draft - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

draft

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "draft" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 106 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
draft n. tasarı
draft n. taslak
draft n. cereyan
General
draft n. çekiş
draft n. rahatsızlık
draft n. soba borusunun çekmesi
draft n. poliçe
draft n. yudum
draft n. müsvedde
draft n. çekme
draft n. karalama
draft n. sıkıntı
draft n. istismar
draft n. manga
draft n. askerlik
draft n. draft
draft n. ödeme emri
draft n. zorunlu askerlik
draft n. çek
draft n. hava akımı
draft n. yazı yazmadan önce kabataslak hazırlanarak kaleme alınan yazı
draft n. çekim
draft n. fıçıdan çekilen (bira)
draft n. tasarım
draft n. hava cereyanı
draft n. baca çekişi
draft n. askere alma
draft n. sürükleme
draft n. yük
draft n. derinlik
draft n. taslak veya taslak metin
draft n. fıçıdan içki çekme
draft n. foroz
draft n. çizim
draft n. çekilme
draft n. ağ çekme
draft n. bir fırt
draft n. dama oyunu
draft n. çizme
draft n. içim
draft n. dama taşı
draft n. havalandırma
draft n. taslak çalışma
draft n. kafaya dikerek içme
draft n. (içecek) dikiş
draft v. kabaca plan yapmak
draft v. taslağını yapmak
draft v. görevlendirmek
draft v. karalamak
draft v. çekmek
draft v. askere çağırmak
draft v. müsveddesini hazırlamak
draft v. tasarlamak
draft v. taslağını çizmek
draft v. askere almak
draft v. planlamak
draft v. cereyan yapmak
draft v. plan çizmek
draft v. tasarı hazırlamak
draft v. oyuncu seçmek
draft v. taslak oluşturmak
draft adj. kura ile seçilen
draft adj. bir grup içinden kura ile seçilen
draft adj. ağır yük (hayvanı)
Trade/Economic
draft n. bono
draft n. çek
draft n. görüldüğünde ödenecek kambiyo senedi ya da poliçe
draft n. havale
draft n. kambiyo senedi
draft n. müsvedde
draft n. ödeme emri
draft n. poliçe
draft n. tediye emri
draft n. taslak
draft n. yasa taslağı
Law
draft n. kanun tasarısı
draft n. müsvedde
draft n. ödeme emri
draft n. poliçe
draft n. taslak
draft v. taslak yapmak
Politics
draft n. yasa tasarısı
Technical
draft n. balık ağı çekme
draft n. boşalma
draft n. draft
draft n. geminin çektiği suyun derinliği
draft n. kesit indirimi
draft n. taslak çekme
draft n. taslak
Computer
draft n. taslak
Textile
draft n. armür
Automotive
draft n. çekim etkisi
draft n. hava akımı
Marine
draft n. çizim
draft n. çizme
draft n. draft
draft n. geminin çektiği suyun derinliği
draft n. geminin su çekimi
draft n. geminin çektiği su
draft n. su kesimi
draft n. su çekme mesafesi
draft n. su alma derinliği
draft n. taslak
Agriculture
draft n. çeki kuvveti
Fishery
draft n. foroz
Military
draft n. devre (birlikte askere alınan grup)

Bedeutungen von dem Begriff "draft" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 7 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
draft draft n.
draft draught n.
Technical
draft draught n.
draft draft n.
Marine
draft gage n.
draft draft n.
draft draught n.

