talep - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

talep"talep" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 42 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
talep demand i.
talep request i.
General
talep submission i.
talep sale i.
talep petition i.
talep application i.
talep indent i.
talep solicitation i.
talep call i.
talep charge i.
talep motion i.
talep requirement i.
talep plea i.
talep requisition i.
talep claim i.
talep demand i.
talep request i.
talep market i.
talep rush i.
Trade/Economic
talep run
talep claim
talep sale
talep requisition
talep solicitation
talep charge
talep demand
talep application
talep inquiry
Law
talep claim
talep challenge
talep application
talep motion
talep clamor
talep requisition
talep demand
talep mandate
talep clamour
Politics
talep motion
Technical
talep request
talep demand
Latin
talep intentio
Archaic
talep mand

"talep" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
talep etmek claim f.
talep etmek request f.
talep etmek demand f.
arz talep supply and demand i.
General
talep etmek demand f.
talep etmek ask for f.
talep etmek indent for f.
talep etmek want f.
şiddetle talep etmek push for f.
talep görmek be demanded f.
talep etmek sue for f.
yardım talep etmek request for help f.
talep etmek sue f.
talep etmek require f.
talep edilmek be demanded f.
talep etmek postulate f.
talep etmek requisition f.
azalmak (talep) subside f.
talep etmek request f.
talep etmek (bir miktar para) assess f.
randevu talep etmek ask for an appointment f.
bedel talep etmek claim compensation f.
tazminat talep etmek claim compensation f.
tazminat talep etmek seek compensation f.
tekrar talep etmek redemand f.
yardım talep etmek ask for help f.
talep almak have request f.
talep yaratmak create demand f.
talep yaratmak generate demand f.
talep oluşturmak generate demand f.
talep oluşturmak create demand f.
talep karşılamak meet the demand f.
talep karşılamak cover the demand f.
ücret talep etmek charge a fee f.
para talep etmek demand money f.
hak talep etmek claim f.
yeniden talep etmek reclaim f.
ödeme yapılmasını talep etmek call for funds f.
talep etmek petition f.
onay talep etmek request endorsement f.
ciro talep etmek request endorsement f.
hak talep etmek make a claim on f.
talep etmek lay claim to f.
talep etmek ask f.
birinden para talep etmek demand money from someone f.
birisinden para talep etmek demand money from someone f.
talep etmek make a request f.
tazminat talep etmek claim damages f.
indirim talep etmek ask for a reduction f.
garanti talep etmek demand guarantee f.
talep etmek submit a claim f.
(dava ile ilgili) mahkemeden görüş talep etmek request the court's opinion on f.
talep etmek invoke f.
nazikçe talep etmek kindly request f.
tekrar değerlendirme talep etmek request for reconsideration f.
ücret talep etmek ask for a fee f.
ücret talep etmek request a fee for f.
bir talep formu doldurmak fill out a request form f.
avukat talep etmek demand a lawyer f.
avukat talep etmek request a lawyer f.
otopsi talep etmek request an autopsy f.
talep tavan yapmak go into higher demand f.
zam talep etmek ask for a raise f.
talep açmak file a claim f.
talep açmak open up a request f.
intikam talep etmek demand revenge f.
talep göndermek send request f.
talep etmek challenge f.
(kredi/borç) ödenmesini talep etmek call f.
talep etmek call f.
ibrazını talep etmek call f.
sürekli talep etmek tease f.
ücret talep etmek charge f.
tekrar talep etmek reinvoke f.
tanınma talep etmek assert one's self f.
bir başkası ile eşit pay talep etmek cry halves f.
yardım talep etmek pray aid f.
yardım talep etmek pray in aid f.
talep etme demanding i.
iç talep home demand i.
talep eden exactor i.
talep idaresi demand management i.
talep gelişimi demand development i.
talep enflasyonu demand pull inflation i.
haksız talep imposition i.
talep kapsamı demand coverage i.
arz talep kanunu law of supply and demand i.
talep eden requirer i.
karşılıklı talep reciprocal demand i.
aşırı talep excess demand i.
toplumsal talep social request i.
artan talep increased demand i.
talep düzeyi demand level i.
seyahatte, talep veya etkinliklerin kesin ve tanımlanabilir düzeyde olduğu yılın belli dönemleri season i.
talep eden demandant i.
fazla talep excess demand i.
talep edilen çevre requested perimeter i.
talep formu request form i.
fazla talep surcharge i.
düşüş (fiyat/talep/ısı vb'nde) fall i.
fiyat talep formu price request form i.
maksimum talep peak demand i.
talep patlaması demand burst i.
talep sahibi demandant i.
artan talep growing demand i.
artan talep increasing demand i.
yoğun talep heavy demand i.
yoğun talep huge demand i.
ziyaretçi talep formu visit request form i.
satın alma talep formu purchase request order i.
yazılı talep written request i.
acil talep urgent request i.
talep patlaması demand boom i.
talep sahibi claimant i.
hak talep eden kimse claimant i.
en yüksek talep demand peak i.
maddi talep financial request i.
maddi talep financial demand i.
talep miktarı demand amount i.
