print - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

print

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"print" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 65 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
print f. yazdırmak
print f. basmak
print i. baskı
General
print f. damgalamak
print f. tabetmek
print f. desen basmak
print f. matbaacılık yapmak
print f. matbaa harfleriyle yazmak
print f. damga vurmak
print f. işlemek (beynine)
print f. yayımlamak
print f. baskı yapmak (dergi vb)
print f. matbaada basmak
print f. tab etmek
print f. bastırmak
print f. yayınlatmak
print f. klişeden kağıda geçirmek
print f. matbaa harfleri ile yazı yazmak
print i. dergi
print i. matbua
print i. basma kalıbı
print i. taşbaskı (resim)
print i. gravür (resim)
print i. kalıp
print i. nüsha
print i. gazete
print i. tab
print i. matbaa harfleri
print i. iz
print i. tabı
print i. bası
print i. basılmış yazı
print i. damga
print i. baskı endüstrisi
Technical
print emprime
print basma kumaş
print kumaşa desen yapmak
print yayınlamak
Computer
print yazıcıdan dökme
print yazdırma
print bastırmak
print basma
print yazdırmak
print yazdırılsın mı
print yazdıracak
print yazmak
print basmak
print döküm alma
print yazdır
print baskı
print kağıda dök
print yazıcıdan çıktı alma
Textile
print emprime
Tobacco
print damga
print mühür
print marka
Photography
print negatiften fotoğraf basmak
print negatiften fotoğraf tabetmek
print negatiften yapılmış resim
print fotoğraf
Printery
print bası
print tab etmek
print tab
print baskı
print basmak

"print" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
be out of print f. kitapçılarda bulunmamak
print out f. yazıcıdan çıktı almak
be in print f. kitapçılarda bulunmak
make somebody print f. bastırmak
be out of print f. kitap yayımcısında mevcut olmamak
be out of print f. kitabın baskısı tükenmiş olmak
print poster f. afiş basmak
be in print f. kitap yayımcısında mevcut olmak
print out f. çıkarmak
print on f. damgalamak
print in f. yazmak
print out f. yazdırmak
print out f. çıktı almak
print out f. bilgisayar çıktısı almak
print off f. negatiften çıkarmak
print a newspaper f. gazete basmak
fail to print an item f. haber atlamak
print business cards f. kart basmak
print a photograph f. fotoğraf basmak
blue-print f. planlamak
blue-print f. tasarlamak
print the money f. para basmak
print counterfeit money f. sahte para basmak
print buffer i. baskı hafızası
print out i. bilgisayar çıktısı
print shop i. matbaa
first print i. alt baskı
ozalid print i. ozalit baskısı
cotton print i. basma
blue print i. plan
print shop i. yazıcı hizmeti veren dükkan
answer print i. birinci kopya
pigment print i. pigment baskı
wax print i. balmumu baskısı
potato print i. patates baskı
potato print i. patates baskısı
print house i. baskıhane
roman print i. latin harfleri
the small print i. okunamayacak kadar küçük basılmış bölüm
print production i. görsel iletişim ürünleri
foot print i. ayak izi
print production i. basılı ürünler
print art i. baskı sanatı
print shop i. basımevi
hoof print i. toynak izi
color print i. renkli baskı
print dictionary i. basılı sözlük
shoe print i. ayakkabı izi
boot print i. bot izi
palm print i. avuç içi izi
palm print i. avuç izi
out of print s. mevcudu bitmiş
out of print s. baskısı tükenmiş
out of print s. baskısı kalmamış
out of print s. tükenmiş
in print s. basılı
out of print s. baskısı tükenmiş (kitap)
floral-print s. çiçek baskılı
print-related s. baskı/yazıcı ile ilgili
in blue-print stage zf. hazırlık devresinde
Phrasals
rush something into print baskıya yetiştirmek
print something out bir şeyin çıktısını almak
put something in (to) print (yayınlamak amacıyla) basmak
put something in (to) print baskıya vermek
print something up bir şey yazdırmak
Phrases
out of print baskısı tükenmiş
