resim - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

resim"resim" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 44 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
resim picture i.
resim painting i.
General
resim representation i.
resim portrait i.
resim duty i.
resim tableaux i.
resim drawing i.
resim pic i.
resim rate i.
resim toll i.
resim diagram i.
resim likeness i.
resim portraiture i.
resim image i.
resim illustration i.
resim frame i.
resim picture i.
resim photo i.
resim presentment i.
resim device i.
resim tableau i.
resim tax i.
resim model i.
resim photograph i.
resim figure i.
resim eikon i.
resim effigy i.
resim piece i.
resim dues i.
resim due i.
resim impost i.
resim tablature i.
resim pictorial s.
Trade/Economic
resim duty
resim illustration
resim due
Law
resim levy
resim picture
resim drawing
Politics
resim charge
Technical
resim pix
Computer
resim pict
resim art
Cinema
resim frame

"resim" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
General
asitle maden üzerine resim oymak etch f.
asitle üzerine resim oymak etch f.
baskı resim yapmak lithograph f.
bir şeyin üstüne resim vb çizmek draw on something f.
donuklaştırmak (resim) scumble f.
duvara resim yapmak paint on the wall f.
filmden resim çekmek retake f.
mum boya ile resim yapmak crayon f.
resim asmak hang a picture f.
resim çekilmek have one's photo taken with someone (a celebrity etc) f.
resim çekmek take a picture f.
resim çekmek take a photograph f.
resim çekmek take a photo f.
resim çektirmek have one's photograph taken f.
resim çektirmek have one's photo taken f.
resim çektirmek get someone taken one's photo f.
resim çektirmek have someone taken one's photo f.
resim çıkarmak (film rulosu) develop a film f.
resim çizmek draw a picture f.
resim göndermek send a picture f.
resim vermek photo f.
resim vermek photograph f.
resim yapmak draw f.
resim yapmak draw a picture f.
resim yapmak paint f.
resim yapmaya dönmek get back to painting f.
resim yollamak send picture f.
teknik resim çizmek graph f.
üzerine başka resim yapmak repaint f.
(belge, istatistiksel bilgi, resim, gazete haberi gibi) bir tartışmada tarafların kullandığı inandırıcı veya ikna edici ya da destekleyici noktalar, konular talking point i.
(resim/heykel gibi bir sanat eserinin) açılma töreni unveiling ceremony i.
ana resim monitörü master picture monitor i.
asitle oyulmuş resim etching i.
ayna veya bir resim çervesinin arkasında kullanılan ince levha scaleboard i.
az bilinen bir resim a rare photo i.
az bilinen bir resim a rare picture i.
baskı resim lithograph i.
baskı resim printmaking i.
baskı resim makinesi lithograph machine i.
boyama resim painting i.
büyük boy resim kağıdı atlas i.
büyük resim taslağı cartoon i.
canlı resim animated film i.
çizgi resim outline drawing i.
değişik fotoğrafların bileşimi resim composite photograph i.
dini resim icon i.
dini resim ikon i.
duvara yapılmış resim mural i.
ekli küçük resim inset i.
elektronik resim büyütücüyle resim çekme telephotographing i.
enstantane resim snapshot i.
gazete kupürleri veya resim toplayarak defter tutma scrapbooking i.
gazete kupürleri veya resim yapıştırmaya özgü defter scrapbook i.
gotik resim gothic painting i.
gölgeli resim sciagraphy i.
görünmeyen resim latent image i.
gravür (resim) print i.
hoş resim nice photo i.