-e talep market for i.
arz ve talep supply and demand i.
ön talep prerequest i.
kız isterken onun için talep edilen para dowry i.
talep edilen yardım requested support i.
talep edilen destek requested support i.
talep edilen yardım requested assistance i.
ön talep presolicitation i.
talep formu claim form i.
yardım talep formu application form for assistance i.
talep formatı request format i.
nazik talep kind request i.
gerekçeli istek/talep reasoned request i.
netice ve talep conclusion and request i.
puant talep peak demand i.
azami talep peak demand i.
azami talep maximum demand i.
hak talep edilebilir claimable i.
yasal talep legal demand i.
(evsiz kimselerin gelip aldığı/talep ettiği) müşteri tarafından teslim alınmamış kahve suspended coffee i.
talep eden/isteyen kimse requisitioner i.
talep eden kimse claimer i.
talep edilen miktar requested amount i.
talep edilen bir iş için gerekli eforun sarfedildiğini kanıtlayan gösterge proof of work i.
ayrılma talep formu withdrawal request form i.
iade talep etme reclaim i.
talep edilmeme nondemand i.
hak talep etme revendication i.
talep edilebilir exigible s.
talep azaltıcı demand diminishing s.
talep edilebilen exactable s.
talep edilmemiş unsolicited s.
talep eden demanding s.
talep edilen requested s.
yeniden talep edilmemiş unreclaimed s.
fazla talep almış oversubscribed s.
talep edilmiş required s.
talep niteliğinde requisitory s.
talep edilmiş requisitory s.
talep kabilinden requisitory s.
talep içermeyen nondemand s.
hiçbir ücret talep etmeden free of charge zf.
talep ederek demandingly zf.
talep edilmesi halinde upon request zf.
talep üzerine upon request zf.
talep üzerine on-demand zf.
talep doğrultusunda upon request zf.
talep doğrultusunda in accordance with demand zf.
talep doğrultusunda in line with demand zf.
talep üzerine upon the demand zf.
önceden talep olmaksızın over the transom zf.
Phrasals
talep etmek call for f.
gözden geçirilmesini talep etmek call up f.
ödeme talep etmek call on f.
tazminat talep etmek claim something for something
birinden bir şey talep etmek demand something of someone
birinden bir şey talep etmek demand something from someone or something
birinden bir konunda kesin bir cevap vermesini talep etmek nail someone down on something
birinden bir konunda kesin bir cevap vermesini talep etmek pin someone down on something
birinin bir şey yapmasını istemek/talep etmek call on
Phrases
talep doğrultusunda in accordance with request
talep doğrultusunda in line with request
talep edilmesi halinde verilecektir available upon request
-den hiçbir hak talep edilemeyecektir no claim shall lie against
talep dalgalanmaları dikkate alındığında given the fluctuations in demand
Idioms
(talep bakımından) hücum etme/saldırma a run on (something) i.
bir konudaki talep/istek listesi a shopping list of (something) i.
talep/istek listesi a shopping list i.
istenmeden/talep edilmeden verilen tavsiye a free bit of advice i.
bir şeye büyük/yoğun talep/rağbet olması a run on (something) i.
ekstra ücret talep etmek nickel and dime someone
acilen bir şey istemek/talep etmek make demands on someone
acilen bir şey istemek/talep etmek make demands of someone
talep gören in demand
birşeye büyük talep olmak (there's is a ) run on something
birşeye büyük talep olmak (there's) a rush on something
-e yoğun talep/akın rush on something
-e yoğun talep/akın run on something
Slang
zencilere eşit hak ve özgürlük talep eden doktrin niggerism i.
zencilere eşit hak ve özgürlük talep eden doktrin negroism i.
