plan - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

plan



Bedeutungen von dem Begriff "plan" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 42 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
plan v. planlamak
plan v. tasarlamak
plan n. plan
General
plan v. plan yapmak
plan v. tertiplemek
plan v. kurmak
plan v. plan kurmak
plan v. planlamak
plan v. düşünmek
plan v. düzenlemek
plan v. plan çizmek
plan v. planını çizmek
plan v. niyetlenmek
plan v. tasarlamak
plan v. projesini yapmak
plan n. şema
plan n. kroki
plan n. fikir
plan n. maksat
plan n. tasar
plan n. tasarı
plan n. tarz
plan n. usul
plan n. tasavvur
plan n. niyet
plan n. yol
plan n. tertip
plan n. düşünce
plan n. proje
plan n. plan
plan n. tasan
plan n. taslak
plan n. harita
plan n. program
plan n. tasarlama
Technical
plan taslak
plan plan
plan proje
Construction
plan vaziyet planı
plan konum planı
Linguistics
plan tasarım
Ottoman Turkish
plan tasavvur

Bedeutungen von dem Begriff "plan" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 51 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
plan schedule n.
plan plan n.
General
plan blueprint n.
plan idea n.
plan project n.
plan designment n.
plan device n.
plan map n.
plan course n.
plan intention n.
plan scheme n.
plan platform n.
plan drawing n.
plan envisagement n.
plan blue print n.
plan conspectus n.
plan programme n.
plan cadre n.
plan diagram n.
plan policy n.
plan design n.
plan proposal n.
plan program n.
plan scenario n.
plan arrangement n.
plan setup n.
plan plan n.
plan schema n.
plan layout n.
plan make-up n.
plan casting n.
plan chart n.
plan plot n.
plan system n.
plan recipe n.
plan strategy n.
Trade/Economic
plan proposition
Politics
plan chart
Industry
plan wireframe n.
Technical
plan plan
plan system
plan chart
plan layout
plan plot
plan plat
plan blueprint
Textile
plan layout
Medical
plan plane
Food Engineering
plan chart
Tobacco
plan survey
Military
plan device

Bedeutungen, die der Begriff "plan" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 343 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
yerine getirmek (plan vb'ni) implement v.
arka plan background n.
General
hazırlamak (bir plan vb'ni) work out v.
kurmak (plan, tuzak vb'ni) lay v.
hazırlamak (kötü bir plan) brew v.
plan yapmak plan v.
istenilen sonucu vermemek (plan) miscarry v.
başarılı olmak (plan/fikir) work v.
düzenlemek (bir plan vb'ni) work out v.
yapmak (plan) set something on foot v.
yapmak (plan) hatch v.
başarılı olmak veya iyi bir şekilde sonuçlanmak (plan/proje vb) work out v.
plan kurmak plan v.
gizli plan kurmak compass v.
plan yapmak chart v.
kabaca plan yapmak draft v.
bir plan veya sistemdeki ufak tefek pürüzleri düzeltmek work out the kinks v.
plan yapmak make a plan v.
plan çıkarmak chart v.
plan yapmak design v.
kafasında plan kurmak incubate v.
plan üzerinde işaretlemek plot v.
suya düşmek (proje/plan) collapse v.
plan yapmak scheme v.
plan çizmek plan v.
önceden plan yapmak plan ahead v.
gelecek için plan yapmak plan for future v.
plan bozulmak (plan) fail v.
plan bozulmak (plan) founder v.
plan bozulmak (plan) fall through v.
plan hazırlamak draw up a plan v.
plan hazırlamak prepare a plan v.
kararlılık, niyet, plan bildiren gelecek zaman yardımcı fiili shall v.
plan oluşturmak develop a plan v.
plan oluşturmak make a plan v.
plan oluşturmak draw a plan v.
plan yapmak conspire v.
plan çizmek design v.
plan çizmek draft v.
ilerisi için plan yapmak look ahead v.
yeni bir plan önerisinde bulunmak propose a new plan v.
yeni bir plan sunmak propose a new plan v.
plan çizmek draught v.
plan ortaya koymak set out a plan v.
geleceğe dair plan yapmak make plans for the future v.
plan taslağı çizmek outline a plan v.
