requirement - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

requirement

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"requirement" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 27 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
requirement i. ihtiyaç
requirement i. gereksinim
General
requirement i. talep
requirement i. zorunluluk
requirement i. istek
requirement i. icap
requirement i. koşul
requirement i. hacet
requirement i. gerekim
requirement i. gerek
requirement i. gerektiri
requirement i. gerekseme
requirement i. gereklilik
requirement i. gereksinim
requirement i. gereksinme
requirement i. ister
requirement i. şart
requirement i. iktiza
requirement i. uyulması gereken şart
requirement i. mecburiyet
Trade/Economic
requirement i. gereksinme
requirement i. ihtiyaç
Politics
requirement i. talep edilen bir şey
Technical
requirement i. gereksinim
requirement i. gereklilik
requirement i. ister
Construction
requirement i. özellikler

"requirement" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 224 sonuç

İngilizce Türkçe
General
requirement list i. ihtiyaç listesi
nuclear materials licensing requirement i. nükleer malzeme lisans koşulları
language requirement i. lisan gerekliliği
safety requirement i. güvenlik gereksinimi
general requirement i. genel gereksinim
essential requirement i. temel gereksinim
essential requirement i. esas gereksinim
food requirement i. besin gereksinimi
energy requirement i. enerji gereksinimi
water requirement i. su gereksinimi
statutory requirement i. yasal gereksinim
training requirement i. eğitim ihtiyacı
training requirement i. eğitim gereksinimi
internal requirement i. iç gereksinim
meeting the requirement i. talebin karşılanması
credit requirement i. kredi gereksinimi
requirement as to form i. şekil şartı
consent requirement i. rıza şartı
formal requirement i. resmi zorunluluk
formal requirement i. resmi gereklilik
functional requirement i. işlevsel gereksinim
functional requirement i. fonksiyonel gereksinim
d-to-p materiel readiness gross requirement i. (abd ordusunda) savaş zamanı gereksinimlerine ilişkin bir tür şartname
bind someone to a specific or a certain requirement f. şartına bağlamak
bind someone to a specific or a certain requirement f. şarta bağlamak
meet the requirement f. gereksinimi karşılamak
meet the requirement f. ihtiyacı karşılamak
meet a requirement f. gereksinim karşılamak
fulfil a requirement f. gereksinim karşılamak
fulfill the requirement f. gereksinim karşılamak
fulfill the requirement f. gereksinime cevap vermek
respond the requirement f. gereksinime cevap vermek
satisfy the requirement f. gereksinime cevap vermek
meet the requirement f. gereksinime cevap vermek
become a requirement f. gerekli hale gelmek
become a requirement f. gerekli bir hal almak
meet the requirement f. koşulu sağlamak
fulfil the requirement/specifications f. koşulu yerine getirmek
fulfil the requirement/specifications f. koşulu sağlamak
abolish visa requirement f. vizeyi kaldırmak
determine a requirement f. ihtiyaç belirlemek
determine a requirement f. gereksinim belirlemek
fulfill the requirement f. gereklilikleri yerine getirmek
Phrases
no further requirement expr. başka ihtiyaç yok
as a requirement expr. gereğince
in line with the requirement expr. ihtiyaç doğrultusunda
without any requirement to post a bond or other security expr. kefalet ödeme ve diğer teminatlara gerek kalmaksızın
Trade/Economic
business requirement document (brd) i. iş gereksinim dokümanı
business requirement document (brd) i. projelerde iş/talep sahibinin proje tamamlandıktan sonra gerçekleştirmeyi istediği gereksinimlerin ne olduğunu ve neden yapıldığını anlatan belge
specified requirement i. belirlenmiş şartlar
bank liquidity requirement i. bankaların verdikleri kredilere karşılık tutmaları gereken nakit veya kolayca nakde dönüştürülebilir araçlar tutarı
reserve requirement i. bankaların merkez bankasına yatırmaları gereken karşılık
bank liquidity requirement i. banka karşılık oranı
supervisory requirement i. denetim gereksinimi
liquidity requirement i. disponibilite
regulatory requirement i. düzenleyici gereksinim
equipment requirement i. donanım ihtiyacı
bank liquidity requirement i. disponibilite
employee requirement i. eleman ihtiyacı
personnel requirement i. eleman ihtiyacı
staff requirement i. eleman ihtiyacı
production requirement i. gerekli üretim
exclusive requirement i. gerekli kural
optional requirement i. isteğe bağlı kural
surplus to requirement i. ihtiyaç fazlası
public sector borrowing requirement i. kamu kesimi borçlanma gereği
