structure - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

structure

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"structure" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 32 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
structure f. yapılandırmak
structure i. yapı
structure i. bünye
structure i. bina
General
structure f. biçimlendirmek
structure f. planlamak
structure f. düzenlemek
structure f. şekillendirmek
structure i. inşaat
structure i. çatı
structure i. yapılış
structure i. biçim verme
structure i. bünye
structure i. bina
structure i. yapı
structure i. strüktür
structure i. iskelet
structure i. kuruluş
Trade/Economic
structure i. bünye
structure i. kuruluş biçimi
structure i. temel
Technical
structure i. iskelet
structure i. sütrüktür
structure i. yapı
Construction
structure i. yapı
Medical
structure i. bünye
structure i. strüktür
Anatomy
structure i. vücut yapısı
Statistics
structure i. yapı
Biology
structure i. yapı
Linguistics
structure i. yapı
Geology
structure i. kayaç yapısı

"structure" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
improve the soil structure f. toprak yapısını ıslah etmek
include/incorporate something to its structure f. bünyesine dahil etmek
be/exist within the structure of f. bünyesinde yer almak
disrupt the structure f. yapıyı bozmak
destroy the family structure f. aile yapısını bozmak
class structure i. sınıf yapısı
sentence structure i. cümle yapısı
brick structure i. tuğla yapı
internal structure i. iç bünye
organizational structure i. örgütsel yapı
word structure i. kelime yapısı
pluralist structure i. çoğulcu yapı
skeletal structure i. iskelet yapısı
latent structure analysis i. gizli yapı analizleri
external structure i. dış yapı
martensitic structure i. martensitli yapı
skeleton structure i. iskelet yapı
atmospheric structure i. atmosferik yapı
lamellar structure i. lame yapı
building structure i. bina yapısı
mosaic structure i. mozaik yapı
unsound structure i. derme çatma yapı
compartmental structure i. bölmeli yapı
buried structure i. gömülü yapı
internal structure i. iç yapı
structure of feeling i. duygu yapısı
phrase structure i. ifade yapısı
physical structure i. fiziki yapı
general structure i. genel yapı
hydraulic structure i. hidrolik yapı
social structure i. sosyal yapı
corporate structure i. şirketin yapısı
compartmental structure i. odacıklı yapı
power structure i. güç yapısı
close packed structure i. kompakt yapı
close packed hexagonal structure i. sıkıdolmuş altıgensel yapı
harbor structure i. liman tesisi
family structure i. aile yapısı
insurance of structure i. bina sigortası
porous structure i. gözenekli yapı
soft structure i. yumuşak yapı
patriarchal structure i. ataerkil yapı
soil structure i. toprak yapısı
macro economic structure i. makro ekonomik yapı
partnership structure i. ortaklık yapısı
regional structure i. bölgesel yapı
technological structure i. teknolojik yapı
alteration of the structure i. yapı değişmesi
main structure i. ana yapı
micro structure i. mikro yapı
panel structure i. pano strüktür
constitutional structure i. anayasal yapı
demographic structure i. demografik yapı
linear structure i. linear yapı
biological structure i. biyolojik yapı
legal structure i. yasal yapı
body structure i. vücut yapısı
nested structure i. yuvalanmış yapı
nested structure i. iç içe yapı
earth-sheltered structure i. toprak örtülü strüktür
massive concrete structure i. ağır beton strüktür
offshore structure i. kıyı ötesi yapım
latent structure i. gizli yapı
structure of turkish society i. türk toplumunun yapısı
unique structure i. kendine özgü yapı
distinctive structure i. kendine özgü yapı
organizational structure i. teşkilat yapısı
population structure i. nüfus yapısı
cultural structure i. kültürel yapı
feudal structure i. feodal yapı
cell structure i. hücre yapısı
governing structure i. yönetici yapı
governing structure i. yönetim yapısı
governing structure i. idari yapı
parking structure i. katlı otopark
dominant structure i. baskın/hakim yapı
structure of land i. arazi yapısı
land structure i. arazi yapısı
moral structure i. ahlaki yapı
moral structure i. ahlak yapısı
general structure of the turkish education system i. türk eğitim sisteminin genel yapısı
cellular structure i. hücre yapısı
operating structure i. uygulama otoritesi
technical structure i. teknik yapı
group structure i. grup yapısı
