pasif - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

pasif"pasif" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 26 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
pasif inactive s.
pasif passive s.
General
pasif liabilities i.
pasif liability i.
pasif debtor side i.
pasif nonviolent s.
pasif inactive s.
pasif nonactive s.
pasif non-violent s.
pasif supine s.
pasif quiescent s.
Trade/Economic
pasif accounts payable
pasif liability
pasif dormant
pasif debit
pasif unfavourable
pasif passive
pasif liabilities
pasif liability item
pasif debtor side
pasif debtor's figure
pasif unfavorable
pasif negative
pasif debit side of a balance sheet
Technical
pasif passive
Chemistry
pasif passive

"pasif" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 276 sonuç

Türkçe İngilizce
General
pasif direniş sergilemek mount passive resistance f.
pasif direniş sergilemek display passive resistance f.
pasif direniş sergilemek show passive resistance f.
pasif kılmak put out of action f.
pasif kılmak passivize f.
pasif kılmak inactivate f.
pasif kılmak render inactive f.
aktif-pasif yönetimi asset-liability management i.
gandhi'nin uyguladığı idareye karşı pasif direniş programı satyagraha i.
herhangi bir pasif eğlence biçimi enterdrainment i.
ilişkide pasif olan eşcinsel bottom i.
pasif davranış passive behaviour i.
pasif direnç passive resistance i.
pasif direniş non-violence i.
pasif direniş passive resistance i.
pasif direniş nonviolent resistance i.
pasif direniş passive ressitance i.
pasif direniş nonviolence i.
pasif direniş civil disobedience i.
pasif direnme passive resistance i.
pasif eylemci slacktivist i.
pasif içici passive smoker i.
pasif içicilik secondhand smoking i.
pasif içicilik second-hand smoke i.
pasif içicilik passive smoking i.
pasif jimnastik isometric exercise i.
pasif mukavemet passive resistance i.
pasif olarak maruz kalınan sigara dumanı second-hand smoke i.
pasif öncelik passive priority i.
pasif taraf passive party i.
pasif taraf passive side i.
pasif-agresif kişiler passive-aggressive persons i.
pasif-agresif şahsiyet bozukluğu passive-aggressive personality disorder i.
pasif duruma getirilmiş passivated s.
pasif içici passive smoking s.
pasif bir halde inactively zf.
pasif bir şekilde quiescently zf.
pasif olarak passively zf.
Slang
(cezaevi argosu) pasif homo old lady
cezaevi argosunda pasif eşcinsel catcher
cezaevinde pasif ibne punk
ilişkide pasif olan eşcinsel catcher
pasif eş cinsel catcher
pasif eşcinsel catcher
pasif üye deadwood
Trade/Economic
aktif ile pasif arasındaki pozitif fark surplus
aktif pasif durumu statement of assets and liabilities
aktif pasif tablosu asset-liability statement
aktif ve pasif assets and liabilities statement
aktif ve pasif assets and liabilities
aktif ve pasif borçlar debts active and passive
aktif ve pasif durumu statement of assets and liabilities
aktif ve pasif listesi list of assets and liabilities
aktif-pasif assets and liabilities
aktif-pasif hesaplar account of assets and liabilities
aktif-pasif komitesi asset/liability committee
bilançonun pasif tarafında görünmek appear on the debit side of the balance sheet
cari aktif ve cari pasif arasındaki oran working capital ratio
dış ticarette pasif bakiye trade deficit
geçici pasif hesabı suspense liabilities
işletme bilançosunun pasif yanını oluşturan kalemler liabilities
muhasebe kayıtlarında aktif ve pasif tarafların birbirine eşit olması accounting equation
muhayyel pasif fictitious liabilities
pasif artışı liability increase
pasif azalması liability decrease
pasif bilanço left-hand side
pasif bilanço liabilities
pasif bir tavır takınmak maintain a passive attitude
pasif borçlar debts
pasif dış ticaret bilançosu import trade balance
pasif dış ticaret bilançosu trade deficit
pasif dış ticaret bilançosu passive trade balance
pasif hesabı liabilities account
pasif hesap liability account
pasif hesaplar liability accounts
pasif hesaplar liability account
pasif işgücü passive workforce
pasif kalemleri debit items
pasif kalmak remain passive
pasif kaynaklar toplamı total liabilities and shareholders equity
pasif ortak sleeping partner
pasif rezerv passive reserve
pasif satış passive sales
pasif tahviller passive bonds
pasif ticaret passive commerce
pasif ticaret bilançosu deficit trade balance
pasif ticari denge adverse trade balance
pasif toplamı total liabilities
pasif toplamının öz sermayeye oranı liabilities to worth ratio
pasif toplamının özsermayeye oranı liabilities to worth ratio
pasif ve öz sermaye bilançosu statement of affairs
pasif ve öz sermayeyi gösteren bilanço statutory statement of affairs
