plot - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

plot

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "plot" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 67 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
plot v. komplo kurmak
plot n. hikayenin konusu
plot n. komplo
plot n. entrika
plot n. arsa
General
plot v. plan üzerinde işaretlemek
plot v. kumpas kurmak
plot v. haritasını çıkarmak
plot v. entrika çevirmek
plot v. dolap çevirmek
plot v. fesat karıştırmak
plot v. dalavere çevirmek
plot v. grafiğini çizmek
plot v. parsellemek
plot v. yerini belirlemek
plot v. planını çizmek
plot v. kroki üzerinde göstermek
plot v. çizmek
plot v. haritada göstermek
plot v. planlamak
plot n. arazi
plot n. olaylar dizisi
plot n. suikast
plot n. tertip
plot n. entrikacı
plot n. gizli plan
plot n. arazi parçası
plot n. arsa
plot n. olay örgüsü
plot n. fesat
plot n. dolap
plot n. kumpas
plot n. radarda görünen nokta
plot n. desise
plot n. hedef noktası
plot n. tema
plot n. parsel
plot n. ayak oyunu
plot n. çizim
plot n. taslak
plot n. plan
plot n. kroki
Trade/Economic
plot arsa
Politics
plot suikast düzenlemek
plot entrika çevirmek
plot fesat
plot suikast
plot tertip
plot entrika
plot suikast yapmak
Technical
plot çizdirmek
plot parsel
plot çizim yapmak
plot taslak
plot plan
plot kroki
Computer
plot çizdir
Construction
plot imar parseli
plot arsa
Medical
plot grafiğe dönüştürmek
plot çizim yapmak
Statistics
plot çiziş
Biochemistry
plot çizit
Literature
plot olay örgüsü
Theatre
plot olaylar dizisi
plot olaydizim
plot olaydizimi

