
cash against bill of lading konşimento karşılığı peşin ödeme
cash on delivery mal mukabili ödeme
cash voucher kasa fişi
cash inflow nakit girişi
cash management nakit yönetimi
cash generating unit nakit yaratan birim
cash disbursement kasa tediyesi
cash transaction peşin para ile yapılan işlem
cash proceeds nakit tahsilat
cash discount peşin ödemede iskonto
real cash balance reel para mevcudu
cash deficit kasa açığı
cash dividend nakit para olarak ödenen temettü
cash dividend nakden ödenen temettü
cash statement nakit durumu tablosu
shortage of cash nakit sıkıntısı
cash against goods mal mukabili ödeme
cash account kasa hesabı
fair cash value piyasa değeri
cash balance nakit dengesi
cash commodity peşin para ile satılacak mallar
cash or nothing call put opsiyonları
total cash loans toplam nakdi krediler
indirect method of reporting cash flows from operating activities işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarının raporlanmasında endirekt yöntem
cash advance kasa avansı
cash payment nakdi ödeme
term of cash parasal olarak
cash price peşin fiyat
cash in bank account banka mevduat hesabı
cash and cash equivalents kasa ve nakdi değerler
cash outflows due to extraordinary expenses and losses olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı
cash purchase peşin alış
configuration of the cash flows nakit akışlarının biçimi
term of cash para cinsinden
other cash outflows diğer nakit çıkışları
cash value bir mal veya menkul kıymetin nakit değeri
cash price equivalent peşin fiyat eşdeğeri
imprest cash giderleri karşılamak için oluşturulan nakit hesabı
cash markets nakit piyasalar
cash on delivery teslimde ödeme
cash payment nakden ödeme
capital in cash nakdi sermaye
cash in bank bankalar
cash overage kasa farkı
issue otherwise than for cash ayni olarak konulan sermaye
sale for cash peşin para ile satış
contracts that may be settled in shares or cash ödemesi hisse alımı ya da nakitle yapılabilen sözleşmeler
cash equivalent instrument nakde dönüştürülebilir enstrüman
cash flow rate paranın dolaşım hızı