anti - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

anti

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "anti" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 9 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
anti n. muhalif
anti n. karşı
anti adj. karşıt
anti adj. ters
anti adj. zıt
anti adj. aksi
anti pref. aykırı
anti pref. karşı
Medical
anti anti

Bedeutungen von dem Begriff "anti" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 1 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Medical
anti anti

Bedeutungen, die der Begriff "anti" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
have anti-aging effect v. yaşlanmayı geciktirmek
have anti-aging effect v. yaşlanmayı geciktirici etkisi olmak
shout anti-government slogans v. hükümet aleyhine slogan atmak
(anti-riot) water cannon vehicle n. toma
anti allergy pills n. anti alerji haplar
anti asthma spray n. anti astım sprey
anti fascist n. antifaşist kimse
anti friction n. sürtünme önleyici
anti friction n. antifriksiyon
anti helminthic n. kurt ilacı
anti heroic n. olumsuz nitelikleri olan baş kahraman
anti odor n. koku giderici
anti piercing n. piercing karşıtı
anti semite n. yahudi aleyhtarı
anti-ager n. yaşlanma geciktirici ürün
anti-aging n. yaşlanmayı geciktirici
anti-aircraft n. uçaksavar
anti-aircraft gun n. uçaksavar
anti-americanism n. anti-amerikancılık
anti-baby pill n. doğum kontrol hapı
anti-catholicism n. anti-katoliklik
anti-catholicism in literature n. edebiyatta anti-katoliklik
anti-christ n. deccal
anti-climax n. kötü sonuç
anti-climax n. zayıf biçimde sonuçlandırma
anti-climax n. düş kırıklığı
anti-climax n. kötü sonuçlanma
anti-communist movements n. komünizm karşıtı hareketler
anti-hero n. olumsuz nitelikleri olan baş kahraman
anti-histamine n. anti histamin
anti-hygienic n. antihijyenik
anti-insect n. böceksavar
anti-interference n. antiparazit
anti-leakage n. sızıntı önleyici
anti-lime n. kireç çözücü
anti-limescale n. kireç çözücü
anti-limestone n. kireç çözücü
anti-mold n. küf giderici
anti-moth n. güve önleyici
anti-natal politics n. anti-natalist politikalar
anti-race n. antiırk
anti-scale n. kireç çözücü
anti-semite n. yahudi düşmanı
anti-semitic comments n. yahudi aleyhtarı yorumlar
anti-semitism n. yahudi düşmanlığı
anti-smoking legislation n. sigara karşıtı yasa
anti-sociality n. asosyallik
anti-sorption n. emilim engelleyici
anti-terror law n. terörle mücadele kanunu
anti-terrorism law n. terörle mücadele yasası
anti-utopia n. karşı ütopya
anti-war demonstration n. savaş karşıtı gösteri
anti-war demonstration n. savaşa hayır gösterisi
densifying anti-wrinkle cream n. kırışıklık giderici yumuşatıcı krem
pro and anti n. yanlılar ve karşıtlar
anti allergy adj. anti alerji
anti asthma adj. anti astım
anti dim adj. ışığı kesen
anti dim adj. ışığı önleyen
anti frost adj. donmayı önleyici
anti racist adj. ırkçılık karşıtı
anti racist adj. ırkçı karşıtı
anti semitic adj. yahudi aleyhtarı
anti union adj. sendika karşıtı
anti union adj. sendika aleyhtarı
anti-ageing adj. yaşlanma önleyici
anti-ageing adj. yaşlanmayı geciktiren
anti-ageing adj. yaşlanma etkilerini geciktiren
anti-aging adj. yaşlanma etkilerini geciktiren
anti-aging adj. yaşlanmayı geciktiren
anti-allergic adj. alerji yapmayan
anti-allergic adj. alerjiyi engelleyen
anti-bourgeois adj. antiburjuva
anti-bribery adj. rüşvet karşıtı
anti-dandruff adj. kepek önleyici
anti-dandruff adj. kepeğe karşı etkili
anti-establishment adj. düzen karşıtı
anti-heroic adj. olumsuz nitelikleri olan baş kahraman
anti-high-culture adj. üst kültür karşıtı
anti-homosexuality adj. homoseksüellik karşıtı
anti-human adj. insanlık karşıtı
