plan - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

plan"plan" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 42 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
plan f. planlamak
plan f. tasarlamak
plan i. plan
General
plan f. plan yapmak
plan f. plan kurmak
plan f. kurmak
plan f. tasarlamak
plan f. tertiplemek
plan f. projesini yapmak
plan f. düzenlemek
plan f. planını çizmek
plan f. planlamak
plan f. düşünmek
plan f. niyetlenmek
plan f. plan çizmek
plan i. yol
plan i. tarz
plan i. plan
plan i. niyet
plan i. tasan
plan i. tertip
plan i. harita
plan i. düşünce
plan i. proje
plan i. usul
plan i. tasavvur
plan i. tasarı
plan i. tasarlama
plan i. şema
plan i. kroki
plan i. maksat
plan i. tasar
plan i. program
plan i. taslak
plan i. fikir
Technical
plan taslak
plan proje
plan plan
Construction
plan vaziyet planı
plan konum planı
Linguistics
plan tasarım
Ottoman Turkish
plan tasavvur

"plan" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 50 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
plan plan i.
plan schedule i.
General
plan programme i.
plan make-up i.
plan cadre i.
plan diagram i.
plan policy i.
plan casting i.
plan design i.
plan proposal i.
plan program i.
plan scenario i.
plan arrangement i.
plan plot i.
plan system i.
plan blueprint i.
plan idea i.
plan project i.
plan chart i.
plan designment i.
plan recipe i.
plan schema i.
plan device i.
plan map i.
plan course i.
plan intention i.
plan scheme i.
plan platform i.
plan layout i.
plan drawing i.
plan plan i.
plan envisagement i.
plan setup i.
plan blue print i.
plan conspectus i.
Trade/Economic
plan proposition
Politics
plan chart
Industry
plan wireframe i.
Technical
plan plat
plan layout
plan chart
plan plan
plan plot
plan system
plan blueprint
Textile
plan layout
Medical
plan plane
Food Engineering
plan chart
Tobacco
plan survey
Military
plan device

"plan" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 340 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
yerine getirmek (plan vb'ni) implement f.
arka plan background i.
General
(bir anlaşma, kanun, plan yahut politikayı) iptal etmek scrap f.
başarılı olmak (plan/fikir) work f.
başarılı olmak veya iyi bir şekilde sonuçlanmak (plan/proje vb) work out f.
bir plan veya sistemdeki ufak tefek pürüzleri düzeltmek work out the kinks f.
düzenlemek (bir plan vb'ni) work out f.
geleceğe dair plan yapmak make plans for the future f.
gelecek için plan yapmak plan for future f.
gizli plan kurmak compass f.
hazırlamak (bir plan vb'ni) work out f.
hazırlamak (kötü bir plan) brew f.
ilerisi için plan yapmak look ahead f.
istenilen sonucu vermemek (plan) miscarry f.
kabaca plan yapmak draft f.
kafasında plan kurmak incubate f.
kararlılık, niyet, plan bildiren gelecek zaman yardımcı fiili shall f.
kurmak (plan, tuzak vb'ni) lay f.
önceden plan yapmak plan ahead f.
plan bozulmak (plan) fail f.
plan bozulmak (plan) founder f.
plan bozulmak (plan) fall through f.
plan çıkarmak chart f.
plan çizmek plan f.
plan çizmek draft f.
plan çizmek draught f.
plan çizmek design f.
plan hazırlamak prepare a plan f.
plan hazırlamak draw up a plan f.
plan kurmak plan f.
plan oluşturmak make a plan f.
plan oluşturmak develop a plan f.
plan oluşturmak draw a plan f.
plan ortaya koymak set out a plan f.
plan taslağı çizmek outline a plan f.
plan üzerinde işaretlemek plot f.
plan yapmak scheme f.
plan yapmak make a plan f.
plan yapmak design f.
plan yapmak conspire f.
plan yapmak plan f.
plan yapmak chart f.
suya düşmek (proje/plan) collapse f.
yapmak (plan) hatch f.
yapmak (plan) set something on foot f.
yeni bir plan önerisinde bulunmak propose a new plan f.
yeni bir plan sunmak propose a new plan f.
ana plan master plan i.
anahtar plan key plan i.
arka plan frame i.
arka plan background i.
arka plan bilgisi background knowledge i.
arka plan bilgisi veren kimse backgrounder i.
arka plan ışığı background light i.
arka plan müziği background music i.
arka plan taslağı background outline i.
ayrıntılı plan blueprint i.
ayrıntılı plan detail i.
ayrıntılı plan detailed plan i.
bağımsız plan independent schedule i.
baş plan big close-up i.
bütün plan whole plan i.
bütün plan entire plan i.
doğal afetlerde hayvanların korunması için oluşturulan plan animal disaster plan i.
geçici plan working plan i.
genel plan general plan i.
geniş plan master shot i.
geniş plan long shot i.
geri plan rear i.
geri plan background i.
geri tepen plan boomerang i.
gizli plan secret plan i.
gizli plan plot i.
haftalık plan weekly plan i.
halkın tepkisini öğrenmek için bir plan hakkında verilen ön haber trial balloon i.
ikinci plan second plan i.
işlevsel arka plan functional background i.
iyi hazırlanmış (plan) mature i.
karşı plan counterplan i.
kendiyle ilgili bir şeye (başarı/plan) engel olma self-sabotage i.
master plan master plan i.
nazım plan tespiti determination of urban plan i.
nazım plan yasası city planning law i.
orta plan middle shot i.
