zıt - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

zıtBedeutungen von dem Begriff "zıt" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 3 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Slang
zit ciltte leke/nokta/sivilce
zit siyah nokta
zit sivilce

Bedeutungen von dem Begriff "zıt" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 46 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
zıt opposite n.
zıt converse adj.
zıt contrary adj.
General
zıt antipole n.
zıt encounterer n.
zıt the converse n.
zıt reverse n.
zıt contra n.
zıt the contrary n.
zıt contrast n.
zıt the opposite n.
zıt antagonistic adj.
zıt diametrical adj.
zıt negative adj.
zıt contradistinctive adj.
zıt opposed adj.
zıt absonant adj.
zıt counter adj.
zıt antithetic adj.
zıt inimical adj.
zıt converse adj.
zıt repugnant adj.
zıt derogatory adj.
zıt polar adj.
zıt contrary adj.
zıt contrarious adj.
zıt cross adj.
zıt adverse adj.
zıt anti adj.
zıt jarring adj.
zıt averse adj.
zıt antithetical adj.
zıt absonous adj.
zıt opposite adj.
zıt conflicting adj.
zıt damning adj.
zıt athwart adv.
Trade/Economic
zıt reverse
zıt anti-
Law
zıt adverse
zıt repugnant
Technical
zıt opposite
zıt converse
zıt opponent
Medical
zıt antagonist
Food Engineering
zıt counter