Idioms
read the small print ayrıntısıyla okumak
read the fine print satır aralarını okumak
read the fine print bir belgeyi en ince ayrıntısına kadar incelemek
read the small print satır aralarını okumak
read the small print bir belgeyi en ince ayrıntısına kadar incelemek
read the fine print ayrıntısıyla okumak
small print bir belgenin satır aralarındaki önemli noktalar
fine print bir belgenin satır aralarındaki önemli noktalar
be a license to print money (us) kısa yoldan köşeyi döndürmek
be a licence to print money (brit) paraya para dedirtmemek
be a licence to print money (brit) kısa yoldan köşeyi döndürmek
be a license to print money (us) paraya para dedirtmemek
Trade/Economic
blue print board bina dışına konulmuş reklam panosu
print shop baskı dükkanı
out of print baskısı tükenmiş
blue print board bina dışı reklam panosu
print unbacked money karşılıksız para basmak
Law
finger print parmak izi
ten-print on parmağın tümümün parmak izi çıktısı
Institutes
general directorate of mint and stamp print house darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü
Media
print run gazeteyi yayına hazırlama süresi
print run gazete baskı süresi
print media yazılı basın
visual and print media görsel ve yazılı basın
print ads basılı reklam
Advertising
print advertisement yazılı reklam
Technical
rolled print tırnak ucundan tırnak ucuna çevrilerek alınan parmak izi
print back cloth astar bezi
blotch print geniş yüzey baskısı
memory print bellek yazımı
print operators yazdırma işleticileri
flat print düz iz
print preview mode baskı önizleme kipi
art print sanat baskısı
memory print bellek basımı
file print kütük basımı
blue print paper ozalit teksir kağıdı
print driver yazıcı sürücüsü
melange print vigore baskı
print barrel yazma fıçısı
print position yazma konumu
print scaling yazdırma ölçeği
print spooler process yazdırma kuyruklayıcı işlemi
print format yazı deseni
print member yazma organı
blue print machine ozalit makinesi
print format yazı formatı
print wheel yazma tekerleği
print format yazı biçimi
file print dosya basımı
print control character yazma denetim karakteri
first print ön baskı
contact print değmeli baskı
block print kalıpla basmak (kumaşı, kitabı vb)
blue print copy ozalit kopya
print queue yazdırma kuyruğu
combined print bileşik kopya
print works basmahane
print back cloth basma altı
print works basma atölyesi
internet print provider ınternet yazdırma sağlayıcısı
print hammer basma çekici
print hammer yazma çekici
core print maça yatağı
fine grain print ince tanecikli kopya
computer print-out bilgisayar yazılı çıktıları
foot-print wrench papağan anahtarı
silk-screen print serigraf
first print zemin baskı
embossed print kabartma baskı
reduction of print pastes açma
print paste baskı boyası
print table yazıcı kaidesi
print table yazıcı tablası
reduction of print pastes küpür
print back cloth blanket
blue print mavi ozalit
out of print baskısı tükenmiş
polychrome print çok renkli baskı
modular print modüler baskı
ratio print oranlı baskı
projection print projeksiyon baskısı
print reference baskı referansı
print-free test baskıya dayanıklılık deneyi
relief print kabartma baskı
pad print silikonlu kauçuk yastık ile baskı
out-of-print baskısı tükenmiş
core print maça başı
in-print baskıda
gold print altın baskı
baumann print kükürt baskı
sulphur print kükürt baskı
natural print doğal baskı
pad print ped baskı
enamel print emaye baskı
silk-screened print serigrafi baskı
macrographic examination by sulphur print kükürt baskısı ile makrografik muayene
blue print mavi baskı
sepia print sepya baskı
stone print taş baskı
Computer
set print area yazdırma alanı sapta
set print area döküm kapsamı
set print area yazdırma alanını belirle
set print area yazdırma alanı ayarla
set print titles döküm başlıkları
set print area yazdırma alanını seç