Trade/Economic
iade talep etmek recall f.
gerekli ayar ve düzeltmeleri yapmak için tüketiciden hatalı ürünün iadesini talep etmek recall f.
düşük talep dönemi nonpeak i.
geçmişte büyük britanya için para basan ve bazı hak ve ayrıcalıklar talep eden memurlar the company of moneyers i.
projelerde iş/talep sahibinin proje tamamlandıktan sonra gerçekleştirmeyi istediği gereksinimlerin ne olduğunu ve neden yapıldığını anlatan belge business requirement document (brd) i.
fiyatları çoğunlukla tesadüfi ekonomik faktörlerden ziyade arz ve talep tarafından belirlenen (piyasa) technical s.
ödeme talep edilmeyen nonpaying s.
ödeme talep edilmeyen non-paying s.
maksimum talep, yoğunluk veya satışın olmadığı döneme ait nonpeak s.
ortak talep joint demand
karşılıklı talep ilişkileri demand interrelationships
dirsekli talep eğrisi kinked demand curve
talep toplama görevlisi book runner
bir reklamın daha ayrıntılı bilgi talep etmek vs için reklamcıya gönderilmek üzere tasarlanan kısmı coupon
toplam talep aggreate demand
esnekliği düşük talep inelastic demand
talep eğrisinin bünyesel olarak kayması change in demand
birim talep esnekliği unitary elasticity of demand
talep fazlası excess demand
borçlunun iflasını talep etmek claim the bankruptcy of the creditor
toplam talep aggregate demand
talep edilmeyen parçalar obsoleted parts
arz talep dengesi supply demand equilibrium
talep artışı increase in demand
ulusal talep national demand
talep eğrisi proportionate demand curve
arz talep dengesi supply and demand equilibrium
talep eğrisinin bünyesel olarak kayması shift in demand
talep miktarının değişmesi change in quantity demanded
transfer talep tarihi transfer request date
talep tedülü demand schedule
bireysel talep eğrisi individual's demand curve
azalan talep kanunu law of diminishing demand
abc talep analizi abc analysis for demand
talep esnekliği demand elasticity
bir mal veya hizmeti talep edenler demanders
talep enflasyonu demand inflation
kredi kartı sahibinin ve bu kartı veren bankanın kabul edilmeyen bir satın alma işlemi için geri ödeme talep etmesi chargeback
ikinci talep kanunu second law of demand
talep esnekliği elasticity of demand
etkileşimli talep bandwagon effect
bireysel talep individual demand
iç talep domestic demand
talep edildiğinde ödenecek (borç) payable on demand
talep etmek demand in person
yatırım talep eğrisi investment demand curve
potansiyel talep potential demand
bir malı tüketenler veya onu ara malı olarak talep edenler users
piyasa talep eğrisi market demand curve
toplam talep total demand
talep etkenleri demand factors
arz ve talep duyarlılığı supply and demand responsiveness
fiyatların arz ve talep dengesine göre belirlenmesi competitive equilibrium
efektif talep effective demand
ters talep ilişkisi inverse demand
geri ödenmesi kreditörce talep edilmeyebilecek krediler forgivable loans
hissedarlardan talep edilen sermaye taahhütleri called up capital
talep belirsizliği demand uncertainty
toplam talep eğrisi aggregate demand curve
olası talep potential demand
talep şedülü demand schedule
bağlı talep derived demand
sonsuz talep esnekliği perfect elasticity of demand
kanuni orandan daha yüksek faiz talep eden loan shark
arz talep supply demand
talep edildiğinde ödenecek payable on demand
talep edildiği anda geri ödenmesi gereken borç call loan
temsili talep representative demand
karşı talep counterclaim
arz ve talep dengesi supply and demand equilibrium
talep düşüşü decrease in demand
yeniden talep etmek reclaim
esnek talep elastic demand
birleşik talep composite demand
dava, talep veya soruşturma litigation, suit, claim, action, proceeding or investigation
talep kanunu law of demand
her fiyat düzeyinde talep edilen miktarın değişmesi change in demand
talep eğrisinde kayma increase in demand
talep eğilimi demand pattern
talep üzerine ödenen horç call loan
başka şirketlerle arzulanmayan bir birleşme durumunda sahibine bedelinin ödenmesini talep etme hakkı veren tahviller poison put
seçici talep selective demand
bir malı başka bir mal elde etmek için talep etmek derived demand
bağlı talep joint demand
ana talep primary demand
standart talep sapması standard demand deviation
baskı altına alınmış talep depressed demand
hammadde talep fişi material requisitions
bireysel talep şedülü individual's demand schedule