anti-human adj. insanlık düşmanı
anti-immigrant adj. göçmen karşıtı
anti-interference adj. parazit giderici
anti-odor adj. koku giderici
anti-personnel adj. insan yaralayıcı
anti-personnel adj. insan öldürmeye yönelik
anti-piercing adj. piercing karşıtı
anti-piracy adj. korsanlık karşıtı
anti-piracy adj. korsana karşı
anti-piracy adj. korsan karşıtı
anti-quote adj. alıntı yapılamaz
anti-racist adj. ırkçılık karşıtı
anti-racist adj. ırkçı karşıtı
anti-rust adj. pas önleyici
anti-rust adj. paslanmayı önleyici
anti-sex adj. anti-cinsel
anti-sexual adj. anti-cinsel
anti-skid adj. kaymayı önleyici
anti-skid adj. patinaj önleyici
anti-skinning adj. soyulma engelleyici
anti-smoking adj. sigara karşıtı
anti-sodomy adj. homoseksüellik karşıtı
anti-tampering adj. hileyi önleyici
anti-tank adj. tanksavar
anti-theft adj. hırsızlığı önleyici
anti-trust adj. tekelcilik karşıtı
anti-vandal adj. vandalist karşıtı
anti-vandal adj. vandalizm önleyici
anti-western adj. batı karşıtı
anti- pref. karşı
Idioms
anti-ice valve buz önleyici vana
Trade/Economic
anti- giderici
anti- -e karşı
anti- zıt
anti- önleyici
anti- aykırı
anti dumping duty antidamping vergi
anti smuggling and organized crime department of police office of ankara ankara emniyet müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla şube müdürlüğü
anti-boycott laws anti boykot kanunları
anti-boycott laws boykot karşıtı kanunlar
anti-dumping code gatt'ın tokyo görüşmeleri sırasında kabul edilen ve damping yapan üyelere karşı nasıl bir anti-damping vergisi konulacağını belirten temel yasa
anti-dumping code anti-damping ko
anti-dumping duties anti-damping vergileri
anti-dumping duty antidamping gümrük vergisi
anti-dumping duty dampinge karşı konan gümrük vergisi
anti-dumping tariff antidamping gümrük tarifesi
anti-dumping tax anti-damping vergisi
anti-dumping tax başkasının piyasasında damping yaparak haksız rekabette bulunan ülkenin mallarına karşı konulan vergi
anti-evasion measures vergi kaçakçılığını önlemeye yönelik önlemler
anti-inflationary anti-enflasyonist
anti-monopoly policies tekel önleyici politikalar
anti-pirating agreement korsanlığa karşı anlaşma
anti-takeover measures devralınma önlemleri
anti-tax vergi karşıtı
anti-thesis anti tez
anti-thesis karşıt görüş
anti-thesis karşıt tez
anti-trade consumption effect ticarete karşı tüketim etkisi
anti-trade growth ticarete karşı büyüme
anti-trade production effect ticarete karşı üretim etkisi
anti-trade-biased growth ticarete karşıt yönlü büyüme
anti-trust tröste karşı
anti-trust suit tröste karşı açılan dava
anti-union practices sendika karşıtı uygulamalar
ultra-anti-trade-biased growth aşırı ticareti azaltıcı yönlü büyüme
Law
anti cartel anti kartel
anti dumping tax anti damping vergisi
anti-bribery law rüşvetle mücadele yasası
anti-cartel kartele karşı
anti-cartel anti kartel
anti-computer forensics delil karartma
anti-constitutional crimes investigation bureau anayasal düzene karşı işlenen suçlar soruşturma bürosu
anti-corruption yolsuzluğa karşı
anti-corruption yolsuzluk karşıtı
anti-corruption law yolsuzlukla mücadele kanunu
anti-corruption law yolsuzlukla mücadele yasası
anti-corruption office yolsuzlukla mücadele ofisi
anti-dumping dampinge karşı
anti-forensics delil karartma
anti-fraud law sahtekarlıkla mücadele kanunu
anti-fraud law dolandırıcılıkla mücadele kanunu
anti-mercenary law paralı asker karşıtı yasa
anti-money laundering kara paranın aklanmasının önlenmesi
anti-money laundering kara para aklamayı önleme
anti-organized crime police organize suçlarla mücadele polisi
anti-smuggling law kaçakçılıkla mücadele kanunu
