shadow - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

shadow

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "shadow" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 42 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
shadow n. gölge
General
shadow v. bozmak
shadow v. gizlice takip etmek
shadow v. karartmak
shadow v. belli etmek
shadow v. gölgelendirmek
shadow v. hayal etmek
shadow v. gölge etmek
shadow v. tasavvur etmek
shadow v. gölgelemek
shadow v. izlemek
shadow v. gölge gibi takip etmek
shadow v. peşinden ayrılmamak
shadow v. gölgesi gibi takip etmek
shadow v. gölgesi gibi peşinde gezmek/dolaşmak
shadow n. şekil
shadow n. eser
shadow n. koruma
shadow n. gözcü
shadow n. rahatsız eden duygu
shadow n. keder
shadow n. akis
shadow n. kuyruk
shadow n. siluet
shadow n. yansı
shadow n. saye
shadow n. karanlık
shadow n. hayalet
shadow n. hayal
shadow n. karartı
shadow n. peşinden ayrılmayan hayvan
shadow n. zerre
shadow n. hüzün
shadow n. iz
shadow n. tayf
shadow n. can yoldaşı
shadow n. gölge
Technical
shadow gölge
shadow karaltı
shadow kırışıklık (cam)
Military
shadow gözetleme uçağı
shadow keşif uçağı

