charge - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

charge

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"charge" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 138 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
charge f. yüklemek (enerji/elektrik)
charge f. suçlamak
charge f. şarj etmek
charge f. vazifelendirmek
charge f. görevlendirmek
charge i. suçlama
charge i. şarj
charge i. taarruz
charge i. yük
charge i. ücret
General
charge f. ödetmek
charge f. cezalandırmak
charge f. kondurmak
charge f. bilgi vermek
charge f. vazifelendirmek
charge f. uyarmak
charge f. ücretlendirmek
charge f. başına sarmak
charge f. sorumlu tutmak
charge f. hücum etmek
charge f. kredi kartından almak
charge f. geçirmek (bir masrafı birinin hesabına)
charge f. aydınlatmak
charge f. görevlendirmek
charge f. saldırmak
charge f. emretmek
charge f. fatura etmek
charge f. geçirmek
charge f. iş vermek
charge f. tembihlemek
charge f. cezası kesinleşmek
charge f. yüklemek (enerji)
charge f. fiyat istemek
charge f. üzerine atmak
charge f. borçlandırmak
charge f. doldurmak
charge f. doyurmak
charge f. taarruza geçmek
charge i. fiyat
charge i. yük
charge i. ipotek
charge i. emanet
charge i. mesuliyet
charge i. hesaba kaydetme
charge i. barut hakkı
charge i. memuriyet
charge i. borç
charge i. talimat
charge i. vecibe
charge i. külfet
charge i. gözaltı
charge i. idare
charge i. doldurma
charge i. vazife
charge i. hamle
charge i. saldırı
charge i. sorumluluk
charge i. nezaret
charge i. harç
charge i. yönerge
charge i. hücum
charge i. rüsum
charge i. vergi
charge i. iddia
charge i. zorunluluk
charge i. ücret (hizmet karşılığında ödenen)
charge i. mükellefiyet
charge i. akın
charge i. itham
charge i. masraf
charge i. yükleme
charge i. doluluk miktarı
charge i. tek seferde ateşlenen patlayıcı miktarı
charge i. hamule
charge i. doz
charge i. amir
charge i. paha
charge i. emir
charge i. hapis
charge i. hesap kesim
charge i. top
charge i. yükümlülük
charge i. geçirme
charge i. bakım
charge i. talep
Trade/Economic
charge fiyat istemek
charge bedel
charge direktif
charge gider kaydetmek
charge hesaba geçirmek
charge harç
charge borçlandırmak
charge yüklenti
charge ceza
charge hesaba borç işlemek
charge talep
charge vesayet altındaki kişi
charge vergi
Law
charge yükümlülük
charge zimmet
charge ittiham
charge külfet
charge mükellefiyet
charge görev
charge borç kaydı
charge (amerikan mahkemelerinde) jüri üyeleri karar vermek üzere müzakerelere çekilmeden önce, yargıcın dava özeti geçip, davayla ilgili hukuk kaidelerini jüriye anlattığı konuşma
charge vazife
charge ücret
charge zimmete geçirmek
charge harç
charge hamule
charge ipotekli borç
charge bedel
Politics
charge suçlamak
charge ithamname
charge itham etmek
charge gider
charge resim
charge sorumluluk
Technical
charge şarj etme
charge şarj etmek
charge harman
charge yükleme
charge yüklemek (enerji vb)
charge şarj
charge ağırlaştırmak
charge yüklemek
charge yük
charge görev
charge doldurmak
charge ücret
Textile
charge ağırlaştırmak
Construction
charge sarj
Automotive
charge batarya
Hunting
charge şarj, fişeğe konan barut miktarı
Sport
charge hücum etmek
charge yüklenmek
charge şarj yapmak

"charge" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
overall charge i. genel/toplam fiyat/ücret/bedel
free of charge s. masrafsız
free of charge s. bedava
free of charge s. parasız
free of charge s. ücretsiz
in charge s. sorumlu
in charge s. görevli
General
add labour charge f. (ücrete) işçilik eklemek
afford the charge f. ücreti karşılamak
be a charge on somebody f. yük olmak
be in charge f. sorumlusu olmak
be in charge f. bakmak
be in charge f. sorumlu olmak
be in charge f. başkanlık yapmak
be in charge of f. başında olmak
be in charge of f. sorumlu olmak
