reddetmek - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

reddetmek"reddetmek" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 106 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
reddetmek refuse f.
reddetmek reject f.
reddetmek deny f.
reddetmek decline f.
reddetmek abnegate f.
General
reddetmek rule out f.
reddetmek negate f.
reddetmek disclaim f.
reddetmek fall down f.
reddetmek throw something out f.
reddetmek contravene f.
reddetmek spurn f.
reddetmek disavow f.
reddetmek turn up one's nose at f.
reddetmek veto f.
reddetmek throw out f.
reddetmek negative f.
reddetmek disapprove f.
reddetmek overrule f.
reddetmek put back f.
reddetmek rebut f.
reddetmek nix f.
reddetmek disallow f.
reddetmek renege f.
reddetmek jilt f.
reddetmek repel f.
reddetmek repulse f.
reddetmek damn f.
reddetmek deny f.
reddetmek gainsay f.
reddetmek put f.
reddetmek cast off f.
reddetmek gainsaid f.
reddetmek controvert f.
reddetmek disdain f.
reddetmek draw the line f.
reddetmek rebuff f.
reddetmek disacknowledge f.
reddetmek scout f.
reddetmek dispute f.
reddetmek flout f.
reddetmek take objection to f.
reddetmek protest f.
reddetmek draw the line at f.
reddetmek refute f.
reddetmek set aside f.
reddetmek renounce f.
reddetmek turn f.
reddetmek decline f.
reddetmek turn thumbs down on f.
reddetmek disaffirm f.
reddetmek disown f.
reddetmek kill f.
reddetmek declare off f.
reddetmek turn down f.
reddetmek foreclose f.
reddetmek refuse f.
reddetmek throw over f.
reddetmek disinherit f.
reddetmek repudiate f.
reddetmek dismiss f.
reddetmek reject f.
reddetmek turn someone down f.
reddetmek abstrude f.
reddetmek againsay f.
reddetmek refel [obsolete] f.
reddetmek nick f.
reddetmek reluct f.
reddetmek reluctate f.
reddetmek naysay f.
reddetmek nayt [obsolete] f.
reddetmek ixnay f.
Phrasals
reddetmek thumb down f.
reddetmek cast away f.
reddetmek cast by f.
reddetmek fling away f.
reddetmek thrust away f.
reddetmek set by [obsolete] f.
reddetmek throw away f.
reddetmek throw back f.
reddetmek whistle off f.
Idioms
reddetmek give a thumbs down
reddetmek turn thumbs down on something
Trade/Economic
reddetmek repudiate
reddetmek decline
Law
reddetmek disown
reddetmek deny
reddetmek reject
reddetmek overrule
reddetmek refuse
reddetmek bar
reddetmek impeach
reddetmek challenge
reddetmek condemn
reddetmek controvert
reddetmek disaffirm
reddetmek disavow
reddetmek disallow
reddetmek defend
reddetmek negate
reddetmek rebut
Politics
reddetmek repudiate
Technical
reddetmek refuse
reddetmek reject
Philosophy
reddetmek sublate
Latin
reddetmek nego

