aksi - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

aksi"aksi" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 122 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
aksi contrary s.
aksi adverse s.
aksi bad-tempered s.
aksi ill-tempered s.
aksi opposite s.
General
aksi crabbed s.
aksi evil s.
aksi snappish s.
aksi froward s.
aksi converse s.
aksi stroppy s.
aksi splenetic s.
aksi gruff s.
aksi doggish s.
aksi stubborn s.
aksi ornery s.
aksi peevish s.
aksi petulant s.
aksi untoward s.
aksi wrongheaded s.
aksi counter s.
aksi cross s.
aksi bilious s.
aksi surly s.
aksi unfavourable s.
aksi negative s.
aksi sullen s.
aksi fretful s.
aksi badtempered s.
aksi reverse s.
aksi testy s.
aksi awkward s.
aksi ill s.
aksi prickly s.
aksi negatory s.
aksi recalcitrant s.
aksi unhappy s.
aksi unlucky s.
aksi unfortunate s.
aksi anti s.
aksi unfavorable s.
aksi wayward s.
aksi spleenful s.
aksi dour s.
aksi shirty s.
aksi refractory s.
aksi crabby s.
aksi disagreeable s.
aksi crotchety s.
aksi perverse s.
aksi contra s.
aksi pettish s.
aksi tart s.
aksi grumpy s.
aksi shrewish s.
aksi inverse s.
aksi jadish s.
aksi crusty s.
aksi opposite s.
aksi spleenish s.
aksi moody s.
aksi cantankerous s.
aksi snuffy s.
aksi fractious s.
aksi querulous s.
aksi grouty s.
aksi opposed s.
aksi bellicose s.
aksi bloody-minded s.
aksi ill-natured s.
aksi cross-grained s.
aksi ill-humoured s.
aksi ill-humored s.
aksi churlish s.
aksi morose s.
aksi techy s.
aksi peckish s.
aksi irritable s.
aksi tetchy s.
aksi nettlesome s.
aksi cranky s.
aksi ugly s.
aksi bad tempered s.
aksi adverse s.
aksi teatish s.
aksi ramgunshoch [scottish] s.
aksi carnaptious [scottish] s.
aksi bad s.
aksi thirtover [dialect] s.
aksi thwartover [dialect] s.
aksi thraward s.
aksi thrawart [scottish] s.
aksi tiffish s.
aksi tittish [scottish] s.
aksi unfortuned s.
aksi unhospitable s.
aksi vaporish s.
aksi vapourish s.
aksi maltalent s.
aksi wronghead s.
aksi wry s.
aksi querulential s.
aksi bad-temperedly zf.
Colloquial
aksi in a mood s.
aksi like a bear with a sore head expr.
Idioms
aksi as accommodating as a hog on ice expr.
aksi accommodating as a hog on ice expr.
Trade/Economic
aksi perverse s.
aksi counter s.
Law
aksi contrary s.
Technical
aksi reverse s.
Archaic
aksi carlish s.
aksi untowardly s.
Slang
aksi poop s.
aksi arsy s.
aksi gritchy s.
British Slang
aksi arsey i.
aksi stroppy s.
aksi chordy s.
aksi narky s.
aksi suck-up s.
aksi shirty s.

"aksi" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 255 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
aksi halde otherwise zf.
aksi takdirde otherwise zf.
General
istenilenin aksi olmak backfire f.
aksi gitmek go wrong f.
aksi yönde hareket etmek react f.
aksi düşünülemez olmak be impossible to think the opposite f.
aksi yönde değişmek change by reversal f.
aksi görüşte olmak thraw [scottish] f.
aksi mizaç ill humor i.
tam aksi the direct opposite i.
aksi tesir adverse effect i.
aksi delil counterproof i.
aksi tesir counterstroke i.
saat aksi yönüne hareket left hand motion i.
aksi tesir reaction i.
aksi yöne dönüş turnabout i.
aksi tesadüf unfortunate coincidence i.
saat aksi yönünde dönüş levorotation i.
aksi tesir yaratma durumu reactiveness i.
aksi kimse curmudgeon i.
aksi görüşe sahip olma turnabout i.
aksi durum otherwise i.
aksi durum contrary situation i.