(bir anlaşma, kanun, plan yahut politikayı) iptal etmek scrap v.
plan yapmak calendar v.
plan tahtası planning board n.
geri tepen plan boomerang n.
plan kağıdı blueprint paper n.
iyi hazırlanmış (plan) mature n.
gizli plan plot n.
nazım plan tespiti determination of urban plan n.
ön plan preplan n.
plan yapan kişi planner n.
plan yapma scheming n.
geniş plan long shot n.
yakın plan çekim close shot n.
master plan master plan n.
gizli plan secret plan n.
ayrıntılı plan blueprint n.
ön plan forefront n.
plan yapan kimse planner n.
ana plan master plan n.
plan yapan kimse plotter n.
sosyal plan social plan n.
geri plan rear n.
plan yönetimi plan management n.
arka plan frame n.
geniş plan master shot n.
halkın tepkisini öğrenmek için bir plan hakkında verilen ön haber trial balloon n.
nazım plan yasası city planning law n.
yıllık plan annual plan n.
plan aşaması plan phase n.
haftalık plan weekly plan n.
temel plan basic plan n.
bütün plan whole plan n.
bütün plan entire plan n.
ikinci plan second plan n.
ayrıntılı plan detailed plan n.
geçici plan working plan n.
genel plan general plan n.
ön plan foreground n.
baş plan big close-up n.
uzun vadeli plan long-range plan n.
yanlış plan incorrect plan n.
orta plan middle shot n.
tarihi arka plan historical background n.
tarihsel arka plan historical background n.
taslak plan draft plan n.
soyut plan abstract plan n.
anahtar plan key plan n.
işlevsel arka plan functional background n.
karşı plan counterplan n.
yedek plan back up plan n.
yedek plan plan b n.
arka plan background n.
geri plan background n.
ayrıntılı plan detail n.
arka plan bilgisi veren kimse backgrounder n.
yakın plan close-up n.
ön plan pre-plan n.
arka plan ışığı background light n.
arka plan müziği background music n.
bağımsız plan independent schedule n.
arka plan bilgisi background knowledge n.
doğal afetlerde hayvanların korunması için oluşturulan plan animal disaster plan n.
arka plan taslağı background outline n.
tarihsel arka plan historical background n.
kendiyle ilgili bir şeye (başarı/plan) engel olma self-sabotage n.
kafeterya çalışanlarının seçebileceği ek faydalara ilişkin plan cafeteria plan n.
yanlış (fikir/plan) misguided adj.
plan ile ilgili schedular adj.
plan yaparak scheming adv.
Phrasals
plan kurmak conspire against
(plan) sarpa sarmak bump along
üzerine plan yapmak plan on someone
üzerine plan yapmak plan on something
Phrases
plan suya düştü the game is up
Colloquial
hayali plan air castle
hayali plan castle in spain
başarısızlığa mahkum plan a house of cards
ölü doğmuş (plan/proje) a dead duck
sihirli bir plan a magical plan
Idioms
(plan vb) yıkılmak lie in ruins
iyi hazırlanmamış (plan vb) half-baked
üstünkörü plan yapmak reckon without one's host
(plan vb.) suya düşmek go pear-shaped
plan yapmadan by guess and by gosh
plan yapmadan by guess and by golly
zayıf (plan) full of holes
çürütülebilir (plan) full of holes
(plan) suya düşmek go down the plughole
(plan) suya düşürmek knock the bottom out of something
Speaking
o kadar plan yaptık we've all got plans
plan nedir? what's the plan?