set print area yazdırma alanını ayarla
set print area yazdırma alanı belirle
set print area sapta döküm kapsamı
stop print yazdırmayı durdur
microsoft networking file and print services microsoft networking dosya/yazıcı hizmetleri
tandem print kademeli yazdırma
what to print yazdırılacaklar
what you print is what you fax ne fakslarsan onu basarsın
scan and print tarama ve yazdırma
sample print örnek baskı
scale and print ölçekle ve yazdır
reverse print order ters yazma sırası
rm print area kaldır yazdırma alanı
reverse print order yazdırma sırasını ters çevir
screen print ekranın yazımı
secure print güvenli yazdırma
add print area ekle yazdırma alanı
can print color renkli yazdırabilir
add print area yazdırma alanına ekle
set print titles yazdırma başlıklarını belirle
adjust print settings yazdırma ayarları
begin print job yazdırma işine başla
begin print job yazdırma işini başlat
available print servers kullanılabilen yazdırma sunucuları
back print film arka baskı filmi
clear print area yazdırma alanını temizle
compressed print daraltılmış yazdırma
compressed print sıkışık yazdırma
condensed print daraltılmış yazdırma
create print server yazdırma sunucusu yarat
compressed print sıkışık baskı
compressed print sıkıştırılmış yazdırma
connected to print server yazdırma sunucusuna bağlı
condensed print sıkıştırılmış yazdırma
default print margins varsayılan yazdırma kenar boşlukları
debug print hata ayıklama yazdırma
disable print sharing yazıcı paylaşımını devreden çıkar
delay print gecikmeli yazdırma
end print job yazdırma işini bitir
duplex print çift yönlü yazdırma
error allocating memory for print buffer yazdırma arabelleği için bellek ayırma hatası
file and print sharing dosya ve yazıcı paylaşımı
fax print driver faks yazıcısı sürücüsü
file and print sharing for windows networks windows ağları için dosya ve yazıcı paylaşımı
full page print tam sayfa baskı
fine print dipnotlar
fine print ayrıntılı bilgi
fine print ek bilgi
layout for print yazdırma yerleşimi
locked print kilitli yazdırma
line print satır yazdır
microsoft print provider for netware netware için microsoft yazdırma sağlayıcısı
microsoft networking file and print services microsoft networking dosya ve yazıcı himetleri
microsoft fax print monitor dll at work faks yazdırma ekranı dll
microsoft print agent for netware networks netware ağları için microsoft yazdırma aracısı
normal print normal baskı
no print jobs yazdırma işi yok
normal print normal yazdırma
print complete yazdırma tamamlandı
print providers yazdırma sağlayıcıları
print target hedef yazdır
print draft taslağı dök taslak baskı
print a form form yazdır
print composite kompoziti yazdır
print truetype as graphics truetype'ları grafik olarak yazdır
print queue yazdırma sırası
print invoice faturayı yazdırma
print line satırı
print processor yazdırma işlemcisi
paw print pençe izi
print server baskı dağıtıcısı
print final son durumu yazdır
print postscript error information postscript hata bilgisini yazdır
print server details yazdırma sunucusu ayrıntıları
print headings başlıkları yazdır
print view yazdırma görünümü
print wheel yazdırma çarkı
print quality yazdırma kalitesi
print layout sayfa düzeni
print: page yazdır: sayfa
print header yazdırma başlığı
print draft taslak baskı
print server information yazıcı sunucusu bilgisi
print subtree alt ağacı yazdır
print format yazdırma biçimi
print options yazdırma seçenekleri
print date yazdırılış tarihi
print rate baskı oranı
print in black and white only sadece siyah beyaz yazdır
print in background artalanda yazdır
print one sheet bir sayfa yazdır
print page sayfayı yazdır
print what yazdırılacak
print titles başlıkları yazdır
print file dosyayı kağıda dök
print message yazdırma iletisi
print topic konu yazdır
print queue yazdırılacaklar sırası
print banner kapak sayfası yazdır
