frame - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

frame

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"frame" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 95 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
frame i. çerçeve
General
frame f. şekillendirmek
frame f. kurmak
frame f. ayarlamak
frame f. tesis etmek
frame f. sınırla çevrelemek
frame f. düzenlemek
frame f. uydurmak
frame f. becermek
frame f. tertip etmek
frame f. ifade etmek
frame f. tasarlamak
frame f. meydana getirmek
frame f. dile getirmek
frame f. komplo kurmak
frame f. çerçevelemek
frame f. iş çevirmek
frame f. çatmak
frame f. ilerlemek
frame f. çerçeveletmek
frame f. çamur atmak
frame f. yapmak
frame f. belli bir kullanım için adapte etmek
frame f. çerçeveye almak
frame f. çerçeve asmak
frame f. (çalışmaları, ilişkileri, faaliyetleri) bir çerçeveye oturtmak
frame i. şasi (otomobil/kamyon vb'nde)
frame i. bünye (vücuda ait)
frame i. iskelet (binaya ait)
frame i. tezgah
frame i. mizaç
frame i. karkas
frame i. yapı iskeleti
frame i. iftira
frame i. kasa (pencereye/kapıya ait)
frame i. sera
frame i. yaradılış
frame i. beden
frame i. çevre
frame i. görüntü
frame i. çatkı
frame i. telaro
frame i. vücut
frame i. gergef
frame i. kare film
frame i. kare
frame i. iskelet
frame i. yapı
frame i. kumpas
frame i. arka plan
frame i. çerçeve
frame i. çatı
frame i. kafes
frame i. kasnak
frame i. resim
frame i. limonluk
frame i. şasi
frame i. kasa
frame i. fotoğraf karesi
frame i. kadro (bisiklet/motorsiklet)
Law
frame uydurmak
frame iftirada bulunmak
frame komplo hazırlamak
frame komplo kurmak
Technical
frame şasi
frame zaman dilimi
frame çatı
frame film karesi
frame kilit gövdesi
frame karkas
frame çatkı çerçeve
frame uçağın gövde yapısına şekil sağlayan dış çember
frame germe makinesi
frame çatkı
frame çerçeve şase
Computer
frame resim karesi
Textile
frame çerçeve
Construction
frame çerçeve
Automotive
frame salıncak
frame üçgen çekme demiri
Railway
frame kasa
frame karkas
Marine
frame kaburga
frame posta
frame ıskarmoz
Medical
frame çevrelemek
Statistics
frame çerçeve
Marine Biology
frame posta
Linguistics
frame öğe
frame çerçeve
Hunting
frame gövde
frame tabancalarda kubuz
Cinema
frame resim
frame kare
Photography
frame kadraj

"frame" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
frame up f. komplo kurmak
frame up f. iş çevirmek
frame up f. çamur atmak
form a frame for f. çerçeve çizmek
go out of the frame f. çerçeve dışına çıkmak
put into a frame f. çerçeveye almak
draw a frame for f. çerçeve çizmek
take into a frame f. çerçeveye almak
form a frame for f. çerçeve oluşturmak
take into a frame f. çerçeve içine almak
window frame i. pencere pervazı
window frame i. kasa
frame of mind i. düşünce yapısı
embroidery frame i. gergef
space frame i. uzay çatı
cold frame i. limonluk
gallows frame i. şövalman
lock frame i. kilit şasisi
distribution frame i. repartitör
historical frame i. tarihsel çerçeve
spectacles frame i. gözlük çerçevesi
frame saw i. kol testeresi
picture frame i. resimlik
truck frame i. kamyon şasisi
frame of mind i. ruhsal durum
window frame i. çerçeve
frame of mind i. durum
frame of mind i. mizaç
frame of mind i. ruhi hal
lines per frame i. resim başına satır
under frame i. alt takım
saddle without a frame i. palan
window frame i. pencere kasası
window frame i. telaro
forcing frame i. sera
embroidery frame i. kasnak
outer frame i. dış çerçeve
main frame i. büyük sistem
frame of mind i. ruh hali
garden frame i. sera
frame goggles i. koruyucu gözlük (kayakçılar, yüzücüler, kaynakçılar için)
door frame i. kasa
machine frame i. makine şasisi
door frame i. söve
window frame i. söve
space frame structures i. uzay çerçeveli yapılar
frame per second i. saniye başına fotoğraf (sayısı)
frame per second i. saniyede geçen kare sayısı
cramp frame i. işkence
(photo) frame i. fotoğraf karesi
