aksi - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

aksi"aksi" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 99 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
aksi contrary s.
aksi adverse s.
aksi bad-tempered s.
aksi ill-tempered s.
aksi opposite s.
General
aksi crabbed s.
aksi evil s.
aksi snappish s.
aksi froward s.
aksi converse s.
aksi stroppy s.
aksi splenetic s.
aksi gruff s.
aksi doggish s.
aksi stubborn s.
aksi ornery s.
aksi peevish s.
aksi petulant s.
aksi untoward s.
aksi wrongheaded s.
aksi counter s.
aksi cross s.
aksi bilious s.
aksi surly s.
aksi unfavourable s.
aksi negative s.
aksi sullen s.
aksi fretful s.
aksi badtempered s.
aksi reverse s.
aksi testy s.
aksi awkward s.
aksi ill s.
aksi prickly s.
aksi negatory s.
aksi recalcitrant s.
aksi unhappy s.
aksi unlucky s.
aksi unfortunate s.
aksi anti s.
aksi unfavorable s.
aksi wayward s.
aksi spleenful s.
aksi dour s.
aksi shirty s.
aksi refractory s.
aksi crabby s.
aksi crotchety s.
aksi disagreeable s.
aksi contra s.
aksi pettish s.
aksi perverse s.
aksi tart s.
aksi grumpy s.
aksi shrewish s.
aksi inverse s.
aksi jadish s.
aksi crusty s.
aksi opposite s.
aksi spleenish s.
aksi moody s.
aksi cantankerous s.
aksi snuffy s.
aksi fractious s.
aksi querulous s.
aksi grouty s.
aksi opposed s.
aksi bellicose s.
aksi bloody-minded s.
aksi ill-natured s.
aksi cross-grained s.
aksi ill-humoured s.
aksi ill-humored s.
aksi churlish s.
aksi morose s.
aksi techy s.
aksi peckish s.
aksi irritable s.
aksi tetchy s.
aksi nettlesome s.
aksi cranky s.
aksi ugly s.
aksi bad tempered s.
aksi bad-temperedly zf.
Colloquial
aksi like a bear with a sore head
Idioms
aksi as accommodating as a hog on ice
aksi accommodating as a hog on ice
Slang
aksi poop
Trade/Economic
aksi counter
aksi perverse
Law
aksi adverse
aksi contrary
Technical
aksi reverse
British Slang
aksi arsey
aksi chordy
aksi suck-up
aksi narky
aksi shirty
aksi stroppy

"aksi" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 210 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
aksi halde otherwise zf.
aksi takdirde otherwise zf.
General
aksi düşünülemez olmak be impossible to think the opposite f.
aksi gitmek go wrong f.
aksi yönde hareket etmek react f.
istenilenin aksi olmak backfire f.
(bir konu hakkında) aksi olabilecek şey, dikkat edilmesi gereken nokta caveat i.
aksi cevap dusty answer i.
aksi davranış opposite/negative behaviour i.
aksi delil counterproof i.
aksi durum contrary situation i.
aksi durum otherwise i.
aksi görüşe sahip olma turnabout i.
aksi hal contrary situation i.
aksi iddia edilemeyen kanıt clinching proof i.
aksi kanıtlanamaz gerçek hard fact i.
aksi kimse curmudgeon i.
aksi mizaç ill humor i.
aksi söylem counter-discourse i.
aksi tesadüf misadventure i.
aksi tesadüf mischance i.
aksi tesadüf unfortunate coincidence i.
aksi tesir adverse effect i.
aksi tesir reaction i.
aksi tesir counterstroke i.
aksi tesir yaratma durumu reactiveness i.
aksi yön opposite direction i.
aksi yönde söylem counter-discourse i.
aksi yöne dönüş reverse turn i.
aksi yöne dönüş turnabout i.
bisikleti altından çıkararak direksiyonundan tutmak suretiyle aksi istikamette çevirerek döndürme hareketi tail whip i.
saat aksi yönünde dönüş levorotation i.
saat aksi yönünde dönüş laevorotation i.
saat aksi yönüne hareket left hand motion i.
tam aksi the direct opposite i.
aksi (kimse) contrary s.
aksi düşünce bildiren adversative s.
aksi düşünen contrary minded s.
aksi gibi as if to spite me s.
aksi görüşte olan averse s.
aksi iddia edilemez irrefutable s.