talep esnekliğinin sıfır olması perfect inelasticity of demand
talep eğrisi demand curve
türemiş talep derived demand
bir tür talep çekişti enflasyon bottleneck inflation
ertelenmiş talep deferred demand
talep tahmini demand forecasting
yüksek talep high demand
arz ve talep market forces
türev talep derived demand
gerçek talep real demand
toplam talep veya toplam arzdaki şiddetli değişme shocks
firmanın karşılaştığı talep fonksiyonu demand function faced by a firm
karşılıklı talep kanunu law of reciprocal demand
talep fonksiyonu demand function
toplam talep dışsallığı aggregate demand externality
talep edildiğinde on demand
talep modeli demand pattern
talep yönetimi demand management
bildirilen talep notified claim
çevresel talep environmental claim
talep seviyesini düzenlemek regulate the level of demand
talep seviyesi level of demand
aktif talep active demand
fiili talep active demand
indirim talep etmek ask a reduction
talep edildiğinde at call
arz ve talep kanunu law of supply and demand
aşırı talep oversubscription
arz ve talep supply and demand
aşırı talep excess demand
bakiye talep residual demand
arz talep diyagramı supply demand diagram
aşırı talep steep demand
artan talep increased demand
dış talep esnekliği foreign demand elasticity
esnek olmayan talep inelastic demand
elastiki talep elastic demand
iç talep home demand
muhtemel talep potential demand
talep fiyatı demand price
ödenmesini talep etmek call upon
talep edilmemiş ücretler unclaimed wages
talep cetveli demand schedule
şiddetli talep strong demand
ödenmesini talep etmek call on
talep etmek demand
talep ve teklif yoktur no bid
talep teorisi theory of demand
talep fazlası demand surplus
talep edilmemiş temettü unclaimed dividend
ödenmesini talep etmek call in
talep edilmemiş uncalled
talep etme exaction
talep formu request form
talep etmek solicit
talep edilmemiş unclaimed
yurtiçi talep home demand
aktivist talep yönetimi politikaları activist demand management policies
fiili toplam talep actual aggregate demand
dinamik toplam talep eğrisi dynamic aggregate demand curve
planlanmış toplam talep planned aggregate demand
talep fonksiyonları demand functions
olumsuz talep negative demand
talep temelli fiyatlandırma stratejisi demand-based price strategy
talep eksi fiyatlandırma yöntemi demand-minus pricing
talep çekişli enflasyon demand-pull inflation
talep çekişli stagflasyon teorisi demand-pull theory of stagflation
talep çek süreci demand-pull process
talep enflasyonu demand-pull inflation
talep dengeleme stratejileri demand-balancing strategies
ücret artışı talep etmek make a wage-claim
eksik talep işsizliği demand-deficient unemployment
talep temelli bir fiyatlandırma yöntemi chain-markup pricing
bastırılan talep pent-up demand
telafi edici talep pent-up demand
fiyata duyarlı talep price-responsive demand
mahsup etme ve karşı talep set-off and counterclaim
ilk el talep amaçlı reklam primary-demand advertising
toplam talep total claim
müşterek talep composite supply
karşılıklı talep reciprocal demand
karşılıklı talep kanunu reciprocal law of demand
talep edildiğinde ödenir payable on demand
yurtiçi talep esnekliği domestic demand elasticity
bileşik talep composite demand
fazla talep excess demand
arz ve talep offers and demands
birbirine bağlı talep joint demand
fazla talep call of more
talep edilmemiş sermaye uncalled capital
fiili talep effective demand
hesap verme hususundaki talep hakkı action of account
döviz kurunun talep kuralı law of demand for foreign exchange
mevsimsel talep seasonal demand
mevsimlere göre değişen talep seasonal demand
talep değişikliği change in demand
talep edildiğinde geri ödenmesi gereken borç call loan
tüketici talep teorisi consumer demand theory
talep fazlası emtia commodity surplus
talep kuramı consumer demand theory
talep teorisi consumer demand theory
müşterek talep composite demand
ortak talep composite demand
bir akreditif mektubu ile talep edilen krediyi açan ve bu krediyi veren banka opening bank
talep edilmemiş karlar unclaimed dividends
talep edilmemiş maaşlar ve ücretler unclaimed salaries and wages
azalmış talep decreased demand
yoğun talep strong demand
talep edilir borçlar demandable debts
ılımlı talep moderate demand
talep edilir borç demandable debt
talep edilir demandable
talep edilir alacak demandable debt
