bank - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

bank

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "bank" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 46 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
bank n. banka
General
bank v. önlemek
bank v. kümelenmek
bank v. yığmak
bank v. para sürmek
bank v. para yatırmak
bank v. bankaya para yatırmak
bank v. yığılmak
bank v. set çekmek
bank v. parasal işlerini yapmak
bank n. uçağın bir yana yatması
bank n. sıra
bank n. tümsek
bank n. banko
bank n. göl kıyısı
bank n. yaka
bank n. kıyı (nehir/göl/vb'ne ait)
bank n. set
bank n. sandık
bank n. küme (bulut)
bank n. küme
bank n. sahil
bank n. bayır
bank n. toprak yığını
bank n. nehir kıyısı
bank n. yığın
bank n. kenar
bank n. kum yığını
bank n. ırmak kıyısı
bank n. yalı
bank n. yokuş
Slang
bank para
Trade/Economic
bank banka
bank yığın
bank kıyı
bank bankaya yatırmak
Law
bank banka
Technical
bank sedde
bank bir tarafa yatmak
bank tümsek
Aeronautic
bank uçakta bir tarafa yatmak
bank yatış
bank uçağın bir kanadının diğer kanada göre alçak ya da daha yüksek olduğu pozisyon
bank açı yapmak
Marine
bank bank
Music
bank tuş arası

Bedeutungen von dem Begriff "bank" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 7 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
bank bench n.
General
bank settle n.
bank overfall n.
bank sedile n.
Technical
bank bench
Marine
bank bank
Sport
bank bench

Bedeutungen, die der Begriff "bank" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
bank card n. banka kartı
penny bank n. kumbara
piggy bank n. kumbara
General
bank on v. -e bel bağlamak
bank on v. bel bağlamak
bank on v. güvenmek
bank up v. yığmak
bank up v. yığılmak
bank up v. set çekmek
bankrupt the bank v. banka batırmak
be granted bank loan v. kredi çıkmak
be withdrawn from the bank v. bankadan çekilmek
break the bank v. bütün parsayı toplamak
break the bank v. bütün parayı toplamak (rulette)
cash a cheque in the bank v. çeki bankada bozdurmak
deposit into the bank account v. banka hesabına yatırmak
deposit money in a bank account v. banka hesabına para yatırmak
double-bank v. bisiklet veya motosiklette ikinci bir kişiyi taşımak
freeze the company's bank accounts v. şirketin hesaplarını dondurmak
freeze the company's bank accounts v. şirketin banka hesaplarını dondurmak
get a bank loan v. kredi almak
go to bank v. bankaya gitmek
go to the bank v. bankaya gitmek
knock off a bank v. banka soymak
make a bank transfer v. banka havalesi yapmak
make a bank transfer v. havale gerçekleştirmek
make a payment to someone’s bank account v. birinin hesabına ödeme çıkarmak
make a transaction (at the bank) v. bankada işlem yapmak
make payment to the bank v. bankaya ödeme yapmak
open a bank account v. banka hesabı açmak
open a bank account v. bankada hesap açmak
pay in the bank v. bankaya yatırmak
pay through the bank v. banka vasıtasıyla ödemek
pay through the bank v. banka aracılığıyla ödemek
put half the money in the bank v. paranın yarısını bankaya yatırmak
put into a bank account v. banka hesabına yatırmak
put into the bank account v. hesaba yatırmak
rob a bank v. banka soymak
wait in the bank queue v. banka kuyruğunda beklemek
walk into a bank v. bir bankaya girmek
authorised bank n. yetkili banka
bank account n. banka hesabı
bank account number n. banka hesap numarası
bank accounts n. banka hesapları
bank bill n. bir banka tarafından diğer bir banka üzerine çekilen poliçe
bank book n. banka defteri
bank buildings n. banka binaları
bank card n. kredi kartı
bank card n. bankamatik kartı
bank cashier n. banka veznesi
bank cheque n. banka çeki
bank clerk n. banka memuru
bank client n. banka istemcisi
bank counter n. banka veznesi
bank credit cards n. banka kredi kartları
bank debt n. banka borcu
bank directors n. banka yöneticileri
bank employee n. bankacı
bank employee n. banka çalışanı
bank employees n. banka çalışanları
bank endorsement n. banka cirosu
bank error n. banka hatası
bank examination n. banka denetimi
bank failures n. banka iflasları