aksi ispatlanabilir refutable s.
aksi ve kavgacı surly s.
aksi yönde counter s.
daha aksi shirtier s.
en aksi shirtiest s.
saat aksi yönünden dönerek çalışan lefthanded s.
yerkürenin aksi tarafında olan antipodal s.
aksi aksi bad-temperedly zf.
aksi belirtilmedikçe unless otherwise specified zf.
aksi belirtilmedikçe unless indicated otherwise zf.
aksi bildirilmedikçe unless otherwise specified zf.
aksi bir biçimde snappishly zf.
aksi bir biçimde jadishly zf.
aksi bir biçimde bad-temperedly zf.
aksi bir durumda in the contrary case zf.
aksi bir şekilde crabbily zf.
aksi bir şekilde shrewishly zf.
aksi bir şekilde bad-temperedly zf.
aksi bir şekilde disagreeably zf.
aksi düşünülemez inexorably zf.
aksi gibi unfortunately zf.
aksi gibi as bad luck zf.
aksi halde on the contrary zf.
aksi halde failing this zf.
aksi halde or else zf.
aksi halde in the contrary case zf.
aksi halde if not zf.
aksi ispat edilmedikçe unless proven otherwise zf.
aksi ispat edilmedikçe unless the contrary is proved zf.
aksi ispat edilmedikçe unless proved otherwise zf.
aksi ispat edilmedikçe unless otherwise proven zf.
aksi ispatlanmadıkça unless proven otherwise zf.
aksi ispatlanmadıkça unless proved otherwise zf.
aksi ispatlanmadıkça unless otherwise proven zf.
aksi kararlaştırılmadıkça unless otherwise consented upon zf.
aksi kararlaştırılmadıkça unless otherwise agreed zf.
aksi sabit olmadıkça unless otherwise specified zf.
aksi sabit olmadıkça unless the contrary has been proved zf.
aksi tadil edilmedikçe unless otherwise amended zf.
aksi takdirde or else zf.
aksi takdirde in the contrary case zf.
aksi takdirde if not zf.
aksi takdirde in the opposite case zf.
aksi takdirde otherwise zf.
aksi tanımlanmadıkça not otherwise specified zf.
aksi tashih edilmedikçe unless otherwise amended zf.
aksi tesadüf unluckily zf.
aksi yönde round zf.
aksi yönde the other way around zf.
aksi yönde contrariwise zf.
aksi yöne about zf.
aksi yöne round zf.
saat yelkovanının aksi yönünde anticlockwise zf.
saatin aksi yönünde anticlockwise zf.
tam aksi on the contrary zf.
ve aksi vice versa zf.
aksi durumda otherwise bağ.
aksi durumda if not so bağ.
aksi halde and bağ.
aksi halde nisi bağ.
aksi takdirde failing that bağ.
aksi şeytan! hell! ünl.
aksi şeytan! damn! ünl.
aksi şeytan! bloody hell! ünl.
aksi şeytan! shit! ünl.
hay aksi shit! ünl.
hay aksi tut! ünl.
hay aksi damn! ünl.
hay aksi tut-tut! ünl.
Phrases
aksi belirtilmedikçe if not defined otherwise
aksi belirtilmedikçe unless otherwise stated
aksi belirtilmedikçe unless expressly provided otherwise
aksi belirtilmedikçe when not otherwise specified
aksi belirtilmedikçe unless otherwise indicated
aksi düşünülemez otherwise is unimaginable
aksi ispat edilmedikçe unless otherwise demonstrated
aksi ispatlanmadıkça unless otherwise demonstrated
aksi olduğunda in the opposite case
aksi özellikle belirtilmedikçe unless specifically stated otherwise
aksi sabit olursa if the contrary proves to be the fact
aksi söylenmediği takdirde unless otherwise stated
aksi yönde açıkça hüküm bulunduğu halde where expressly provided otherwise
başka bir kısımda/bölümde/yerde aksi belirtilmedikçe/verilmedikçe except as provided elsewhere
Proverb
yakın dostlardan alınan borçların hemen ödenmesi gerektiğini aksi halde dostlukların bozulabileceğini ifade eden bir atasözü short reckonings make long friends
Colloquial
aksi gitmek go awry
aksi gitmek go pear-shaped
aksi olmak be on edge
aksi yönde vice versa
hay aksi! doggone!