destination board frame i. istikamet plakası çerçevesi
air-frame i. uçak gövdesi
frame of mind i. halet-i ruhiye
frame-up i. entrika
frame-up i. dolap
frame-up i. üçkağıt
frame-up i. dolandırıcılık
removable wire-mesh frame i. tel kafesli kapı
grill frame i. havalandırma tertibatı çerçevesi
hat-rack frame i. şapka askısı
film frame i. film karesi
bicycle frame i. bisiklet iskeleti
bicycle frame i. bisiklet çatısı
concept frame i. konsept çerçevesi
water frame i. su çerçevesi
bicycle frame i. bisiklet kadrosu
half-frame glasses i. yarım çerçeve gözlük
frame contract i. çerçeve sözleşmesi
full frame i. tam çerçeve
frame breaking s. ezber bozan
broken frame kırık çerçeve
Phrases
within the frame of çerçevesinde
Colloquial
easy target for a frame üzerine suç atılması kolay bir hedef
easy target for a frame kolay komplo hedefi
Idioms
frame-up danışıklı dövüş
be in the right frame of mind (bir şeyi yapma) modunda olmak
be in the right frame of mind ruhi dengesi yerinde olmak
be in the right frame of mind halet-i ruhiyesi iyi olmak
be in the frame to win the championship şampiyonluğu kazanma şansı yüksek olmak
frame something out (yapının) iskeletini yapmak
Trade/Economic
sampling frame örnekleme çerçevesi
joint venture frame contracts ortak yatırım sözleşmeleri
main distribution frame ana dağıtım çatısı
Law
frame up gizli tertip
frame up komplo
Politics
frame calculation plan çerçeve hesap planı
frame agreement çerçeve anlaşması
main frame ana çerçeve
Technical
a-frame harrow i. bir tür tırmık
jib frame silindir bloklarını taşıyan kısım
frame column çerçeve kolonu
frame half yarım şasi
frame synchronization resim eşlemesi
frame flyback resim başı
frame side şasi yanı
frame rail extension kenar elemanı uzatması
page frame database disk belleği adresi veri tabanı
attaching frame ekleme çerçevesi
time frame zaman dilimi
hack saw frame testere ağzının takıldığı demir testere kolu
front frame ön çerçeve
frame span çerçeve açıklığı
blind frame kör kasa
frame analysis çerçeve analizi
shift rail frame vites seçme kolu çerçevesi
flat bar frame yassı çubuklama
box frame kutu karter
frame synchronizing pulse resim eşleme işareti
proving frame yük çerçevesi
trim frame trim çerçevesi
tubular frame borulu çerçeve
engine suspense frame motor süspansiyonu çerçevesi
axle frame aks şasisi
frame profile şasi profili
floor frame zemin çerçevesi
frame loading çerçeve yükü
filter frame filtre kasası
plastic frame plastik çerçeve
rear window frame arka pencere çerçevesi
frame repetition rate saniyede alan sayısı
steel frame çelik çerçeve
angle frame köşebent postalar
frame plane çerçeve düzlemi
frame hold düşey lineerlik ayarı
air frame uçak çatkısı
support frame part destek şasisi parçası
fly frame flayer
storey frame katlı çerçeve
tram frame dalga toplayıcı
hatch frame kapak çerçevesi
frame plate şasi plakası
adjusting frame ayar çerçevesi
rear frame arka şasi
rigid frame sert şasi
seat frame koltuk çerçevesi
frame synchronization resim senkronizasyonu
frame serial yönlendirici anten
draining frame tahliye kasası
frame frequency çerçeve frekansı
chassis frame şasi demiri
hyperstatic frame hiperstatik çerçeve
frame action çerçeve etkisi
member of frame çerçeve elemanı
cover frame kapak çerçevesi
door frame kapı çerçevesi
chassis frame şasi çerçevesi
frame leg çerçeve kolonu
windscreen frame ön cam çerçevesi
upper edge of the frame şasi çerçevesi üst kenarı
rubber frame lastik çerçeve
sign frame işaret çerçevesi
frame rod çerçeve çubuğu
auxiliary frame yardımcı şasi
window frame cam çerçevesi
video frame video karesi
page frame sayfa çevresi
frame inversion resim evrilmesi
cuttling frame katlama donanımı
key frame anahtar çerçeve
reinforced concrete frame betonarme çerçeve
frame link şasi bağlantısı
frame construction çerçeve konstrüksiyonu
page frame disk belleği çerçevesi
frame part şasi parçası
battery frame akü kasası