ön plan forefront i.
ön plan pre-plan i.
ön plan preplan i.
ön plan foreground i.
plan aşaması plan phase i.
plan kağıdı blueprint paper i.
plan tahtası planning board i.
plan yapan kimse plotter i.
plan yapan kimse planner i.
plan yapan kişi planner i.
plan yapma scheming i.
plan yönetimi plan management i.
sosyal plan social plan i.
soyut plan abstract plan i.
tarihi arka plan historical background i.
tarihsel arka plan historical background i.
tarihsel arka plan historical background i.
taslak plan draft plan i.
temel plan basic plan i.
uzun vadeli plan long-range plan i.
yakın plan close-up i.
yakın plan çekim close shot i.
yanlış plan incorrect plan i.
yedek plan plan b i.
yedek plan back up plan i.
yıllık plan annual plan i.
plan ile ilgili schedular s.
yanlış (fikir/plan) misguided s.
plan yaparak scheming zf.
Phrasals
(plan) sarpa sarmak bump along
plan kurmak conspire against
üzerine plan yapmak plan on something
üzerine plan yapmak plan on someone
Phrases
plan suya düştü the game is up
Colloquial
başarısızlığa mahkum plan a house of cards
hayali plan castle in spain
hayali plan air castle
ölü doğmuş (plan/proje) a dead duck
sihirli bir plan a magical plan
Idioms
(plan vb) yıkılmak lie in ruins
(plan vb.) suya düşmek go pear-shaped
(plan) suya düşmek go down the plughole
(plan) suya düşürmek knock the bottom out of something
çürütülebilir (plan) full of holes
iyi hazırlanmamış (plan vb) half-baked
plan yapmadan by guess and by gosh
plan yapmadan by guess and by golly
üstünkörü plan yapmak reckon without one's host
zayıf (plan) full of holes
Speaking
o kadar plan yaptık we've all got plans
plan nedir? what's the plan?
Slang
birine bir şey (plan/proje) sunmak lay something on someone
Trade/Economic
arka plan belgesi background paper
arka plan bilgi background information
beş yıllık plan five year plan
beş yıllık plan five-year plan
bir yıllık plan one-year plan
çok aşamalı plan multi-generational plan
çok aşamalı plan multi generation plan
ekonomik plan economic plan
finansal plan financial planning
gerçek, geçerli proje, program, plan bona fide scheme
hisse edinme hakkına ilişkin plan share option plan
iş yerinin iç plan veya düzeni layout
işçilerin çalıştıkları şirketin hisse senetlerini satın almalarına yönelik bir plan employee stock option plan
kısa dönemli mali plan medium term financial plan
kısmi plan partial plans
mali plan finance plan
mali plan financing plan
mali plan financial plan
nazım plan master plan
nazım plan bürosu master plan bureau
plan uygulaması plan implementation
plan yapmak lay a scheme
sabit komisyonlu plan straight-commission plan
senelik plan yearly plan
sistematik plan systematic design
stratejik plan strategic plan
stratejik plan oluşturmak form a strategic plan
topluluklar için new deal plan köprüsü the bridge new deal for communities
uzun vadeli plan long-term plan
üst düzey plan high level plan
üst yönetimin planlarını uygulamak üzere ayrıntılı plan ve süreçler geliştiren yöneticiler middle management
yıllık plan yearly plan
Law
(suç işlemek amacıyla) önceden tasarlanmış plan premeditated design
dolandırıcılık amacıyla yapılmış plan bubble
gizli plan confederacy
gizli plan conspiracy
kötü niyetle plan yapma malicious mischief
Politics
bilginin kullanımı ve dağıtımına yönelik plan plan for using and disseminating knowledge
büyük plan grand design
detaylı plan blueprint
gizli plan secret plot
gizli plan conspiracy
kadın erkek eşitliğini ana plan ve politikalara yerleştirme yaklaşımı gender mainstreaming
mali plan fiscal plan
meclis plan ve bütçe alt komisyonu parliament's planning and budget sub- commission
meclis plan ve bütçe komisyonu parliament's planning and budget commission
ulusal plan national plan
Institutes
bütçe, özel hesap, plan proje ve idari işleri dairesi department of budget, private account, plans and projects and administrative affairs
genel plan ve koordinasyon şube müdürlüğü section of general planning and coordination
genel plan ve prensipler dairesi department of general planning and policies
plan koordinasyon ve idari şubesi section of plan, coordination and administration
plan koordinasyon ve iletişim şubesi section of plan, coordination and communication
plan ve bütçe komisyonu committee on planning and budget
plan ve mali yönetim şubesi section of plan and financial management
plan ve proje şubesi section of plan and project
plan, yönetim ve koordinasyon şubesi section of plan, management and coordination
Technical
ana plan master plan
ana plan çizimleri outline drawings
anahtar plan key plan
arka plan uygulaması background application
beklenmedik durum plan contingency plan
bölgesel plan regional plan
damatahtası plan grid plan
dikey plan vertical plane
eğik plan canted shot
genel plan general plan
geniş plan long shot
geri plan çıkarımı background subtraction
geri plan gürültüsü background noise