aksi hal contrary situation i.
aksi tesadüf mischance i.
aksi tesadüf misadventure i.
aksi yöne dönüş reverse turn i.
aksi yön opposite direction i.
aksi cevap dusty answer i.
aksi yönde söylem counter-discourse i.
aksi söylem counter-discourse i.
aksi kanıtlanamaz gerçek hard fact i.
saat aksi yönünde dönüş laevorotation i.
aksi iddia edilemeyen kanıt clinching proof i.
aksi davranış opposite/negative behaviour i.
bisikleti altından çıkararak direksiyonundan tutmak suretiyle aksi istikamette çevirerek döndürme hareketi tail whip i.
(bir konu hakkında) aksi olabilecek şey, dikkat edilmesi gereken nokta caveat i.
aksi kimse recalcitrant i.
aksi olma recalcitration i.
bir önermenin aksi negate i.
aksi yönde counter s.
aksi ispatlanabilir refutable s.
aksi gibi as if to spite me s.
aksi ve kavgacı surly s.
saat aksi yönünden dönerek çalışan lefthanded s.
aksi iddia edilemez irrefutable s.
yerkürenin aksi tarafında olan antipodal s.
aksi görüşte olan averse s.
aksi (kimse) contrary s.
en aksi shirtiest s.
daha aksi shirtier s.
aksi düşünen contrary minded s.
aksi düşünce bildiren adversative s.
aksi ispatlanabilir refragable s.
aksi ispat edilebilir refragable s.
aksi iddia edilmeyen unchecked [obsolete] s.
aksi iddia edilmeyen uncontradicted s.
aksi iddia edilemez ungainsayable s.
aksi ispatlanmamış unrefuted s.
aksi yönde delil eksikliğine bağlı olarak ex silentio s.
aksi ispatlanabilir questionable s.
aksi ispatlanabilir confutative s.
aksi bir şekilde söylenen whingy s.
aksi sabit olmadıkça unless otherwise specified zf.
aksi takdirde otherwise zf.
aksi bir şekilde shrewishly zf.
aksi bir şekilde disagreeably zf.
aksi tanımlanmadıkça not otherwise specified zf.
aksi halde if not zf.
aksi gibi unfortunately zf.
aksi sabit olmadıkça unless the contrary has been proved zf.
aksi bir şekilde crabbily zf.
aksi takdirde or else zf.
aksi bir durumda in the contrary case zf.
saatin aksi yönünde anticlockwise zf.
aksi yöne about zf.
aksi gibi as bad luck zf.
ve aksi vice versa zf.
aksi takdirde in the opposite case zf.
aksi takdirde if not zf.
aksi halde or else zf.
aksi bir biçimde jadishly zf.
aksi tesadüf unluckily zf.
aksi belirtilmedikçe unless otherwise specified zf.
aksi bir biçimde snappishly zf.
aksi ispat edilmedikçe unless proved otherwise zf.
aksi kararlaştırılmadıkça unless otherwise consented upon zf.
aksi kararlaştırılmadıkça unless otherwise agreed zf.
aksi ispat edilmedikçe unless proven otherwise zf.
aksi ispat edilmedikçe unless the contrary is proved zf.
aksi yönde contrariwise zf.
saat yelkovanının aksi yönünde anticlockwise zf.
aksi bir şekilde bad-temperedly zf.
aksi yöne round zf.
aksi yönde round zf.
aksi halde failing this zf.
tam aksi on the contrary zf.
aksi takdirde in the contrary case zf.
aksi halde in the contrary case zf.
aksi yönde the other way around zf.
aksi belirtilmedikçe unless indicated otherwise zf.
aksi ispat edilmedikçe unless otherwise proven zf.
aksi ispatlanmadıkça unless proven otherwise zf.
aksi ispatlanmadıkça unless proved otherwise zf.
aksi ispatlanmadıkça unless otherwise proven zf.
aksi tadil edilmedikçe unless otherwise amended zf.
aksi tashih edilmedikçe unless otherwise amended zf.
aksi bildirilmedikçe unless otherwise specified zf.
aksi bir biçimde bad-temperedly zf.
aksi aksi bad-temperedly zf.