Slang
birine bir şey (plan/proje) sunmak lay something on someone
Trade/Economic
mali plan financing plan
mali plan financial plan
finansal plan financial planning
topluluklar için new deal plan köprüsü the bridge new deal for communities
çok aşamalı plan multi generation plan
iş yerinin iç plan veya düzeni layout
ekonomik plan economic plan
arka plan bilgi background information
stratejik plan strategic plan
kısmi plan partial plans
işçilerin çalıştıkları şirketin hisse senetlerini satın almalarına yönelik bir plan employee stock option plan
plan uygulaması plan implementation
üst yönetimin planlarını uygulamak üzere ayrıntılı plan ve süreçler geliştiren yöneticiler middle management
hisse edinme hakkına ilişkin plan share option plan
beş yıllık plan five year plan
üst düzey plan high level plan
sistematik plan systematic design
nazım plan master plan
mali plan finance plan
bir yıllık plan one-year plan
sabit komisyonlu plan straight-commission plan
çok aşamalı plan multi-generational plan
plan yapmak lay a scheme
kısa dönemli mali plan medium term financial plan
arka plan belgesi background paper
stratejik plan oluşturmak form a strategic plan
uzun vadeli plan long-term plan
yıllık plan yearly plan
senelik plan yearly plan
gerçek, geçerli proje, program, plan bona fide scheme
beş yıllık plan five-year plan
nazım plan bürosu master plan bureau
Law
gizli plan confederacy
gizli plan conspiracy
(suç işlemek amacıyla) önceden tasarlanmış plan premeditated design
dolandırıcılık amacıyla yapılmış plan bubble
kötü niyetle plan yapma malicious mischief
Politics
detaylı plan blueprint
bilginin kullanımı ve dağıtımına yönelik plan plan for using and disseminating knowledge
gizli plan conspiracy
ulusal plan national plan
kadın erkek eşitliğini ana plan ve politikalara yerleştirme yaklaşımı gender mainstreaming
gizli plan secret plot
meclis plan ve bütçe komisyonu parliament's planning and budget commission
meclis plan ve bütçe alt komisyonu parliament's planning and budget sub- commission
büyük plan grand design
mali plan fiscal plan
Institutes
genel plan ve prensipler dairesi department of general planning and policies
genel plan ve koordinasyon şube müdürlüğü section of general planning and coordination
plan ve bütçe komisyonu committee on planning and budget
plan koordinasyon ve idari şubesi section of plan, coordination and administration
plan koordinasyon ve iletişim şubesi section of plan, coordination and communication
plan, yönetim ve koordinasyon şubesi section of plan, management and coordination
plan ve mali yönetim şubesi section of plan and financial management
plan ve proje şubesi section of plan and project
bütçe, özel hesap, plan proje ve idari işleri dairesi department of budget, private account, plans and projects and administrative affairs
Technical
geri plan radyasyonu background radiation
plan yapan kişi plotter
eğik plan canted shot
plan görünüş ve kesitler plan view and sections
tasdikli plan approved plan
plan görünüş plan view
geri plan gürültüsü background noise
beklenmedik durum plan contingency plan
dikey plan vertical plane
grafik plan graphical plan
grafik plan graphic plan
serbest plan open plan
göğüs plan close-up
omuz plan close-up
damatahtası plan grid plan
genel plan general plan
arka plan uygulaması background application
anahtar plan key plan
ana plan master plan
geniş plan long shot
uzak plan long shot
nazım plan master plan
master plan master plan
örnek plan pilot-scheme
bölgesel plan regional plan
teknik plan design
temel plan master plan
geri plan çıkarımı background subtraction
ön plan foreground
yatay plan horizontal plan
kontak plan ladder plan
ana plan çizimleri outline drawings
plan temeli blueprint
sagital plan sagittal plane
Computer
zemin/arka plan rengi fill/back color
geri plan işlemi background processing
arka plan sesi [web sitesi vb] background sound
arka plan background
arka plan baskı background printing
geri plan background
arka plan rengi back color
arka plan stili back style
arka plan backspace
arka plan dolgusu background fill
