negative - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

negative

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"negative" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 81 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
negative s. negatif
negative s. olumsuz
General
negative f. menetmek
negative f. etkisiz hale getirmek
negative f. olumsuz cevap vermek
negative f. çürütmek
negative f. reddetmek
negative f. geri çevirmek
negative f. kabul etmemek
negative f. inkar etmek
negative f. yanlışlamak
negative f. aksini ispat etmek
negative f. çelişmek
negative f. ters düşmek
negative f. karşı koymak
negative f. yalanlamak
negative f. cerhetmek
negative f. iptal etmek
negative f. hükümsüz kılmak
negative i. olumsuz söz
negative i. red
negative i. olumsuz yanıt
negative i. ret
negative i. olumsuzluk
negative i. olumsuz cevap
negative i. eksi
negative i. münazarada karşıt görüşü temsil eden taraf
negative s. yadsıyıcı
negative s. zıt
negative s. aksi
negative s. menfi
negative s. ters
negative s. negatif
negative s. olumsuz
negative s. iyi olmayan, nahoş
negative s. karamsar
negative s. kötümser
negative s. kötü niyetli
negative s. düşmanca
negative s. verimsiz
negative s. onaysız
Speaking
negative zf. hayır, değil anlamına gelen yanıt
Trade/Economic
negative s. gelirden daha fazla harcama gösteren
negative s. zarar eden
negative pasif
negative aleyhte
Law
negative menfi
negative olumsuz
negative eksi
negative negatif
Politics
negative f. veto etmek
negative f. aleyhte oy vermek
negative s. bir kişiyi rakibini eleştirerek ya da ona saldırarak destekleyen
Medical
negative i. negatif test sonucu
negative s. negatif (test sonucu)
negative s. mevcut olduğundan şüphelenilen bir durumun, maddenin veya organizmanın yokluğunu gösteren
Optics
negative s. ışık ışınlarını saptırarak sanal bir ters görüntü oluşturan (mercek)
Math
negative i. eksi işareti
negative s. sıfırdan küçük
negative s. eksi işaretli
Physics
negative i. eksi yüklü cisim
negative i. düşük voltaj potansiyeline sahip plaka
negative s. elektron kazanmış
negative s. eksi yüklü
negative s. atmosfer basıncından küçük
Biology
negative s. belirli bir uyarana zıt yönde gerçekleşen (hareket, büyüme)
Biochemistry
negative s. (kısaca) rh negatif
Astrology
negative s. su ve toprak gruplarına ait (burç)
negative s. su ve toprak grubundaki burçlara ait veya ilgili
Linguistics
negative olumsuz
Philosophy
negative değilleyici
Geology
negative s. sık sık su altına batan
negative s. aşağı doğru harekete maruz kalan
negative s. aşırı erozyona maruz kalan
negative s. normalden daha az yerçekimi veya manyetik özellik gösteren
Military
negative i. askeri haberleşmede hayır anlamına gelen bir kod sözcüğü
Card
negative s. briçte ihaleyi açık tutmak amacıyla zayıf bir ele verilen (kozsuz cevap)
negative s. briçte rakibe eli anlatmak amacıyla yapılan (hamle)
Art
negative i. heykel veya seramikten alınan ters kalıp
Photography
negative i. fotoğraf basmada kullanılan renkleri tersine dönmüş görüntü
Archaic
negative i. veto hakkı

"negative" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
become negative f. olumsuzlaşmak
receive negative energy f. negatif enerji almak
get negative energy f. negatif enerji almak
leave a negative impression f. olumsuz izlenim bırakmak
leave a negative impression f. olumsuz izlenim uyandırmak
create a negative impression f. olumsuz izlenim uyandırmak
give a negative answer f. olumsuz cevap vermek
have a negative impression on f. kötü algılanmak
have negative effect on the markets f. piyasalara olumsuz yansımak
have negative impact on the markets f. piyasalara olumsuz yansımak
spread negative vibes f. çevresine negatif enerji yaymak
spread negative energy around f. çevresine negatif enerji yaymak
have a negative effect on f. üzerinde olumsuz bir etkisi olmak
affect in a negative way f. olumsuz etkilemek
affect in a negative way f. olumsuz yönde etkilemek
leave a negative impression f. olumsuz bir izlenim bırakmak
leave a negative mark f. olumsuz iz bırakmak
leave a negative mark f. olumsuz bir iz bırakmak
affect in a negative way f. olumsuz anlamda etkilemek
negative electricity i. negatif elektrik
negative vote i. aleyhte oy