ecosystem structure i. ekosistem yapısı
material structure i. malzeme yapısı
flexible design structure i. esnek tasarım yapısı
divisional structure i. bölmeli yapı
legal structure i. hukuki yapı
state structure i. devlet yapısı
structure of state i. devletin yapısı
company structure i. şirket bünyesi
structure of company i. şirket bünyesi
hollow structure i. içi boşluklu yapı
structure set i. yapı seti
cognitive structure i. bilişsel yapı
knowledge structure i. bilginin yapısı
structure of knowledge i. bilginin yapısı
Phrases
within our physical structure expr. bünyemizde
within our structure expr. bünyemizde
within the structure of our company expr. şirketimizin bünyesinde
Trade/Economic
debt structure i. borç yapısı
debt structure management i. borç sürelerinin yeniden düzenlenmesi
capital structure i. bir işletmenin farklı kaynaklardan oluşan sermaye yapısı
industrial structure i. endüstriyel yapı
economic structure i. ekonomik yapı
economic structure i. ekonomik yapı
term structure of interest rate i. faiz oranı vade yapısı
pricing structure i. fiyatlandırma yapısı
term structure of interest rates i. faiz oranlarının vade yapısı
financial structure i. finansal yapı
term structure of interest rates i. faiz oranları yapısı
price structure i. fiyat yapısı
efficient structure theory i. etkin yapı teorisi
risk structure of interest rates i. faiz oranlarının risk yapısı
financial structure ratios i. finansal yapı rasyoları
structure of customs tariff i. gümrük tarifesinin yapısı
internal cost structure i. iç maliyet yapısı
capital structure i. işletmenin sermaye yapısı
work breakdown structure i. iş ayrışım yapısı
economic structure i. iktisadi yapı
work breakdown structure i. iş kırılım yapısı
two-tier wage structure i. iki bağlı ücret yapısı
corporate structure i. kurumsal yapı
organizational structure i. kurumsal yapı
financial structure i. mali bünye
financial structure i. mali yapı
cost structure i. maliyet yapısı
oligopolistic structure i. oligopolistik yapı
normal tax structure i. normal vergi yapısı
organizational structure i. organizasyonel yapı
partnership structure i. ortaklık yapısı
optimal capital structure i. optimum sermaye yapısı
structure of normative documents i. normatif (hüküm ifade eden) dokümanların yapısı
shareholding structure i. ortaklık yapısı
shareholding structure i. ortaklık yapısı (özellikle anonim şirketlerde)
organizational breakdown structure i. örgütsel ayrışım yapısı
organizational structure i. örgüt yapısı
structure of balance of payments i. ödemeler dengesinin yapısı
enforcement of the structure of the market i. piyasa gözetim yapısının uygulanması
capital structure i. piyasaya çıkartılan menkul değerlerin tümü
enforcement of the structure of the market surveillance i. piyasa gözetim yapısının uygulanması
market structure i. piyasa yapısı
market structure i. pazar yapısı
sales structure i. satış organizasyon yapısı
industrial structure i. sanayi yapısı
solid structure i. sağlam yapı
capital structure i. sermaye yapısı
industrial structure i. sınai yapı
capital structure i. sermaye yapısı
capital structure ratios i. sermaye yapısı oranları
sectoral structure i. sektörel yapı
structure of the contract i. sözleşmenin yapısı
company structure i. şirket yapısı
incentive structure i. teşvik yapısı
structure of trade i. ticaretin yapısı
international financial structure i. uluslararası finansal yapı
conformity assessment structure i. uygunluk değerlendirme yapısı
term structure i. vade yapısı
maturity structure i. vade yapısı
tax structure i. vergi yapısı
wage structure i. ücret yapısı
flat organizational structure i. yassı örgüt yapısı
structure trees i. yapı ağaçları
age structure i. yaş grupları yapısı
structure-conduct-performance paradigm i. yapı-davranış-performans paradigması
management structure i. yönetim yapısı
Law
ownership structure i. mülkiyet yapısı
term structure i. vade yapısı
Politics
pluralistic structure i. çoğul yapı
funding structure i. fonlandırma yapısı
fethullahist terrorist organization/parallel state structure i. fethullahçı terör örgütü/paralel devlet yapılanması (fetö/pdy)
administrative structure i. idari yapı
dual structure i. ikili yapı
organizational structure i. organizasyon yapısı
organizational structure i. örgüt yapısı
parallel structure i. paralel yapı
political structure i. politik yapı