Bedeutungen, die der Begriff "shadow" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 181 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
cast a shadow upon v. üstüne gölge yapmak
be someone's shadow v. birinin gölgesi olmak
wear oneself down to a shadow v. erim erim erimek
shadow out v. sezdirmek
shadow forth v. hissettirmek
shadow out v. haber vermek
be someone's shadow v. birinin yanından ayrılmamak
cast a shadow on v. gölge etmek
shadow out v. ima etmek
shadow forth v. sezdirmek
be a shadow of one's former self v. eski halinden çok düşmüş olmak
be afraid of one's own shadow v. kendi gölgesinden korkmak
wear oneself down to a shadow v. kendini helak etmek
be in the shadow of another person v. gölgesinde kalmak
be beyond a shadow of a doubt v. zerre kadar şüphe kalmamak
shadow out v. belli etmek
cast a shadow v. gölge yapmak
be in someone's shadow v. gölgesinde kalmak
shadow forth v. ima etmek
be a shadow of one's former self v. epeyce çaptan düşmüş olmak
be afraid of one's own shadow v. gölgesinden korkmak
shadow forth v. haber vermek
be a shadow of one's former self v. epeyce çökmüş olmak
shadow forth v. belli etmek
live in the shadow of guns v. silahların gölgesinde yaşamak
live under the shadow of guns v. silahların gölgesinde yaşamak
throw a light/shadow v. ışık/gölge vurmak
eye shadow n. göz farı
rain shadow n. yağmur perdesi
shadow play n. gölge oyunu
shadow cabinet n. gölge kabine
shadow play n. gölge tiyatrosu
eye shadow n. far
shadow cabinet n. muhalefet kabinesi
shadow shows n. gölge oyunları
shadow report n. gölge rapor
five o'clock shadow n. kirli sakal (bir günlük)
five o'clock shadow n. bir günlük sakal
half-shadow n. yarıgölge
karagöz shadow play n. karagöz oyunu
shadow clock n. güneş saati
dark shade/shadow n. karanlık gölge
shadow puppetry n. gölge oyunu
shadow puppet n. gölge kuklası
shadow archetype n. gölge arketipi
shadow distance n. gölge mesafesi
wind shadow n. rüzgar almayan yer
shadow hunter n. gölge avcısı
shadow meaning n. gölge anlam
shadow of the sun n. güneşin gölgesi
shadow of adj. en ufak bir …
shadow of adj. zerre kadar
Phrases
there is not the shadow of a doubt that zerre kadar şüphe yok ki
under the shadow of something yükü altında
without a shadow of a doubt şeksiz şüphesiz
Idioms
beyond the shadow of doubt hakkında en küçük bir kuşku olmaksızın
be without a shadow of a doubt zerre kadar şüphe kalmamak
be worn to a shadow kan ter içinde kalmak
be afraid of one's own shadow gölgesinden korkmak
be afraid of one's own shadow tavşan yürekli olmak
be worn to a shadow iğne ipliğe dönmek
beyond a shadow of doubt su götürmez
without a shadow of a doubt su götürmez
without a shadow of doubt su götürmez
beyond a shadow of a doubt su götürmez
five o'clock shadow sabah kesilmesine rağmen günün sonuna doğru yeniden uzayan sakal
cast a shadow on gölge yapmak
cast a shadow on karartmak
cast a shadow on gölge etmek
cast a shadow over gölge yapmak
cast a shadow over karartmak
beyond the shadow of a doubt şüphesiz
beyond the shadow of a doubt su götürmez
a shadow of your former self eski halinden eser kalmamak
a five o'clock shadow sakal gölgesi
a five o'clock shadow sabah tıraş olup akşama doğru cildin altında beliren sakal
be afraid of one's own shadow kendi gölgesinden bile korkmak
cast a shadow upon gölge düşürmek
be a shadow of one's former self eski halini mumla aratmak
be shadow of oneself eski halinin silik bir gölgesi olmak
be shadow of oneself eski halini mumla aratmak
be a shadow of itself eski halini mumla aratmak
be a shadow of one's former self eski halinin silik bir gölgesi olmak
be a shadow of itself eski halinin silik bir gölgesi olmak
be a shadow of itself eski halinden eser kalmamak
be shadow of oneself eski halinden eser kalmamak
be a shadow of one's former self eski halinden eser kalmamak
without a shadow of a doubt tartışmasız
without a shadow of a doubt kesinlikle
without a shadow of a doubt hiç şüphesiz
in/under something's shadow bir şeyin gölgesinde
without a shadow of a doubt en ufak bir şüphe duymadan
be worn to a shadow fazla çalışmaktan zayıf ve halsiz düşmek
Trade/Economic
shadow sector kayıtdışı sektör
shadow price gölge fiyatı
shadow price gölge fiyat
shadow economy kayıtdışı ekonomi
shadow sector and employment kayıtdışı sektör ve istihdam
shadow prices gölge fiyatlar
shadow cabinet gölge kabine
shadow banking gölge bankacılık
shadow economy gölge ekonomi
labour's shadow chancellor işçi partisi'nin gölge kabinesi başkanı
shadow price gölge fiyatı
Politics
shadow chancellor muhalefetteki bakan
shadow foreign secretary muhalefetteki dışişleri bakanı
shadow cabinet gölge kabine
shadow government derin devlet
shadow government gölge hükümet
shadow banking system gölge bankacılık sistemi
Technical
shadow log gölge günlüğü
shadow mask maske
acoustical shadow akustik gölge
shadow mask maskeleme tabakası
shadow mask delikli maske
shadow column instrument gölge göstergeli alet
shadow mask tube maskeli tüp
acoustic shadow akustik gölge
shadow factor kırınım faktörü
shadow zone gölge zonu/bölgesi
shadow factor gölge faktörü
shadow mask elek
shadow mask tube maskeli resim tüpü
half-shadow analyzer yarıgölge analizörü
half-shadow analyzer yarıgölge aygıtı
half-shadow yarıgölge
shadow region gölgeli bölge
shadow region elektromanyetik gölgeli bölge
shadow net gölge ağı
shadow line gölge hattı
shadow microscope gölgelemeli elektron mikroskobu
shadow cast replica gölgelenmiş maske
shadow angle gölgeleme açısı
shadow image gölge görüntü
shadow arch ekran kemeri
Computer
shadow style gölge stili
shadow styles gölge stilleri
shadow color gölgelendirme rengi
shadow settings gölge ayarları
shadow style gölgelendirme stili
toggle shadow gölge değiştir
shadow on/off gölge açık/kapalı
with shadow gölgeli
shadow color gölge rengi
button shadow düğme gölgesi
box shadow kutu gölgesi
drop shadow bırakma gölgesi
drop shadow gölge düşür
fill shadow gölge doldur
filled shadow doldurulmuş gölge
font shadow gölgeli yazı tipi
no shadow gölge yok
nudge shadow gölge sürükle
nudge shadow up gölgeyi yukarı sürükle
Informatics
drop shadow kabartı gölgesi
shadow mask gölge maskesi
shadow loss gölge kaybı
shadow region gölgeli bölge
shadow memory gölge bellek
shadow printing gölgeli baskı
shadow-column instrument gölge göstergeli alet
shadow factor gölge faktörü
shadow copy gölge kopya
shadow copy birebir kopya
Telecom
shadow loss gölge kaybı
shadow file gölge dosya
Marine
geometric shadow geometrik gölge alanı
Psychology
light and shadow ışık ve gölge
Astronomy
earth's shadow yer'in gölgesi
Education
shadow education gölge eğitim
Geography
rain shadow özellikle dağların engellemesi dolayısıyla yağmur almayan bölge
Meteorology
rain shadow yağmur gölgesi
Military
thermal shadow termal gölge
shadow factor güneş açılımı
Basketball
shadow defense gölge savunması savunmacıların hücumcuları sadece takip ettikleri çalışma şekli
Football
shadow marking yakın markaj
shadow marking sıkı markaj
Art
shadow play gölge oyunu
Painting
shadow line gölge hattı
Theatre
shadow-show screen hayal perdesi
shadow-show gölge oyunu