ışık ve gölge sanatı resim chiaroscuro i.
islami minyatür resim islamic miniature painting i.
islami resim islamic painting i.
kabartma resim veya şekil cartouche i.
kabataslak resim sketch i.
karakalem resim drawing i.
karakalem resim charcoal drawing i.
karakalem resim charcoal i.
karma resim sergisi group painting exhibition i.
kasma resim engraving picture i.
kolaj resim collage i.
kolaj tekniğiyle yapılmış resim collage i.
küçük resim fırçası pencil i.
küçültülmüş resim reduction i.
minyatür resim miniature painting i.
modern resim modern painting i.
mum boya ile yapılan resim crayon i.
nadir bir resim a rare picture i.
nadir bir resim a rare photo i.
natürmort resim still-life painting i.
net bir resim a clear picture i.
net resim clear picture i.
noktalarla yapılan resim stipple i.
onaylı resim approval drawing i.
oyma resim engraving i.
pastel resim pastel drawing i.
pastel resim pastel i.
portre resim portrait painting i.
pozitif resim positive i.
resim albümü photo album i.
resim arka planındaki bulanıklık bokeh i.
resim atölyesi painting studio i.
resim atölyesi art studio i.
resim başına satır lines per frame i.
resim biçimli eski hiyeroglif yazısı pictograph i.
resim boyutu picture size i.
resim çantası portfolio i.
resim çekme picture taking i.
resim çivisi thumbtack i.
resim çizme sanatı drawing i.
resim çizme yeteneği ability to draw i.
resim çizme yeteneği ability to paint i.
resim defteri drawing book i.
resim dersi painting class i.
resim galerisi picture gallery i.
resim kağıdı drawing paper i.
resim kalıbı line engraving i.
resim kalıpçısı woodcutter i.
resim kursu painting course i.
resim kütüphanesi stills library i.
resim lambası picture tube i.
resim negatifi picture negative i.
resim noktacı pointillist i.
resim numarası drawing number i.
resim numarası picture number i.
resim ölçüsü picture size i.
resim pergeli drawing compass i.
resim sanatı painting i.
resim sanatı drawing i.
resim sergisi art show i.
resim sergisi art exhibition i.
resim sergisi art gallery i.
resim sergisi painting exhibition i.
resim sergisi picture gallery i.
resim sergisinin ilk günü vernissage i.
resim stüdyosu art studio i.
resim stüdyosu painting studio i.
resim tahtası drawing board i.
resim tarama hatching i.
resim taslağı cartoon i.
resim taslağı drawing i.
resim ve çerçeve arasındaki karton kenar mat i.
resim ve harçlar levies and charges i.
resim yapma picturing i.
resim yarışması painting contest i.
resim yükle upload picture i.
robot resim police sketch i.
robot resim photofit i.
robot resim identikit i.
rönesansta resim renaissance painting i.
saydam resim slide i.
silindir şeklindeki bir odanın duvarlarına yapılan resim cyclorama i.
siyah beyaz resim black and white i.
soyut resim abstract painting i.
sulu boya resim tempera i.
suluboya resim watercolour i.
suluboya resim watercolor i.
suluboya resim aquarelle i.
suluboya resim watercolor painting i.
şipşak resim snap i.
şipşak resim snapshot i.
tahta kalıptan resim basma xylography i.
tahta resim kalıbı woodcut i.
tam sayfa resim plate i.
tarama (resim vb) hatching i.
taslak resim preliminary drawing i.
taşbaskı (resim) print i.
taşbasması resim lithograph i.
tek görünüşlü resim onewiev drawing i.
tek renkli resim monochrome i.
teknik resim technique painting i.
teknik resim draughting i.
teknik resim drafting i.
teknik resim drawing i.
teknik resim mechanical drawing i.
teknik resim working drawing i.
tekrenkli resim monochrome i.
türk minyatür resim turkish miniature painting i.
türk resim turkish painting i.
tv resim tüpü picture tube i.
uçaktan çekilen resim aerial shot i.
ünlülerin gazetecilere ve fotoğrafçılara resim çekmeleri için imkan vermesi photo opportunity i.