Bedeutungen, die der Begriff "plot" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 148 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
lay a plot v. komplo kurmak
lay a plot v. tuzak kurmak
plot mischief v. fesat çıkarmak
plot against someone v. çorap örmek
plot against someone v. başına çorap örmek
plot against v. komplo düzenlemek
be arrested in alleged plot to murder v. cinayet planlama iddiasıyla tutuklanmak
be arrested in alleged plot to murder v. cinayet planlama suçlamasıyla tutuklanmak
plot against someone v. entrika düzenlemek
plot against the national army v. milli orduya kumpas kurmak
plot a route v. bir yol haritası çizmek
plot a route v. güzergah belirlemek
seed plot n. fidelik
building plot n. arsa
dot plot n. noktasal grafik
plot of ground n. toprak parçası
grass-plot n. çimenlik
ground plot n. arsa
ground plot n. yapı arazisi
assassination plot n. suikast planı
plot summary n. kısa özet
hero of the plot n. olayın/kurgunun/filmin/romanın kahramanı
plot outline n. hikayenin konusunun ana hatları
plot share n. arsa paylaşımı
scatter plot n. saçılım grafiği
scatter plot n. serpme diyagramı
cemetery plot n. sonradan gömülmek için alınan boş mezar
ensnared in a plot adj. kapana kısılmış
ensnared in a plot adj. tuzağa düşmüş
Phrasals
plot something on something bir şeyin (harita vb) üzerine bir şey (rota vb) çizmek
plot something out ayrıntılarıyla/çizerek vb açıklamak
plot with someone biriyle entrika çevirmek
plot with someone biriyle dalavere/dolap çevirmek
plot for bir şey için entrika düzenlemek
Colloquial
plot an assassination suikast planlamak
Idioms
the plot thickens işler sarpa sarıyor
lose the plot keçileri kaçırmak
lose the plot delirmek
lose the plot çıldırmak
brew a plot entrika çevirmek
brew a plot komplo kurmak
brew a plot dolap çevirmek
plot against komplo kurmak
plot against komplo düzenlemek
Speaking
you lost the plot! kafayı mı yedin sen
you lost the plot! kafayı mı yedin
the plot thickens durum karışık bir hal alıyor
Slang
lose the plot cozutmak
lose the plot tozutmak
Trade/Economic
plot of land parsel arsa
Law
staking out a plot of land from a map aplikasyon
plot of land arazi parçası
Politics
observation plot gözlem noktası
plot to assassinate suikast yapmayı planlamak
secret plot gizli plan
american plot amerikan oyunu
american plot amerika'nın oyunu
failed assassination plot başarısız suikast girişimi
coup plot darbe planı
foreign plot başka bir ülke yada topluluk tarafından kurulan tuzak
foreign plot dış komplo
failed coup plot başarısız darbe planı
Technical
check plot kontrol parseli
dalitz plot dalitz diyagramı
pole zero plot sıfır kutup çiziti
polar plot kutupsal çizim
forest plot meta-analiz diyagramı
radial line plot radyal tersim
copy plot esas harita kopyası
arrhenius plot arrhenius eğrisi
Computer
stretch plot çizimi uzat
object/plot nesne/çiz
object/plot nesne/çizim
scatter plot serpme çizim
select plot area çizim alanını seç
selected plot area seçili çizim alanı
chart plot area grafik çizim metni
format plot area çizim alanını biçimle
plot series on serilerin çizim yeri
polar plot kutupsal çizim
plot visible cells only sadece görünen hücreleri çiz
plot series on seri çizim yeri
plot area çizim alanı
plot order çizim sırası
plot on x axis x ekseni üzerinde çiz
plot chart on grafik çizim yeri
pole zero plot sıfır kutup çiziti
plot details çizim ayrıntıları
pole-zero plot sıfır-kutup çiziti
contour plot kontur grafiği
Construction
building plot imar parseli
building plot yapı yerbölümü
building plot şantiye
building plot yapı arsası
plot plan parselasyon planı
plot plan ifraz planı
plot-plan parselleme planı
study plot deneme parseli
plot number ada no
block, plot, layout ada, parsel, pafta
maximum construction height on a plot yençok
Aeronautic
combined plot bileşik plot
false plot hatalı görüntü
air plot hava çizimi
primary plot öncelikli plot bilgisi
combined plot birleşik plot
Medical
zisman plot zisman grafiği
Statistics
split plot design bölünmüş çizişler tasarımı
half-normal plot yarı-normal çizişi
beta probability plot beta olasılık çizişi
entry plot kayıt çizişi
missing plot technique kayıp çiziş tekniği
split plot confounding bölünmüş çizişler etki karışımı
andrews' fourier type plot andrew'un fourier türü çizişi
split plot method bölünmüş çizişler yöntemi
chi plot ki çizişi
box and whisker plot iki çubuk çizişi
box plot kutu diyagramı
box-and-whisker diagram/plot kutu grafiği
box-and-whisker diagram/plot kutu diyagramı
box plot kutu grafiği
recurrence plot tekrarlılık grafiği
Physics
dalitz plot dalitz diyagramı
Literature
plot twist (filmde veya kitapta) hikayedeki beklenmedik gelişme
History
gunpowder plot barut komplosu
Geography
scree plot yamaç birikinti grafiği
Military
topographic plot topografik kıymetlendirme
plot map mezarlık planı
fallout wind vector plot serpinti rüzgarı vektör plotu
sortie-plot sorti plotu
sortie-plot sorti sırasında alınan görüntünün haritada gösterilmesi
block plot şeffaf tatbik krokisi
air plot wind velocity hava seyir planı rüzgar hızı
air plot hava seyir grafiği
polar plot kutbi işaretleme
bomb impact plot bomba etki grafiği
Theatre
main plot ana çizgi
costume plot giysi çizelgesi
Cinema
cross-plot kümeleme
plot twist film içinde sonradan iyi karakterin kötü veya kötü karakterin iyi olması
plot twist iyi adam rolünde sanılan kişinin aslında kötü adam olması
plot line hikaye çizgisi
plot of the movie filmin konusu
muddled plot Karışık olaylar dizisi
plot twist (senaryoda vb) ters köşe (yapmak)
plot twist sürpriz son
plot twist iyi adam rolünde sanılan kişinin aslında kötü adam olması veya kötü adam sanılan kişinin iyi adam olması
British Slang
you have lost the plot! kendinde değilsin sen!