"reddetmek" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 100 sonuç

Türkçe İngilizce
General
şiddetle reddetmek rebuff f.
hakaretle reddetmek spurn f.
küçümseyerek reddetmek spurn f.
kanun tasarısını reddetmek throw out a bill f.
prensiplerine aykırı olduğu için reddetmek refuse on principle f.
reddetmek (dava) quash f.
yemin ederek reddetmek abjure f.
evlatlıktan reddetmek disown f.
reddetmek (davayı) dismiss f.
şiddetle reddetmek deprecate f.
hor görerek reddetmek spurn f.
onaylamayı reddetmek withhold one's consent f.
yardımı reddetmek disoblige f.
yasa tasarısını reddetmek defeat the bill f.
yasa tasarısını reddetmek throw out the bill f.
suçu reddetmek plead not guilty f.
oybirliği ile reddetmek reject unanimously f.
daveti reddetmek refuse the invitation f.
daveti reddetmek decline the invitation f.
dini reddetmek reject the religion f.
bir belgeyi reddetmek decertify f.
yapmayı reddetmek stick at f.
evlatlıktan reddetmek disinherit f.
sorumluluğu reddetmek decline the responsibility f.
teklifi reddetmek decline an offer f.
aslını reddetmek deny one's identity f.
aslını reddetmek deny one's roots f.
iddiaları reddetmek reject the claims f.
bir daveti reddetmek beg something off f.
işi reddetmek refuse the job f.
temsil edilmeyi reddetmek refuse representation f.
davayı görmeyi reddetmek refuse to hear the case f.
ateş etmeyi reddetmek refuse to fire f.
bir şeyi yapmayı reddetmek refuse to do something f.
suçlamaları reddetmek deny the accusations f.
bir şeyi (teklif,öneri) reddetmek take a pass f.
tekrar reddetmek redeny f.
oy pusulasındaki isimlere oy vermeyi bütünüyle reddetmek scratch a ticket f.
Phrasals
oylamayla reddetmek vote down f.
kabulünü reddetmek shut out f.
oylayarak reddetmek turn thumbs down f.
çalışmayı reddetmek walk out
bilgi vermeyi reddetmek hold out on
Colloquial
(birini) reddetmek chill f.
Idioms
aşkını reddetmek give the mitten to f.
sorumluluğu reddetmek wash one's hands of f.
sorumluluğu reddetmek wash the hands of f.
çıkma teklifini reddetmek give the mitten to f.
(arkadaşlık teklifini) burun kıvırarak reddetmek/geri çevirmek give (one) the air f.
(arkadaşlık teklifini) hor görerek reddetmek give (one) the air f.
(arkadaşlık teklifini) burun kıvırarak reddetmek/geri çevirmek give someone the air f.
(arkadaşlık teklifini) hor görerek reddetmek give someone the air f.
(arkadaşlık teklifini) burun kıvırarak reddetmek/geri çevirmek give someone the brush off f.
(arkadaşlık teklifini) hor görerek reddetmek give someone the brush off f.
(arkadaşlık teklifini) burun kıvırarak reddetmek/geri çevirmek give someone the gate f.
(arkadaşlık teklifini) hor görerek reddetmek give someone the gate f.
(arkadaşlık teklifini) burun kıvırarak reddetmek/geri çevirmek give someone the old heave-ho f.
(arkadaşlık teklifini) hor görerek reddetmek give someone the old heave-ho f.
birisiyle bir şey yapmayı reddetmek would not touch someone with a bargepole
birisiyle bir şey yapmayı reddetmek would not touch thing with a bargepole
düşünmeden reddetmek reject something out of hand
düşünmeden reddetmek dismiss something out of hand
(tavsiyeyi/öneriyi vb) reddetmek throw something back in somebody's face
birileriyle aynı kefeye konmayı (aynı çatı altında olmayı) reddetmek not give somebody house room
birileriyle aynı ortamda bulunmayı reddetmek not give something/somebody house room
Slang
bir talebi/soruyu reddetmek için kullanılan kaba tabir ask my arse [obsolete] [uk] expr.
bir talebi/soruyu reddetmek için kullanılan kaba tabir ask my arse expr.
konuşmayı reddetmek dummy up
Trade/Economic
sakinleri beyaz ırktan olmayan yoksul muhitlere mal ve hizmet vermeyi reddetmek redline f.
davayı reddetmek dismiss
Law
davayı reddetmek nonsuit [obsolete] f.
adli duruşmayı reddetmek put out of court f.
vasi olmayı reddetmek renounce probate f.
tereke yönetimini reddetmek renounce probate f.
suçu reddetmek plead not guilty
yasa tasarısını reddetmek reject the bill
davayı reddetmek dismiss the case
mahkeme kararıyla reddetmek abjudicate
hakim veya jüriyi reddetmek challenge
davacı gelmediğinden davayı reddetmek nonpros
hakimi reddetmek disqualify
davayı reddetmek cast
icabı reddetmek refuse an offer
kararı reddetmek revoke a decision
feragati reddetmek reject the withdrawal
dava dilekçesini reddetmek reject
talebi reddetmek overrule a claim
bir davayı reddetmek dismiss an action
davayı reddetmek to dismiss an action
davayı reddetmek dismiss a suit
iddiayı reddetmek traverse
mirası reddetmek renounce one's inheritance rights
suçlamayı reddetmek deny the accusation
suçlamayı reddetmek plead not guilty
itirazı reddetmek (mahkemede) overrule the objection
Medical
(nakledilen doku ve organı) reddetmek reject f.
Philosophy
belirlenemeyen şeylerin varlıklarını reddetmek quine
Archaic
nefretle reddetmek nauseate f.
British Slang
birini reddetmek give someone the big e
birini reddetmek give someone the elbow