bank holiday n. cumartesi ve pazar günleri dışındaki resmi tatil
bank holiday n. resmi tatil
bank holiday n. (ingiltere) resmi tatil
bank id n. banka no
bank management n. banka yönetimi
bank manager n. banka müdürü
bank merger n. banka birleşmeleri
bank mergers n. banka birleşmeleri
bank name n. banka adı
bank official n. banka memuru
bank paper n. banka bonosu
bank premises n. banka binası
bank rate n. banka iskontosu
bank rate n. faiz oranı
bank receipt n. banka dekontu
bank reconciliation n. banka mutabakatı
bank record n. banka kaydı
bank record n. günlük işlem kaydı
bank record information n. banka kayıt bilgisi
bank relations n. banka ilişkileri
bank robber n. banka soyguncusu
bank robbery n. banka soygunu
bank staff n. banka personeli
bank statement n. bankanın müşterisine verdiği hesap özeti
bank statement n. banka hesap durumu
bank teller n. banka memuru
bank transaction n. bankacılık işlemi
bank transfer n. virman
bank vault n. banka kasası
bank wire n. banka havalesi
bank working day n. bankanın açık olduğu gün
board of directors of the bank n. banka yönetim kurulu
bottle bank n. (cam için) geri dönüşüm kutusu
bottle bank n. şişelerin geri dönüşüm işlemine tabi tutulduğu yer
branch bank n. banka şubesi
cell bank n. hücre bankası
cloud bank n. bulut kümesi
coin bank n. kumbara
commercial bank n. ticaret bankası
confirming bank n. satıcının çalıştığı banka
confirming bank n. mutabakat bildiren banka
custodian bank n. borsa takas merkezi
data bank n. bilgi bankası
data bank n. veri bankası
domestic bank n. yerli banka
drive-in bank n. otobank
electronic data bank n. elektronik veri bankası
elevator bank n. asansör kapısı (dışarıdan)
federal bank n. federal banka
first class bank n. birinci sınıf banka
fog bank n. sis yığını
food bank n. aşevi
foreign bank n. yabancı banka
insurance bank n. sigorta kurumu
international bank account number (iban) n. uluslararası banka hesap numarası
land bank n. toprak bankası
land bank n. emlak bankası
land bank n. arazi bankası
local bank n. mahalli banka
local bank n. yerel banka
manager of a bank n. banka müdürü
mobile bank n. yürüyen banka
national bank n. devlet bankası
national bank n. milli banka
organ bank n. organ bankası
ottoman bank n. osmanlı bankası
provincial bank n. iller bankası
provincial bank n. il bankası
question bank n. soru bankası
race bank n. deniz rüzgar çiftliği
reclaimed bank n. dolma
river bank n. nehir seti
river bank n. nehir kıyısı
savings bank n. tasarruf sandığı
savings bank n. tasarruf bankası
seed bank n. tohum bankası
semi-bank n. yarı banka
shell bank n. tabela bankası
sperm bank n. sperm bankası
the world bank n. dünya bankası
west bank n. west bank
western bank n. batı şeria
women bank employees n. kadın banka çalışanları
word bank n. kelime bankası
written permission of the world bank n. dünya bankasının yazılı izni
bank-wise adj. banka genelinde
in-bank adj. banka içi
by the bank adv. banka tarafından
through the bank adv. banka aracılığıyla
through the bank adv. banka kanalıyla
power bank taşınabilir şarj aleti
power bank taşınabilir şarj cihazı
power bank taşınabilir güç kaynağı
Phrasals
bank on ummak
bank on ümit etmek
bank on beklemek
bank on bel bağlamak
bank on something bir şeye bel bağlamak
Colloquial
bank transfer has not arrived yet havale henüz gelmedi
bank transfer has not arrived yet havale henüz ulaşmadı
rob a bank banka soymak
Idioms
bank up kümeleşmek
bank up yığınlaşmak
be laughing all the way to the bank vurgun yapmak
be laughing all the way to the bank voliyi vurmak
be laughing all the way to the bank parsayı toplamak
be laughing all the way to the bank köşeyi dönmek
break the bank çok büyük para kazanmak
break the bank çok pahalı olmak
break the bank voli vurmak
break the bank parsayı götürmek
break the bank bütün parayı kazanmak
break the bank çok pahalıya mal-olmak
break the bank keseye dokunmak
break the bank kasayı batırmak
break the bank parayı bulmak
break the bank el yakmak
can take it to the bank! dediğim doğru!