anti-social behaviour order (asbo) antisosyal davranışlar göstererek toplum düzenini bozan kimselere verilen ceza
anti-sprawl law şehirlerin merkezden banliyölere ve ötesine doğru genişlemelerini önleyici yasa
anti-squat law gecekondu kanunu
anti-squatting law gecekondu kanunu
anti-stalking code takipçi tacizci yasası
anti-stalking legislation takipçi tacizci yasası
anti-suit injunction farklı bir bölgede başka bir dava açmama emri
anti-terror law terörle mücadele kanunu (tmk)
anti-terror police terörle mücadele polisi
anti-trust anti tröst
anti-trust law anti tröst yasası
anti-trust laws tekelcilik karşıtı kanunlar
anti-trust legislation anti tröst yasası
directorate of anti-smuggling and organized crime branch kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü
Politics
anti balistic missile system anti balistik füze sistemi
anti ballistic missiles füzesavar füze
anti comintern pact antikomintern paktı
anti government hükümet karşıtı
anti semitism yahudi karşıtlığı
anti semitism yahudi aleyhtarlığı
anti-apartheid activity güney afrika'da ırkçılığa karşı hareket
anti-apartheid activity anti-apartheid hareketi
anti-arab arap düşmanı
anti-arab arap karşıtı
anti-authoritarian sıkı yönetim karşıtı
anti-authoritarian otorite karşıtı
anti-colonist discourse sömürgecilik karşıtı söylem
anti-communist movements anti-komünist hareketler
anti-corn law league (ingiltere'de kurulmuş) buğday vergilerine karşı birlik
anti-corruption authorities yolsuzlukla mücadele mercileri
anti-corruption collective actions yolsuzlukla mücadele ortak eylemleri
anti-crisis plan kriz önleme planı
anti-defamation lekeleme karşıtı
anti-defamation karalama karşıtı
anti-defemation league (adl) iftira ve inkarla mücadele birliği
anti-democratic demokrasi karşıtı
anti-discrimination ayrımcılıkla mücadele
anti-discrimination ayrımcılığın önlenmesi
anti-discrimination commission ayrımcılıkla mücadele komisyonu
anti-doping convention anti doping sözleşmesi
anti-dumping anti damping
anti-europeanism anti-avrupacılık
anti-europeanism avrupalılaşma karşıtlığı
anti-federalism antifederalizm
anti-fraud office sahtecilikle mücadele ofisi
anti-fraud office yolsuzlukla mücadele ofisi
anti-freedom özgürlük aleyhtarı
anti-freedom özgürlük karşıtı
anti-globalization küreselleşme karşıtı
anti-globalization protesters küreselleşme karşıtı protestocular
anti-government hükümet karşıtı
anti-government demonstrations hükümet karşıtı gösteriler
anti-government riot hükümet karşıtı ayaklanma
anti-harassment policy taciz karşıtı politika
anti-harassment policy taciz önleyici politika
anti-human trafficking law insan kaçakçılığını önleme yasası
anti-immigrant göç karşıtı
anti-imperialist anti emperyalist
anti-imperialist antiemperyalist
anti-imperialist front anti-emperyalist cephe
anti-incumbency iktidar karşıtı oy
anti-incumbent vote iktidar karşıtı oy
anti-isis coalition işid'e karşı koalisyon
anti-migration group göç karşıtı grup
anti-money laundering (aml) kara paranın aklanmasının önlenmesi
anti-money laundering and combating the financing of terrorism (aml/cft) kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesiyle mücadele
anti-money laundering high-risk sectors kara paranın aklanmasının önlenmesinde yüksek riskli sektörler
anti-party group parti karşıtı grup
anti-politics anti-siyaset
anti-poverty programme yoksullukla mücadele programı
anti-religious propaganda din karşıtı propaganda
anti-semitism antisemitistlik
anti-semitism yahudi düşmanlığı
anti-Semitism anti-semitizm
anti-semitism antisemitizm
anti-smuggling data bank kaçakçılık bilgi bankası
anti-statism devletçilik aleyhtarlığı
anti-statism devletçilik karşıtlığı
anti-statist devletçilik aleyhtarı
