challenge - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

challenge

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"challenge" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 83 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
challenge f. düelloya davet etmek
challenge f. karşı çıkmak
challenge f. meydan okumak
challenge f. dövüşe davet etmek
challenge i. meydan okuma
challenge i. zorlu iş/görev
challenge i. zorluk
General
challenge f. hiçe saymak
challenge f. davet etmek
challenge f. kafa tutmak
challenge f. (doğruluğunu) tartışmak
challenge f. alnını karışlamak
challenge f. kimlik sormak
challenge f. meydan okumak
challenge f. (yetkili olmadığını) iddia etmek
challenge f. sorgulamak
challenge f. soruşturmak
challenge f. boy ölçüşmek
challenge f. mücadele etmek
challenge f. mücadele hırsını körüklemek
challenge f. çalışma azmini körüklemek
challenge f. talep etmek
challenge f. gerektirmek
challenge f. ilgi uyandırmak
challenge f. (ilgi) çekmek
challenge f. (dikkat) çekmek
challenge f. muhalefet etmek
challenge f. yalanlamak
challenge f. yalancı çıkarmak
challenge f. şüphe uyandırmak
challenge i. sataşma
challenge i. meydan okuyuş
challenge i. parola sorma
challenge i. insanı kamçılayan bir durum
challenge i. dürtü
challenge i. sorun
challenge i. itiraz
challenge i. davet
challenge i. karşı çıkma
challenge i. gözdağı
challenge i. karşılaşılan engel
challenge i. kimlik sormak
challenge i. parola sormak
challenge i. çetin iş
challenge i. mücadele
challenge i. ispata çağrı
challenge i. ispata davet
challenge i. mücadeleyi heyecanlı kılan zorluk
challenge i. çağrı
Colloquial
challenge çelınç
Law
challenge itiraz etmek
challenge hakim veya jüriyi reddetmek
challenge talep
challenge iddia
challenge reddetmek
challenge ret
challenge reddi hakim
challenge itiraz
challenge hakim veya jüriyi ret
challenge yargıcı veya jüriyi reddetme
challenge yargıcı veya jüriyi ret
challenge hak iddia etmek
challenge hak iddiasında bulunmak
challenge itirazda bulunmak
challenge itiraz etmek
challenge yasal olmadığını savunmak
challenge yasal olmadığını iddia etmek
Politics
challenge meydan okumak
challenge kullanılan oyların hükümsüz olduğu iddiası
challenge oy verenlerin yasal yeterliği olmadığı iddia edilmesi
challenge bir şeyin yasalara/kurallara uygun olmadığı iddiası
challenge kullanılan oyların geçersizliğini iddia etmek
challenge seçmenin yasal olarak yetersiz olduğunu savunmak
Computer
challenge kimlik sorma
Medical
challenge normal fizyolojik cevabın oluşup oluşmadığının gözlemlenmesi için bir hastaya kimyasal bir maddenin uygulanması (immünolojide) önceden duyarlı bir bireyde bir immünolojik yanıtı uyarmak için antijen uygulamasında bulunmak
challenge antijen verip hastanın fizyolojik özelliklerini belirlemek
Veterinary
challenge f. bağışıklanmış deney hayvanına hastalık etkenini enjekte ederek test yapmak
challenge eprüvasyon
challenge eprüve etmek
Military
challenge i. nöbetçi askerin kimlik sorgulaması için dur emri
challenge i. parola sorgusu
Hunting
challenge f. (köpek) av kokusu alarak havlamak
challenge tazının av kokusunu aldıktan sonra havlaması