picture negative i. resim negatifi
negative vote i. aleyhte verilen oy
negative electron i. negatif elektron
negative pole i. eksi uç
negative evidence i. olumsuz kanıt
negative sign i. negatif işareti
negative buoyancy i. negatif yüzdürme kuvveti
negative premises i. olumsuzlayıcı önerme
negative effector i. olumsuz etkileyici
negative shift i. olumsuz kaydırma
negative hallucination i. negatif halisünasyon
negative sentence i. olumsuz tümce
negative true logic i. negatif gerçek mantık
negative dialectics i. negatif diyalektik
negative lead i. eksi uç
negative sign i. eksi
negative sweep i. kanat ileri çıkıklığı
negative verb i. olumsuz eylem
negative buoyancy i. sudan daha ağır olup batma durumu
negative sanction i. olumsuz yaptırım
negative clearance i. menfi tespit
negative image i. negatif görüntü
negative vote i. kırmızı oy
negative thought i. olumsuz düşünce
negative film i. negatif film
negative number i. eksi sayı
negative lens i. ıraksak mercek
negative impacts i. olumsuz etkiler
negative condition i. olumsuz şart
negative response i. olumsuz tepki
negative reaction i. olumsuz tepki
negative message i. olumsuz mesaj
negative growth i. negatif büyüme
negative attitude i. olumsuz tutum
negative influence i. olumsuz etki
negative acknowledgement i. olumsuz alındı
negative scenario i. olumsuz senaryo
negative criticism i. olumsuz eleştiri
negative behavior i. olumsuz davranış
negative interaction i. olumsuz etkileşim
positive and negative sides i. olumlu ve olumsuz yönler
positive and negative aspects i. olumlu ve olumsuz yönler
negative side i. olumsuz yön
declaration of negative opinions i. olumsuz fikirlerin beyanı
negative/minus value i. eksi değer
negative theology i. negatif teoloji
positive and negative sides i. olumlu ve olumsuz yanlar
positive and negative aspects i. olumlu ve olumsuz yanlar
negative energy i. negatif enerji
negative method i. negatif yöntem
negative feelings i. olumsuz duygular
negative feelings i. negatif duygular
negative emotions i. olumsuz duygular
negative emotions i. negatif duygular
negative finding i. olumsuz bulgu
negative sentence i. olumsuz cümle
negative effects of technology i. teklonojinin olumsuz etkileri
negative effect i. olumsuz etki
negative effect i. negatif etki
opposite/negative behaviour i. aksi davranış
negative risk i. negatif risk
negative risk i. olumsuz risk
negative outlook i. olumsuz görünüm
negative outlook i. negatif görünüm
negative change i. olumsuz değişiklik
the negative side of i. olumsuz yönü
the negative side of i. olumsuz tarafı
negative meaning i. olumsuz anlam
negative approach i. negatif yaklaşım
negative capability i. özellikle sanat yapmada veya onu algılamada, netlik ve tutarlılık beklemeksizin belirsizliği kabul edebilme becerisi
in the negative s. reddeden
in the negative s. inkar eden
in the negative s. aleyhte
in the negative case zf. olumsuz durumda
in a negative way zf. olumsuz şekilde
in a negative manner zf. olumsuz şekilde
positive or negative zf. olumlu veya olumsuz
positive or negative zf. olumlu ya da olumsuz
in the negative zf. olumsuz cevap vererek
in the negative zf. olumsuz yönde
in the negative zf. aleyhte
Trade/Economic
negative equity i. değeri henüz ödenmemiş olan ipotek tutarından daha az olan bir mülke sahip olma
negative profit i. finansal kayıp
negative profit i. zarar etme
negative voucher negatif voucher
negative volume variance olumsuz kapasite farkı
negative payment application negatif ödeme uygulaması
negative yield negatif getiri
negative budget variance bütçe açığı
negative goodwill negatif şerefiye
negative saving eksi tasarruf
negative amortization negatif amortisman
negative protection negatif koruma
negative rate of interest negatif faiz oranı
negative funds gap bir bankanın değişken faizli varlıklarının toplam varlıklara oranının onun değişken faizli borçlarının toplam borçlarına oranından daha düşük olması durumu
negative gross margin brüt zarar
negative float negatif satış
negative externalities negatif dışsallıklar
negative protection girdiler üzerindeki tarifelerin yüksekliği dolayısıyla endüstrinin gerçekte korunmayıp cezalandırılmış olması
negative income tax negatif gelir vergisi