anti-statist devletçilik karşıtı
anti-system party düzen karşıtı parti
anti-terror branch terörle mücadele şubesi
anti-terror law terörle mücadele yasası
anti-terrorism law anti-terör yasası
anti-turkey türkiye alehtarı
anti-turkey türkiye karşıtı
anti-turkey türkiye aleyhtarı
anti-turkey türkiye aleyhine
anti-turkish türkiye aleyhine
anti-turkish türkiye karşıtı
anti-turkish activities türkiye aleyhinde faaliyetler
anti-utopia anti-ütopya
become a focus for anti-sharia activities şeriat karşıtı eylemlerin odağı olmak
become a focus of anti-secular activities laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmak
become a focus of anti-sharia activities şeriat karşıtı eylemlerin odağı olmak
european anti-fraud office (olaf) avrupa dolandırıcılıkla mücadele bürosu
g20 anti-corruption action plan g20 yolsuzlukla mücadele eylem planı
g20 anti-corruption working group g20 yolsuzlukla mücadele çalışma grubu
gendarmerie intelligence and anti- terror unit jitem
gendarmerie intelligence and anti- terror unit jandarma istihbarat ve terörle mücadele
gendarmerie intelligence and anti-terror unit jitem
international anti-corruption day dünya yolsuzlukla mücadele günü
oecd anti-bribery convention oecd rüşvetle mücadele sözleşmesi
oecd anti-bribery convention oecd uluslararası ticari işlemlerde yabancı kamu görevlilerine verilen rüşvetin önlenmesi sözleşmesi
wto committee on anti-dumping practices dtö antidamping uygulamaları komitesi
Institutes
anti ballistic missile treaty anti balistik füze antlaşması
anti-fraud coordination unit dolandırıcılığı engellemeye yönelik koondinasyon birimi
department of anti-smuggling kaçakçılıkla mücadele dairesi başkanlığı
department of anti-smuggling and organised crime kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlığı
department of anti-smuggling and organised crime kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesi başkanlığı
department of anti-smuggling and organised crime kom başkanlığı
department of anti-smuggling and organised crime kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesi
department of anti-smuggling and organized crime kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesi
department of anti-smuggling and organized crime kom başkanlığı
department of anti-smuggling and organized crime kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlığı
department of anti-smuggling and organized crime kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesi başkanlığı
department of anti-smuggling of commercial commodities ticari eşya kaçakçılığıyla mücadele dairesi
european anti-fraud office avrupa yolsuzlukla mücadele bürosu
Technical
anti-gravity adj. yer çekimine karşı
anti acid coat asitlere dayanıklı örtü
anti blocker system panik fren anında tekerleklerin kilitlenmesini önleyen elektronik sistem
anti catalyst antikatalist
anti commutation karşıt yerdeğişimlik
anti commutation antikomütasyon
anti dim camlan buhara karşı koruyan sıvı
anti drop damlama engelleyici
anti drop damlamayı önleyen
anti dust toz önleyici
anti dust toz tutmayan
anti freezing dondurmayan
anti glare ışık yansımasını önleyici kaplama
anti glare yansıma engelleyici
anti incrustant kazantaşı önleyici
anti interference parazit giderici
anti interference condenser parazit önleyici kondansatör
anti leak sızıntı önleyi
anti parallel terskoşut
anti parallel tersparalel
anti radar antiradar
anti roll bar viraj demiri
anti roll bar denge çubuğu
anti rust pas giderici
anti- scatter grid saçılma engelleyici ızgaralara
anti slip kayma önleyen
anti squak gıcırtı önleyeci
anti stokes line anti stokes çizgisi
anti sun güneş önleyen
anti-acid coat asitlere dayanıklı örtü