calorie requirement i. kalori gereksinimi
public sector borrowing requirement (psbr) i. kamu kesimi borçlanma gereksinimi
reserve requirement i. kanuni karşılıklar
capacity requirement planning i. kapasite ihtiyaç planlaması
quality requirement i. kalite gerekliliği
margin requirement i. kredili işlem koşulları
space requirement i. mekan ihtiyacı
margin requirement i. marj gereksinimi
material requirement form i. malzeme gereksinim formu
material requirement i. malzeme ihtiyacı
space requirement i. mekan gereksinimi
legislative requirement i. mevzuat koşulu
reserve requirement i. mevduat munzam karşılığı
market requirement i. pazar ihtiyacı
requirement creep i. proje kapsamının kontrol edilemeyecek ölçüde büyüyüp genişlemesi
reserve requirement i. rezerv zorunluluğu
capital requirement i. sermaye ihtiyacı
capital requirement i. sermaye gereksinimi
capital requirement i. sermaye koşulu
technical requirement i. teknik gereklilik
tl-denominated borrowing requirement i. türk lirası cinsi borçlanma gereği
requirement of written form i. yazılı şekil şartı
legal requirement i. yasal yedekler
written form requirement i. yazılı şekil şartı
legislative requirement i. yasal gerek
legal requirement i. yasal koşullar
margin requirement i. zorunlu peşin ödeme oranı
mandatory requirement i. zorunlu gereklilikler
Law
borrowing requirement i. borçlanma gereği
public sector borrowing requirement i. kamu kesimi borçlanma gereği
formal requirement i. resmi şart
convention on abolishing the requirement of legislation for foreign public documents i. yabancı belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması hakkındaki sözleşme
meet a requirement f. lüzumunu yerine getirmek
meet a requirement f. şartı karşılamak
requirement has not been materialized expr. koşul gerçekleşmemiştir
Politics
adjusted solvency requirement i. düzeltilmiş yükümlülük karşılama yeterliliği
government borrowing requirement i. hükümet borçlanma gereksinimi
government borrowing requirement i. hükümetin borçlanma gereksinimi
labour requirement i. işgücü arzı
prudential requirement i. ihtiyati gereksinim
disclosure requirement i. kamuyu aydınlatma yükümlülüğü
reporting requirement i. raporlama yükümlülükleri
bond requirement for foreign plaintiffs i. yabancılık teminatı
convention abolishing the requirement for legalisation for foreign public documents i. yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi
Technical
space requirement i. alan gereksinimi
steam requirement i. buhar gereksinimi
steam requirement i. buhar ihtiyacı
unit water requirement i. birim su gereksinimi
crop irrigation requirement i. bitki sulama suyu ihtiyacı
unit water requirement i. birim su ihtiyacı
steel requirement i. çelik ihtiyacı
draught requirement i. çekiş ihtiyacı
farm delivery requirement i. çiftlik sulama suyu ihtiyacı
energy requirement i. enerji ihtiyacı
power requirement i. güç ihtiyacı
material requirement i. gereç gereksinimleri
requirement specification i. gereklilik belirtimleri
power requirement i. güç gereksinimi
space requirement i. hacim ihtiyacı
materail requirement planning i. gereç gereksinme planlaması
materials requirement planning i. gereç gereksinim planlaması
air requirement i. hava ihtiyacı
air requirement i. hava gereksinimi
heat requirement i. ısı ihtiyacı
heat requirement i. ısı talebi
labor requirement i. iş gücü ihtiyacı
heat requirement i. ısı gereksinimi
heating energy requirement i. ısıtma enerjisi ihtiyacı
restrictive requirement quality i. kısıt istemli nitelik
lime requirement i. kireç ihtiyacı
restrictive requirement quality bars i. kısıt istemli nitelikli çubuklar
coke requirement i. kok gereksinmesi
space requirement i. mekan ihtiyacı
materials requirement planning i. malzeme ihtiyaç planlaması
space requirement i. mekan gereksinimi
material requirement i. malzeme ihtiyacı
personnel requirement i. personel ihtiyacı
manpower requirement i. personel ihtiyacı
irrigation water requirement i. sulama suyu gereksinimi
water requirement i. su ihtiyacı
irrigation water requirement schedule i. sulama suyu ihtiyaç cetveli
water requirement i. su gereksinimi
irrigation water requirement i. sulama suyu ihtiyacı
leaching requirement i. yıkama gereksinimi
leaching requirement i. yıkama suyu gereksinimi
leaching requirement i. yıkama suyu ihtiyacı
leaching requirement i. yıkama ihtiyacı
Computer
requirement specification i. gereksinim belirtimleri
Informatics
test requirement i. sınama isterleri
test requirement i. test gereksinimleri
Telecom
generic requirement i. özgün şart
Electric