be in charge of f. bakmak
be in charge of f. sorumlusu olmak
be in charge of a business f. bir işten sorumlu olmak
be in one's charge f. sorumluluğu altında olmak
be put in charge of a newly-formed investigative unit f. yeni kurulmuş bir araştırma biriminin başına getirilmek
be under someone's charge f. sorumluluğu altında olmak
beat a charge f. cezadan kurtulmak
bring a charge against someone f. yasal işlem başlatmak
charge (someone) with f. ile görevlendirmek
charge a fee f. ücret uygulamak
charge a fee f. ücretlendirmek
charge a fee f. ücret talep etmek
charge a fee f. harç almak
charge admission fee f. giriş ücreti almak
charge entrance fee f. giriş ücreti almak
charge expense f. masraf yüklemek
charge fee f. ücretlendirmek
charge from behind f. arkadan saldırmak
charge goods to one's account f. veresiye alınan malları hesaba kaydetmek
charge interest f. faiz almak
charge into churn f. koşarken bir şeye çarpmak
charge it to one's account f. hesaba yazmak
charge off f. kayıttan silmek
charge somebody f. suçlamak
charge somebody with duty f. görev vermek
charge somebody with something f. suçlamak
charge someone with f. hakkında suçlamada bulunmak
charge the amount forward f. bedelini ödemeli olarak tahsil etmek
charge the phone f. telefonu şarj etmek
charge the phone f. telefon şarj etmek
charge with f. suçlamak
charge with f. itham etmek
charge with f. (bir şeyle) görevlendirmek
charge with f. (bir şeyle) suçlamak
charge with f. bir işin veya görevin yürütülmesinden sorumlu olmak
cover the charge f. ücreti karşılamak
enter free of charge f. ücretsiz girmek
give in charge f. işi kabul etmek
have a charge of f. koruması altına almak
include labour charge f. (ücrete) işçilik eklemek
lay to one's charge f. (suç vb) birisinin üzerine yüklemek
leave someone in charge f. birini görevlendirmek
load with a charge f. görev yüklemek
make a reverse charge call f. ödemeli arama yapmak
make good one's charge f. iddiasını kanıtlamak
over-charge f. fazla yüklemek
pay charge f. ücret ödemek
press a charge f. dava açmak
reverse charge f. ödemeli telefon görüşmesi yapmak
reverse the charge f. ödemeli arama yapmak
reverse the charge f. ödemeli aramak
reverse the charge f. ödemeli telefon görüşmesi yapmak
speak to someone in charge f. yetkiliyle konuşmak
speak to someone in charge f. yetkili personel ile görüşmek
speak to someone in charge f. yetkiliyle görüşmek
speak to someone in charge f. bir yetkiliyle görüşmek
speak to someone in charge f. bir yetkiliyle konuşmak
take charge f. idareyi ele geçirmek
take charge f. sorumluluğu üstüne almak
take charge f. idareyi almak
take charge f. hükmetmeye başlamak
take charge in f. görev almak
take in charge f. üstlenmek
take in charge f. yüklenmek
take in charge f. görev almak
take somebody in charge f. gözaltına almak
take somebody in charge f. tutuklamak
talk to someone in charge f. yetkiliyle görüşmek
talk to someone in charge f. bir yetkiliyle görüşmek
additional charge i. ek ücret
admission charge i. giriş ücreti
boost charge i. hızlı şarj
boost charge i. hızlı dolum
call charge i. görüşme ücreti
call charge i. konuşma ücreti
call charge i. arama ücreti
call toll charge i. konuşma ücreti
call toll charge i. görüşme ücreti
cancellation charge i. rezervasyonunu iptal ettiren müşteriden alınan bedel
cancellation charge i. iptal masrafı
cavalry charge i. süvari hücumu
charge account i. kredi kartı hesabı
charge account i. veresiye hesabı
charge d'affaires i. maslahatgüzar
charge d'affaires i. işgüder
charge for admittance i. giriş ücreti
charge hand i. ekip şefi
charge nurse i. başhemşire
charge plate i. kredi kartı
charge sale i. veresiye satış
charge sheet i. karakol kayıt defteri
charge-hand i. kalfa
cover charge i. servis ücreti
demolition charge i. tahrip kalıbı