arka plan açık background open
plan oluştur create a plan
ön plan foreground
plan dosyası plan file
açık arka plan open background
arka plan sesi (web sitesi vb) background sound
arka plan işlemleri background processing
arka plan backplane
arka plan uygulaması background application
arka plan verileri background data
bütünleşmiş plan integrated plan
arka plan görevlerini gerçekleştiren bilgisayar programı back-end
arka plan özellikleri background features
arka plan rengi background color
arka plan rengi background colour
doğal arka plan konsantrasyonu natural background concentration
arka plan görüntüsü background image
arka plan rengi backcolor
Informatics
görüntü arka-planı display background
geri plan yordamı daemon
ön plan spotlight
Telecom
arka plan gürültüsü background noise
arka plan renk iptali background color cancellation
arka plan erişim sınıfı access category-background
mesken numaralandırma plan alanı home numbering plan area
kuzey amerika numaralandırma plan yönetimi north american numbering plan administration
Television
eğik plan canted shot
Architecture
mimari plan architectural plan
ızgara plan grid plan
ızgara plan grid street plan
ızgara plan gridiron plan
göz alıcı düzen/yerleşim/plan eye-catching layout
Construction
genel plan general layout
plan ve çizim plan and drawing
ana plan master plan
ayrıntılı plan layout plan
ana plan general plan
ayrıntılı plan site plan
Automotive
arka plan aydınlatma/ışık/ışığı dengeleme backlight compensation
arka plan aydınlatma/ışık/ışığı dengeleme backlight comp
Aeronautic
plan mevkii göstergesi üstü yönelme heading-upward plan position indicator
Marine
gemide bulunan kabinlerin ve umumi alanların konumunu gösteren plan deck plan
Statistics
kafesli plan lattice design
sistematik plan systematic design
Agriculture
ön plan preliminary plan
Literature
geri plan back story
arka plan back story
geri/arka plan back-story
geri/arka plan backstory
geri/arka plan background story
geri/arka plan background
Environment
arka plan radyasyon miktarı background radiation
arka plan miktarı background count
arka plan seviyesi background level
master plan master plan
Meteorology
plan pozisyon göstergesi plan position indicator
Military
taslak plan tentative plan
taslak plan outline plan
taktik plan tactical plan
tıbbi plan medical plan
uzun vadeli stratejik plan requirement plan
uzun vadeli stratejik plan future plan
nihai plan final plan
plan dışı sivil ikmal maddeleri isteği spot requisition
plan müşiri range deflection fan
plan tatbikatı map exercise
plan ve program kısmı plans and programme section
plan mevki göstergesi plan position indicator
plan müşiri coordinate scale
plan yelpazesi range deflection fan
plan harekat daire başkanı chief of plans and operations department
plan müşiri map template
plan referansı map reference
plan ve eğitim subayı plans and training officer
plan uzaklığı plan range
plan harici unscheduled
plan ve program şubesi planning and programming office
plan harekat başkanı director of plans and operations
stratejik plan strategic plan
genel plan prensipler başkanlığı general plans and policies division
genel plan prensipler general plans and policies
ilk taslak plan initial draft plan
idari plan administrative plan
güvenlik polis plan ve programları security police plans and programmes
iç güvenlik plan tatbikatı internal security map exercise
koordine edilmiş taslak plan coordinated draft plan
kara kuvvetleri plan ve araştırma yarbaşkanı deputy chief of staff for plans and research
kısa vadeli plan short-range plan
kısa vadeli stratejik plan capability plan
ana plan master budget
Painting
perspektif plan perspective plan
geometrik plan geometrical plan
kabartma plan relief plan
geometrik plan geometric plan
kabartma plan embossing plan
Theatre
arka plan background
Cinema
ek plan linking shot
yakın plan big close-up
büyük plan big close-up
boy plan long shot
tek plan çekim oner
tek plan çekim long take
Photography
yakın plan close shot
büyük plan master shot
geniş plan master shot