can take it to the bank! bana inanabilirsin!
can take it to the bank! sana garanti ediyorum!
cry all the way to the bank (utanç verici bir durumdan vb) çok para kazanmak
cry all the way to the bank (yüz kızartıcı yollardan) büyük bir servet yapmak
laugh all the way to the bank voliyi vurmak
laugh all the way to the bank parsayı toplamak
laugh all the way to the bank köşeyi dönmek
laugh all the way to the bank vurgun yapmak
laugh all the way to the bank yasa dışı yollarla kazandığı paradan memnun olmak
not break the bank çok pahalı olmamak
piggy bank kumbara
Speaking
money arrived in your bank account today para bugün hesabınıza geçmiş
money arrived in your bank account today para bugün hesabınıza geçti
money arrived in your bank account today para bugün hesabınıza ulaştı
she works in a bank bankada çalışıyor
what were you doing at the time of the bank robbery banka soygunu sırasında ne yapıyordunuz
where is the bank? banka nerede?
where is the nearest bank? en yakın banka nerede?
Slang
bank job banka soygunu suçu
make bank büyük para kaldırmak
Trade/Economic
bank asset n. banka fonları
bank assets n. banka aktifleri
bank discount n. bir senedin banka tarafından kırılması
bank investment contracts n. banka yatırım sözleşmeleri
(bank) transfer order virman talimatı
a bankrupt bank batık banka
a bankrupt bank batmış banka
a/c with bank hesabın bulunduğu banka
accepting bank kabul bankası
accepting bank kabul eden banka
accepting bank poliçeyi kabul eden banka
account in bank banka hesabı
acquiring bank alıcı banka
advising bank haber veren banka
advising bank ihbarda bulunan banka
advising bank mutabakat bildiren banka
advising bank ihbarcı banka
advising bank muhabir banka
advising bank ihbar bankası
african development bank afrika kalkınma bankası
agent bank banka acentalığı
agent bank temsilci banka
agricultural bank zirai kredi bankası
agricultural bank ziraat bankası
agricultural bank of china çin tarım bankası
amounts of bank guaranteed bonds and commercial papers in circulation tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarları
arab bank for economic development in africa afrika arap kalkınma bankası
arab bank for economic development in africa 1975'de arap olmayan afrika ülkelerine kredi ve teknik yardım sağlayarak onların kalkınmalarını desteklemek üzere arap ülkeleri tarafından kurulan kalkınma bankası
as of banking sector and bank groups bankacılık sektörü ve banka grupları bazında
asean development bank asya kalkınma bankası
associated bank bir takas odası birliğine üye olan banka
authorized bank yetkili banka
balance at the bank banka hesap bakiyesi
bank acceptance kabul kredisi
bank acceptance banka akseptansı
bank acceptance bankanın kendi üzerine çekilen poliçeyi kabulü
bank acceptance banka kabul kredisi
bank acceptance banka kabulü
bank acceptance export banka kabullü ihracat
bank acceptance import banka kabullü ithalat
bank acceptances banka kabul kredileri
bank acceptances banka akseptansları
bank accommodation banka hatır senedi
bank account information banka hesap bilgisi
bank account information banka hesap bilgileri
bank account no banka hesap no
bank accounting banka muhasebesi
bank accounts banka hesapları
bank agent banka ajansı
bank approval banka onayı
bank audit banka denetimi
bank balance banka hesap bakiyesi
bank bill banknot
bank bill banka poliçesi
bank bill bankanın düzenlediği ödeme emri
bank bill banka bonosu
bank bill kağıt para
bank bill banka poliçe
bank bills banka bonoları
bank bills banka bonosu
bank book tasarruf cüzdanı
bank book banka cüzdanı
bank book hesap cüzdanı
bank book banka defteri
bank book mevduat cüzdanı
bank borrowing banka kredisi
bank borrowings banka kredileri
bank branch manager banka şube yöneticisi
bank branch manager banka şube müdürü
bank branch manager banka şubesi müdürü
bank branch manager banka şube müdürü
bank building banka binası
bank calender year banka takvimi
bank call bankaların resmi mercilere bilanço vermeleri
bank capital bankanın net varlık değeri
bank capital banka sermayesi
bank cashier banka işlem memuru
bank charge bankanın bir hizmeti karşılığında müşterinin ödediği ücret
bank charge banka işlem masrafı
bank charge komisyon
bank charge banka hizmet komisyonu