ünlülerin gazetecilere ve fotoğrafçılara resim çekmeleri için imkan vermesi photo op i.
vesikalık resim passport photograph i.
vücudun yukarı kısmını gösteren resim half-length i.
yağlı boya resim painting i.
yağlı boya resim oil painting i.
yağlı boya resim sergisi oil painting exhibition i.
yağlı boya resim tahtası panel-board i.
yağlı boya taklidi resim oleograph i.
yağlıboya resim painting i.
yağlıboya resim oil painting i.
yakma resim pyrography i.
doğal büyüklükte (resim/heykel) life-size s.
iyi resim veren photogenic s.
naif (resim) naive s.
resim gibi picturesque s.
resim gibi pictorial s.
resim konusu olmaya elverişli picturesque s.
resim yazıyla ilgili pictographic s.
resim şeklinde pictorially zf.
küçük ve özenle hazırlanmış resim cabinet picture
Phrasals
boyayarak/resim yaparak üzerini kaplamak paint over something
Proverb
bir resim bin kelimeye bedel picture is worth a thousand words
bir resim binlerce kelimeye değer a picture is worth a thousand words
Idioms
resim gibi güzel picture perfect i.
bulanık resim vermek go out of focus
büyük resim the big picture
büyük resim the whole picture
resim kadar güzel as pretty as a picture
Speaking
bunu anlaman için daha ne yapmalıyım (resim mi çizeyim/tek tek heceleyeyim mi) do i have to paint (you) a picture?
bunu anlaman için daha ne yapmalıyım (resim mi çizeyim/tek tek heceleyeyim mi) do i need to paint you a picture?
bunu anlaman için daha ne yapmalıyım (resim mi çizeyim/tek tek heceleyeyim mi) do i have to spell it out (for you)?
hani resim? where is the pic?
resim çektirebilir miyiz? could i take a picture with you?
resim çiziyorum I am drawing a picture
resim gerçekten çok güzel your pic is really adorable
resim yapamam I can't draw
resim yapamam I can't paint
resim yapıyorum I am drawing a picture
Chat Usage
hoş resim nice pic
Slang
(instagram'a resim göndermek ve paylaşımda bulunmak amacıyla) cep telefonunun iyi çektiği ve internet bağlantısının mükemmel olduğu mekan instagram-friendly place
Trade/Economic
ek resim supplementary charge
harç resim ve vergiler charges, duties and taxes
ilham gelsin diye üzerine resim veya yazı gibi bir çok materyalin takıldığı duvara monte çalışma tahtası inspiration board
ilham gelsin diye üzerine resim veya yazı gibi bir çok materyalin takıldığı duvara monte çalışma tahtası mood board
konmuş resim ve vergiler levies
ödenecek vergi, resim, harç ve primler taxes, duties, charges and premiums payable
özellikle alkol ve tütün gibi belirli mallardan alınan resim duty
resim makbuzu formal receipt
vergi resim ve harçlar taxes and funds
vergi, resim ve harç giderleri taxes and other legal dues
vergi, resim, harç ve fonlar taxes, duties, charges and funds
zorunlu resim compulsory levy
Law
dürüst resim ilkesi fair presentation
dürüst resim ilkesi true and fair view
ek resim surtax
görsel delil (harita/resim) demonstrative evidence
görsel kanıt (harita/resim) demonstrative evidence
vergi, resim ve harçlar taxes, duties and charges
Institutes
ankara resim ve heykel müzesi ankara museum of painting and sculpture
resim ve heykel müzesi state art and sculpture museum
resim ve heykel müzesi ve galerisi museum and gallery of painting and sculpture
Media
resim ağırlıklı gazetecilik photojournalism
Advertising
resim açıklama yazısı legend
resim notu legend
Technical
açıklayıcı resim clarification drawing
aksonometrik resim axonometric drawing
ana resim assembly drawing
asıl resim assembly drawing
ayarlı resim masası adjustable drawing table
beyaz resim seviyesi picture white
bileşik resim sinyali composite video signal
birleştirme resim assembly drawing
boşluklu resim blank drawing
cam boyalı resim stereochrome
cam boyalı resim yapma stereochromy
cismin üç yüzünü/görünüşünü gösteren resim/çizim three-view drawing
çinko üzerine resim oyma zincography
çizilmiş resim tracing
detay resim detail drawing
elektronik teknik resim electronic drafting
elektrostatik resim tüpü electrostatic picture tube
geometrik resim geometrical drawing
gölge resim grisaille
görünmeyen resim latent image
grafik resim diagram