anti-actinic glass antiaktinik cam
anti-actinic glass ısıemer cam
anti-ager eskimeyi önleyici madde
anti-alias fiter örtüşme önler süzgeç
anti-aliasing resmin farklı tonda piksellere sahip bölgelerin kenarlarında ara tonlara sahip pikseller oluşturma
anti-aliasing ekrandaki cisimlerin kenarlarındaki kırıklıkların giderilmesi
anti-alkaline antialkali
anti-burn gloves yanmaz eldiven
anti-caking agent topaklanmayı önleyici
anti-clockwise saat aksi yönü
anti-clockwise saatin ters yönünde
anti-coagulant topaklanma önleyici
anti-collision beacon çarpışma önleyici uyarı ışığı
anti-collision system çarpışma önler sistem
anti-condensation heater yoğuşma önleyici ısıtıcı
anti-condensing heater yoğuşma önleyici ısıtıcı
anti-corrosion agent paslanma önleyici madde
anti-corrosion oil korozyon/aşınma önleyici yağ
anti-corrosion oils korozyon/aşınma önleyici yağlar
anti-corrosion warranty paslanmazlık garantisi
anti-corrosion warranty paslanmaya karşı garanti
anti-corrosive paslanmaya karşı korunmuş
anti-crack reinforcement çatlak önleyici teçhizat
anti-crack steel çatlak önleyici teçhizat
anti-dazzle glass parlamaz cam
anti-dazzling yansıma önleyici
anti-dote panzehir
anti-dust toz önleyici
anti-dust toz tutmayan
anti-flooding device taşkın önleyici cihaz
anti-flooding device taşkın önleme cihazı
anti-foam köpük kesici
anti-foam köpük önleyici
anti-foam köpük giderici
anti-foaming agents köpürme önleyici maddeler
anti-foams köpürme önleyici
anti-fouling yosun oluşmasını önleyen madde
anti-fray aşınma önleyici
anti-freeze antifriz
anti-freeze solution antifriz çözeltileri
anti-friction antifriksiyon
anti-friction sürtünme önleyici
anti-friction sürtünmesiz
anti-friction bearing sürtünmesiz yatak
anti-friction clip kızak parçası
anti-friction lining sürtünmesiz tabaka
anti-friction lining yatak
anti-friction metal sürtünmeyi azaltan yatak metali
anti-glare shield parlamaya karşı kalkan
anti-glare system göz kamaşmasını önleyici sistem
anti-gravity suit yer çekimine dayanaklı elbise
anti-icer dondurmaz
anti-icer buzlanmaz
anti-icing buzlanmayı önleme
anti-inerustant kazantaşı önleyici
anti-inflammatory alevlenmeyi önleyen
anti-interference capacitor parazit giderici kondansatör
anti-leak sızıntı önleyi
anti-limescale ball kireç önleyici yıkama topu
anti-logarithm antilogaritma
anti-logs antilalgoritma
anti-oxidant oksitlenmeye karsı
anti-oxidant additives antioksidan katkı maddeleri
anti-oxidizing oksitlenme önleyici
anti-pivot pin belden kırma emniyet kilit pimi
anti-reflection plate yansıtmayan plaka
anti-ribboning device kuşak bozma donanımı
anti-rodent kemirgenlere karşı
anti-rodent kemirgen yaklaştırmayan
anti-rodent kemirgenden etkilenmeyen
anti-roll bar viraj demiri
anti-rotation anti-rotasyon
anti-rust pas engelleyici
anti-rust agent pas önleyici madde
anti-rust cover pas önleyici kaplama
anti-rust oil paslanma önleyici yağ
anti-scale compound tufalsavar bileşik
anti-seize compound kaydırıcı bileşim
anti-shock anti-şok
anti-siphon trap emmesiz sifon
anti-siphon valve geri tepme vanası
anti-skid kaymaya karşı
anti-skid kaymayı önleyen
anti-skid brake tekerlekleri kazıklatmadan ve kaydırmadan hızını düşüren fren
anti-skid control anti patinaj kontrol
anti-slide kaymaz
anti-slip device kayma önleyici tertibat
anti-slip strips kaymaya karşı şeritler
anti-slip tape kaydırmaz bant
anti-spray device püskürme önleyici tertibat
anti-stokes lines anti-stokes çizgileri
anti-stokes raman scattering stokes karşıtı raman saçılımı
anti-structure anti yapı
anti-tampering kurcalama önleyici
anti-theft alarm kit hırsızlığa karşı alarm kiti
anti-theft cassette hırsızlık önleme kaseti
anti-theft gasket hırsızlık önleme contası