Bedeutungen, die der Begriff "draft" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 394 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
rough draft n. avanproje
draft dodger n. asker kaçağı
draft of a law n. kanun tasarısı
draft contract n. sözleşme taslağı
draft resolution n. taslak çözüm
draft law n. kanun tasarısı
rough draft n. ilk taslak
draft resolution n. karar taslağı
rough draft n. müsvedde
draft board n. çizim masası
beer on draft n. fıçı birası
draft standard n. standart tasarısı
working draft n. yazılı taslak
first draft n. ilk taslak
draft plan n. taslak
rough draft n. karalama
draft joint resolution n. ortak karar tasarısı
draft agreement n. sözleşme taslağı
draft agreement n. antlaşma taslağı
draft agreement n. mukavele taslağı
draft joint resolution n. ortak karar taslağı
draft agreement n. anlaşma taslağı
draft project n. taslak proje
contract draft n. sözleşme tasarısı
social security draft n. sosyal güvenlik tasarısı
draft stop n. yangın bölmesi
draft-paper n. celp
draft-dodger n. asker kaçağı
rough draft n. taslak
program draft n. program taslağı
draft copy n. taslak kopya
draft plan n. taslak plan
draft animal n. çeki hayvanı
exposure draft n. görüşe açık taslak
final draft n. nihai taslak
exposure draft n. taslak metin
draft law currently/presently under discussion/consideration n. görüşülmekte olan yasa tasarısı
draft horse (us) n. koşum atı
draft animal n. koşum hayvanı
working draft n. geçici taslak
draft study n. taslak çalışma
draft work n. taslak çalışma
draft programme n. taslak program
draft for n. için taslak
first draft n. müsvedde
make a draft v. para çekmek
make a draft on v. sıkıntı vermek
make a draft on v. kötüye kullanmak
make a draft on v. rahatsız etmek
draft a document v. belge düzenlemek
draft a letter of guarantee v. teminat mektubu yazmak
draft document v. evrak düzenlemek
advise a draft v. poliçenin keşidesini bildirmek
create a draft v. taslak oluşturmak
prepare a draft v. taslak oluşturmak
build a draft v. taslak oluşturmak
form a draft v. taslak oluşturmak
dodge the draft v. askerlikten kaçmak
draft-exempt adj. çürük
in draft adv. taslak halinde
Phrasals
draft into (something) v. (birini) askere almak/çağırmak
draft into (something) v. (bir şeye/işe) atamak
draft into (something) v. (bir şeyle/işle) görevlendirmek
draft into (something) v. (bir şey/iş) yüklemek
draft up v. belge haline getirmek
draft up v. belgeleştirmek
draft up v. teklif/tasarı hazırlamak
draft up v. taslak hazırlamak
draft someone into something v. birini askere almak/çağırmak
draft someone into something v. birini bir şeye/işe dahil etmek
draft someone into something v. birini bir şeyin/işin içine katmak
draft someone into something v. birini bir şeye/işe katılmaya ikna etmek
draft up v. taslak hazırlamak/oluşturmak
draft up v. müsveddesini hazırlamak
draft up v. tasarımını yapmak
draft up v. karalamak
draft up v. kabaca taslak çıkartmak
draft up v. kabaca bir plan çıkartmak
draft up v. çiziktirmek
draft into v. askere almak/çağırmak
draft into v. -e atamak
draft into v. ile görevlendirmek
draft into v. -e dahil etmek
draft into v. -in içine katmak
draft into v. -e katılmaya ikna etmek
Colloquial
draft board n. meyhane
draft board n. içki evi
draft board n. taverna
draft board n. meyhane
draft board n. taverna
draft board n. bar
on draft [uk] expr. fıçıdan
on draft [uk] expr. varilden
on draft [uk] expr. fıçı bira
Trade/Economic
stopped draft n. kabul edilemeyen ya da ödenmeyen poliçe
double name draft n. iki imzalı poliçe
trade draft n. ticari poliçe
draft endorsee n. poliçenin ciro edildiği kişi
draft drawee n. poliçeyi ödeyecek kişi
draft bringing some changes on sugar law n. şeker kanunu değişiklik tasarısı
banker's draft or bill n. bir bankanın diğeri üzerine çektiği poliçe
long draft n. uzun vadeli poliçe
sight draft n. görüldüğünde ödenecek poliçe
negotiable draft n. ciro ve devredilebilen poliçe
draft without recourse n. rücu hakkı kullanılmayan poliçe