political structure i. siyasal yapı
political structure i. siyasi yapı
social structure i. sosyal yapı
totalitarian structure i. totaliter yapı
social structure i. toplumsal yapı
maturity structure i. vade yapısı
Technical
timber structure i. ahşap yapı
atomic structure i. atomsal yapı
octet structure i. altıyüzlü yapı
timber structure i. ağaç yapı
network structure i. ağlı içyapı
anti-structure i. anti yapı
primary structure i. ana yapı
overaged structure i. aşırı yaşlanmış yapı
tree structure i. ağaç yapı
amorphous structure i. amorf yapı
network structure i. ağlı yapı
wood structure i. ağaç yapı
timber structure i. ahşap inşaat
wood structure i. ahşap yapı
emergency closing structure i. acil kapama yapısı
open-web structure i. açık gövdeli yapım
network molecular structure i. ağlı molekül yapısı
pole structure i. ahşap dikmeli yapım
wood structure i. ahşap strüktür
normal control structure i. akıma dik denetim yapısı
normal control structure i. akıma dik kontrol yapısı
flow structure i. akış yapısı
alpha - beta structure i. alfa-beta yapısı
bus priority structure i. ana yol öncelik yapısı
interconnection structure i. ara bağlantı yapısı
aube structure i. aube yapısı
ax crytal structure i. ax örüt yapısı
beta structure i. beta yapısı
banded structure i. bantlı yapı
beta tungsten structure i. beta volfram yapısı
feed structure i. besleme yapısı
order structure i. buyruk yapısı
large area composite structure repair i. büyük alanlı karma yapı onarımı
overflow structure i. boşaltım gözü
tubular structure i. boru strüktür
noncrystalline structure i. biçimsiz yapı
domain structure i. bölgecik yapısı
growth structure i. büyüme yapısı
imbricate structure i. bindirmeli yapı
formal structure i. biçimsel yapı
bainitic structure i. beynitli yapı
amorphous structure i. biçimsiz yapı
boron nitride structure i. bor nitrür yapısı
information structure i. bilgi yapısı
cscl structure i. cscl yapısı
corrosion protection of steel structure by protective paint system i. çelik yapının koruyucu boya sistemiyle korozyona karşı korunması
rigid framed structure i. çerçeve strüktür
steel structure i. çelik yapı
steel-frame structure i. çelik çerçeve strüktür
outlet structure i. çıkış yapısı
vitreous structure i. camsı yapı
framework structure i. çatkı yapısı
roof structure i. çatı konstrüksiyonu
steel structure i. çelik inşaat
heterogeneous structure i. çoklu türel yapı
blocky structure i. çatlaklı tabaka
polygonized structure i. çokgenleşmiş yapı
glass structure i. cam yapısı
heterogeneous structure i. çoktürel yapı
lineage structure i. dalcıklı yapı
grid structure i. damatahtası strüktür
backbone structure i. destek yapı
test suite structure and test purposes i. deney grubu yapısı ve deney amaçları
rollover protection structure i. devrilmeye karşı koruyucu yapı
external structure i. dış yapı
distributed architectural structure i. dağınık mimari yapı
dendritic structure i. dallantılı yapı
tip-over protection structure i. devrilmeye karşı koruyucu yapı
steel structure i. demir yapı
bull's eye structure i. dana gözlü yapı
dendritic structure i. dendritik yapı
permanent structure i. daimi yapı
erratic soil structure i. düzensiz zemin yapısı
ordered structure i. düzenli yapı
regulating structure i. düzenleme yapısı
atactic structure i. dizesiz yapı
forged structure i. dövük yapı
linear moleculer structure i. doğrusal molekül yapısı
regular soil structure i. düzgün zemin yapısı
cast structure i. döküm yapısı
spillway structure plan i. dolusavak yapısı planı
spillway structure plan i. dolusavak planı
file structure i. dosya yapısı
sensitive structure i. duyarlı yapı
disordered structure i. düzensiz yapı
diamond cubic structure i. elmas küp yapı
inclined fall structure i. eğik şüt yapısı
electron band structure i. elektron kuşak yapısı
epsilon structure i. epsilon yapı
electronic structure i. elektronik yapı
inclined drop structure i. eğik düzlem şüt yapısı
energy-loss fine structure i. enerji yitimli ayrıntılı yapı
inclined fall structure i. eğik düzlem şüt yapısı
old structure i. eski yapı
bacillary structure i. elyaflı doku
isostatic structure i. eşyanlı yapı
equiaxed grain structure i. eş eksenli tane yapısı
inclined drop structure i. eğik şüt yapısı
gamma structure i. gamma yapısı
inverted list structure i. evrik dizelge yapısı
gamma crytal structure i. gamma örüt yapısı
transition structure i. geçiş yapısı