pasif yatırım yönetimi passive investment management
pasif yönetim passive management
pasif yükümlülükler liabilities
ticaret bilançosu pasif olan devlet immature debtor nation
yabancı pasif ödeme bilançosu foreign debit balance
Law
pasif borçlar liabilities
pasif kabul passive acceptance
pasif rıza sufferance
Politics
pasif (kaynaklar) liabilities
pasif (kaynaklar) debits
pasif devrim passive revolution
pasif direniş passive resistance
pasif halk passive population
Technical
aktif ve pasif cihazların elektromanyetik bozulmaya karşı bağışıklıkları immunity to electromagnetic disturbances of active and passive equipment
edilgen pasif tehdit passive threat
elektromanyetik girişim bastırması için pasif filtre birimleri passive filter units for electromagnetic interference suppression
elektromanyetik girişimi bastırmak için pasif filtre birimi passive filter unit for electromagnetic interference suppression
elektromanyetik girişimi bastırmak için pasif filtre birimleri passive filter units for electromagnetic interference suppression
fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar fibre optic interconnecting devices and passive components
fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif devre bileşenleri fibre optic interconnecting devices and passive components
fiber optik arabağlantı cihazları ve pasif bileşenler fibre optic interconnecting devices and passive components
fiber optik arabağlantı cihazları ve pasif elemanlar fibre optic interconnecting devices and passive components
fiber optik arabağlantı elemanları ve pasif bileşenler fibre optic interconnecting devices and passive components
fiber optik pasif bileşenleri ve kablo birimleri fibre optic passive components and cable assemblies
fiber optik pasif dağılım dengeleyicisi fibre optic passive dispersion compensator
ford’un pasif güvenlik sistemi pats
lazer radyasyonuna karşı pasif korunma passive protection against laser radiation
pasif akım passive current
pasif anahtarsız giriş passive keyless entry
pasif bağışıklık passive immunity
pasif bileşenler performans standardı passive components performance standard
pasif devre passive circuit
pasif difüzyon numune alma aleti passive diffusion sampler
pasif dört uçlu devre passive four terminal network
pasif elektroakustik dönüştürcü elemanlar passive electroacoustic transducer elements
pasif elemanlar performans standardı passive components performance standard
pasif eş eksenli geniş bantlı dağıtım cihazları passive coaxial wideband distribution equipment
pasif filtre birimleri passive filter units
pasif güneş enerjisi passive solar energy
pasif hata belirleme passive fault detection
pasif havalandırma passive ventilation
pasif ısıtma passive heating
pasif iklimlendirme passive climatization
pasif istasyon passive station
pasif kablo modellemesi passive cable modeling
pasif kayma yüzeyi passive surface of sliding
pasif kırılma passive failure
pasif matriks monokrome modüller passive matrix monochrome modules
pasif matrisli renkli sıvı kristal gösterge modülleri passive matrix color liquid crystal display modules
pasif matrisli tek renkli sıvı kristal gösterge modülleri passive matrix monochrome liquid crystal display modules
pasif metal passive metal
pasif mirkrodalga bileşenleri passive microwave components
pasif numune alma metodu passive sampler methodology
pasif optik bileşen passive optical component
pasif optik bileşenler passive optical components
pasif optik elemanların güvenilirliği reliability of passive optical components
pasif öğe passive component
pasif plastik denge passive state of elastic equilibrium
pasif radar passive radar
pasif radyo girişim bastırma süzgeci passive radio frequency suppression filter
pasif rankine basıncı passive rankine pressure
pasif rankine hali passive rankine state
pasif rankine zonu passive rankine zone
pasif soğutma passive cooling
pasif süzgeç birimleri passive filter units
pasif şebeke passive network
pasif toprak basıncı passive earth pressure
pasif toprak basıncı katsayısı coefficient of passive earth pressure
pasif uydu passive satellite
pasif zemin basıncı passive soil pressure
temel pasif elemanlar basic passive components
zeminin pasif itkisi passive thrust of earth
Computer
pasif devre passive network
pasif dönüştürücü passive transducer
pasif eylemcilik slacktivism
pasif eylemcilik slactivism
pasif güdüm passive guidance
pasif hata belirleme passive fault detection
pasif iki kapılı devre passive four terminal network
pasif istasyon passive station
pasif tehdit passive threat
pasif tehdit passive menace
pasif yansıtıcı passive reflector
Informatics