negative distinction from share capital adjustment sermaye düzeltmesi olumsuz farkları
negative saving negatif tasarruf
negative vote aleyhte oy
negative balance borçlu bakiye
negative cashflow eksi nakit akışı
negative sign eksi işareti
negative taxes eksi vergiler
negative file kara liste
negative rates of interest negatif faiz oranları
negative mortgage clause olumsuz ipotek şartı
negative interest negatif faiz
negative easement olumsuz intifak
negative volume variance olumsuz hacim farkı
negative biased curve negatif eğilimli eğri
negative effective rate negatif etken oran
negative effective protection negatif etken koruma
negative investment negatif yatırım
negative external protection negatif dış koruma
negative balance negatif bakiye
negative pledging clause olumsuz rehin şartı
negative lag negatif gecikme
negative demand olumsuz talep
negative certificate of origin olumsuz menşe şahadetnamasi
negative return eksi getiri
negative investment olumsuz yatırım
negative condition olumsuz şart
negative prescription müruru zaman
negative condition olumsuz koşul
negative prescription zamanaşımı
negative externality olumsuz dışsallık
negative cash flow nakit çıkışı
negative amortization limit negatif amortisman sınırı
negative gross accrued interest eksi brüt faiz tahakkuku
negative income tax eksi gelir vergisi
Law
negative identification i. kimlik doğrulamada başarısızlık
negative identification i. verilen kimlik bilgisinin gerçekle ya da sistemdeki bilgiyle uyuşmaması
negative pregnant i. iddianın kendisinden ziyade niteliğine itiraz ederek iddianın doğruluğunu ima eden önerme
negative condition menfi şart
negative pledge clause menfi rehin şartı
negative pledge menfi rehin
negative liability sorumluluktan muafiyet
negative covenant bağlayıcı bir yükümlülük getiren husus
negative damage menfi zarar
negative clause sözleşmede taraflara yapmama mükellefiyeti yükleyen kloz
negative confirmation menfi delil
negative servitude (başka bir kat çıkmama gibi) gayrimenkul sahibine bazı eylemelerinde ihtiyat yükümlülüğü getiren irtifak hakkı
negative testimony olumsuz tanıklık
negative easement menfi irtifak hakkı
negative confirmation olumsuz kanıt
negative covenant olumsuz bir borç yükümlülüğü getiren akit
negative evidence olumsuz tanıklık
negative statute yasak hükmünü kapsayan kanun
negative evidence menfi delil
negative evidence menfi kanıt
negative declaratory action menfi tespit davası
negative powers menfi yetkiler
negative declaratory judgement menfi tespit kararı
negative rights negatif haklar
Politics
negative income tax i. belirli bir yıllık gelirin altında kazananların vergi ödemek yerine devletten para aldıkları gelir destek sistemi
negative tax i. düşük gelirli kişilere gelirleriyle ters orantılı olarak devletin yaptığı sosyal yardım ödemesi
negative rights negatif haklar
negative vote karşı oy
negative vote aleyhte oy
a negative vote olumsuz oy
Tourism
negative image olumsuz imaj
Technical
negative resistance oscillator eksi dirençli salıngaç
negative gm negatif gm
negative resistance repeater negatif dirençli repetör
negative acknowledge character olumsuz yanıt karakteri
negative ammeter negatif ampermetre
negative bending moment negatif eğilme momenti
negative resistance diode negatif direnç diyodu
shell of negative curvature dışbükey kabuk
negative bias eksi öngerilim
negative toe resistance of a pile bir kazığın negatif uç mukavemeti
negative impedance negatif empedans
negative feedback negatif geribesleme
negative work negatif iş
negative feedback amplifier eksi geri beslemeli yükselteç
negative phase sequence negatif faz sırası
negative light modulation negatif ışık modülasyonu
negative modulation negatif değiştirim
negative carbon negatif karbon
negative charge negatif elektrik yükü
negative light modulation eksi ışık kiplenimi
negative terminal of the battery akü eksi kutbu
negative resistance magnetron negatif direnç magnetonu
negative resistance region negatif direnç bölgesi
negative resistance amplifier negatif direnç amplifikatörü
negative resistance oscillator negatif dirençli osilatör
negative reaction negatif reaksiyon
negative acknowledge olumsuz alındı
negative impedance converter eksi celi çevireci