print titles yazdırma başlıkları
print crop marks kesme imlerini yazdır
print quality baskı kalitesinde
print gridlines kılavuz çizgileri bas
print data only salt veriyi yazdır
print everything her şeyi yazdır
print data only for forms formlar için sadece veriyi yazdır
print setup yazıcı ayarları
print manager yazdırma yöneticisi
print style yazdırma stili
print in black and white siyah beyaz yazdır
print darkness baskı koyuluğu
print this file bu dosyayı yazdır
print page sayfa yazdır
print preview yazdırmadan önce gözden geçirmek
print merge birleştirerek yazdır
print item öğeyi yazdır
print file yazdırma kütüğü
print speed yazdırma hızı
print status yazdırma durumu
print orientation yazdırma yönlendirmesi
print quality baskı kalitesi
print head yazdırma ucu
print spooler baskı bekleticisi
print range yazdırılacak olan
print binder cildi yazdır
print final son durumu bas
print form formu yazdır
print on yazdır
print merge birleştirerek yazdırma
print as book kitap olarak yazdır
print buffer baskı tamponu
print pictures resim yazdır
print job yazdırma işi
print to file dosyaya yazdır
print row and column headings satır ve sütun başlıklarını bas
print report raporu yazdır
print merge birleşimi yazdır
print gridlines kılavuz çizgilerini yazdır
print output çıktıyı yazdır
print target hedefi yazdır
print binder cilt yazdır
print job baskı işi
print gridlines kılavuz çizgileri yazdır
print banner page kapak sayfası yazdır
print security yazdırma güvenliği
print belt yazma kuşağı
print merge yazdır birleştir
print test page sınama sayfası yazdır
print data only sadece veriyi yazdır
print something out printerda basmak
print width baskı alanı genişliği
print as a mirror image ters görünüm olarak yazdır
print setup yazdırma ayarları
print server not defined yazdırma sunucusu tanımlanmamış
print area yazdırma alanı
print postscript errors postscript hatalarını yazdır
print topic konuyu yazdır
print length baskı alanı uzuluğu
print what yazdırılacak olan
print directly to the printer doğrudan yazıcıya yazdır
print margins yazdırma kenar boşlukları
print size baskı boyutu
print spooler yazdırma biriktiricisi
print line baskı satırı
print it yazdır
print error yazdırma hatası
print object nesneyi yazdır
print operator yazdırma işletmeni
print merge update birleşik yazdırma güncelleştir
print catalog rehberi dök
print preview önizleme
print eula eula'yı yazdır
print hidden slides gizli slaytları yazdır
print user log kullanıcı günlüğünü bas
print hex data onaltılık veriyi yazdır
print option yazdırma seçeneği
print line baskı çizgisi
print server yazdırma sunucusu
print tiling döşeyerek yazdır
print settings yazdırma ayarları
print server nds context yazdırma sunucusu nds içeriği
print echo yazdırma yankısı
print queue yazdırılacaklar kuyruğu
print postscript over text metnin üzerine postscript yazdır
print users and groups kullanıcıları ve grupları yazdır
print report rapor yazdır
print density yazdırma yoğunluğu
print manager version yazdırma yöneticisi sürümü
print specifications baskı özellikleri
print screen key ekran yaz tuşu
print head yazdırma kafası yazıcı kafası
print preview baskı önizleme
print table tablo yazdır
print time yazdırılış saati
print items öğeleri yazdır
print screen print screen
print ui dll yazdırma uı dll'i
print mode yazdırma modu
print library yazdırma kitaplığı
print head yazıcı kafası
print jobs yazdırma işleri
print server yazıcı paylaştırıcı
print screen key print screen tuşu
print form form yazdır
print provider for netware netware için yazdırma sağlayıcısı
print range yazdırma aralığı
print only sadece yazıcı
print cartridge alert yazıcı kartuşu uyarısı
print quality enh baskı kalitesi enh
print using printer calibration yazıcı ayarlarını kullanarak yazdır
print microsoft system info text file microsoft sistem bilgisi metin dosyasını yazdır