physical structure i. fiziksel yapı
ferritic structure i. ferritli yapı
tensile structure i. gergili strüktür
intake structure i. giriş yapısı
head gate structure i. giriş kapağı yapısı
body-centred cubic structure i. hacim merkezli kübik yapı
as-rolled structure i. haddelenmiş yapı
body-centred structure i. gövde merkezli yapı
cellular structure i. gözeli yapı
body centred tetragonal structure i. hacim merkezli kare prizmalı yapı
strained structure i. gerinimli yapı
extended energy-loss fine structure i. genişletilmiş erke-yitimli ayrıntılı yapı
body centred structure i. gövde merkezli yapı
body centred tetragonal structure i. gövde merkezli kare prizmalı yapı
hyperfine structure of spectrum lines i. görünge çizgilerinin çok ince yapısı
body centred structure i. hacim merkezli yapı
brittle structure i. gevrek yapı
air supported structure i. hava destekli yapı
cellular structure i. hücreli yapı
heterogeneous structure i. heterojen yapı
hierarchical structure i. hiyerarşik yapı
pneumatic structure i. hava destekli yapım
air inflated structure i. hava destekli yapı
sensitive structure i. hassas yapı
ring structure i. halka yapı
cellular structure i. hücresel yapı tarzi
hyperstatic structure i. hiperstatik strüktür
columnar structure i. havuçsu yapı
as-cast structure i. ham döküm yapısı
cell structure i. hücre yapı
heat insulated structure i. ısı yalıtımlı yapı
primary structure i. ilk yapı
platelet alpha structure i. iğnemsi alfalı yapı
internal structure i. iç bünye
retaining structure i. istinat yapısı
conveyance structure i. isale yapısı
coarse grained structure i. iri taneli yapı
ingot structure i. ingot yapısı
fine grained structure i. ince taneli yapı
secondary structure i. ikincil yapı
internal structure i. iç yapı
duplex structure i. ikievreli yapı
work breakdown structure i. iş dökümü yapısı
fine-grained structure i. ince taneli yapı
needle-shaped structure i. iğne şekilli yapı
acicular structure i. iğnemsi yapı
fine structure i. ince yapı
isostatic structure i. izostatik strüktür
pavement structure i. kaplama yapısı
latticed structure i. kafes strüktür
pavement structure i. kaplama strüktürü
bubble structure i. kabarcık yapısı
basic structure i. kaba inşaat
composite structure i. karma yapı
banded structure i. karışık katmanlı damar
composite structure i. karma strüktür
carbon structure i. karbon yapısı
banded structure i. karışık tabakalı damar
carbon crystal structure i. karbon örüt yapısı
syndiotactic structure i. karşılıklı ardıl yapı
lamellar structure i. katmanlı yapı
welded steel structure i. kaynaklı çelik strüktür
beam-and-slab structure i. kirişli döşeme strüktür
brittle structure i. kırılgan yapı
categorical structure i. kategorik yapı
pile structure i. kazıklı strüktür
cored structure i. katlaşık yapı
chemical structure i. kimyasal yapı
bone structure i. kemik yapısı
layered peroyskite structure i. katmanlı perovskit yapısı
weld structure i. kaynak yapısı
banded structure i. kuşaklı yapı
crystalline structure i. kristal yapısı
crystalline structure i. kristalli yapı
band structure i. kuşak yapısı
crystalline structure i. kristal yapı
concourse structure i. konkors yapısı
control structure i. kontrol yapısı
crystal structure i. kristal yapısı
box-type structure i. kutu strüktür
crystallographic structure i. kristalografik yapı
order structure i. komut yapısı
identification of crystal structure i. kristal yapısı belirleme
crystal structure i. kristal yapı
martensite structure i. martenzit yapı
dimensions of mechanical structure i. mekanik yapı boyutları
massive structure i. masif yapı
fiber structure i. lif yapı
lamellar structure i. lamel yapı
fiber structure i. lif yapısı
fibrous structure i. lifli yapı
logical structure i. mantıksal yapı
martensitic structure i. martensitli yapı
martensite crystal structure i. martensit örüt yapısı
file structure i. kütük yapısı
molecular structure i. molekül yapısı
modular structure i. modüler yapı
nacl structure i. nacl yapısı
temporary structure i. muvakkat inşaat
cast-in-situ structure i. monolitik strüktür
molecular structure i. moleküler yapı
tempered structure i. menevişti yapı
tempered structure i. menevişli yapı
metallurgical structure i. metalbilimsel yapı
protection structure i. muhafaza yapısı
mica structure i. mika yapısı
metal structure i. metal strüktür
protective structure i. muhafaza yapısı
nano-structure i. nanoyapı