power consumption and voltage requirement i. güç tüketimi ve gerilim ihtiyacı
Construction
materials requirement i. gereç gereksinimi
Automotive
octane requirement i. oktan gereksinimi
Medical
nutrition need/requirement i. besin gereksinimi
nutrient requirement i. besin gereksinimi
mechanical ventilation requirement i. mekanik ventilasyon gereksinimi
myocardial energy requirement i. miyokardiyal enerji gereksinimi
regulatory requirement i. düzenleyici gerekliliği
Marine Biology
nutritional requirement i. beslenme ihtiyacı
food requirement i. besin ihtiyacı
Agriculture
lime requirement i. kireç ihtiyacı
net irrigation requirement i. net sulama ihtiyacı
forage acre requirement i. yem alanı ihtiyacı
Education
academic requirement i. akademik şart
academic requirement i. akademik gereklilik
academic requirement i. akademik yeterlilik
Military
nonorganic transportation requirement i. abd ulaştırma komutanlığı dışında bir kurum tarafından taşınması gereken birlik, personel ve yük
transportation movement requirement i. ulaşım hareketi gereksinimi
urgent requirement project i. acil ihtiyaç projesi
military operational requirement i. askeri harekat ihtiyacı
minimum military requirement i. asgari askeri ihtiyaç
military requirement i. askeri ihtiyaç
peacetime force material requirement i. barış zamanı kuvvet malzeme ihtiyacı
specific intelligence collection requirement i. belirli özel istihbarat toplama ihtiyacı
other war reserve material requirement i. diğer harp ihtiyat malzemeleri ihtiyacı
war reserve materiel requirement balance i. ele geçmemiş harp malzemeleri ihtiyacı
other war reserve material requirement balance i. ele geçmemiş diğer harp ihtiyat malzemeleri ihtiyacı
general operational requirement i. genel harekat ihtiyacı
security assistance general operational requirement i. güvenlik yardım genel harekat ihtiyacı
qualitative operational requirement i. harekat nitelik raporu
operational aircraft cross-servicing requirement i. harekat uçağı çapraz-hizmet ihtiyacı
operational requirement i. harekat ihtiyacı
war material requirement i. harp malzemesi ihtiyacı
war reserve materiel requirement i. harp yedeği malzeme ihtiyacı
readiness requirement i. hazır olma derece koşulu
airlift requirement i. havadan taşınacak yük ve personel
computed procurement requirement i. hesaplanmış tedarik ihtiyacı
operational support requirement i. harekat destek ihtiyaçları
operational requirement document i. harekat ihtiyaç dokümanı
requirement notice form i. ihtiyaç bildirim formu
intelligence collection requirement i. istihbarat toplama ihtiyacı
prepositioned war reserve requirement i. konumlandırılmış harp yedeği ihtiyacı
qualitative material requirement i. malzeme nitelik şartı
other war reserve material requirement protectable i. muhafaza edilen diğer harp ihtiyat malzemeleri ihtiyacı
war reserve materiel requirement protectable i. muhafaza edilebilen harp yedeği malzeme ihtiyacı
nato operational requirement i. nato harekat ihtiyacı
nato basic military requirement i. nato temel askeri ihtiyacı
priority intelligence requirement i. öncelikli istihbarat ihtiyacı
prepositioned war reserve material requirement i. önceden konumlandırılmış harp yedeği malzeme gereksinimi
project requirement i. özel görev ihtiyacı
psychological requirement i. psikolojik ihtiyaç
mobilization materiel requirement i. seferberlik malzeme ihtiyacı
mobilization reserve material requirement i. sefer yedeği malzeme ihtiyacı
mobilization materiel requirement adjustment i. seferberlik malzeme ihtiyacı ayarlanması
standard requirement code i. standart ihtiyaç kodu
standardization requirement i. standardizasyon ihtiyacı
test requirement specification i. test ihtiyaç özelliği
total materiel requirement i. toplam malzeme gereksinimi
long-term requirement i. uzun dönemli ihtiyaç
long term requirement i. uzun dönemli ihtiyaç
requirement plan i. uzun vadeli stratejik plan
aircraft scheduled inspection and maintenance requirement i. uçak programlı kontrolü ve bakım gereksinimleri
m-day force materiel requirement i. malzeme ikmal ve tahliye kanalına gönderilmesi için el altında olması veya sipariş edilmesi gereken malzeme miktarı
movement requirement i. harekat gereksinimi
movement requirement i. birliklerin, personelin ve malzemenin çıkış noktasından varış noktasına taşınması için belirlenen hareket durumu ve zaman aralığı
peacetime force materiel requirement i. barış zamanı askeri gücüne ait malzeme ihtiyacı
Abbreviation
cgbr (central government borrowing requirement) i. hükümetin ihtiyaçlarını karşılamak üzere belirli bir süreliğine borçlandığı para