tam aksi not by a long chalk
Idioms
aksi biri olmak have an attitude
aksi kişi awkward customer
aksi kişi ugly customer
aksi takdirde on the other hand
aksi yöne dönmek face about
aksi/huysuz bir kişi someone with an attitude
aşırı aksi as gruff as a bear
aşırı aksi gruff as a bear
kötü/aksi bir tutum içinde bulunmak cop an attitude
Speaking
acele etmelisin aksi halde gecikeceksin you must hurry otherwise you will be late
acele etmelisin aksi halde gecikeceksin you must hurry or you will be late
aksi düşünülemez the opposite is unimaginable
aksi gibi it'S just my bad luck
Trade/Economic
aksi ifade edilmemiş ise not otherwise specified
aksi ifade edilmemiş ise not otherwise stated
aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü rebuttable presumption
Law
aksi delil counterproof
aksi ispat edilebilecek hukuki karine disputable presumption
aksi ispat edilebilen rebuttable
aksi ispat edilebilir karine rebuttable presumption
aksi ispat edilemeyen unrebuttable
aksi ispat edilene kadar until proven otherwise
aksi ispat olunamayan unrebuttable
aksi kanıt counterproof
aksi kanıtlanabilen rebuttable
aksi kanıtlanmadıkça doğru sayılan delil prima facie evidence
aksi kanıtlanmadıkça doğru sayılan kanıt prima facie evidence
bir davada davalının yargılama neticesinde mahkum olması halinde mahkeme masraflarını ve mahkum olduğu ücreti ödeyeceğini aksi takdirde onun yerine ödemede bulunacağına dair kefalette bulunan kimse bail above
Politics
aksi belirtilmedikçe unless otherwise stipulated
aksi öngörülmediği takdirde except as otherwise provided
aksi öngörülmedikçe save as otherwise provided
Technical
aksi tesir back action
aksi yönde büzülme contraflexure
aksi yönlerde dönen ikiz heliks double helix
bir yöne harekete izin veren aksi yönde hareketi engelleyen mekanik stop pawl
polarize edilmiş ışık düzleminin sola veya saat aksi yönünde devri levorotatory
polarize edilmiş ışık düzleminin sola veya saat aksi yönünde devri laevorotatory
saat aksi yönü counterclockwise
saat aksi yönü anti-clockwise
saat aksi yönü dönüşü counterclockwise rotation
saat aksi yönünde levorotatory
saat aksi yönünde laevorotatory
saat aksi yönünde dönüş levogyrate
saat aksi yönünde dönüş laevogyrate
saat ibrelerinin aksi yönünde dönüş counterclockwise rotation
saat ibresi aksi yönü moment counterclockwise moment
saat ibresinin aksi yönünde counterclockwise
saat yönünün aksi yönü counterclockwise
saatin aksi yönde counterclockwise
ters aksi reverse
x-aksi x-axis
y-aksi y-axis
Computer
aksi belirtilmedikçe yapılacak olan default action
aksi belirtilmedikçe yapılacak olan varsayılan işlem default action
aksi halde eklenecek metin otherwise insert this text
aksi halde iptal'i tıklatın otherwise, click cancel
aksi istenmediği takdirde by default
ayna aksi çıktı mirrored output
Mechanic
aksi yönlü frezeleme upcut milling
Automotive
dion aksi dedion axle
ön tahrik aksi front axle driveshaft
tekerlek aksi half-shaft
yük aksi load axle
yük aksi tekerleği load wheel
Aeronautic
aksi takdirde yoksa otherwise
bir yöne akışa izin veren aksi yöne akışı check valve
Marine
kendi bükümlerinin aksi yönde bükülerek bir araya getirilmiş olan (halat, palamar vs) cablelaid s.
kendi bükümlerinin aksi yönde bükülerek bir araya getirilmiş olan (halat, palamar vs) cable-laid s.
dönüp aksi yöne gitmek veer round
Medical
aksi yönde antagonist
saat ibresinin aksi yönünde dönüş counterclockwise rotation
Physics
aksi tesir atomu recoil atom
aksi tesir çekirdeği recoil nucleus
aksi tesir radyasyonu recoil radiation
Military
aksi intişar backscattering
Latin
aksi ile kanıt argumentum a contrario
British Slang
hay aksi! shit-a-brick!
hay aksi! shitting hell!
hay aksi! shit on a stick!