loading frame yükleme çerçevesi
time frame zaman çerçevesi
distorted frame eğilmiş çerçeve
frame construction çerçeve yapımı
sub frame motor takviye şasisi
frame integral body şasi
frame connection çerçeve bağlantısı
rear edge of the frame şasi çerçevesi arka kenarı
door frame kapı kasası
roving frame fitil makinesi
frame width görüntü eni
digital distribution frame sayısal dağıtım çatısi
helper frame yardımcı şasi
chassis frame şasi
interior wood door frame ahşap içi kapı kasası
front of the frame kıvrım
frame bar çerçeve çubuğu
frame synchronizing pulse resim senkronizasyon işareti
frame hinge çerçeve mafsalı
support frame destek şasisi
frame repetition rate saniyede yarı resim
seat frame work koltuk iskeleti
frame post çerçeve kolonu
frame rail kenar elemanı
information frame bilgi çerçevesi
reinforcing frame takviye çerçeve
key frame interval anahtar çerceve aralığı
frame reinforcement şasi takviyesi
closed frame kapalı çerçeve
bunk frame kuşet çerçevesi
lines per frame resim başına satır sayısı
frame alignment pattern çerçeve hızalama örüntüsü
box frame kutu çerçevesi
frame hold düşey doğrusallık ayarı
runt frame kırpık çerçeve
distribution frame dağıtım çatısı
mirror frame ayna çerçevesi
container frame kap çerçevesi
fork frame çatal çerçevesi
continuous frame mütemadi çerçeve
front of the frame şasi ön kısmı
frame inversion resim inversiyonu
cuttling frame paftalama donanımı
wood door frame ahşap kapı kasası
vent window frame kelebek camı çerçevesi
lifting frame work kaldırma çatgısı
frame serial yön verici anten
instrument frame alet çerçevesi
digital distribution frame sayısal dağıtım çerçevesi
timber frame ahşap çatkı
bogie frame boji şasisi
distributed frame alignment signal dağıtık çerçeve kenetleme işareti
bogie frame boji çerçevesi
frame locking pin şasi kilit pini
base frame ayak çerçevesi
balance mechanism frame tevazuu tertibatı çerçevesi
axle guard integral with bogie frame boji dingil çatalı
back frame arka şasi
boxed frame kutu çerçeve
bogie side frame boji çerçevesi
bolt for side frame column yan çerçeve kolonu cıvatası
bogie brake pull rod frame boji fren çubuk çerçevesi
redundant frame hiperstatik çerçeve
perfect frame izostatik çerçeve
refrigerator frame buzluk çerçevesi
cased frame ağırlık kutusu
centre frame ara parça
rigid frame oynamaz çerçeve
composite frame system karma çerçeve sistemi
doubling frame katlama tezgahı
doubling frame katlama makinesi
connecting frame körük çerçevesi
lattice frame kafes çerçeve
three hinged frame üç eklemli çerçeve
digital distribution frame sayısal dağıtım çatısı
diffuser frame glop çerçevesi
inside frame havalandırma kapağı iç çerçevesi
door frame kapı çerçevesi parçası
end bogie frame uç parça
frame saw kol testeresi
frame alignment pattern çerçeve hizalama örüntüsü
frame antenna çerçeve anten
frame trestle çatkı sehpa
frame rate çerçeve hızı
frame bit çerçeve biti
frame relay çerçeve aktarıcı
freeze frame video duruk çerçeveli video
frame bar kafes çubuğu
bogie bracket-frame şasi çerçevesi
buffer-frame dayanak-şasi
bogie bracket-frame tandem askısı
box-frame kutu çerçeve
baggage-rack supporting frame bagaj kadranı
frame-based exception handler çerçeve tabanlı kural dışı işleyicisi
long-span frame büyük açıklıklı çerçeve
long-span frame geniş açıklıklı çerçeve
cross-frame member en kirişi
hack-saw frame testere kolu
elbow-rest frame kolluk tabanı
three-span frame üç açıklıklı çerçeve
single-span frame basit çerçeve
three-pinned frame üç mafsallı çerçeve
multi-bay frame çok açıklı çerçeve
multi-storey frame çok katlı çerçeve
single-span frame tek açıklıklı çerçeve
wire-frame representation tek çerçeve temsili
horizontal frame saw yatay katrak
multiple frame çok açıklıklı çerçeve
tubular frame boru şasi
draft frame çekme şasisi
main frame ana şasi çerçevesi
steering frame lock pin belden kırma kilit pimi
c frame pivot hamut mihveri