depth charge i. sualtı bombası
driver in charge i. kaptan şoför
electric charge i. elektrik yükü
electronic charge i. elektron yükü
employee in charge i. görevli personel
engineer in charge i. sorumlu mühendis
explosive charge i. patlama yükü
extra charge i. ekstra masraf
extra charge i. ek ücret
fixed charge i. sabit bedel
free charge i. serbest yük
freight charge for cargo i. navlun
male servant in charge of a boy i. lala
monthly use charge i. aylık kullanım bedeli
monthly use charge i. aylık kullanım ücreti
night charge i. (telefonda) gece tarifesi
notary charge i. noter masrafı
nuclear charge i. çekirdek yükü
nurse in charge i. görevli hemşire
person in charge of the organization/event i. organizasyon sorumlusu
processing charge i. işlem ücreti
quick charge i. çabuk şarj
quick charge i. hızlı şarj
reverse charge i. karşı taraf ödemeli
reverse charge i. karşı ödemeli
reverse charge i. karşıdan ödemeli
reverse charge call i. ödemeli arama
service charge i. servis bedeli
service charge i. garsoniye
service charge i. hizmet masrafı
shipping charge i. nakliye
shipping charge i. nakliye masrafı
shipping charge i. nakliye ücreti
shipping charge i. navlun
special agent in charge of the investigation i. soruşturmadan sorumlu özel ajan
subscription charge i. abone ücreti
the man in charge i. yetkili kişi
the man in charge i. görevli
the man in charge i. kontrolün onda olduğu kişi
the man in charge i. yetkili
in charge s. idare etmekte
in charge s. sorumlu kimse
in charge s. iş başında
in charge s. görevde
in charge s. vazifeli
in charge s. vazifede
in charge s. amir
no charge s. masrafsız
no charge s. bedava
reverse charge s. ödemeli
without charge s. bedelsiz
at a charge of zf. giderle
at a charge of zf. ücretle
at a charge of zf. masrafla
at a charge of zf. ücretle giderle
free of charge zf. bila ücret
free of charge zf. hiçbir ücret talep etmeden
free of charge zf. ücretsiz olarak
free of charge zf. ücretsiz biçimde
in charge of a nurse zf. hemşire nezareti altında
in his charge zf. sorumluluğunda
in charge of ed. sorumlu
in charge of ed. yetkisiyle
in charge of ed. yükümlü
in the charge of ed. bakımı altında
in the charge of ed. himayesinde
in the charge of ed. bakımında
in the charge of ed. sorumluluğunda
distribution of charge yük dağılımı
Phrasals
charge out hızla gitmek
charge out bir yerden hızla çıkmak
charge something up şarj etmek
charge up kışkırtmak
charge up ilham vermek
charge up galeyana getirmek
Phrases
free of charge (foc) ücretsiz
Colloquial
at my charge masraflar bana ait olmak üzere
at own charge kendi hesabına
cash or charge? nakit mi kredi kartı mı?
put someone in charge birini görevlendirmek
Idioms
bring a charge against üzerine suç yıkmak
bring a charge against sorumlu tutmak
bring a charge against suçlamak
charge it to the dust and let the rain settle it yaz tahtaya alırsın haftaya
charge someone an arm and a leg anasının nikahını istemek
charge to hesabına kaydetmek
charge to borca yazmak
charge to hesabına yazmak
charge up to hesabına yazmak
charge up to hesabına kaydetmek
charge up to borca yazmak
get a charge out of something bir şeyden zevk/haz almak
give someone a charge keyif vermek
give someone a charge heyecan vermek
give someone a charge haz vermek
in charge of gözetimi altında
in charge of sorumluluğunda
lay something to someone's charge suçu başkasının üzerine atmak
lead the charge başı çekmek
lead the charge önayak olmak
level a charge against someone biri hakkında bir iddiada/şikayette bulunmak/dava açmak
place a charge against someone biri hakkında bir iddiada/şikayette bulunmak/dava açmak
Speaking
are you in charge here? buranın sorumlusu siz misiniz?
charge it to my account hesabıma yaz
did they charge him with anything? onu herhangi bir şeyle suçladılar mı?
