refractory - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

refractory

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "refractory" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 41 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
refractory adj. inatçı
General
refractory n. refrakter
refractory adj. kolay işlenemez
refractory adj. kafa tutan
refractory adj. ısıya dayanıklı
refractory adj. asi
refractory adj. sıcağa dayanıklı
refractory adj. dayanıklı
refractory adj. dik başlı
refractory adj. karşı koyan
refractory adj. itaatsiz
refractory adj. ergimesi zor
refractory adj. tedavisi güç
refractory adj. aksi
refractory adj. ateşe dayanır
refractory adj. ateşe dayanıklı
refractory adj. karşı gelen
refractory adj. tepki vermeyen
refractory adj. erimez
Technical
refractory refrakter
refractory ateşe dayanıklı
refractory ateşe mukavim
refractory refraktör
refractory güçerir
refractory ateşe dayanır
refractory ısıya dirençli
refractory ergimesi zor
Mechanic
refractory tuğlamsı
Construction
refractory yüksek sıcaklık malzemesi
refractory refraktör
refractory tuğlamsı
Medical
refractory belirli ilaçlara karşı cevap vermeme
refractory refrakter
refractory tedaviye cevap vermeyen
refractory cevap vermeyen
refractory iyileştirilmesi zor
refractory tesirsiz kalan
refractory tedavisi güç
Psychology
refractory tepkisiz
Biochemistry
refractory kırınım
refractory kırınımsal