geri plan radyasyonu background radiation
göğüs plan close-up
grafik plan graphic plan
grafik plan graphical plan
kontak plan ladder plan
master plan master plan
nazım plan master plan
omuz plan close-up
ön plan foreground
örnek plan pilot-scheme
plan görünüş plan view
plan görünüş ve kesitler plan view and sections
plan temeli blueprint
plan yapan kişi plotter
sagital plan sagittal plane
serbest plan open plan
tasdikli plan approved plan
teknik plan design
temel plan master plan
uzak plan long shot
yatay plan horizontal plan
Computer
açık arka plan open background
arka plan backspace
arka plan backplane
arka plan background
arka plan açık background open
arka plan baskı background printing
arka plan dolgusu background fill
arka plan görevlerini gerçekleştiren bilgisayar programı back-end
arka plan görüntüsü background image
arka plan işlemleri background processing
arka plan özellikleri background features
arka plan rengi background color
arka plan rengi backcolor
arka plan rengi back color
arka plan rengi background colour
arka plan sesi (web sitesi vb) background sound
arka plan sesi [web sitesi vb] background sound
arka plan stili back style
arka plan uygulaması background application
arka plan verileri background data
bütünleşmiş plan integrated plan
doğal arka plan konsantrasyonu natural background concentration
geri plan background
geri plan işlemi background processing
ön plan foreground
plan dosyası plan file
plan oluştur create a plan
zemin/arka plan rengi fill/back color
Informatics
geri plan yordamı daemon
ön plan spotlight
Telecom
arka plan erişim sınıfı access category-background
arka plan gürültüsü background noise
arka plan renk iptali background color cancellation
kuzey amerika numaralandırma plan yönetimi north american numbering plan administration
mesken numaralandırma plan alanı home numbering plan area
Television
eğik plan canted shot
Architecture
göz alıcı düzen/yerleşim/plan eye-catching layout
ızgara plan grid plan
ızgara plan grid street plan
ızgara plan gridiron plan
mimari plan architectural plan
Construction
ana plan master plan
ana plan general plan
ayrıntılı plan site plan
ayrıntılı plan layout plan
genel plan general layout
plan ve çizim plan and drawing
Automotive
arka plan aydınlatma/ışık/ışığı dengeleme backlight comp
arka plan aydınlatma/ışık/ışığı dengeleme backlight compensation
Aeronautic
plan mevkii göstergesi üstü yönelme heading-upward plan position indicator
Marine
gemide bulunan kabinlerin ve umumi alanların konumunu gösteren plan deck plan
Statistics
kafesli plan lattice design
sistematik plan systematic design
Agriculture
ön plan preliminary plan
Literature
arka plan back story
geri plan back story
geri/arka plan backstory
geri/arka plan back-story
geri/arka plan background
geri/arka plan background story
Environment
arka plan miktarı background count
arka plan radyasyon miktarı background radiation
arka plan seviyesi background level
master plan master plan
Meteorology
plan pozisyon göstergesi plan position indicator
Military
ana plan master budget
genel plan prensipler general plans and policies
genel plan prensipler başkanlığı general plans and policies division
güvenlik polis plan ve programları security police plans and programmes
iç güvenlik plan tatbikatı internal security map exercise
idari plan administrative plan
ilk taslak plan initial draft plan
kara kuvvetleri plan ve araştırma yarbaşkanı deputy chief of staff for plans and research
kısa vadeli plan short-range plan
kısa vadeli stratejik plan capability plan
koordine edilmiş taslak plan coordinated draft plan
nihai plan final plan
plan dışı sivil ikmal maddeleri isteği spot requisition
plan harekat başkanı director of plans and operations
plan harekat daire başkanı chief of plans and operations department
plan harici unscheduled
plan mevki göstergesi plan position indicator
plan müşiri coordinate scale
plan müşiri range deflection fan
plan müşiri map template
plan referansı map reference
plan tatbikatı map exercise
plan uzaklığı plan range
plan ve eğitim subayı plans and training officer
plan ve program kısmı plans and programme section
plan ve program şubesi planning and programming office
plan yelpazesi range deflection fan
stratejik plan strategic plan
taktik plan tactical plan
taslak plan tentative plan
taslak plan outline plan
tıbbi plan medical plan
uzun vadeli stratejik plan requirement plan
uzun vadeli stratejik plan future plan
Painting
geometrik plan geometrical plan
geometrik plan geometric plan
kabartma plan relief plan
kabartma plan embossing plan
perspektif plan perspective plan
Theatre
arka plan background
Cinema
boy plan long shot
büyük plan big close-up
ek plan linking shot
tek plan çekim oner
tek plan çekim long take
yakın plan big close-up
Photography
büyük plan master shot
geniş plan master shot
yakın plan close shot