I'm not going to charge you anything more ekstra ücret istemeyeceğim
i charge what you can afford gönlünüzden ne koparsa
i want to speak to someone in charge bir yetkiliyle görüşmek istiyorum
i'd like to speak to someone in charge bir yetkiliyle görüşmek istiyorum
if i was in charge sorumlu/yetkili ben olsaydım
my phone ran out of charge telefonumun şarjı bitti
my phone ran out of charge telefonunun şarjı bitti
who's in charge here? burada sorumlu kim?
who's in charge here? buranın yetkilisi kim?
you in charge? sorumlu sen misin?
you're not in charge anymore bundan böyle yetki sende değil
Slang
charge an arm and a leg anasının nikahını istemek
Trade/Economic
a ten percent interest charge overnight gecelik yüzde on faiz
accountant in charge görevli muhasip
accountant in charge murakıp
additional charge zam
administrative charge idari harç
annual charge yıllık ücret
annual charge senelik hizmet ücreti
annual charge yıllık hizmet ücreti
annuity charge bond irat senedi
annuity charge bond gayrimenkuller üzerine kurulabilen bir tür alacak
annuity charge bond gelir senedi
apply a late fee charge gecikme faizi uygulamak
appraisement fee or charge ekspertiz ücreti
asset charge mal varlığı harcı
asset charge varlık harcı
at a charge harç karşılığı
at a charge bir harç karşılığı
at no charge bedelsiz
back charge geriye dönük ödeme
bad-debt charge şüpheli alacaklar karşılığı
bank charge komisyon
bank charge banka işlem masrafı
bank charge banka hizmet komisyonu
bank charge banka gideri
bank charge bankanın bir hizmeti karşılığında müşterinin ödediği ücret
bill charge senet masrafı
capital charge sermaye bedeli/maliyeti
charge a late fee gecikme faizi uygulamak
charge account açık hesap
charge account veresiye hesabı
charge again yeniden borçlandırmak
charge and discharge statement beraat-ı zimmet mazbatası
charge card harcama kartı
charge card tam ödemeli kredi kartı
charge card bir çeşit kredi kartı
charge commission komisyon kesmek
charge corporation tax kurumlar vergisi yüklemek
charge d'affaires maslahatgüzar
charge d'affaires işgüder
charge interest faiz işletmek
charge interest faiz uygulamak
charge note masraf pusulası
charge note masraf hesabı
charge off borç silme
charge off hesabı kapamak
charge off masraf kaydetme
charge off hesabı kapatmak
charge off hesaptan çıkarmak
charge off zarar ve masraf kaydetme
charge off vergiden düşmek
charge off bazı masraflarda ve şüpheli alacaklarda zarar kaydetme
charge out masrafı dağıtma
charge plate müşteri alışveriş kartı
charge sale veresiye satış
charge sale kredili satış
charge sheet günlük olay kaydı
charge sheet günlük işlenen suçların tutulduğu karakol kayıt defteri
charge sheet günlük vukuat kaydı
charge sheet karakol kayıt defteri
charge something to a credit card kredi kartına kaydettirmek
charge ticket muhasebeci ajandası
charge to debit zimmete geçirmek
commission charge komisyon ücreti
contingent charge muhtemel masraf
contingent charge muhtemel maliyet
contingent charge melhuz masraflar
contingent charge melhuz masraf
countervailing charge telafi edici vergi
cover charge giriş ücreti
credit card handling charge kredi kartı işlem ücreti
deferment charge ödemeyi geciktirme ücreti
deferred charge peşin ödenen gider
delivery charge teslim ücreti
departmental charge şube masrafı
departmental charge departman masrafı
depreciation charge amortisman gideri
discount charge iskonto masrafı
effluent charge atık masrafı
elimination of a charge having effect equivalent to customs duty eş değerli vergi veya resimlerin kaldırılması
employee in charge of sorumlu personel
exchange charge döviz havalesi masrafı
exchange charge poliçe tahsilatı masrafı
executive assistant manager in charge of sales satıştan sorumlu müdür yardımcısı