counterweight frame karşı ağırlık şasesi
frame lock pin belden kırma emniyet pimi
front frame ön şase
loader frame yükleyici şasisi
push frame itme şasisi
c frame hamut
roller frame palet makara şasisi
mounting frame bağlantı şasesi
fly frame fitil makinesi
ring spinning frame halkalı iplik makinesi
cuttling frame istifleme donanımı
stenter frame germe makinesi
drawing frame çekme makinesi
star frame ager yıldız buharlayıcı
label holder frame etiket levhası kutusu
manhole frame and cover baca kasası kapağı
lubricating pad frame tampon gresör iskeleti
machine frame makine şasisi
main distribution frame ana dağıtım çatısı
machine frame makine ayakları
luggage-rack frame bagaj çerçevesi
steel tube space frame boru uzay çerçevesi
steel-frame structure çelik çerçeve strüktür
steel frame construction çelik çerçeve inşaat
outside ventilator frame yükleme çerçevesi
wooden frame ahşap kasa
supporting frame araba çerçevesi
trussed frame kafes kiriş çerçeve
twisting frame büküm makinesi
trunk distribution frame jonksiyon repartitörü
trunk distribution frame jonksiyon dağıtım çatısı
door or window frame kapı veya pencere kasası
main frame ana gövde
main frame ana iskelet
main distribution frame ana dağıtım şebekesi
main distribution frame ana dağıtım terminali
safety frame koruyucu çerçeve (traktörde)
stationary frame hareketsiz çerçeve
main distribution frame repartitör
articulated frame lock mafsallı şasi kilidi
main distribution frame ana dağıtım çerçevesi
cocooning frame koza askılığı
reference frame referans çerçevesi
reference frame referans sistemi
frame of reference referans çerçevesi
frame of reference referans sistemi
mould frame kalıp çerçevesi
wire frame tel çerçeve
embroidery frame kasnak
picture frame resim çerçevesi
glass frame cam çerçeve
press frame basgaç çerçevesi
sieve frame elek çerçevesi
iron frame demir çerçeve
core frame maça çercevesi
spinning frame eğirme tezgahı
engine frame motor şasisi
press frame pres çerçevesi
swing frame grinder salıncaklı taşlayıcı
portal frame süslü demir çerçeve
engine frame motor çatkısı
spring frame yay karkası
climbing frame tırmanma kafesi
space frame system uzay kafes sistemi
internal door frame fabricated from steel sheet çelik sacdan yapılmış iç kapı kasası
by-pass control panel frame baypas reglaj dolabı
base frame ana şasi
base frame ana karkas
by-pass control panel frame baypas reglaj panosu
stator frame end gövde arka tarafı
stator frame base gövde kaidesi
generator frame jeneratör gövdesi
small specimen subjected to a small frame küçük bir aleve maruz bırakılan küçük deney numunesi
generator frame jeneratör karkası
three-floored frame üç katlı çerçeve
three-layered-frame üç katlı çerçeve
stator frame stator gövdesi
stator frame stator karkası
heald carrying rod fixed to the frame stave by rod support çubuk desteği ile çerçeve kuşağa sabitlenmiş gücü teli taşıyan çubuk
heald-carrying rod fixed to the frame stave by rod support çubuk desteği ile çerçeve kuşağa sabitlenmiş gücü teli taşıyan çubuk
articulated frame belden kırmalı
intermediate distribution frame ara dağıtım merkezi
intermediate distribution frame ara dağıtım çerçevesi
ladder frame chassis merdiven gövdeli şasi
frame preparation çerçeve hazırlama
rotating frame dönen eksen takımı
rotating frame dönen parçalar
rotating frame dönen çerçeve
counterwight frame (asansör) ağırlık karkası
bicycle frame (bisiklet) kadro
unbiased counting frame tarafsız sayım çerçevesi
sub-frame körkasa
moment frame moment dayanımlı çerçeve
hack saw frame testere şeridi (bağlama) çerçevesi
moment resisting frame moment dayanımlı çerçeve
hack saw frame testere şeridi (bağlama) çerçevesi
Computer
solid frame kalın çerçeve
single frame tek kare
smpte 25 frame smpte 25 kare
smpte 24 frame smpte 24 kare
smpte 30 frame smpte 30 kare
split frame çerçeve böl
smpte 25 frame smpte 25 resim karesi
smpte 24 frame smpte 24 resim karesi