draft holder n. poliçenin hamili ya da sahibi
draft drawee n. poliçenin muhatabı
foreign draft n. döviz poliçesi
advice of draft n. poliçenin keşide ihbarı
rough draft n. ön taslak
bank draft n. banka poliçesi
draft or bill of exchange n. poliçe ya da kambiyo senedi
draft endorsee n. poliçenin hamili
long draft n. 60 günden fazla uzun vadeli poliçe
second of exchange draft n. poliçenin ikinci kopyası
time draft n. vadeli poliçe
date draft n. vadeli poliçe
advice of draft n. poliçenin ya da kambiyo senedinin ihbarı
draft made out to order n. emre yazılı düzenlenmiş poliçe
payment against draft n. poliçe karşılığı ödeme
documentary draft n. vesikalı poliçe ya da kambiyo senedi tüm sevk vesaiki ile birlikte gönderilen
face of draft n. poliçenin ön yüzünde yazılanlar
draft acceptor n. poliçenin muhatabı
short draft n. kısa vadeli poliçe ya da kambiyo senedi
budgetary draft n. bütçe tasarısı
draft after arrival of goods n. malın ithalatçının bulunduğu yere varışından sonra ödenecek poliçe
documentary draft n. vesikalı poliçe
banker's draft n. banka çeki
draft discount n. poliçenin iskontosu
customer draft n. görüldüğünde ödenecek poliçe
arrival draft n. malın varışından sonra ödenecek kambiyo senedi
banker's draft or bill n. bankalararası çekilen poliçeler
draft endorsed in blank n. açık ciro edilmiş poliçe
draft endorsement n. poliçenin ciro edilmesi
sight draft n. görüldüğünde ödenecek poliçe ya da kambiyo senedi
bank draft or bill n. banka poliçesi ya da keşidesi
commodity draft n. satılan malı belirten poliçe
dishonored draft n. kabul görmeyen poliçe ya da kambiyo senedi
bank draft n. ödeme emri
draft payable to bearer n. hamiline ödenecek poliçe
demand draft n. ibrazında ödenen poliçe
bank draft n. bankanın kendi şubesine veya başka bir bankaya çektiği poliçe veya ödeme emri
draft rate n. poliçeye uygulanan kur
weight draft n. ağırlık toleransı
sight draft n. görüldüğünde ödenmesi gereken poliçe
sight draft n. vadesiz poliçe
first of exchange draft n. poliçenin orijinal kopyası
draft premium n. poliçeye uygulanan ıskonto
draft drawer n. poliçenin keşidecisi
dishonored draft n. ödenmeyen
draft acceptance n. poliçenin kabulü
law draft n. yasa taslağı
day's draft n. ibrazından sonraki günler poliçesi
notarized draft n. noterce tasdikli poliçe
sight draft and bill of lading attached n. vadesiz poliçe ve konşimento eklidir
demand draft n. göründüğünde ödenecek poliçe
share draft account n. tasarruf sandığında açtırılan üzerine çek çekilen ve sahibine faiz geliri sağlayan mevduat hesabı
draft standard n. taslak standart
notification (of national draft standards) n. bildirim
advice of draft n. poliçe ihbarı
arrival draft n. mal varışında ödenecek kambiyo senedi
banker's draft n. banka tediye emri
negotiable draft n. ciro ve devredilebilir poliçe
nonnegotiable draft n. devri kabil olmayan poliçe
sight draft n. ibrazında ödenecek poliçe
demand draft n. ibrazında ödenecek poliçe
red draft n. kanıt poliçe
commercial draft n. ticari poliçe
date of draft n. poliçenin tarihi
long term draft n. uzun vadeli poliçe
three months' draft n. üç aylık senet
single-name draft n. tek imzalı poliçe
non-negotiable draft n. cirosu ve devri kabil olmayan poliçe
draft after good's arrival n. maiın ithalatçının bulunduğu yere varışından sonra ödenecek poliçe
short draft n. kısa vadeli poliçe
commodity draft n. mal poliçesi
single name draft n. tek imzalı poliçe
time draft n. vadeli senet
clean draft n. belgesiz poliçe
sight draft n. ibrazından ödenecek poliçe
sight draft with bill of lading attached n. konşimento eklenmiş ibrazında poliçe
demand draft n. görüldüğünde ödenecek poliçe
banker's draft n. banka ödeme emri
bank draft n. banka ödeme emri
banker's draft n. banka poliçesi
documentary draft n. belgeli poliçe
documental draft n. belgeli poliçe
draft payable n. ödenecek poliçe
draft payable on presentation n. ibrazında poliçe
demand draft n. ibrazında ödenecek senet