nuclear structure i. nükleer yapı
original structure i. orijinal yapı
normalized structure i. normallenmiş yapı
normalized structure i. normalize edilmiş yapı
woody structure i. odunsu yapı
organic structure i. organik yapı
eutectoid structure i. ötektoid yapısı
austenitic structure i. ostenitli yapı
lattice structure i. örgü yapısı
austenite structure i. ostenit yapısı
austenite crystal structure i. ostenit örüt yapısı
orthorhombic structure i. ortorombik yapı
eutectic structure i. ötektik yapı
self-stressed structure i. özgerilimli yapı
prestressed structure i. öngerilmeli yapı
orthorhombic crystal structure i. ortorombik örüt yapısı
honeycomb structure i. petek strüktür
pearlitic structure i. perlitli yapı
bar explosion proof ventilation structure i. patlama dirençli havalandırma yapısı
honeycombed structure i. petek yapı
primary structure i. primer yapı
prismatic structure i. prizmatik yapı
honeycomb structure i. petek yapı
rigid structure i. rijit strüktür
sea defence structure i. sahil koruma yapısı
overfall structure i. savaklama yapısı
close packed crystal structure i. sıkı istifli örüt yapısı
close packed hexagonal structure i. sıkı istifli altıgen yapı
cold worked structure i. soğuk işlenmiş yapı
close packed structure i. sıkı istifli yapı
hot-worked structure i. sıcak işlenik yapı
sodium chloride structure i. sodyum klorür yapısı
level check structure i. seviye kontrol yapısı
cesium chloride crystal structure i. sezyum klorür örüt yapısı
cesium chloride structure i. sezyum klorür yapısı
spinel structure i. spinel yapısı
water retaining structure i. su tutucu yapı
spinodal structure i. spinodal yapı
irrigation structure i. sulama yapısı
inlet structure i. su giriş yapısı
quenched structure i. suverilmiş yapı
as-quench structure i. suverilmiş yapı
standardization structure i. standardizasyon yapısı
air supported structure i. şişme yapı
intake structure i. su alma yapısı
intake structure i. sualma yapısı
weakening of structure i. strüktür zayıflığı
water measurement structure i. su ölçüm yapısı
static structure i. statik yapı
pneumatic structure i. şişme yapım
stiffness of structure i. strüktürel sağlamlık
intake structure i. sualma ağzı
air inflated structure i. şişme yapı
drop structure i. şüt yapısı
grain size structure i. tane düzeni
ingot structure i. tomruk yapısı
support structure i. taşıyıcı yapı
swnt electronic structure i. tdnb elektronik yapısı
subgrain structure i. tanecik yapısı
uniform structure i. tekbiçimli yapı
granular soil structure i. taneli toprak yapısı
inverted list structure i. tersine çevrilmiş liste yapısı
lamellar structure i. tabakalı bünye
glued structure i. tutkallı strüktür
secondary structure i. tali yapı
surface structure excavation i. temel üstü hafriyatı
inverse spinal structure i. ters omurgamsı yapı
annealed structure i. tavlı yapı
granular structure i. taneli yapı
swnt structure i. tdnb yapısı
supporting structure i. taşıyıcı strüktür
bearing structure i. taşıyıcı strüktür
grain size structure i. tane yapısı
one factor structure i. tek faktörlü yapı
wasteway structure i. tahliye yapısı
granular structure i. taneli bünye
tunnel structure i. tünel yapısı
grain structure i. tane yapısı
ceiling structure i. tavan yapısı
integral composite structure i. toplam karma yapısı
foundation structure i. temel konstrüksiyonu
overflow structure i. taşma yapısı
ceiling structure i. tavan strüktürü
uniform structure i. üniform yapı
upper structure i. üst yapı
extended x-ray absorption fine structure i. uzamış x-ışınları soğurumlu ince yapı
data base structure i. veri tabanı yapısı
rung adequately adjusted to suitable structure i. uygun bir yapıya eş değerde ayarlanmış el merdiveni
structure designer i. yapı tasarımcısı
laminated crystalline structure i. yaprak kristalli yapı
structure and external elements i. yapı ve dış elemanlar
structure-sensitive property i. yapı duyarlı özellik
alteration of the structure i. yapı bozulması
structure factor i. yapı etmeni
lamellar structure i. yaprak yapı
wurtzite structure i. vürtzit yapısı
structure image i. yapı görüntüsü
pancake grain structure i. yassı taneli yapı
cis-structure i. yandaş yapı
structure chemical i. yapı kimyasalı
structure-insensitive property i. yapı duyarsız özellik
pillow structure i. yastık yapı
alteration of the structure i. yapı değişmesi
simple cubic structure i. yalın küp yapı