platform - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

platform

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "platform" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 36 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
platform n. platform
General
platform n. düzlem
platform n. podyum
platform n. plato
platform n. tasarı
platform n. sahanlık
platform n. rampa
platform n. düzlük
platform n. plan
platform n. yüksekçe yer
platform n. kürsü
platform n. apartman topuk
platform n. peron
platform n. yayla
platform n. altyapı
platform n. tartışma ortamı
Politics
platform kürsü
platform parti programı
platform platform
platform siyasi program
Technical
platform ortam
platform kürsü
platform sahanlık
platform yer platform
platform peron
platform platform
platform rampa
platform zemin
platform podyum
Telecom
platform ortam
platform platform
Railway
platform peron
platform tren istasyonlarında yolcuların binmesine ve inmesine yarayan yükseltilmiş alan
Marine
platform set
platform seki
Archaeology
platform düz set

Bedeutungen von dem Begriff "platform" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 13 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
platform platform n.
General
platform tribune n.
platform podium n.
platform rostrum n.
platform tabla n.
platform roadway n.
platform dais n.
Politics
platform platform
Technical
platform road bed
platform platform
platform road-bed
Telecom
platform platform
Construction
platform catwalk

Bedeutungen, die der Begriff "platform" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 254 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
form a platform v. platform oluşturmak
seek platform v. zemin aramak
aerial ladder platform n. merdiven aracı
animal transport platform n. hayvan taşıma platformu
asphalt platform n. asfalt platform
boarding platform n. biniş platformu
bus station platform n. otobüs peronu
central massage platform in a turkish bath n. göbek taşı
common platform n. ortak platform
data collection platform n. veri toplama platformuı
deliverability platform n. dağıtılabilirlik platformu
dialogue platform n. diyalog platformu
digital information platform n. dijital bilgi platformu
information platform n. bilgi platformu
international platform n. uluslararası platform
launching platform n. fırlatma rampası
launching platform n. rampa
low platform trailer n. alçak platformlu römork
moving platform n. hareket eden platform
party platform n. parti programı
platform balance n. baskül
platform bed n. yüksek yatak
platform scales n. baskül
political platform n. siyasi platform
railway platform n. peron
shared platform n. ortak platform
speech platform n. konuşma kürsüsü
subway platform n. metro peronu
the train on platform two n. iki numaralı perondaki tren
walking platform n. yürüme platformu
weapons platform n. silah platformu
working platform n. çalışma platformu
working platform n. çalışma zemini
Trade/Economic
electronic public procurement platform (eppp) elektronik kamu alımları platformu (ekap)
growth platform büyüme zemini
growth platform büyüme platformu
landing platform boşaltma yeri
landing platform tahliye yeri
platform assistant platform asistanı
platform-independent work platformdan bağımsız çalışma
Politics
carry onto international platform uluslararası platforma taşımak
electronic trading platform elektronik ticaret platformu
g20 dialogue platform on inclusive green investments g20 kapsayıcı yeşil yatırımlar diyalog platformu
intergovernmental platform on biodiversity and ecosystem services biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri hükümetlerarası platformu
international cooperation platform uluslararası işbirliği platformu
platform for privacy preferences project gizlilik tercihleri projesi platformu
platform for privacy preferences project mahremiyet tercihleri projesi platformu
socialist platform of the oppressed ezilenlerin sosyalist platformu
solidarity platform with revolutionary captives devrimci tutsaklarla dayanışma platformu
technology platform for sustainable chemistry sürdürülebilir kimya teknoloji platformu
trading platform işlem platformu
united nations platform for space-based information for disaster management and emergency response afet yönetimi ve olağanüstü hallerde müdahale amaçlı uzay kaynaklı bilgi için bm platformu
Institutes
central and eastern european copyright user platform orta ve doğu avrupa telif hakları kullanıcı platformu