sight draft n. ibrazında poliçe
rough draft n. kaba taslak
rough draft n. müsvedde
rough draft n. taslak
advice of draft n. poliçe keşide ihbarı
sight draft n. ibrazında ödenen poliçe
demand draft n. banka çeki
bank draft n. banka çeki
draft deed n. taslak senet
provisional draft balance sheet n. geçici bilanço taslağı
draft proposal n. teklif taslağı
draft budget n. bütçe tasarısı
written draft n. yazılı taslak
draft report n. taslak raporu
draft report n. rapor taslağı
draft contract n. taslak sözleşme
demand draft n. müşteri çek ve banka hesabı bilgilendirme sistemi
draft attached adj. poliçe eklenmiş
clean draft expr. belge eklenmemiş
Law
sight draft n. görüldüğünde veya ibrazında ödenecek senet
draft law n. tasarı
constitution draft n. anayasa taslağı
first reading of the draft n. taslağın ilk mütalaası
law draft n. yasa tasarısı
draft office n. askerlik şubesi
draft bill n. kanun taslağı
draft law n. kanun taslağı
draft regulation n. tüzük tasarısı
draft of law n. kanun tasarısı
time draft n. vadeli poliçe
sight draft n. ibrazında ödenecek poliçe
draft penal code n. ceza kanun tasarısı
draft bill n. kanun layihası
draft law n. kanun layihası
draft arbitration agreement n. tahkim sözleşmesi taslağı
law draft n. kanun tasarısı
draft law on n. hakkında yasa tasarısı
draft legislation n. mevzuat tasarısı
draft code of civil procedure n. hukuk muhakemeleri kanunu tasarısı
the draft of the turkish code of obligations n. borçlar kanunu tasarısı
draft evasion n. bakaya kalma
draft law n. kanun taslağı
evade the draft v. bakaya kalmak
Politics
final draft n. nihai taslak
draft opinion n. taslak görüş
draft resolution n. taslak örneği
introduce draft resolution n. karar tasarısı sunma
draft opinion n. görüş taslağı
preliminary draft n. ön taslak
draft constitutional treaty n. anayasal antlaşma taslağı
provisional agenda draft n. geçici gündem taslağı
constitutional draft n. anayasa tasarısı
amendment draft n. tadil tasarısı
draft treaty establishing a constitution for europe n. taslak avrupa anayasası
the draft n. (abd) zorunlu askeri hizmet
the draft n. zorunlu askerlik
draft for negotiation n. müzakere taslağı
draft an agreement v. anlaşma taslağı hazırlamak
Insurance
blank draft n. açık çek
bank draft n. banka ödeme emri
Advertising
draft advertisement n. reklam taslağı
Technical
mechanical draft water cooling tower n. cebri soğutma su kulesi
forced draft n. kuvvetlendirilmiş baca çekmesi
forced draft fan n. cebri draft fanı
draft losses n. buhar kazanlarında çekme kayıpları
furnace draft n. kazan ocağının içindeki hava basıncı
draft hook n. çekme kancası
draft horse n. yük beygiri
natural draft n. doğal baca çekmesi
draft gauge n. geminin çektiği suyu görüntüleyen gösterge
draft gauge n. çekiş ölçer
draft control n. çekiç ayar kapağı
chimney draft n. baca çekişi
draft printing n. taslak baskı
draft gauge n. çekiş ölçeği
draft tube n. çekiş borusu
draft gauge n. çekiş göstergesi
draft quality n. taslak niteliği
draft tube n. çıkış borusu
draft tube n. akış borusu
draft regulator n. çekiş düzenleyicisi
forced draft n. zorlamalı çekiş
forced draft cooling tower n. zorlamalı çekişli soğutma kulesi
break-draft n. ön çekim bölgesi ayarı
break-draft n. ön çekim
down-draft carburetor n. alttan çekişil karbüratör
forced-draft fan n. yüksek emişli fan
natural draft cooling tower n. doğal çekişli soğutma kulesi
natural draft n. doğal çekiş
draft frame n. çekme şasisi
draft arm n. çekme kolu
main draft n. toplam çekim
mean draft n. çekilen ortalama su miktarı
main draft n. ana çekim
balanced draft n. dengelenmiş çekiş
break draft n. ön çekim bölgesi uzunluğu
draft gearing n. çekim sistemi tahriği
draft mode n. taslak tipi
draft gauge n. kazan ocaklarında havanın basıncını ölçen bir manometre
summer draft n. yaz su çekimi
no-draft forging n. sıkı paylı dövme
induced draft n. basınçlı hava akımı
back draft n. geri çekiş
draft angle n. koniklik açısı
multiple draft machines n. çok ezmeli makineler