aksi halde on the contrary zf.
aksi düşünülemez inexorably zf.
aksi bir şekilde cankeredly [obsolete] zf.
aksi bir şekilde cantankerously zf.
aksi bir şekilde techily zf.
aksi takdirde elsewise zf.
aksi yönde delil eksikliğine bağlı olarak ex silentio zf.
aksi takdirde failing that bağ.
aksi halde nisi bağ.
aksi durumda otherwise bağ.
aksi durumda if not so bağ.
aksi halde and bağ.
hay aksi shit! ünl.
aksi şeytan! bloody hell! ünl.
hay aksi tut! ünl.
aksi şeytan! damn! ünl.
hay aksi damn! ünl.
aksi şeytan! hell! ünl.
aksi şeytan! shit! ünl.
hay aksi tut-tut! ünl.
hay aksi! wirra [ireland] ünl.
Phrasals
fikrini aksi yönde değiştirmek row back [uk] f.
Phrases
aksi belirtilmedikçe when not otherwise specified i.
aksi ispatlanmadıkça unless otherwise demonstrated s.
aksi/ters/zıt/karşıt yönde by contraries [obsolete] zf.
aksi belirtilmedikçe if not defined otherwise expr.
aksi belirtilmedikçe unless otherwise stated expr.
aksi belirtilmedikçe unless otherwise indicated expr.
aksi belirtilmedikçe unless expressly provided otherwise expr.
aksi düşünülemez otherwise is unimaginable expr.
aksi halde failing which expr.
aksi ispat edilmedikçe unless otherwise demonstrated expr.
aksi olduğunda in the opposite case expr.
aksi özellikle belirtilmedikçe unless specifically stated otherwise expr.
aksi sabit olursa if the contrary proves to be the fact expr.
aksi söylenmediği takdirde unless otherwise stated expr.
aksi yönde açıkça hüküm bulunduğu halde where expressly provided otherwise expr.
başka bir kısımda/bölümde/yerde aksi belirtilmedikçe/verilmedikçe except as provided elsewhere expr.
Proverb
yakın dostlardan alınan borçların hemen ödenmesi gerektiğini aksi halde dostlukların bozulabileceğini ifade eden bir atasözü short reckonings make long friends
Colloquial
aksi gitmek go pear-shaped f.
aksi gitmek go awry f.
aksi olmak be on edge f.
aksi olmak have one's back up f.
aksi tip crank i.
aksi yönde vice versa zf.
hay aksi! doggone! expr.
tam aksi not by a long chalk expr.
her şey aksi/ters gitti it's all gone pete tong (pete tong rhyming with wrong) [uk] expr.
hay aksi! shucks exclam.
Idioms
aksi yöne dönmek do a 180 f.
tamamen aksi fikirde olmak be not having any (of it) f.
işler ters/aksi gitmek become unstuck [uk/australia] f.
aksi biri olmak have an attitude f.
aksi yöne dönmek face about f.
kötü/aksi bir tutum içinde bulunmak cop an attitude f.
aksi olmak have a worm in (one's) tongue f.
aksi kimse a bag of cats i.
aksi kişi awkward customer i.
aksi kişi ugly customer i.
aksi/huysuz bir kişi someone with an attitude i.
aksi bir cevap a dusty answer [old-fashioned] [uk] i.
aksi takdirde on the other hand expr.
aşırı aksi as gruff as a bear expr.
aşırı aksi gruff as a bear expr.
Speaking
aksi gibi it's just my bad luck expr.
acele etmelisin aksi halde gecikeceksin you must hurry otherwise you will be late expr.
acele etmelisin aksi halde gecikeceksin you must hurry or you will be late expr.
aksi düşünülemez the opposite is unimaginable expr.
Trade/Economic
aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü rebuttable presumption i.
aksi ifade edilmemiş ise not otherwise stated expr.
aksi ifade edilmemiş ise not otherwise specified expr.