deputy undersecretariat of platform projects platform projeleri müsteşar yardımcılığı
european copyright user platform avrupa telif hakları kullanıcı platformu
european platform of regulatory authorities avrupa düzenleyici kurullar platformu
public disclosure platform kamuyu aydınlatma platformu
Technical
access platform sehpa
access platform ulaşım platformu
aerial ladder platform hava merdiveni platformu
aerial platform merdiven aracı (itfaiye)
casting platform döküm platformu
charge platform yükleme sahanlığı
charge platform şarj platformu
charging platform doldurma platformu
cross-platform compatible çapraz platform uyumlu
cross-platform environment çapraz platform ortamı
demountable load carrying platform sökülebilir yük taşıma platformu
discharging platform boşaltma platformu
drilling platform sondaj kulesi
drilling platform petrol aramak için kullanılan platform
drilling platform petrol sondaj kulesi
driver's platform sürücü platformu
elevating platform kaldırma platformu
elevator car platform asansör holü
erection platform montaj platformu
forklift with working platform makaslı kaldırma platformu
grating platform ızgara platformu
handling platform yükleme-boşaltma platformu
high platform yüksek platform
hydraulic platform hidrolik platform
landing platform sahanlık
launching platform fırlatma rampası
launching platform roketin fırlatıldığı ya da ateşlendiği platform
launching platform füze rampası
lifting platform kaldırma platformu
load-carrying platform of vehicles araçların yük taşıyan platformları
loading platform yükleme peronu
loading platform yükleme platformu
low platform alçak platform
multi market platform multi market platform
off-shore petroleum platform açık deniz petrol platformu
off-shore petroleum platform kıyıdan uzak petrol platformu
off-shore platform kıyıdan uzak platform
platform and corridor ceiling light sahanlık ve koridor lambası
platform balance platform baskül
platform balance baskül
platform body platform gövdesi
platform car açık vagon
platform catch platform mandalı
platform crane platform vinci
platform floor platform tabanı
platform hoist tablalı yükseltici
platform ladder platform merdiven
platform lift platform kaldırıcısı
platform lift mounted on a wheeled vehicle tekerlekli taşıta takılan platform kaldırıcı
platform lift mounted on a wheeled vehicle tekerlekli taşıta monte platform kaldırıcı
platform preview ortam ön izlemesi
platform quay platform rıhtım
platform scale platformlu kantar
platform scale kamyon kantarı
platform scales baskül
platform size platform ebadı
platform size platform boyutu
platform size platform büyüklüğü
platform support platform desteği
platform truck platform kamyon
platform weighing machine baskül
scrap platform hurda sağanlığı
sliding platform kayar platform
space platform uzay platformu
stabilized platform dengeli platform
station platform istasyon platformu
tipping platform basküllü platform
tipping platform devirme platformu
transportable working platform transpalet
weighing platform tartım platformu
weight bridge platform kantar platformu
working platform kaldırma platformları
working platform çalışma platformu
working platform for servicing servis kaldırma platformları
Computer
cross platform yazılımın birden fazla işletim sistemini desteklediği platform
cross-platform yazılımın birden fazla işletim sistemini desteklediği platform
cross-platform çok platformlu
locale/platform yerel ayarlar/platform
multi platform yazılımın birden fazla işletim sistemini desteklediği platform
multi-platform çok platformlu
multi-platform yazılımın birden fazla işletim sistemini desteklediği platform
multiservice access platform çoklu servis erişim platformu
open platform architecture açık platform mimarisi
os platform işletim sistemi platformu
platform architecture platform mimarisi
production platform geliştirme platformu
rich client platform zengin istemci platformu
routing switch platform yönlendirme anahtar platformu
software platform yazılım platformu
tpm (trusted platform module) güvenli platform modülü
trusted platform module güvenli platform modülü
virtual platform sanal ortam
Informatics
service delivery platform hizmet sağlama platformu
stable platform dengeli platform
Telecom
advanced common application platform gelişmiş ortak uygulama platformu
application development platform uygulama geliştirme ortamı
data collection platform veri toplama platformu