bank charge banka gideri
bank charges banka giderleri
bank charges banka masrafları
bank charges bankanın müşterilerinden aldığı masraflar
bank check banka çeki
bank cheque banka çeki
bank clearing bankalar arası takas
bank clearing banka takası
bank clearing bankalararası takas
bank clearing bankaların birbirlerine olan borç ve alacaklarının merkez bankası aracılığıyla denkleştirilmesi
bank clerk banka memuru
bank client banka müşterisi
bank clubs banka kulüpleri
bank code banka kodu
bank code number banka kod numarası
bank collateral bankaya verilen teminatlar
bank collection banka tahsilatı
bank commission banka komisyonu
bank confirmation hesap bakiyesinin doğruluğunun sağlanması
bank credit banka kredisi
bank credit card banka kredi kartı
bank credit cards banka kredi kartları
bank credit slip banka alacak dekontu
bank current position likidite durumu
bank customer banka müşterisi
bank customers banka müşterileri
bank debit slip banka zimmet dekontu
bank debits bankadaki hesaba geçirilen borç
bank deposit mevduat hesabı
bank deposit mevduat
bank deposit banka mevduatı
bank deposit account banka mevduat hesabı
bank deposit insurance company banka mevduatı sigorta şirketi
bank deposit insurance company bankadaki mevduatı sigorta eden şirket
bank deposit money banka mevduatı parası
bank deposits banka mevduatları
bank deposits banka mevduatı
bank directors banka yöneticileri
bank discount banka iskontosu
bank discount banka indirimi
bank discount kredinin nominal tutarından peşin olarak indirilen faiz
bank documents banka evrakı
bank draft ödeme emri
bank draft banka çeki
bank draft bankanın kendi şubesine veya başka bir bankaya çektiği poliçe veya ödeme emri
bank draft banka ödeme emri
bank draft banka poliçesi
bank draft or bill banka poliçesi ya da keşidesi
bank employee banka elemanı
bank endorsement banka cirosu
bank examination banka denetimi
bank examiner bankalar yeminli murakıbı
bank examiner banka murakıbı
bank examiner bankaların güvenirliliğini sağlamak üzere habersiz olarak denetim yapmakla görevli olan kişi
bank examiner banka denetçisi
bank examiner banka müfettişi
bank failure banka iflası
bank for cooperative kooperatif bankası
bank for international settlement milletlerarası ödeme bankası
bank for international settlement uluslararası ödeme bankası
bank for international settlements uluslararası uzlaşmalar bankası
bank for international settlements uluslararası denkleştirmeler bankası
bank for international settlements uluslararası ödemeler bankası
bank for reconstruction and development imar ve kalkınma bankası
bank for reconstruction and development imar kalkınma bankası
bank for the development of industry sınai kalkınma bankası
bank guarantee banka teminatı
bank guarantee banka garantisi
bank guaranteed bill banka garantili bono
bank guaranteed bills banka garantili bonolar
bank guaranteed bills banka garantili bono
bank guaranty banka teminatı
bank guaranty banka garantisi
bank holding company banka holding şirketi
bank holding company birden fazla bankaya sahip olan banka dışı şirket
bank holdings banka mevcudu
bank holiday banka tatili
bank holiday resmi tatil günleri
bank holiday banka tatil günü
bank holiday resmi tatil
bank holiday bankaların kapalı olduğu günler
bank holiday bankaların resmi tatil günü
bank holiday resmi tatil günü
bank in falling condition aciz halindeki banka
bank interest banka faizi
bank investments banka yatırımları
bank ledger banka ana defteri
bank letter of guarantee banka teminat mektubu
bank letter of guarantee collectable upon first request ilk talepte ödeme garantisi içeren teminat mektubu
bank letter of guarantee payable upon first request ilk talepte ödeme garantisi içeren teminat mektubu
bank liability bankanın mali sorumlulukları
bank liability bankanın pasifi
bank liability fund bankalar tasfiye fonu
bank line müşteriye tanınan maksimum borç limiti
bank line kredi limiti
bank liquidation fund bankalar tasfiye fonu
bank liquidity requirement bankaların verdikleri kredilere karşılık tutmaları gereken nakit veya kolayca nakde dönüştürülebilir araçlar tutarı
bank liquidity requirement disponibilite
bank liquidity requirement banka karşılık oranı
bank loan bankadan alınan kredi