executive assistant manager in charge of sales satış müdür yardımcısı
finance charge toplam kredi maliyeti
fixed-charge-coverage ratio gelirin faizi karşılama oranı
flat rate charge götürü ücret
floating charge değişken masraf
floating charge değişken gayrimenkul rehni
free of charge parasız
free of charge bedelsiz
free of charge masrafsız
free of charge karşılıksız
free of charge bilabedel
free of charge ücretsiz
free of charge (f.o.c.) bedelsiz
free of charge invoice bedelsiz fatura
free of charge, value for custom purposes only bedelsizdir fakat değer gümrük içindir
handling charge indirme bindirme masrafları
handling charge hammaliye masrafları
handling charge yükleme boşaltma masrafları
hire charge kiralama bedeli
hospital charge hastane masrafı
in charge görevli
in charge sorumlu
in charge iş başında
increased charge depreciation yıllara göre artan amortisman
late charge vade farkı
maintenance charge (apartmanda vb) aidat
maintenance charge apartman aidatı
make a reverse charge call ödemeli telefon etmek
make an additional charge ek masraf yapmak
no charge invoice bedelsiz fatura
nonrecurring charge masraf sayılmayan gider
non-recurring charge tekrar meydana gelmesi olası gözükmeyen masraf
non-recurring charge tekrar ortaya çıkması mümkün olmayan masraf
non-recurring charge düşünülmeyen masraflar
officer/person in charge of tender ihale sorumlusu
official in charge resmi yetkili
overhead charge genel imalat maliyeti yükleme haddi
overhead charge genel giderler
penal charge yasal işlem
period charge dönem masrafı
period charge dönem maliyeti
period charge dönem esasına göre hesap edilen masraf
personnel in charge yetkili personel
pollution charge çevre kirliliği vergisi
port charge liman masrafı
prepaid charge peşin ödenen masraf
rent charge kira ücretinden alınan vergi
rent charge kira üzerinden alınan vergi
rent charge irat vergisi
rent charge gelir vergisi
reverse charge value added tax sorumlu sıfatı ile kdv
reverse charge value added tax sorumlu sıfatı ile katma değer vergisi
reverse charge VAT sorumlu sıfatıyla kdv
safe custody charge depo ücreti
safe custody charge saklama ücreti
secure something by an instrument of guarantee (registering charge etc) teminat altına almak
service charge servis ücreti
service charge (apartmanda vb) aidat
service charge apartman aidatı
staff in charge of sorumlu personel
standing charge sabit masraf
storage charge ardiye ücreti
supplementary charge ek resim
supplementary charge ek harç
surplus charge sermaye fazlasından ödenen masraf
take charge of sorumluluğunu üstlenmek
take charge of görevini yüklenmek
tax delinquency charge vergi temerrüt cezası
tax delinquency charge verginin zamanında ödenmemesi dolayısıyla uygulanan ceza
trade charge rambursman meblağı
trade charge money order rambursman emri
user charge kullanıcı ücreti
warehouse charge ambarlama ücreti
warehousing charge ardiye ücreti
Law
bank charge banka hizmeti komisyonu
bank charge banka zimmeti
battery charge darp suçlaması
bribery charge rüşvet suçlaması
cessation of charge ipoteğin fekki
charge of embezzlement zimmet suçlaması
charge of embezzlement zimmete (para vb.) geçirme suçlaması
charge on land gayrimenkul mükellefiyeti
charge on land arsa ipoteği
charge someone with fraud sahtekarlıkla suçlamak
charge someone with murder cinayetle suçlamak
charge the jury jüriyi bilgilendirmek
charge to debit zimmete geçirme
charge with suç isnat etmek
charge with ile suçlamak
charge with ile itham etmek
charge with a crime suçlamak
charge with murder cinayetle suçlamak
collective charge toplu rehin
collective charge toplu ipotek
criminal charge iddianame
criminal charge suç isnadı
criminal charge suçluluk isnadı
criminal charge ithamname
criminal charge suçlandırma