"challenge" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 95 sonuç

İngilizce Türkçe
General
challenge to death f. ölüme meydan okumak
challenge the decision f. karara itiraz etmek
challenge the result f. sonuca itiraz etmek
pose a challenge f. güçlük oluşturmak
pose a challenge f. tehdit oluşturmak
pose a challenge f. engel oluşturmak
challenge time f. zamana meydan okumak
rise to a challenge f. zorluğu kabullenmek
take on a challenge f. zorluğu kabullenmek
take up a challenge f. zorluğu kabullenip üstesinden gelmek
take up a challenge f. zorluğu kabullenmek
rise to a challenge f. zorluğu kabullenip üstesinden gelmek
take up a challenge f. zorluğun üstesinden gelmek
rise to a challenge f. zorluğun üstesinden gelmek
take on a challenge f. zorluğun üstesinden gelmek
take on a challenge f. zorluğu kabullenip üstesinden gelmek
meet a challenge f. bir zorluğa göğüs germek
present a challenge f. zorlu çıkarmak
present a challenge f. zorluk göstermek
be proving a daunting challenge f. ürkütücü bir zorluk olarak ortaya çıkmak
remain a challenge f. bir sorun olmaya devam etmek
re-challenge f. yeniden meydan okumak
re-challenge f. yeniden karşı çıkmak
challenge [obsolete] f. itham etmek
test challenge phase i. test zorlama aşaması
a challenge to single combat i. mübareze
non-challenge inspection i. karşı tarafın beyanının doğruluğunu anlamak için yapılmayan denetim
challenge to fight i. düelloya davet etme
challenge match i. intikam maçı
ice bucket challenge i. buz kovası düellosu
ice bucket challenge i. buz kovası meydan okuması
ice bucket challenge i. buz kovası iddiası
ice bucket challenge i. bir kova buzlu su eylemi
cultural challenge i. kültürel zorluk
bottle flip challenge i. şişe çevirme meydan okuması
challenge [obsolete] i. suçlama
challenge [obsolete] i. kınama
Colloquial
fling down a challenge kavgaya davet etmek
fling down a challenge meydan okumak
challenge accepted! meydan okuma kabul edildi!
mannequin challenge hareketsiz durma meydan okuması
mannequin challenge cansız manken meydan okuması
mannequin challenge insanların belli bir süre bir manken gibi hareketsiz durup hareketli bir kamera vasıtasyla bu anların filme alındığı bir internet video virali
Idioms
be up for the challenge mücadeleye hazır olmak
sisyphean challenge boşuna uğraş
sisyphean challenge nafile uğraş/çaba
rise to the challenge (güç bir vazifeyi/işi) başarabileceğini/yapabileceğini göstermek
rise to the challenge zor bir işin/görevin üstesinden gelmek
rise to the challenge resti görmek
take up the challenge zorluğu göğüslemek
challenge yourself kendini aşmak
rise to the challenge lafın/meydan okumanın altında kalmamak
Speaking
don't you challenge your mother annene karşı mı geliyorsun
the challenge here burada zor olan
Trade/Economic
premptory challenge kafi itiraz
Law
challenge to the favor i. tanışıklık, iş ilişkisi vb. durumlardan dolayı tarafsız olamayacağına hükmedilen jüri üyesinin reddedilmesi
challenge to the favor i. tarafgirlik nedeniyle jüri üyesinin reddedilmesi
challenge to the polls i. avukatın jüri üyelerinden bir ya da birkaçına itirazı
challenge of judge hakimin reddi
ground for challenge itiraz sebebi
ground for challenge ret sebebi
challenge for favor tarafgirlik nedeniyle jüri üyesinin reddedilmesi
challenge to the panel tüm jürinin reddi
challenge to the array tüm jürinin reddi
challenge of jurors jüri üyelerinin reddi
challenge of jury jürinin reddi
peremptory challenge kesin itiraz
peremptory challenge tartışma kabul etmeden itiraz
peremptory challenge mutlak red hakkı
peremptory challenge sebep göstermeksizin red hakkı
Politics
rebut challenge nesebi ret
challenge (as in challenge grant) şartlı bağış
global challenge küresel zorluk/sınama
Technical
challenge-respond method kimlik sorma / yanıt verme yöntemi
challenge-respond method kimlik sorma yanıt verme yöntemi
Computer
word challenge kelime türetme oyunu
daily challenge günlük görev
Telecom
unique challenge- response procedure tek zorluk-tepki cevap işlemesi
challenge response protocol meydan okuma karşılık verme protokolü
unique challenge authentication response eşsiz zorluk yetkilendirme tepkisi
global challenge küresel zorluk
Automotive
canadian-american challenge cup kanada amerika mücadele kupası
Medical
food challenge besin yükleme
challenge dosing test dozu
post-challenge glucose concentration yükleme sonrası glikoz konsantrasyonu
challenge test besin yükleme testi
oral glucose challenge test oral glukoz yükleme testi
challenge test yükleme testi
challenge organism dirençli organizma
Biology
microbial challenge test mikrop uyarım testi
bacterial challenge test bakteri uyarım testi
Military
challenge and reply parola ve işaret
challenge inspection şüphe üzerine denetim
challenge inspection kuşku denetimi
Sport
challenge match çelenç