hak edilmiş çelik ile basılan resim steel engraving
iki görünüşlü resim two-view drawing
inceltilmiş resim thinned image
izometrik resim isometric drawing
kırpıntı resim clipart
maskeli resim tüpü shadow mask tube
negatif resim fazı negative picture phase
onaylı teknik resim approved drawing
otomatik resim transmisyonu automatic picture transmission
ölçekli resim dimension drawing
ölçekli resim scale drawing
ölçülü resim dimensioned drawing
patlak resim exploded view
perspektif resim perspective drawing
pozitif resim sinyali positive video signal
renkli resim sinyali colour picture signal
renkli resim tüpü color picture tube
renkli saydam resim colour slide
resim ara frekansı vision intermediate frequency
resim arama picture search
resim başı picture flyback
resim başı frame flyback
resim başı return trace
resim başı flyback
resim başına satır sayısı lines per frame
resim boyu picture size
resim bulucu picture demodulator
resim büyüklüğü picture size
resim çerçevesi picture frame
resim çoklayıcı tüp photomultiplier tube
resim değiştirimi vision modulation
resim elemanı picture element
resim eşleme işareti frame synchronizing pulse
resim eşlemesi picture synchronization
resim eşlemesi frame synchronization
resim evrilmesi frame inversion
resim evrilmesi picture inversion
resim frekansı picture frequency
resim frekansı picture repetition frequency
resim frekansı vision frequency
resim genişliği picture width
resim in versiyonu picture inversion
resim inversiyonu frame inversion
resim işareti picture signal
resim işleme photomanipulation
resim jeneratörü picture generator
resim kenetleme picture locking
resim kesilmesi image drop-out
resim kesilmesi vision break
resim lambası picture tube
resim lambası television tube
resim lambası picture display tube
resim lambası display tube
resim lambası kinescope
resim modülasyonu vision modulation
resim monitörü picture monitor
resim muşambası tracing cloth
resim mürekkebi drawing ink
resim netliği picture definition
resim noktası picture point
resim odası withdrawing
resim ögesi picture element
resim öğesi picture element
resim parlaklığı picture brightness
resim pervazı picture rail
resim seçikliği picture definition
resim sehpası plane table
resim senkronizasyon işareti frame synchronizing pulse
resim senkronizasyonu frame synchronization
resim senkronizasyonu picture synchronization
resim sinyali picture signal
resim tahtası clipboard
resim tarama picture scanning
resim taşıyıcı picture carrier
resim taşıyıcı dalga vision carrier
resim taşıyıcı dalga image carrier
resim taşıyıcı frekans vision carrier frequency
resim taşıyıcı frekans vision frequency
resim tekrarlama sıklığı picture frequency
resim tübü picture tube
resim tüpü picture tube
resim tüpü television tube
resim tüpü picture display tube
resim tüpü kinescope
resim tüpü display tube
resim tüpü teletube
resim uyuşumu picture matching
resim üreteci picture generator
resim yüksekliği image height
resim yüksekliği picture height
saniyede resim picture frequency
saniyede resim picture repetition frequency
saniyede resim sayısı picture frequency
saniyede resim sayısı picture repetition frequency
saniyede yarı resim frame repetition rate
saydam resim kağıdı tracing-paper
saydam resim kağıdı tracing paper
sehpalı resim tahtası trestle table
silindire resim oyan aygıt electrograph
şekilsiz resim anamorphosis
şekilsiz resim yapma anamorphism
tahta resim kalıbı xylograph
tarama resim line drawing
taslak resim preliminary drawing
teknik resim technical drawing
teknik resim mechanical drawing
teknik resim engineering drawing
teknik resim drawing
teknik resim graphics
teknik resim çizim ölçüleri drawing sizes
teknik resim çizme aygıtı drafting machine
teknik resim çizmek graph
teknik resim kalemi drawing
teknik resim kalemi drawing pencil
tekrarlı resim mirror image
uzun resim panel1
üç boyutlu resim hologram
üç boyutlu resim oluşturma holography
x-ışınlarıyla resim çekimi x-ray radiography
yağlıboya resim oil painting
yüksek çözünürlüklü resim baskı makinesi imagesetter
yüksek zıtlıklı resim high-contrast picture