Law
aksi delil counterproof i.
aksi ispat edilebilecek hukuki karine disputable presumption i.
aksi ispat edilebilir karine rebuttable presumption i.
aksi kanıt counterproof i.
aksi kanıtlanmadıkça doğru sayılan delil prima facie evidence i.
aksi kanıtlanmadıkça doğru sayılan kanıt prima facie evidence i.
bir davada davalının yargılama neticesinde mahkum olması halinde mahkeme masraflarını ve mahkum olduğu ücreti ödeyeceğini aksi takdirde onun yerine ödemede bulunacağına dair kefalette bulunan kimse bail above i.
aksi ispat edilebilen rebuttable s.
aksi ispat edilemeyen unrebuttable s.
aksi ispat olunamayan unrebuttable s.
aksi kanıtlanabilen rebuttable s.
aksi ispat edilene kadar until proven otherwise expr.
Politics
aksi öngörülmedikçe save as otherwise provided i.
aksi belirtilmedikçe unless otherwise stipulated expr.
aksi öngörülmediği takdirde except as otherwise provided expr.
Insurance
zarara ilişkin birbirinin aksi hükümleri bulunan nonconcurrent s.
Technical
aksi tesir back action i.
aksi yönde büzülme contraflexure i.
aksi yönlerde dönen ikiz heliks double helix i.
bir yöne harekete izin veren aksi yönde hareketi engelleyen mekanik stop pawl i.
saat aksi yönü dönüşü counterclockwise rotation i.
saat ibresi aksi yönü moment counterclockwise moment i.
saat ibrelerinin aksi yönünde dönüş counterclockwise rotation i.
y-aksi y-axis i.
x-aksi x-axis i.
saat aksi yönünde dönüş laevogyrate s.
saat ibresinin aksi yönünde counterclockwise s.
saatin aksi yönde counterclockwise s.
polarize edilmiş ışık düzleminin sola veya saat aksi yönünde levorotatory s.
saat aksi yönünde levorotatory s.
saat aksi yönünde dönüş levogyrate s.
saat aksi yönü anti-clockwise s.
saat aksi yönü counterclockwise s.
polarize edilmiş ışık düzleminin sola veya saat aksi yönünde laevorotatory s.
saat aksi yönünde laevorotatory s.
saat yönünün aksi yönü counterclockwise s.
ters (aksi) reverse s.
Computer
aksi belirtilmedikçe yapılacak olan default action i.
aksi belirtilmedikçe yapılacak olan varsayılan işlem default action i.
aksi halde eklenecek metin otherwise insert this text i.
ayna aksi çıktı mirrored output i.
aksi halde iptal'i tıklatın otherwise, click cancel expr.
aksi istenmediği takdirde by default expr.
Mechanic
aksi yönlü frezeleme upcut milling i.
Automotive
dion aksi dedion axle i.
ön tahrik aksi front axle driveshaft i.
tekerlek aksi half-shaft i.
yük aksi tekerleği load wheel i.
Aeronautic
bir yöne akışa izin veren aksi yöne akışı check valve i.
aksi takdirde yoksa otherwise bağ.
Marine
dönüp aksi yöne gitmek veer round f.
kendi bükümlerinin aksi yönde bükülerek bir araya getirilmiş olan (halat, palamar vs) cablelaid s.
kendi bükümlerinin aksi yönde bükülerek bir araya getirilmiş olan (halat, palamar vs) cable-laid s.
Medical
saat ibresinin aksi yönünde dönüş counterclockwise rotation i.
aksi yönde antagonist s.
Logic
aksi doğrulanamayacak nitelikte (önerme) analytic s.
Physics
aksi tesir çekirdeği recoil nucleus i.
aksi tesir atomu recoil atom i.
aksi tesir radyasyonu recoil radiation i.
Military
aksi intişar backscattering i.
Music
aksi yönde al rovescio zf.
aksi yönde a rovescio zf.
Latin
aksi ile kanıt argumentum a contrario i.
Archaic
aksi halde elles zf.
aksi takdirde elles zf.
aksi takdirde elles zf.
Slang
aksi olmak have a poker up (one's) arse [uk] f.
sinirli ya da aksi surat resting bitch face i.
sinirli ya da aksi surat bitchy resting face i.
aksi ihtiyar kadın old trout [uk] i.
hay aksi son of a biscuit ünl.
British Slang
hay aksi! shitting hell! expr.
hay aksi! shit on a stick! expr.
hay aksi! shit-a-brick! expr.