digital video broadcast multimedia home platform sayısal video yayıncılığı-çoklumedya ev platformu
european technology platform avrupa teknoloji platformu
satellite platform uydu platformu
service platform hizmet platformu
Construction
chimney platform baca kürsüsü
construction platform inşaat platformu
dutch platform hollanda platformu
fixed and floating platform sabİt ve yüzer sondaj platform
high-lift platform truck yüksek kaldırma platformlu kamyon
hoist with accessible platform ulaşılabilir platformlu vinç
lift platform truck vinçli platform kamyon
lifting platform kaldırma platformu
mast climbing work platform sütunlu çalışma platformu
mobile elevating work platform yükseltilebilen seyyar iş platformu
mobile elevating work platform yükseltilebilen mobil çalışma platformu
observation platform seyir platformu
observation platform seyir terası
viewing platform seyir terası
viewing platform seyir platformu
Automotive
brake-platform hand-rail frenci platformu tutamağı
brake-platform step-board frenci platformu basamağı
low platform trailer alçak platformlu treyler
low platform trailer alçak platformlu römork
maximum design speed of and load platform azami tasarım hızı ve yük platformu
platform body platform gövdesi
platform truck platformlu kamyon
platform truck düz kasalı kamyon
Railway
center platform orta peron
centre platform orta peron
departure platform gidiş peronu
departure platform kalkış peronu
island platform orta peron
length of platform peron boyu
passenger platform yolcu peronu
platform coping peron kaplaması
platform length peron boyu
platform screen door system peron ayırıcı kapı sistemi
platform ticket controller bilet kontrolörü
railway platform peron
station platform height istasyon peron yüksekliği
station platform safety edge band istasyon platformu emniyet kenar bandı
up track platform üst hat peronu
Aeronautic
adjustable access platform ayarlanabilir ulaşım platformu
airdrop platform havadan atma sandığı
gyro stabilized platform cayro dengeli platform
hover platform hava yastıklığı platform
space platform uzay platformu
Marine
abrasion platform dalga aşındırma düzlüğü
andoc-type platform andoc tip platform
guide tower-type platform işaret kulesi tipi platform
lower platform tava
offshore platform açık deniz platformu
oil drilling platform petrol sondaj platformu
ower platform tava
platform-based container platform tabanlı konteyner
production platform üretim alanı
quaywall with relieving platform serbest platformlu rıhtım duvarı
raised abrasion platform erozyon tarafından aşındırılmış bölgenin doldurularak su üstüne çıkarılması
sea tank-type platform tank tipi platform
self-elevated movable platform kendiliğinden yükselebilen hareketli platform
self-elevation platform kendiliğinden yükselir platform
shore platform kıyı platformu
submersible platform yarı batık platform
swimming platform yüzme platformu
template-type platform kalıp tipi platform
tension leg-type platform çekme kazıklı tip platform
tower-type platform kule tipi platform
transfer platform transfer platformu
transportable platform taşınabilir platform
wave-cut platform dalgayı kesme önleme platformu
Petrol
accommodation platform açık deniz platformu
accommodation platform kıyıdan uzak platform
drilling platform sondaj platformu
fuel platform akaryakıt platformu
loading platform dolum platformu
offshore platform petrol platformu
offshore production platform açık deniz üretim platformu
oil platform petrol platformu
Education
student union platform öğrenci birliği platformu
Geography
offshore platform sahil ötesi platformları
Geology
wave-cut platform dalga aşındırması düzlüğü
wave-cut platform dalga düzlüğü
Military
aerial platform hava platformu
air delivery platform havadan atma platformu
air-drop platform havadan atma platformu
charge platform yükleme platformu
gun pointer's platform yan nişancı basamağı
helicopter platform lighting system helikopter platformu aydınlatma sistemi
landing platform dock havuzlu çıkarma gemisi
landing platform dock amfibi çıkarma aracı
landing platform-helicopter helikopter platformlu çıkarma gemisi
launching platform fırlatma rampası
launching platform füze rampası
launching platform roketin fırlatıldığı ya da ateşlendiği platform
loading platform yükleme rampası
military platform askeri platform
platform drop platform indirme
platform scale platform kantar
weapon platform kundak ve kundak kolları
weapon platform silah sehpaları