Bedeutungen, die der Begriff "refractory" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 152 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
refractory coating n. ateşe dayanıklı kaplama
refractory earth n. ateş toprağı
Technical
basic monolithic refractory bazlı tek parça refrakter
basic refractory bazal tuğla
basic refractory bricks bazlı refrakter tuğlalar
basic refractory castable material bazik refrakter döküm malzemesi
basic refractory lining bazlı refrakter astar
basic refractory lining bazik refrakter astar
basic refractory material bazik refrakter malzeme
burned shaped refractory product pişmiş şekilli refrakter mamul
calcined refractory dolomite fırınlanmış refrakter dolomit
carbon-ceramic refractory karbon seramik refrakter
castable refractory döküm tuğla
castable refractory material dökme refrakter malzeme
dead refractory material tam fırınlanmış refrakter gereç
deadburnt refractory materials tam fırınlanmış refrakter gereçler
dense refractory material yoğun refrakter malzeme
dense shaped refractory material yoğun olarak biçimlendirilmiş refrakter malzeme
dense shaped refractory products yoğun şekillendirilmiş refrakter ürünler
dense shaped refractory products yoğun şekilli refrakter mamuller
dense-shaped refractory products yoğun ve şekillendirilmiş refrakter ürünler
dolomite refractory dolomit refrakter
double-screened ground refractory material çift elenmiş öğütülmüş refrakter gereç
electro-cast refractory elektrikli döküm refrakteri
fibrous refractory composite insulation lifli refrakter karma yalıtımı
fused-grain refractory kaynaşık taneli refrakter
fusion cast refractory erimeli dökme refrakter
granular refractory materials taneli refrakter gereçler
graphite base carbon refractory grafit temelli karbon refrakter
gunning refractory şamotun yüzeye püskürtülmesi
insulating refractory yalıtıcı refrakter
insulating refractory products yalıtkan refrakter ürünler
metal-cased refractory metal kaplı refrakter
molten cast refractory eriyikten dökme refrakter
monolithic refractory tek parça refrakter
monolithic refractory yekpare refrakter
moulding refractory kalıplama refrakteri
neutral refractory bricks yansız refrakter tuğlalar
phosphate-bonded refractory die materials fosfat bağlı refrakter kalıp malzemeleri
plastic refractory yoğruk refrakter
prepared unshaped refractory material biçimlendirilmemiş reftakter malzeme
ramming refractory material dövme refrakter malzemesi
raw refractory dolomite ham refrakter dolomit
rebonded fused grain refractory fırınlanmış kaynaşık taneli refrakter
refractory alloy ısıya dirençli alaşım
refractory alloy refrakter alaşım
refractory baffle şamot tuğlalı duvar
refractory binders refrakter bağlayıcılar
refractory block refrakter blok
refractory brick ateş tuğlası
refractory brick refrakter tuğla
refractory brickwork ateş tuğlacılığı
refractory building material refraktör inşaat malzemesi
refractory cement refraktör çimento
refractory cement refrakter çimento
refractory ceramics erimez seramikler
refractory chrome ore refrakter krom cevheri
refractory clay ateş kili
refractory clay refrakter kili
refractory coating ateşe dayanıklı kaplama
refractory composite coating refrakter karma kaplama
refractory corrosion refrakter yenimi
refractory facing ateşe dayanır kaplama
refractory glass ateşe dayanıklı cam
refractory glaze ateşe dayanıklı sır
refractory gunning material püskürtme refrakter malzeme
refractory lining yanma odasına ateş tuğlası örülmesi
refractory lining ateşe dayanıklı astar
refractory lining refrakter astar
refractory magnesia refrakter manyezi
refractory material ateşe dayanıklı gereç
refractory material refrakter malzeme
refractory material ısıya dirençli gereç
refractory material refrakter gereç
refractory metal tuğlamsı metal
refractory metal ateşe dayanıklı metal
refractory metal refrakter metal
refractory metal ısıya dirençli metal
refractory mixture refrakter karışım
refractory mortar refrakter harç
refractory mortar ateşe dayanıklı harç
refractory mortar refraktör harç
refractory patching mixture refrakter yamama karışımı
refractory products based on oxides oksit esaslı refrakter ürünler
refractory products with or without antioxidant additives antioksidan katkılı veya katkısız refrakter ürünler
refractory ramming mixture refrakter dolgulama karışımı
refractory surface refrakter yüzey
refractory surface ateşe dayanıklı yüzey
refractory technology refrakter teknolojisi
shaped insulating refractory product biçimlendirilmiş refrakter yalıtım mamul
thermal cycles of refractory materials refrakter malzemelerin termal çevrimleri
unshaped refractory products şekilsiz refrakter ürünler
Mechanic
refractory metals ateşe dayanıklı metaller
Construction
air-setting dry or wet refractory mortar havada sertleşen kuru veya yaş refrakter harç
alumina silicate refractory alümina silikat refrakter
basic refractory brick bazik refrakter tuğla
dense refractory brick yoğun refrakter tuğla
dolomite refractory brick dolomit refrakter tuğla
extra duty refractory ağır iş refrakteri
granular refractory material granüle refrakter malzeme
graphite refractory brick grafitli ateş tuğlası
heat-setting refractory mortars ısıyla sertleşen refrakter harçlar
high alumina refractory brick yüksek alüminalı refrakter tuğla
insulating refractory brick izole refrakter tuğla
magnesia refractory brick manyezit refrakter tuğla
magnesite chrome refractory brick manyezit-krom refrakter tuğla
magnesite refractory brick manyezit refrakter tuğla
refractory aggregate refrakter agrega
refractory aggregate ateşe dayanır agrega
refractory brick refrakter tuğla
refractory brickwork ateş tuğlacılığı
refractory clay refrakter kil
refractory clay ateş kili
refractory coating refrakter kaplama
refractory concrete refrakter beton
refractory concrete ateş betonu
refractory concrete yüksek ısıya dayanır beton
refractory lining ateş tuğlası kaplama
refractory lining refrakter astar
refractory lining refrakter kaplama
refractory material refrakter malzeme
refractory material tuğlamsı gereç
refractory material yüksek sıcaklığa dayanıklı malzeme
refractory material ateşe dayanır gereç
refractory material refraktör malzemesi
refractory mortar refrakter harç
refractory mortars refrakter harçlar
refractory products ateşe dayanır ürünler
refractory slag ateşe dayanır cüruf
refractory slag refrakter cüruf
semi-silica refractory brick yarı silika refrakter tuğla
silica refractory brick silika refrakter tuğla
Mining
dense-shaped refractory material yoğun refrakter malzeme
refractory industry refrakter sanayii
Medical
rare hereditary refractory anemia nadir görülen herediter refrakter anemi
refractory epilepsy dirençli epilepsi
refractory generalized status epilepticus dirençli jeneralize status epileptikus
refractory pain inatçı ağrı
refractory period refrakter periyod
refractory seizure inatçı nöbet
refractory to treatment tedaviye dirençli
refractory venous ulcer dirençli venöz ülser
Psychology
absolute refractory period mutlak tepkisizlik dönemi
refractory period tepkisizlik dönemi
relative refractory period nisbi tepkisizlik dönemi
Physiology
refractory period refrakler devre
Chemistry
chemically bonded refractory mortar kimyasal bağlı refrakter harç
refractory ceramic fibres refrakter seramik fiberler
silica refractory chemical analysis silika refrakter kimyasal analiz
zircon refractory zirkonlu refrakter ürün
zirconium oxide refractory zirkonyum oksitli refrakter ürün
Biochemistry
refractory period kırınım dönemi