negative temperature negatif sıcaklık
negative impedance eksi celi
negative impedance converter negatif empedans çeviricisi
colour negative renk negatifi
negative lead from the battery akü eksi kutbu
negative acknowledge alınmadı
negative gain eksi kazanç
negative pole negatif kutup
negative gain negatif kazanç
negative transconductance oscillator negatif geçiş iletken tikli osilatör
negative transconductance negatif geçiş iletkenliği
negative impedance amplifier negatif empedanslı kuvvetlendirici
negative pressure negatif basınç
shell of negative curvature ters bükülmüş kabuk
negative anode potential negatif anot gerilimi
negative feedback amplifier negatif geri beslemeli amplifikatör
negative bias eksi kutuplanma
negative pressure region negatif basınç bölgesi
negative resistance negatif direnç
negative picture phase negatif resim fazı
negative valence negatif değer
negative electrode negatif elektrot
negative distortion negatif distorsiyon
colour negative film renkli negatif film
negative terminal negatif uç
negative bias negatif polarma
negative wire eksi teli
negative resistance amplifier eksi direnç yükselteci
negative acceleration hareketli bir cismin yavaşlaması
negative potential negatif potansiyel
negative ion negatif iyon
negative lap negatif lep
negative bias negatif bayas
negative acknowledgement olumsuz alındılama
negative feedback eksi geribesleme
negative catalyst negatif katalizör
negative potential eksi erki
negative skin friction negatif yüzey sürtünmesi
negative indication eksi gösterimi
negative modulation negatif modülasyon
negative segregation alt birikim
negative segregation negatif segregasyon
negative hardening geri sertleştirme
negative hardening negatif sertleştirme
gram-negative gramnegatif
gram-negative alkole işlendikten sonra boyasını kaybetmeyen bakterileri belirten söz
negative-grid oscillator eksi ızgara salıngacı
negative-grid generator negatif ızgara jeneratörü
negative-grid oscillator negatif ızgara osilatörü
negative-grid generator eksi ızgara üreteci
negative pore-water pressure negatif boşluk suyu basıncı
gram-negative gram negatif
negative feedback olumsuz geribildirim
negative definite kesin eksi
long negative connection uzun negatif hücre irtibatı
negative crystal negatif kristal
negative proton negatif proton
negative wind pressure negatif emici rüzgar basıncı
negative indentation ters girinti
negative correlation negatif korelasyon
negative angle negatif açı
negative sign eksi işareti
negative logic negatif mantık
negative image negatif görüntü
negative osmosis negatif geçişme
negative surfactant negatif surfaktan
negative signal eksi değerli sinyal
negative electricity negatif elektrik
negative pore water pressure negatif boşluk suyu basıncı
negative plate negatif plaka
negative electron negatif elektron
negative definite matrix kesin eksi matris
negative sign eksi imi
negative surfactant eksi yüzeyetkin
negative sign negatif işareti
negative electricity eksi elektrik
positive negative three step action artı eksi üç basamaklı eylem
positive negative action artı eksi eylem
negative temperature coefficient negatif sıcaklık katsayısı
negative photographic sound record monofonik negatif ses kaydı
copy negative negatif kopya
original negative orijinal negatif
duplicate negative çoğaltma negatifi
negative phase of the shock wave şok dalgasının negatif sahası
positive and negative static air pressure pozitif ve negatif hava basıncı
positive and negative static air pressure pozitif ve negatif statik hava basıncı
directly heated negative temperature coefficient thermistor doğrudan ısıtalan negatif sıcaklık katsayılı termistör
drainage of fluids by means of gravity or negative pressure sıvıların yer çekimi veya negatif basınç yoluyla dışarı alınımı
negative phase plate ters evre levhası
negative hardening ters sertleşme
negative hardening ters sertleştirme
negative rake ters açı
negative replica ters maske
negative quenching ters sertleştirme
negative quenching ters sertleşme
negative segregation ters birikim
negative phase contrast ters evre zıtlığı
negative climb ters tırmanış
negative replica bakışım maskesi
negative electrode katod