Computer
alt resim yeri subpicture in
ayna karşısında telefon ile resim çekme mirror pic
ayna resim mirror image
bir resim dosyasını bitmap imajına çevirme rasterising
bir resim dosyasını bitmap imajına çevirme rasterizing
bir resim olarak ekler picture
birim/resim units/picture
bit eşlemli resim dosyası bitmapped picture file
canlı resim vivid graph
canlı/resim vivid/graph
cmyk resim türü cmyk image type
dynsrc resim dynsrc image
eklerken resim yazısı koy add caption when inserting
etkin resim yazısı active caption
faks resim türü fax image type
geçerli resim current picture
geçerli resim current image
geçersiz resim invalid picture
gizil resim latent image
gösterici (resim vb) displayer
gri ölçekli resim gray-scale image
hareketli resim gif
hareketli resim uzmanları grubu moving pictures experts group
içindeki resim picture in
imlenmiş resim dosyası biçimi tagged image file format
internet ortamında komiklik olsun diye kullanılan konu ile ilintili resim/söz/kavram veya kalıp cümle internet meme
k resim adı clip name
kayar resim bandı thumbstrip
kaynak resim source image
kişiyi simgeleyen resim veya simge avatar
kopyala resim copy picture
koyu resim dark picture
küçük resim clip art
küçük resim clipart image
küçük resim clip image
küçük resim thumbnail image
küçük resim thumbnail
küçük resim clip
küçük resim clipart
küçük resim aç open clip in
küçük resim boyutu thumbnail size
küçük resim galerisi clip gallery
küçük resim görüntüsü thumbnail image
küçük resim görünümü thumb view
küçük resim göster show thumbnail
küçük resim özellikleri clip properties
küçük resim yapıştır paste clip
küçük resim yazısı düğmeleri small caption button
line art resim line art images
metin/resim text/graph
negatif resim negative image
noktalı resim halftone
noktalı resim halftoning
noktalı resim ayarı halftone setup
noktalı resim fotoğrafı photo halftone
ocr resim türü ocr image type
online olarak cep telefonu ve internet ortamlarında belirli bir alanda dosya veya resim gibi gereksinimlerin saklandığı gelişmiş bir uygulama dropbox
otomatik küçük resim auto-thumbnail
otomatik küçük resim auto-clipart
otomatik küçük resim autothumbnail
otomatik küçük resim auto thumbnail
otomatik küçük resim autoclipart
otomatik resim yazısı autocaption
önceki resim previous image
örnek resim bölmesi thumbnail pane
özel resim custom picture
özgün resim boyutlarına göre relative to original picture size
patlatılmış resim exploded picture
renkli resim color picture
resim aç open picture
resim al take picture
resim alınıyor getting picture
resim altı caption
resim araç çubuğu image toolbar
resim ayrıntıları image details
resim bağlantısını yapıştır paste picture link
resim belgesi image document
resim biçimi picture format
resim biçimlendir format picture
resim biçimlendir picture formatting
resim bilgisi image info
resim bilgisi picture info
resim bilgisini göster show image info
resim bilgisini sakla hide image info
resim boyutlandırma kipi picture size mode
resim boyutu picture size
resim boyutu image size
resim çek take a picture
resim çekiyor taking picture
resim çerçevesi picture frame
resim çerçevesi image frame
resim değiştir change picture
resim denetimi image control
resim dizini picture index
resim dosyaları picture files
resim dosyaları image files
resim dosyası picture file
resim dosyası image file
resim dosyası adı picture file name
resim döşeme picture tiling
resim düzeni picture layout
resim düzenle edit picture
resim düzenleyici image composer
resim düzenleyicisi picture editor
resim ekler adds a picture
resim galerisi image gallery
resim genişliği image width
resim gizle hide picture
resim görevleri picture tasks
resim görüntüle display picture
resim görüntüleyicisi image viewer
resim görüntüsü picture display
resim göster show picture
resim göster show image
resim güncelleştir update picture
resim hizalama picture alignment
resim için for pictures
resim kalitesi picture quality
resim kapat close picture
resim kareleri picture squares
resim kareleri frames
resim karesi frames
resim karesi frame