criminal charge suçlama
criminal charge cezai kovuşturma
demanding the redemption of rent-charge gayrimenkul mükellefiyetini satın almasını isteme
drop the charge şikayeti geri almak (dava vb)
ending of charge mükellefiyetin bitimi
equitable charge teslimi herhangi bir şarta tabi olmayan gayrimenkul teminatı
false charge asılsız iddia
false charge asılsız itham
false charge asılsız suçlama
fiscal charge mali mükellefiyet
formal criminal charge iddianame
formal criminal charge ithamname
general charge şümullü iddia
immoral charge ahlaka aykırı mükellefiyet
in charge vazifeli
indictment on a charge ithamname
land charge note irad senedi
lieutenant in charge of special investigations özel soruşturmalardan sorumlu teğmen
ministry of state in charge of the undersecretariat of treasury hazine müsteşarlığından sorumlu devlet bakanı
negotiable land charge irad senedi
person in charge vazifeli
sue and labour charge dava ve say masrafı
Politics
charge d'affaires işgüder
charge d'affaires maslahatgüzar
charge d'affairs maslahatgüzar
charge of corruption yolsuzluk suçlaması
charge of genocide soykırım suçlaması
charge offense suç yüklemek
charge sheet iddianame
public charge hükümet desteği olmadan geçimini sağlayamayacak durumda olan göçmen
rate of charge işlem oranı
state minister in charge of the economy ekonomiden sorumlu devlet bakanı
Insurance
free of charge masrafsız
salvage charge kurtarma masrafı
Tourism
accommodation charge konaklama bedeli
cancellation charge rezervasyon iptal bedeli
cover charge lokantalarda servis için alınan para
cover charge bazı restoranlar veya gece kulüplerinin girişte aldığı fazladan para
cover charge giriş ücreti
delivery charge kiralanan aracı kiracı tarafından talep edilen yere bırakma veya oradan alma karşılığı alınan ücret
director in charge sorumlu müdür
drop off charge bırakma bedeli
port charge liman ücreti
service charge servis ücreti
Technical
air charge hava dolgusu
air charge hava değiştirilmesi
air charge temperature hava dolgu sıcaklığı
air-cooled charge air cooler hava ara soğutuculu
at no charge karşılıksız
balance of charge dengeli şarj
battery charge cable akü şarj kablosu
battery charge cable batarya şarj kablosu
battery charge fault warning message batarya şarjı arızası uyarı mesajı
bed charge yatak yüklenmesi
beneficiated charge materials zenginleştirilmiş yük gereçleri
blast furnace charge yüksek fırın yükü
cac (charge air cooler) ara soğutucu
charge air turbo şarjlı besleme
charge air şarj havası
charge air cooler ara soğutucu
charge air cooler dolgu hava soğutucusu
charge air cooler hava soğutcusu
charge air hose doldurma havası hortumu
charge air pipe doldurma havası borusu
charge air pressure sensor turboşarjlı besleme basınç
charge air receiver şarj havası alıcısı
charge air temperature sensor turboşarjlı besleme
charge alternator alternatör
charge ammeter akü şarj
charge amplifier yük yükselteci
charge balance yük denkliği
charge balance yüklenti eşitleme
charge bucket yükleme kovası
charge calculations yüklenti hesaplamaları
charge capacity şarj kapasitesi
charge carrier yük taşıyıcı
charge coefficient yük katsayısı
charge control lamp şarj kontrol lambası
charge controller yükleme kontrolörü
charge cooler ara ısı değiştirici
charge cooler hava soğutucu
charge cooler eşanjör
charge coupled device ışığa hassas bir elektronik levha veya kamera çeşidi
charge coupled device bit map imajların oluşturulması için kullanılan ısıya duyarlı hücrelere sahip bir cihaz
charge coupled device yükten bağlaşımlı aygıt
charge cycle şarj döngüsü
charge density yük yoğunluğu
charge density motor içi dolgu yoğunluğu
charge distribution yük dağılımı
charge distribution yüklenti dağılımı
charge distributor kit şarj distribütörü kiti