bank loan bankanın açtığı kredi
bank loan banka ikrazatı
bank loan banka kredisi
bank loan demand banka kredisi talebi
bank loans banka kredileri
bank lottery banka ikramiyesi
bank management banka yönetimi
bank manager banka müdürü
bank mandate bankacılık sözleşmesi
bank marketing banka pazarlaması
bank merger act banka birleşmeleri yasası
bank mergers banka birleşmeleri
bank mns banka iflasları
bank money kaydi para
bank money banka parası
bank money bankalar tarafından özellikle çek hesapları yoluyla yaratılan ve para arzının bir bölümünü oluşturan para
bank note banknot
bank note kağıt para
bank note issue for rediscount reeskont karşılığı para basma
bank note printing house darphane
bank notes issued basılan para
bank notes issued emisyon hacmi
bank of best practices en iyi uygulamalar bankası
bank of china çin bankası
bank of circulation hamiline yazılı banknot çıkaran banka
bank of circulation emisyon bankası
bank of deposit mevduat bankası
bank of deposit ticaret bankası
bank of england ingiliz merkez bankası
bank of england ingiltere merkez bankası
bank of england ingiltere bankası
bank of international settlements uluslararası ödemeler bankası
bank of issue merkez bankası
bank of issue tedavül bankası
bank of issue ihraç bankası
bank of issue emisyon bankası
bank of japan (BoJ) japonya merkez bankası
bank order banka talimatı
bank order banka ödeme emri
bank overdraft kredi limitini aşma
bank overdraft bankadaki hesap bakiyesinden daha fazla çekme
bank overdraft mevduatından fazlasını çekme
bank overdraft banka açığı
bank overdraft borçlu cari hesap
bank overdraft bankadaki krediden fazla çekilen hesap
bank overdraft açık kredi
bank overdraft bankanın sağladığı olanak dolayısıyla müşterinin bankadaki hesabını açacak ölçüde çek çekmesi
bank overdraft banka provizyonunu aşma
bank paper banka bonosu
bank papers banka vesikaları
bank papers banka vesaiki
bank parlor banka idare meclisi odası
bank pass book banka mevduat cüzdanı
bank passbook banka cüzdanı
bank payment voucher banka ödeme fişi
bank performance banka performansı
bank policies banka politikaları
bank policy banka politikası
bank post remittance banka havalesi
bank premises banka hizmet binaları
bank premium banka ikramiyesi
bank president banka genel müdürü
bank rate reeskont oranı
bank rate faiz oranı
bank rate reeskont haddi
bank rate banka faiz haddi
bank rate banka iskonto haddi
bank rate banka iskonto oranı
bank rate banka faiz oranı
bank rate merkez bankasının kendi ülkesindeki parasal kuruluşlara ödünç verirken uyguladığı faiz oranı
bank rate for loans banka kredi faiz oranları
bank receipt dekont
bank receipt banka dekontu
bank reconciliation banka hesap mutabakatı
bank reconciliation banka uzlaşması
bank reconciliation banka mutabakatı
bank reconciliation statement banka mutabakat ekstresi
bank reconciliation statement banka uzlaşma hesabı
bank records banka kayıtları
bank reference banka referansı
bank reference letter banka referans mektubu
bank remittance banka havalesi
bank reserves banka ihtiyatları
bank reserves mevduat olarak açılan hesapların belli oranında saklanan nakit para tutan
bank reserves banka karşılıkları
bank return banka haftalık durumu
bank return banka haftalık bilançosu
bank return banka haftalık durum çizelgesi
bank robberies banka soyguncuları
bank robbery banka soygunu
bank roll para destesi
bank roll nakit para
bank savings banka tasarrufu
bank services banka hizmetleri
bank services bankaların sunduğu müşteri hizmetleri
bank share banka hisse senedi
bank society banka şirketi
bank staff banka personeli
bank stamp banka damgası
bank statement banka hesap durumu
bank statement hesap özeti
bank statement banka hesap ekstresi
bank statement ekstre
bank statement banka faiz oranı
bank statement banka ekstresi
bank statement hesap ekstresi
bank statement bankanın müşterisine gönderdiği hesap özeti
bank statement hesap durumu
bank statement banka hesap özeti
bank statement in alacaklara ait banka extresi
bank statement out borçlara ait banka extresi
bank statement period hesap özeti dönemi
bank stock banka hissesi
bank swift number banka swift numarası
bank telecommunication banka haberleşmesi
bank teller machine bankomat
bank teller machine para çekme makinesi