pattern draft n. model konikliği
pattern draft n. model taslağı
induced draft n. cebri çekiş
back draft n. geri emiş
draft tube n. boşaltma borusu
induced-draft fan n. cebri çekme vantilatörü
induced-draft fan n. cebri çekme fanı
forced draft fan n. taze hava vantilatörü
furnace draft n. ocak çekişi
draft tube n. draft tüpü
draft tube n. emme borusu
draft angle n. kalıp açısı
draft-free adj. cereyansız
Computer
draft mode n. taslak kip
draft mode n. taslak kipi
draft output n. taslak çıktı
draft output n. taslak çıktısı
draft mode n. taslak mod
draft quality n. taslak niteliği
draft view n. taslak görünüm
draft document n. taslak belge
draft quality n. taslak kalitesi
draft printing n. taslak baskı
draft font n. taslak yazı tipi
draft mode n. taslak modu
draft font n. taslak yazıtipi
draft view n. taslak görünümü
draft copy n. taslak kopya
fast draft n. hızlı taslak
print draft n. taslak baskı
print draft n. taslağı dök taslak baskı
quality draft n. kalite taslak
draft-bidi n. taslak-bidi
d -draft align n. d -taslak hizalama
view draft expr. taslak görüntüle
draft mode -on expr. taslak modu -açık
save draft expr. taslağı kaydet
Informatics
draft mode n. taslak kipi
draft quality n. taslak kalitesi
draft printing n. taslak baskı
draft quality n. taslak niteliği
draft document n. taslak belge
draft printing n. taslak basım
draft copy n. taslak kopya
Mechanic
draft allowance n. çekme payı
Textile
weaving draft n. tahar
weaving draft n. taharlama
Architecture
draft paper n. çizim yapılan kağıt
Construction
first draft n. ön tasarı
margin draft n. çekiçle işlenmiş bir kesme yapı taşının diğer bir yapı taşı ile birleşeceği kısımlarının yakınında bırakılan pürüzsüz kenar payları
Automotive
horizontal draft carburetor n. yatay karbüratör
horizontal-draft carburetor n. yatay akışlı karbüratör
down-draft carburetor n. alttan emişli karbüratör
side-draft carburetor n. yan emişli karbüratör
side-draft carburetor n. yatay akışlı karbüratör
draft allowance n. çekme payı
Railway
rough draft n. avanproje
Marine
mean draft n. ortalama draft
draft forward n. ön taraftan çekilen su
full draft n. geminin suyun içinde kalan kısmı
shallow draft quay n. küçük tekne rıhtımı
draft survey n. geminin su çekimi ölçümü
draft survey n. geminin çektiği suyun derinliğinin ölçümü
draft survey n. su alma derinliği ölçümü
draft survey n. su alma derinliği tetkiki
draft survey n. geminin su çekimi tetkiki
air-draft n. gemilerde su hattı ile geminin en yüksek noktası arasında kalan dikey mesafe
full-load draft n. yükle doluyken geminin suyun içinde kalan kısmı
certificate of draft gauge system n. su çekimi ölçer sertifikası
draft survey n. su çekimi
scantling draft n. azami izin verilen draft
Gastronomy
draft beer n. fıçı bira
Physics
up-draft [us] n. yukarı çekiş
up-draft [us] n. yukarı yönlü hava akımı
Agriculture
specific draft n. özgül çeki kuvveti
Environment
comments on draft report n. taslak rapora ilişkin görüşler
Military
draft evader n. yoklama kaçağı
draft dodger n. yoklama kaçağı
initial draft plan n. ilk taslak plan
target draft n. hedefin su çekimi
coordinated draft plan n. koordine edilmiş taslak plan
draft age n. askerlik yaşı
draft evasion n. askerlik yoklamasından kaçma
draft dodger n. asker kaçağı
draft-dodger n. askerlikten kaçan
draft age n. askerlik çağı
draft evader n. asker kaçağı
draft resister n. yoklama kaçağı
draft card n. askerlik celp kağıdı
Slang
george (george raft rhyming with draft) [uk] n. cereyan
george (george raft rhyming with draft) [uk] n. hava cereyanı
george raft (rhyming with draft) [uk] n. cereyan
george raft (rhyming with draft) [uk] n. hava cereyanı
feel a draft v. karşıdakinden soğuk bir yaklaşım/tavır hissetmek
feel a draft v. kabul görmediğini hissetmek
feel a draft v. ayrımcılığa/ırkçılığa uğradığını hissetmek
feel a draft v. dışlanmış hissetmek
feel a draft v. ayrımcılık/ırkçılık yapıldığını hissetmek
feel a draft v. ırkçılığa/ayrımcılığa maruz kaldığını hissetmek