print queue yazıcı kuyruğu
print directory rehberi yazdır
print direct doğrudan yazdır
print record kaydı yazdır
print frames çerçeveleri yazdır
print directory rehberi dök
print security güvenlik bilgilerini yazdır
print as a negative image negatif görüntü olarak yazdır
print queue yazıcı sırası
print settings yazıcı ayarları
print anyway olduğu gibi yazdır
print something out bir şeyi printera yazdırmak
print revisions düzeltmeleri yazdır
print merge birleşik yazdırma
print spooler yazdırma kuyruklayıcısı
print row & column headings satır ve sütun başlıklarını bas
print invoice fatura yazdır
print one copy tek kopya yazdır
print length baskı alanı uzunluğu
only print data sadece veriyi yazdır
on print yazıldığında
remove print titles yazdırma başlıklarını kaldır
remove print area yazdırma alanını kaldır
proof print düzeltme yazdırma
print format yazı formatı
print position yazma konumu
print barrel yazma fıçısı
print format yazı deseni
print format yazı biçimi
print hammer basma çekici
print hammer yazma çekici
print member yazma organı
print control character yazma denetim karakteri
print wheel yazma tekerleği
file print kütük basımı
file print dosya basımı
memory print bellek basımı
memory print bellek yazımı
print-out yazılı çıktı
print-out yazılı çıkış
print paste baskı boyası
what-you-print-is-what-you fax ne fakslarsan onu basarsın
epub ahead of print baskı öncesi online olarak sunulan makale
print scrn key ekran görüntüsü tuşu
print screen key ekran görüntüsü tuşu
print name isim yaz
print name isim yazdır
color print renkli çıktı
Informatics
compressed print sıkıştırılmış yazdırma
condensed print sıkıştırılmış yazdırma
print manager yazdırma yöneticisi
print merge birleştirerek yazdırma
print queue yazdırma kuyruğu
print server yazdırma sunucusu
print spooler baskı kuyruğu
print media basım ortamı
print quality baskı niteliğ
print manager baskı yöneticisi
print server yazıcı paylaştırıcı
print layout baskı sayfa düzeni
print head yazıcı kafası
print spooler yazdırma kuyruklayıcısı
print setup yazıcı ayarları
print file baskı dosyası
print queue yazıcı kuyruğu
screen print ekranı bastırma
print control character baskı kontrol karakteri
print screen key ekran yaz tuşu
print preview baskı ön izleme
print to file dosyaya yazdırma
print wheel yazdırma çarkı
print queue baskı kuyruğu
print job baskı işi
bar code print quality test specification barkod yazdırma kalite test özelliği
Telecom
print queue çıktı kuyruğu
print layout baskı sayfa düzeni
print server yazıcı sunucusu
Mechanic
core print maça yuvası
core print maça yatağı
Textile
double print çift baskı
blue print ozalit baskısı
animal print hayvan resmi baskılı (kumaş)
discharge print ronyan baskı
blotch print geniş yüzey baskısı
embossed print kabartma baskı
print back cloth astar bezi
print works basma atölyesi
print works basmahane
reduction of print pastes kupür
reduction of print pastes açma
print back cloth basma altı
print back cloth blanket
first print ön baskı
first print zemin baskı
first print alt baskı
melange print vigore baskı
cotton print pamuklu emprime
cotton print pamuklu basma
foil print t-shirt üzerine yapılan bir baskı türü
foil print folyo baskı
repeat print metraj baskı
placement print pano baskı
Automotive
vehicle foot print araç ayak izi
Medical
mylar print mylar baskı
Anatomy
finger-print parmak izi
Printing
print and printing inks baskı ve baskı mürekkepleri
foil print varak baskı
original print özgün baskı
Biochemistry
finger print region parmak izi bölgesi
finger print parmak izi
Military
contact print değmeli kopya
light print hafif baskı cihazı
target illustration print hedef açıklama kopyası
target illustration print hedef açıklama baskısı
heavy print ağır baskı
annotated print açıklamalı baskı
Cinema
new print yeni kopya