Bedeutungen, die der Begriff "zıt" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 143 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
birbirine zıt oldukları halde belirli bir amaç için birlikte çalışmak be strange bedfellows v.
birbirine zıt olmak be poles apart v.
iki zıt gruba ayırmak dichotomize v.
iki zıt gruba ayırmak dichotomise v.
taban tabana zıt olmak be poles apart v.
zıt duygular içinde olmak be torn by conflicting emotions v.
zıt düşmek confront v.
zıt düşmek fall afoul v.
zıt düşmek fall foul v.
zıt düşmek collide v.
zıt gitmek run counter to v.
zıt gitmek persist in doing the opposite v.
zıt gitmek go counter to v.
zıt gitmek get on somebody's nerves on purpose v.
zıt kutuplar olmak be poles apart v.
zıt olmak be contrary to v.
aynı anda iki zıt fikre inanma doublethink n.
birbirine zıt iki şey antipodes n.
dine zıt düşme adiaphorism n.
eş anlamlılar ve zıt anlamlılar sözlüğü thesaurus n.
evre-zıt mikroskobu phase-contrast microscope n.
iki zıt anlamdaki sözcüğün bir araya gelerek farklı anlama gelen bir sözcük oluşturması a conflict in terms n.
iki zıt anlamdaki sözcüğün bir araya gelip oluşturdukları sözcük a conflict in terms n.
inanılan bir şeyden vazgeçip ona zıt başka bir şeye inanabilme leap of faith n.
kabul edilmiş dini esaslara zıt hindu dini jainism n.
zıt akım crosscurrent n.
zıt anlam opposite meaning n.
zıt anlam antonym n.
zıt anlam kullanma antiphrasis n.
zıt anlamlı kelime antonym n.
zıt anlamlı sözcük antonym n.
zıt anlamlılar antonyms n.
zıt karakterler opposite characters n.
zıt karakterler opposing characters n.
zıt karakterli kimse pole n.
zıt olan şey reverse n.
zıt renkler transverse colors n.
zıt şey contrast n.
zıt yön opposite direction n.
zıt yönlü kurutma countercurrent drying n.
zıt yönlü kuvvetler opposite forces n.
birbirine zıt incompatible adj.
birbirine zıt hisleri olan ambivalent adj.
taban tabana zıt diametrically opposed adj.
taban tabana zıt completely dissimilar adj.
taban tabana zıt antipodal adj.
taban tabana zıt tally unlike adj.
taban tabana zıt very different adj.
taban tabana zıt diametrically opposite adj.
tam zıt tarafta olan antipodean adj.
zıt anlamlı antonymous adj.
zıt duygu taşıyan ambivalent adj.
zıt olan antipathetic adj.
zıt olan antipathetical adj.
zıt olan antithetic adj.
birbirine zıt by the ears adv.
oldukça zıt quite contrary adv.
zıt bir şekilde jarringly adv.
zıt bir şekilde oppositely adv.
zıt bir şekilde conflictingly adv.
zıt olarak diametrically adv.
zıt olarak derogatorily adv.
zıt yönde negatively adv.
-e zıt repugnant to prep.
-e zıt olarak in contrast with prep.
-e zıt yönde against prep.
Phrasals
zıt gitmek go against
zıt gruplara ayırmak polarize something into something
Phrases
zıt kutuplar birbirini çeker opposite poles attract each other
zıt kutuplar birbirini çeker opposites attract
zıt kutuplar birbirini çeker opposites attract each other
Colloquial
zıt kutuplarda poles apart
Idioms
bir şeyle taban tabana zıt bir şekilde in stark contrast to something
birbirine zıt iki şeyi aynı anda istemek have it both ways
biriyle zıt düşmek fall afoul of someone
biriyle zıt düşmek run afoul of someone
iki zıt grubun mücadelesinden avantaj devşirmek play both ends against the middle
iki zıt grubun mücadelesinden nemalanmaya çalışmak play both ends against the middle
iki zıt kutup bir araya gelmez never the twain shall meet
iki zıt kutup birleşmez never the twain shall meet
taban tabana zıt iki şey apples and oranges
taban tabana zıt iki şeyi mukayese etmek compare apples and oranges
taban tabana zıt olmak run counter to
taban tabana zıt olmak be worlds apart
taban tabana zıt olmak be cast in a different mould
zıt düşmek fly in the face of
zıt düşmek run afoul of
zıt gitmek run counter to
zıt gitmek go toe to toe with someone
zıt gitmek cop an attitude
zıt gitmek go up against someone
zıt gitmek go counter to
zıt kutuplar poles apart
zıt kutuplarda olmak be at cross-purposes
zıt kutuplarda olmak talk at cross-purposes
zıt kutupların mükemmel uyumu perfect union of opposites
Trade/Economic
zıt görüş bildiren denetim raporu adverse opinion
Technical
bir araç rotasının zıt yönünde esen rüzgar head wind
çözmek için zıt yönde döndürmek untwist
iki zıt gruba ayırma dichotomization
iki zıt gruba ayırma dichotomisation
iki zıt parçaya bölme dichotomisation
iki zıt parçaya bölme dichotomization
zıt ağırlıklı döküm counter-gravity casting
zıt akımlı temizleme reverse-current cleaning
zıt bakışık eşiz enantiomer
zıt bakışıklık enantiomorph
zıt bakışıklılık enantiomorphism
zıt cereyan rölesi return-current relay
zıt dönüşlü pervane contra-rotating propeller
zıt elektromotor kuvvet counter-electromotive force
zıt elektromotor kuvvet back-electromotive force
zıt elektromotor kuvvet back electromotive force
zıt elektromotor kuvvet counter electromotive force
zıt kutup opposite pole
zıt kutupsallık reversed polarity
zıt yönde çekme reverse drawing
zıt yönde yeniden çekme reverse redrawing
zıt yöne harekette eden reversed
zıt yönlü-çift tahrikli kapalı kalıpla dövme presi counterblow machine
Computer
zıt anlamlı sözcükler replace with antonym
Telecom
kırılma dizini zıt değeri refractive index contrast
zıt aktarma fonksiyonu contrast transfer function
Electric
zıt akım countercurrent
Mechanic
zıt yönlü frezeleme up milling
zıt yönlü-çift tahrikli kapalı kalıpla dövme presi counterblow machine
Medical
zıt model adversary model
Food Engineering
evre-zıt mikroskobu phase contrast microscope
zıt akım counter current
zıt akış counter-current flow
Physics
zıt dönü antiparallel spin
zıt dönü çiftlenmesi antiparallel spin pairing
zıt ısılçift differential thermocouple
zıt parçacık antiparticle
Chemistry
zıt saat yönü anticlockwise
Biology
zıt/karşıt etkili etken madde counteragent
Tobacco
zıt dönen rulolar contrast rollers
Linguistics
iki zıt anlamlı kelimenin bir arada kullanılması oxymoron
kelimenin zıt anlamda kullanılması antiphrasis
tamamen zıt olan antipodal
zıt anlamlı sözcük antonym
zıt kelime opposite word
zıt kelimeler opposite words