negative staininig zıtlık pekleştirme
negative stain zıtlık pekleştirme katığı
negative crystal kristal biçimli boşlukcuk
negative quenching eksi suverme
negative pole eksi ucay
negative deviation eksi sapma
negative collar eksi kala
negative climb eksi tırmanış
negative eyepiece eksi oküler
negative eyepiece eksi gözmerceği
negative charge carrier eksi yük taşıyıcı
negative resistance eksi direnç
negative distortion eksi çarpılma
negative collar eksi yanak
negative rake eksi açı
negative charge eksi yük
negative number eksi sayı
negative temperature coefficient eksi sıcaklık katsayısı
negative pressure driven sewerage systems negatif basınç ile çalışan kanalizasyon sistemleri
leaktightness test under negative pressure negatif basınç altında sızdırmazlık deneyi
negative pressure breathing apparatus negatif basınçlı solunum aparatı
negative sequence voltage ters gerilim
negative excitation ters uyarım
negative follow-up negatif izleme
negative sequence relays negatif faz sırası rölesi
negative sequence protection negatif faz sırası koruması
negative excitation negatif ikaz
negative feedback negatif geri besleme
negative sequence reactance negatif faz sıralı reaktans
surface mount negative temperature coefficient thermistor yüzeye takılan negatif sıcaklık katsayılı termistör
directly heated negative temperature coefficient thermistor doğrudan ısıtılan negatif sıcaklık katsayılı termistör
negative to ground negatif topraklama
negative sample olumsuz örnek
Computer
invert if negative negatifse evir
negative charge eksi yük
negative indentation ters girinti
negative acknowledgement olumsuz alındı
negative variant ters değişke
negative scrolling ters kaydırma
negative acknowledge character olumsuz alındı damgası
negative number olumsuz sayı
negative definite matrix kesin eksi matris
negative numbers negatif sayılar
negative sign symbol eksi işareti simgesi
negative picture sıfırdan küçük rakam gösterimi
negative logic negatif mantık
negative acknowledge character olumsuz alındı karakteri
negative charge eksi
negative signal eksi değerli sinyal
negative charge negatif yük
negative resistance eksi direnç
negative sign eksi işareti
negative output negatif çıktı
negative image negatif resim
negative number format negatif sayı biçimi
positive negative three step action artı eksi üç basamaklı eylem
print as a negative image negatif görüntü olarak yazdır
positive negative action artı eksi eylem
negative acknowledge character olumsuz yanıt karakteri
negative acknowledge olumsuz alındı
negative indication eksi gösterimi
negative acknowledge alınmadı
positive-negative three-step action artı-eksi üç basamaklı eylem
negative half-wave eksi yarıdönem
positive-negative action artı-eksi eylem
negative half-wave eksi yarı dönem
Informatics
false negative yanlış red hatası
false negative ikinci tür hata
negative charge eksi yük
negative correlation ters ilinti
negative logic ters mantık
negative indentation ters girinti
negative feedback eksi geribesleme
negative feedback ters geribesleme
negative acknowledgement olumsuz alındı
negative entry eksi işaretini girme
negative pulse eksi yönde vurum
Telecom
negative impedance amplifier negatif empedanslı kuvvetlendirici
negative impedance amplifier eksi çelili yükselteç
significant negative effects önemli olumsuz etkiler
Electric
negative feedback circuit i. negatif geribesleme devresi
negative feedback circuit i. çıktı değerini girdi değerinden çıkararak aradaki farkı sisteme uygulayan geri besleme devresi
negative resistance i. voltaj artırıldığında direncin de artarak akımın orantılı şekilde azaldığı devre elemanı karakteristiği
negative resistance amplifier negatif direnç amplifikatörü
negative modulation negatif değiştirim
negative reaction negatif reaksiyon
negative potential eksi erkil
negative feedback amplifier negatif geribeslemeli amplifikatör
negative resistance magnetron negatif direnç magnetronu
negative resistance oscillator negatif dirençli osilatör
negative resistance repeater negatif dirençli repetör
negative impedance eksi çeli
negative resistance eksi direnç
negative phase sequence negatif faz sırası
negative terminal negatif terminal
negative temperature negatif sıcaklık