talep edilir alacaklar demandable debts
ödemenin talep edilmesi demand for payment
tenzilat talep etmek ask for a reduction
indirim talep etmek ask for a reduction
kanuni talep statutory request
birim esnek talep unit elastic demand
tam esnek olmayan talep perfectly inelastic demand
tam esnek talep perfectly elastic demand
acil talep urgent request
düzenli talep regular demand
yazılı talep written request
ödemeyi talep etmek request to pay
piyasa dışı yüksek fiyat talep etme pricing out of the market
ödemeyi talep etmek ask to pay
talep yetersizliği weakness in demand
ülke içindeki doğal kaynaklarda yaşanan talep artışı ile reel kur oranının yükselmesi ve özellikle reel sektör veya imalat gibi dışa bağımlı diğer endüstrilerin dış ticarette dezavantajlı duruma gelmesi dutch disease
ülke içindeki doğal kaynaklarda yaşanan talep artışı sonrası reel kur oranının yükselerek dışa bağımlı diğer endüstrilerin dış ticarette dezavantajlı duruma düşmesi dutch disease
talep yetersizliği lack of demand
talep yetersizliği demand insufficiency
talep yetersizliği demand weakness
talep eksikliği demand weakness
hedonik talep kuramı hedonic demand theory
talep eksikliği lack of demand
rüçhan talep etmek claim priority
talep eksikliği demand insufficiency
talep eksikliği weakness in demand
malzeme talep fişi material request slip
zayıf talep weak demand
yüksek iç talep high domestic demand
yüksek iç talep buoyant domestic demand
talep daralması shrinking demand
talep daralması demand shrinking
talep oluştuğunda on request
talep edilir requirable
daralan talep shrinking demand
talep üzerine on request
artan talep increasing demand
rekabet içerisindeki talep competing demand
birbiriyle yarışan talep competing demand
yoğun talep competing demand
artan talep competing demand
talep mektubu letter of request
talep uygunluğu demand accommodation
talep uzlaşması demand accommodation
talep karşılaması demand satisfaction
talep sıklığı demand frequency
resmi makamlar tarafından talep edilen durum belgesi registration statement
arz-talep dengesi supply-demand equilibrium
arz-talep dengesi supply-demand balance
talep yaratıcı demand stimulating
talep üzerine sevkiyat delivery on demand
talep edilmemiş temettüler unclaimed dividends
talep üzerine hamiline ödenecek kağıt paper payable to bearer on demand
yardım talep formu application form for assistance
iş talep formu job request form
talep detayları details of demand
talep detayları details of request
ön talep toplama book-building
talep hızı demand rate
talep bedeli demand value
talep garantisi demand guarantee
piyasa üreticilerinin karşılaştığı talep eğrisi residual demand curve
bir teşebbüsün karşılaştığı talep eğrisi residual demand curve
artık talep eğrisi residual demand curve
satın alma talep formu örneği purchase request form sample
ters talep eşitliği inverse demand equation
yetersiz talep insufficient demand
yetersiz talep inadequate demand
talep doygunluğu demand saturation
talep güvencesi demand guarantee
dış talep foreign demand
talep yönlü şoklar demand-side shocks
bilgi talep formu information request form
talep yöneticisi requisition manager
talep yöneticisi request manager
talep müdürü request manager
talep müdürü requisition manager
talep artışı demand increase
talep artışı demand growth
talep ikamesi demand substitution
talep yönlü ikame demand-side substitution
zirve talep fiyatlaması peak demand pricing
müşteriye istenmeyen bir ürünün gönderilmesi ve müşterinin ürünü kabulü üzerine ödemenin talep edilmesine dayalı bir satış uygulaması inertia selling
teknik analiz ve talep tahminleri technical analysis and demand forecasts
talep garantileri için yeknesak kurallar uniform rules for demand guarantees (urdg)
ürüne olan talep demand for product
talep tarafı yönetimi demand side management
talep tarafı belirleyicileri demand-side determinants
talep tarafı ikamesi demand side substitution
talep mektubu claim letter
talep dalgalanmaları demand fluctuations
talep oynamaları demand fluctuations
talep yönlü ikame edilebilirlik demand-side substitutability
en uygun talep optimal demand
talep kayması shift of the demand
talep edilen miktar quantity demanded
talep yönetimi claim management
arz talep açığı demand and supply gap
arz talep dengesizliği demand and supply gap