split frame çerçeveyi böl
smpte 30 frame smpte 30 resim karesi
frame move/size çerçeve taşı/boyutlandır
frame/second kare/saniye
thin frame ince çerçeve
lock/unlock frame anchor çerçeve için demir at/al
format frame/frame picture çerçeve/çerçeve resmi biçimlendir
text frame fill metin çerçevesi dolgusu
target frame hedef çerçeve
text frame metin çerçevesi
table frame tablo çerçevesi
frame bytes/sec çerçeve bayt/sn
unknown frame bilinmeyen çerçeve
transmit frame çerçeve gönder
window frame pencere köşesi
window frame pencere kenarlığı
wire frame tel çerçeve
wavy frame dalgalı çerçeve
wake up frame uyandırma çerçevesi
window frame pencere çerçevesi
vertical frame dikey çerçeve
bytes/frame bayt/çerçeve
transition frame geçiş penceresi
same frame aynı çerçeve
replace frame çerçeve değiştir
frame average çerçeve ortalaması
resize frame çerçeveyi yeniden boyutlandır
beacon frame hat kesintisi iletisi
chart sizes with window frame grafiği pencere sınırıyla boyutlandır
bound object frame ilişkili nesne çerçevesi
communication frame iletim birimi
copy frame çerçeve kopyala
checked frame ekose çerçeve
digital distribution frame sayısal dağıtım çatısı
delete frame çerçeve sil
dialog frame iletişim kutusu çerçevesi
edit find frame çerçeve düzenle bul
divided frame bölünmüş çerçeve
distributed frame alignment signal dağıtılmış çerçeve kenetleme işareti
distributed frame alignment signal dağıtık çerçeve kenetleme işareti
drop cap frame başlangıç çerçevesi büyüt
edit find frame bul çerçevesini düzenle
entire frame tüm çerçeve
empty frame boş çerçeve
error saving frame çerçevesi kaydedilirken hata
fading frame soluklaşan çerçeve
find frame çerçeve bul
frame slides çerçeve slaytları
frame spacing çerçeve aralığı
frame reject çerçeve geri çevirme
frame count kare sayımı
frame anchor çerçeve çapası
frame border çerçeve kenarlığı
frame formatting çerçeve biçimlendir
frame back kare geri
frame width kare boyutu
frame height kare yüksekliği
frame rate çerçeve hızı
frame rate kare oranı
frame counts çerçeve sayısı
frame number çerçeve numarası
frame type çerçeve türü
frame relay çerçeve iletimi aktarma
frame relay çerçeve aktarım teknolojisi
frame options çerçeve seçenekleri
frame position çerçeve konumu
frame size çerçeve boyutu
find next frame sonraki çerçeveyi bul
frame bit çerçeve biti
frame rate resim karesi hızı
format frame çerçeve biçimlendir
frame relay çerçeve geçişi
frame forward kare ileri
frame number çerçeve sayısı
frame count çerçeve sayımı
frame picture resmi çerçevele
freeze frame video duruk çerçeveli video
frame shape çerçeve şekli
frame rate kare hızı
frame errors çerçeve hataları
frame count kare sayısı
frame indicator çerçeve göstergesi
frame positioning çerçeve konumlandırma
frame alignment pattern çerçeve hizalama örüntüsü
frame slides slaytları çerçevele
frame sizing çerçeve boyutlandırma
frame relay çerçeve aktarıcı
frame typeframe type çerçeve türü
frame anchor çerçeve tutturucusu
frame status çerçeve durumu
image frame resim çerçevesi
information frame bilgi iletim birimi
inline frame satır içi çerçeve
key frame every anahtar kare
i frame bilgi iletim birimi
main distribution frame ana dağıtım çatısı
lost frame kayıp çerçeve
max frame size en büyük çerçeve boyutu
max frame size en büyük kare boyutu
new frame below alta yeni çerçeve
new frame right sağa yeni çerçeve
next frame sonraki çerçeve
new frame above üste yeni çerçeve
new text frame yeni metin çerçevesi
new frame left sola yeni çerçeve
parent frame ana pencere
parent frame üst çerçeve
picture frame resim çerçevesi
previous frame önceki çerçeve
page frame sayfa çerçevesi
object frame nesne çerçevesi
relayed frame aktarılan çerçeve
remove frame çerçeve kaldır
remove frame çerçeveyi kaldır
page frame sayfa çevresi
main frame merkezi bilgisayar sistemi
convert to frame çerçeveye dönüştür
dropped/skipped frame atlanan kare veya çerçeve