negative impedance converter eksi çeli çevireci
negative resistance region negatif direnç bölgesi
negative transconductance oscillator negatif geçiş iletkenlikli osilatör
negative feedback amplifier eksi geribeslemeli yükselteç
negative gain negatif kazanç
negative impedance negatif empedans
negative bias negatif polarma
negative potential negatif potansiyel
negative resistance negatif direnç
negative bias negatif bayas
negative terminal negatif kutup cıvatası
negative modulation negatif modülasyon
negative terminal negatif uç
negative bias eksi öngerilim
negative transconductance negatif geçiş iletkenliği
negative resistance amplifier eksi direnç yükselteci
negative charge negatif yük
negative charge eksi yük
negative electrode negatif elektrot
negative resistance oscillator eksi dirençli salıngaç
negative impedance converter negatif empedans çeviricisi
negative resistance diode negatif direnç diyodu
negative feedback eksi geribesleme
negative gain eksi kazanç
negative feedback negatif geribesleme
negative anode potential negatif anot gerilimi
negative charge negatif elektrik yükü
Mechanic
negative land negatif yüzey
Television
negative distortion negatif distorsiyon
negative light modulation eksi ışık kiplenimi
negative light modulation negatif ışık modülasyomı
negative picture phase negatif resim fazı
negative light modulation negatif ışık modülasyonu
Construction
negative moment negatif moment
negative reinforcement negatif moment bölgesi donatısı
Lighting
negative-glow lamp ışıltı lambası
Automotive
negative temperature coefficient resistor negatif sıcaklık katsayı rezistörü
negative diode eksi diyot
battery negative terminal akü negatif terminali
negative camber kamber eksi açısı
negative plate negatif plaka
negative/positive cablo eksi/artı kablo
negative temperature coefficient resistor negatif sıcaklık katsayı direnci
negative terminal negatif kutup
negative terminal negatif kutup başı
negative temperature characteristic negatif sıcaklık karakteristiği
negative terminal negatif terminal
negative temperature coefficient negatif sıcaklık katsayısı
negative temperature coefficient negatif sıcaklık faktörü
negative pulse charging method negatif darbeli şarj metodu
negative steering offset negatif direksiyon kayıklığı
negative electrode negatif elektrot
negative back pressure egr valve negatif geri basınç modülasyonlu valf
negative acceleration negatif hızlanma
negative temperature coefficient thermistor negatif ısı katsayılı termistör
negative lift negatif kaldırma
negative spark negatif kıvılcım
negative pole negatif kutup
negative pole negatif manyetik kutup
negative plate negatif plaka
negative ground negatif şasili
negative terminal negatif terminal
negative load base negatif yük merkezi
Aeronautic
negative contact temas yok
negative sweep kanat ileri çıkıklığı
Medical
false-negative s. yalancı negatif
negative sense negatif iplik
true negative rate gerçek negatiflik hızı
negative charge eksi yük
negative charge negatif yük
negative cytologic negatif sitolojik
gram-negative gram-negatif
gram-negative bacteria gram-negatif bakteriler
oestrogen-receptor-negative/positive tumours östrojen reseptör negatif-pozitif tümörler
true negative rate gerçek negatif hız
negative temperature coefficient negatif sıcaklık katsayısı
negative symptoms negatif semptomlar
negative aspects of dialysis process diyaliz tedavisinin olumsuz yanları
beta-lactamase negative ampicillin resistant beta-laktamaz negatif ampisiline direnç
gram negative bacteria gram negatif bakteri
negative intrathoracic pressure negatif intratorasik basınç
negative pressure pulmonary edema negatif basınçlı pulmoner ödem
patient with negative sputum smear balgam yayması negatif olan hasta
smear-negative pulmonary tuberculosis balgam yayma negatif akciğer tüberkülozu
human immunodeficiency virus negative patient insan immünyetmezlik virüsü negatif hasta
gram-negative coccobacillus gram negatif kokobasil
false-negative rate yalancı negatiflik oranı
smear negative pulmonary tuberculosis yayma negatif akciğer tüberkülozu
gram-negative bacterial infection gram-negatif bakteriyel enfeksiyon
coagulase-negative staphylococci koagülaz negatif stafilokoklar