anti-vapor liquid buhar önleyici sıvı
anti-vibration mount vibrasyon takozu
anti-vibration mounting titreşim azaltıcı montaj
anti-vibration mounting amortisör suportu
anti-wear properties aşınma önleme özellikleri
anti-wear properties of hydraulic fluids hidrolik akışkanların aşınma önleme özellikleri
coherent anti-stokes raman microscopy bağdaşık stokes-raman karşıtı mikroskobi
load anti-slip device yük kayması önleyici aygıt
radiator anti-rust radyatör pas önleyicisi
rear wheel anti-lock arka abs
Computer
anti flicker titreşim önleme
anti-aliasing örtüşme-önler
anti-jamming boğma-önler
anti-overshoot aşma-önler
anti-piracy measures korsan karşıtı önlemler
anti-spam istenmeyen e-posta engelleyicisi
anti-viral virüs-önler
anti-viral program virüs-önler program
anti-viral utility virüs-önler program
anti-virus virüs-önler
anti-virus program anti virüs programı
anti-virus software virüs-önler yazılım
anti-virus software anti-virüs yazılımı
Informatics
anti-alias filter örtüşme önler süzgeç
anti-aliasing kenar yumuşatma
anti-hairpinning sistem trafiğinin yoğunluğunu azaltarak ağa erişimi kolaylaştıran bir sistem
anti-tromboning sistem trafiğinin yoğunluğunu azaltarak ağa erişimi kolaylaştıran bir sistem
anti-virus virüs-önler
multisample anti-aliasing çok örnekli kenar yumuşatma
Telecom
anti-alias filter örtüşme önler süzgeç
anti-aliasing örtüşme karşıtı
anti-aliasing örtüşme önler
anti-sign karşıt işaret
anti-static container anti-statik kap
voice-operated device anti-sing sesle çalışan tek yönlü iletim sağlayan cihaz
Electric
anti-pumping device anti-pompaj cihazı
Mechanic
anti-friction bearing antifiriksiyon yatak
Textile
anti felting keçeleşme önleyici
anti racing spring masura yayı
anti-foaming köpük kesici
anti-fray spray yıpranmayı önleyici sprey
anti-hook kaçmaz (çorap)
anti-pilling kabarmasını önlemek için kumaşa uygulanan işlem
anti-pilling tiftiklenmeyen
anti-vibration felt titreşim geçirmeyen keçe
Construction
anti freeze antifiriz
anti-skid layer kaymaz tabaka
concrete anti-freezing agent beton antifrizi
Lighting
anti-stokes luminescence anti-stokes ışıklılık
Dyeing
anti-corrosive paint pas önleyici boya
Automotive
actuators and other anti-lock control components aktüatörler ve diğer kilitleme önleyici parçalar
anti lock brakes anti kitleme fren
anti rattle kauçuk izole madde
anti roll-bar viraj demiri
anti slip regulation patinaj önleme sistemi
anti theft system hırsızlığı engelleme sistemi
anti theft system hırsızlık önleme sistemi
anti-backfire valve geri tepmeyi önleme valfi
anti-fatigue bolt esnek vida
anti-knock additive yakıt katkısı
anti-knock compound vuruntu önleyici katkı
anti-knock control anti vuruntu kontrolü
anti-knock quality erken ateşleme önleyici
anti-knock value vuruntu direnci
anti-lock braking system kilitlemesiz fren sistemi
anti-lock braking system abs fren sistemi
anti-lock braking system abs
anti-lock control and anti-wheelspin control subsystem otomatik kilit kontrol/patinaj önleme tali sistemi
anti-lock warning light uyarı ışığı
anti-overshoot asma-önler
anti-oxidation additives oksitlenmeyi önleyen katkı maddeleri
anti-roll bar denge demiri
anti-roll bar savrulma önleyici çubuk
anti-roll bar yanal kontrol çubuğu
anti-roll bar stabilizatör
anti-roll bar devrilme çubuğu
anti-roll bar viraj denge çubuğu
anti-roll bar viraj çubuğu
anti-roll bar denge çubuğu
anti-skid equipment patinaj önleme sistemi
anti-sway bar savrulma önleyici çubuk
anti-sway bar devrilme çubuğu
anti-sway bar yanal kontrol çubuğu
anti-sway bar viraj denge çubuğu
anti-sway bar stabilizatör
anti-sway bar viraj çubuğu
anti-sway bar denge çubuğu
anti-theft hırsızılık önleme