pasif ağ geçidi passive gateway
pasif arka pano passive backplane
pasif devre passive network
pasif dinleme passive wiretapping
pasif dönüştürücü passive transducer
pasif düğüm passive node
pasif göbek passive hub
pasif grafik passive graphics
pasif matris ekran passive-matrix display
pasif optik ağ passive optical network
pasif öğe passive element
pasif saldırı passive attack
pasif süzgeç passive filter
pasif tehdit passive threat
pasif terminal passive station
Telecom
ATM pasif optik ağ ATM passive optical network
derin-lif pasif optik ağ deep-fiber passive optical network
ethernet pasif optik ağ ethernet passive optical network
fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenleri fibre optic interconnecting devices and passive components
genişbantlı pasif optik ağ broadband passive optical network
gigabit ethernet pasif optik ağ gigabit ethernet passive optical network
gigabit pasif optik ağ gigabit passive optical network
pasif ağ passive network
pasif ağ geçidi passive gateway
pasif dağıtım kutusu passive hub
pasif elektronik etiket passive tag
pasif optik ağ passive optical network
pasif optik şebeke üzerinden telefon hizmeti telephony over passive optical network
pasif şebeke passive network
pasif uydu passive satellite
Electric
pasif akım passive current
pasif devre passive circuit
pasif dönüştürücü passive transducer
pasif öğe passive component
pasif radar passive radar
pasif şebeke passive network
Television
sinyali zayıflatan pasif eleman attenuator
Construction
pasif inşaat metodu passive method of construction
pasif ve aktif kütlesel sönümleyiciler passive and active mass dampers
Automotive
direksiyon simidi pasif tahditleyiciler steering wheel passive restraints
muhtelif pasif engelleme sistemleri miscellaneous passive restraint systems
pasif güvenlik sistemleri passive safety systems
pasif önlemler passive arming
Aeronautic
pasif keşif ve seyrüsefer sistemi forward looking infrared
pasif korunma amiri air raid warden
Medical
aktif-pasif dil egzersizleri active-passive tongue exercises
gebelik boyunca aktif ve pasif sigara içimi active and passive smoking during pregnancy
pasif antikorlar passive antibodies
pasif bağışıklık passive immunity
pasif difüzyon passive diffusion
pasif dozimetri passive dosimetry
pasif germe egzersizleri passive stretching exercises
pasif hemaglütinasyon testi passive hemagglutination assay
pasif içicilerin maruz kaldığı sigara dumanı secondhand smoke
pasif immünizasyon passive immunization
pasif sigara dumanına maruz kalmış çocuklar children exposed to passive smoke
pasif sigaraya maruz kalmış çocuklar children exposed to passive smoke
Psychology
aktif ve pasif active and passive
pasif analiz passive analysis
pasif davranış passive behavior
pasif etki passive influence
pasif içgüdü dormant instinct
pasif kaçınmalı öğrenme passive avoidance learning
pasif öğrenme passive learning
pasif ötanazi passive euthanasia
pasif saldırgan kişilik passive-aggressive personality
pasif saldırganlık passive aggression
pasif terapi passive therapy
pasif-alıcı özlem passive-receptive longing
Dentistry
pasif sonik irrigasyon passive sonic irrigation
Biology
pasif taşıma passive transport
pasif taşınma passive transport
Marine Biology
pasif araç passive gear
pasif balıkçılık passive fishing
Philosophy
dualist çin felsefesinde pasif kadın öğe yin
Environment
pasif yer basıncı passive earth pressure
Military
elektronik mukabil karşı tedbir olarak kullanılan pasif tarama tekniği lobe-on-receive-only
pasif balistik füze savunması passive ballistic missile defence
pasif basın ve halkla ilişkiler politikası passive public information policy
pasif elektronik korunma tedbirleri passive electronic protection measures
pasif haberleşme karşı tedbirleri passive communications countermeasures
pasif hava savunması passive air defensive
pasif hava savunması passive air defense
pasif hedef güdümü passive homing guidance
pasif hedefle güdüm passive homing guidance
pasif kızıl ötesi algılayıcı passive infra-red sensor
pasif korunma passive protection
pasif korunma memuru air-raid warden
pasif korunma önlemleri air-raid precautions
pasif korunma tedbirleri passive measures
pasif mayın passive mine
pasif muhabere uydusu passive communications satellite
pasif savunma passive defence
pasif savunma planı passive defence plan
pasif uydu passive satellite
pasif uydu savunması passive satellite defence
radar pasif tanımlama sistemi radar passive identification system
Sport
sürekli pasif hareket continuous passive motion (cpm)
Volleyball
pasif blok passive block
Pscyhology
pasif intihar indirect suicide
pasif intihar passive suicide